ABOUT US

CONTACT US

FAQ

OTHER LINKS

EMAIL US

English / Greek

 

INTRODUCTION / CODE OF PRACTICE / CODE COMMITTEETHE PANEL OF THE CYPRUS MEDIA COMPLAINTS COMMISSION

1. GEORGE PAVLIDES- Chairman

2.VASOS TSAGGARAS - Vice-chairman

3. PETROS PETRIDES- Secretary

6. CHRISTOS CHRISTOFIDES, Cashier

5. EVA ARGYROU

6. CHRISTOS DANEZIS

7. MARIA HADJIPAVLOU

8. MICHALIS IAKOVIDES

9. TAKIS KOUNNAFIS

10. CHRYSANTHOS MANOLI

11. ELENI MARANGOU

12. DIMITRA MOLYVA

13. KATERINA NICOLAOU

14 .CONSTANTINOS PHELLAS

15. ELENA STAVROU

16. XENIA XENOPHONTOS