EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

Η ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΩς ΒΟΗΘΟΥ Γ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε, στερα απ αναφορ της Ενωσης Συντακτν Κπρου (υπθεση 6/2/3/2017) θμα που αφοροσε στη δημοσευση απ μερικ ΜΜΕ φωτογραφιν του τως Γενικο Εισαγγελα Ρκκου Ερωτοκρτου μετ την καταδκη του σε φυλκιση, οι οποες λφθηκαν στο χρο των δικαστηρων, παρ την αστυνομικ απαγρευση.
Ειδικτερα, η ΕΣΚ ανφερε τι, εν λοι οι επαγγελματες φωτορεπρτερ και οι εικονολπτες αποκλεστηκαν απ τον ευρτερο χρο του Δικαστηρου, προκειμνου να μη βγλουν φωτογραφες να τραβξουν πλνα με τους καταδικασθντες, αυθημερν σε αρκετς ενημερωτικς ιστοσελδες και την επομνη σε μια ημερησα εφημερδα, εδαν το φως της δημοσιτητας  φωτογραφες που απεικονζουν τα συγκεκριμνα τομα, εν σε μια περπτωση αναρτθηκε και βντεο.
Η ΕΣΚ ανφερε τι αυτ που κατ την ποψ της πρεπε να εξετασθε εναι κατ πσον παραβιστηκε η δημοσιογραφικ δεοντολογα απ δημοσιογρφους, αλλ κυρως απ τις διευθνσεις συγκεκριμνων ΜΜΕ και ζτησε διερενηση κατ πσο δημιουργθηκαν  συνθκες αθμιτου ανταγωνισμο, αφο κποιοι επλεξαν να σεβαστον τους περιορισμος που θεσε η Αστυνομα και κποιοι χι.
Επισημνθηκαν ττοιες φωτογραφες στην εφημερδα «Πολτης» και στις ιστοσελδες reporter και tothemaonline.
Απευθνθηκαν επιστολς προς λους για να παραθσουν της απψεις τους και ανταποκρθηκαν ο Πολτης με τον αρχισυντκτη της εφημερδας Σωτρη Παροτη και η ιστοσελδα reporter με το διευθυντ της Νκο Προκομμνο.
Ο κ. Παροτης ανφερε τι με τη δημοσευση των φωτογραφιν στην εφημερδα "Πολτης", μιας εντς αιθοσης και μιας εν βδιζε προς το αυτοκνητο που θα τον μετφερε στις φυλακς, η εφημερδα δεν εχε πρθεση να διασρει τον τως βοηθ Γενικ Εισαγγελα.
Επε επσης τι η μια φωτογραφα λφθηκε απ τον ανοικτ λογαριασμ μιας γυνακας  στο Facebook, η οποα εικονιζταν μαζ του. Η δετερη φωτογραφα ελφθη με τηλεφακ εκτς του χρου των δικαστηρων. Περαιτρω ανφερε τι η νομοθεσα που απαγορεει τη λψη φωτογραφιν στους δικαστηριακος χρους εναι διτρητη γιατ σε πολλς λλες περιπτσεις δημοσιεθηκαν φωτογραφες που λφθηκαν μσα σε δικαστηριακος χρους χωρς να δημιουργηθε θμα.
Ο εκπρσωπος του reporter ανφερε τι η νομοθεσα που απαγορεει τη λψη φωτογραφιν εναι εκτς του πνεματος της προκειμνης περπτωσης, γιατ θεσπστηκε με πρθεση να προστατεσει το τεκμριο της αθωτητας των υππτων που μεταφρονταν ετε για τη διαδικασα κρτησης για τη δκη τους.
Επε επσης τι ο Ρκκος Ερωτοκρτου εναι δημσιο πρσωπο και τι με τη λψη των φωτογραφιν στους τπους παραβιστηκε η νομοθεσα αλλ δεν δημιουργθηκε καννα πρβλημα για τον Ρκκο Ερωτοκρτου και δεν τον εξθεσε φρνοντς τον σε δσκολη θση.
Ανφερε τι μερικς φωτογραφες λφθηκαν ξω απ το περιτοχισμα των δικαστηρων με φακ μακρς φωτογρφησης.
Η Επιτροπ περιορστηκε να εξετσει το θμα μνο υπ το πρσμα των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, καθς κρινε τι η δημιουργα συνθηκν αθμιτου ανταγωνισμο απ την αστυνομικ απαγρευση στο χρο των δικαστηρων και η συμμρφωση μη των δημοσιογρφων οριακ μνο αφοροσε την Επιτροπ, και ειδικτερα απ την ποψη της συμπεριφορς και του επαγγελματικο επιπδου των δημοσιογρφων, που σμφωνα με τον Κδικα πρπει να εναι της υψηλτερης δυνατς στθμης. Εναι συζητσιμο κατ πσο η μη συμμρφωση προς μια αστυνομικ απαγρευση στη διρκεια μιας δημοσιογραφικς αποστολς εμππτει στο πλασιο της επδειξης συναδελφικς αλληλεγγης. Γι’ αυτ η Επιτροπ θερησε τι το θμα του αθμιτου ανταγωνισμο αφορ μλλον τις οργανσεις των δημοσιογρφων και εκδοτν παρ τον Κδικα και την Επιτροπ.
Κατ την εξταση των επιχειρημτων που προαναφρθηκαν γινε αναφορ στη σκοπιμτητα των νομοθετικν προνοιν που απαγορεουν τη λψη φωτογραφιν εντς του χρου των δικαστηρων.
Η Επιτροπ, χοντας διαδραματσει ουσιαστικ ρλο στη διαμρφωση της πρνοιας για απαγρευση της φωτογρφησης των χρων των δικαστηρων,  τελε εν γνσει του γεγοντος τι η νομοθετικ αυτ ρθμιση θεσπστηκε κατ κριο λγο για προστασα του τεκμηρου της αθωτητας και για να προστατεσει απ το διασυρμ υππτους και καταδκους, αν και μπορε να επιβληθε και σε λλες περιπτσεις εφ’ σον η νομοθεσα δεν περιγρφει τους σκοπος της απαγρευσης. Επσης θεωρε τι για τους σκοπος της εξτασης της υπθεσης δεν χει εφαρμογ το επιχερημα τι η νομοθεσα εναι πεπαλαιωμνη και ενδεχομνως να χρζει αναθερησης τροποποησης.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ κρινε το θμα αποκλειστικ απ την ποψη των προνοιν του Κδικα που αναφρονται στην προστασα της ιδιωτικς ζως και των δυσμενν διακρσεων, ιδιατερα σον αφορ τη  διαπμπευση και το διασυρμ.
Το ρθρο 3 του Κδικα ορζει τι:
«Παρεμβσεις και ρευνες στην ιδιωτικ ζω προσπων, χωρς τη συγκατθεσ τους, περιλαμβανομνης της λψης φωτογραφιν προσπων χωρς τη γνση συγκατθεσς τους - εκτς εν εμπλκονται σε γεγοντα καταστσεις που συνιστον εδηση γενικτερου ενδιαφροντος- σε ιδιωτικ περιουσα, καθς και η εξασφλιση πληροφοριν με μηχανισμος υποκλοπς μακρς φωτογρφησης εναι γενικ απαρδεκτες, η δε δημοσιοποησ τους μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον».
Επσης το ρθρο 6 περ απκτησης πληροφοριν προβλπει:
«Οι λειτουργο γενικ δεν πρπει να επιχειρον να εξασφαλσουν, οι διοι μσω τρτων, πληροφορες εικνες/φωτογραφες με ψευδες παραστσεις με λλο δλιο τρπο.
Με εξαρεση την εξυπηρτηση του δημοσου συμφροντος, γγραφα και εικνες/φωτογραφες μπορον να λαμβνονται μνο με τη συγκατθεση του ιδιοκττη τους».
Περαιτρω, το ρθρο 12 περ δυσμενν διακρσεων απαγορεει το χλευασμ τη διαπμπευση και τα διασυρμ ατμων ομδων.
πως προκπτει απ την εξταση των προαναφερθεισν προνοιν, εναι δυνατ να τχουν διαφορετικς εφαρμογς κτω απ διαφορετικς περιστσεις. Γι’ αυτ και η Επιτροπ κρινε το θμα υπ το πρσμα των ειδικν περιστσεων της υπθεσης και λαμβνοντας υπψη τι η καταδκη και επιβολ ποινς στον τως Βοηθ Γενικ Εισαγγελα της Δημοκρατας, που ταν το κυραρχο θμα στην ειδησεογραφα των ημερν και βρισκταν στο επκεντρο του δημοσου ενδιαφροντος, τοποθετοσαν την υπθεση εντς της εξαρεσης του ρθρου 3.
Ως εκ τοτου αποφσισε τι οι δημοσιογρφοι, λγω του γεγοντος τι ο τως Βοηθς Γενικς Εισαγγελας ταν εμπλεκμενος σε γεγοντα και καταστσεις που συνιστοσαν εδηση γενικτερου ενδιαφροντος, εχαν δικαωμα να προυν φωτογραφες με οποιοδποτε τρπο παρ την αστυνομικ απαγρευση.
Περαιτρω αποφσισε τι, επειδ ο Ρκος Ερωτοκρτου εχε δη καταδικασθε και του εχε επιβληθε ποιν, δεν εγειρταν καν θμα προστασας του τεκμηρου της αθωτητς του και επομνως η εφαρμογ της απαγρευσης λψης φωτογραφιν δεν εχε νημα, υπ την ποψη της σχετικς πρνοιας  του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η Επιτροπ εξτασε επσης κατ πσο η δημοσευση φωτογραφιν του Ρκκου Ερωτοκρτου συνιστοσε διασυρμ και αποφσισε τι το να υποστηριχθε κτι ττοιο στην προκειμνη περπτωση θα ταν πραν του παραλγου.
Κατ συνπεια η Επιτροπ αποφσισε τι η λψη φωτογραφιν, παρ την απαγρευση και με οποιοδποτε τρπο, π.χ. με φακ μακρς φωτογρφισης απ σημεο εκτς του χρου των δικαστηρου με κινητ εντς του χρου, ταν επιτρεπτ με βση την εξαρεση της πρνοιας του ρθρου 3 του Κδικα που επιτρπει τη λψη φωτογραφιν ατμων χωρς τη γνση συγκατθεσ τους ταν εμπλκονται σε γεγοντα καταστσεις που συνιστον εδηση γενικτερου ενδιαφροντος.
Θα πρπει, πντως, να σημειωθε τι εναι αμφιλεγμενο κατ πσο μια φωτογραφα που αναρτται σε ανοικτ λογαριασμ στο διαδκτυο μπορε να αναπαραχθε απ ΜΜΕ, δεδομνου τι η ανρτηση γνεται για κποιο λλο συγκεκριμνο λγο σκοπ και για να την δει νας κκλος ανθρπων και χι για να παραληφθε απ τα ΜΜΕ για δημοσευση στη θα του γενικτερου κοινο.

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...