EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΕΜΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε υπθεση (5/1/3/2017) με αφορμ επιστολ της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο που κοινοποιθηκε στην Επιτροπ, σμφωνα με την οποα η εφημερδα «Πολτης» δημοσευσε εδηση για καταγγελα νεαρς τι ο πατρας της την κακοποιοσε σεξουαλικ απ την ηλικα των δδεκα ετν.
Η εδηση αναπαρχθηκε απ την ιστοσελδα «TOTHEMAONLINE” με αποτλεσμα να κυκλοφορσει ευρτατα λγω αναπαραγωγς της στα μσα κοινωνικς δικτωσης.
Η Επτροπος επισμανε τι στοιχεα που περιλφθηκαν στην εδηση θα μποροσαν να οδηγσουν στην αναγνρισ της νας απ το ευρτερο σχολικ και φιλικ της περιβλλον, πως η ηλικα της, η ηλικα κατ την οποα κακοποιθηκε για πρτη φορ και στερα απ κποιο γεγονς που ταν γνωστ στο συγγενικ περγυρο, η ηλικα του πατρα και επαρχα καταγωγς.
Η Επτροπος ανφερε τι πληροφορθηκε πως ο τρπος παρουσασης της εδησης εχε δυσμενες επιπτσεις στη να, επισημανοντας:
«Η ανλικη βινει ντονο γχος γιατ ανησυχε τι οι πληροφορες αυτς ενδεχομνως να οδηγσουν στην αναγνρισ της απ το ευρτερο σχολικ και φιλικ της περιβλλον εν η συμπερληψη των λεπτομερειν των περιστατικν της κακοποησης που υπστη οδγησε σε δευτερογεν επαναθυματποιησ της και δημσιο εξευτελισμ.  Λγω των πιο πνω η ανλικη αρνεται να πει σχολεο και αμφισβητε την ορθτητα της απφασς της να καταγγελει το περιστατικ στην Αστυνομα.»
Εξ λλου η Επτροπος επισμανε πως παρμοια δημοσιεματα που τενουν να αποκαλψουν την ταυττητα του θματος χουν αντκτυπο στη ζω του και παρλληλα λειτουργον αποτρεπτικ σε λλα θματα σεξουαλικς κακοποησης να σπσουν τη σιωπ τους και να προβον σε καταγγελα.
Απ πλευρ του «Πολτη» προσλθε και παρθεσε τις απψεις της εφημερδας ο Αρχισυντκτης της Σωτρης Παροτης, που ανφερε πως ταν με κπληξη που εδε την επιστολ της Επιτρπου, γιατ, πως υποστριξε, η εφημερδα τρησε τη δεοντολογα προστατεοντας το θμα απ κθεση στην κοινωνα. Υποστριξε πως η μνη λεπτομρεια που δδει κποια νδειξη εναι η αναφορ της επαρχας, η οποα μως εναι ευρεα περιφρεια.
Εξ λλου, ανφερε τι παρμοια δημοσιεματα δδουν το μνυμα πως γνονται παρμοιες καταγγελες απ γυνακες και συνεπς αποτελον προτροπ και ενθρρυνση για λλα θματα να σπσουν τη σιωπ τους και να μιλσουν.
Επσης ανφερε πως θεωρε υπερβολικς τις επισημνσεις της Επιτρπου γιατ απ τη μια οι λεπτομρειες δεν ταν δυνατ να οδηγσουν σε αναγνριση του θματος και απ την λλη το θμα ταν φυσικ να αισθνεται σχημα και να βασανζεται για σα του συνβησαν.
Η Επιτροπ αφο εξτασε επισταμνα τις εκατρωθεν απψεις, αποφσισε τι οι λεπτομρειες που περιλφθηκαν στην εδηση ως προς την ηλικα του θματος, του πατρα, τις συνθκες κακοποησης και την Επαρχα καταγωγς ταν αρκετς να οδηγσουν στην αποκλυψη της ταυττητας του θματος σε τομα του μεσου περγυρου του που γνωρζουν τα στοιχεα αυτ, και ευρτερα.
Περαιτρω, η Επιτροπ κρινε τι οι λεπτομρειες αυτς δεν ταν απαρατητες για την εδηση, που στην προκειμνη περπτωση ταν η καταγγελα μιας νας τι ο πατρας της την κακοποιοσε σεξουαλικ, και χι η ηλικα των εμπλεκομνων και οι περιστσεις. Επσης αποφσισε τι δεν χρειζονταν οι λεπτομρειες που αναφρθηκαν προκειμνου να δοθε το μνυμα τι υπρχουν γυνακες που τολμον να καταγγελουν τη σεξουαλικ τους κακοποηση και τι αντθετα θα ταν δυνατ να αποτρψουν καταγγελες απ λλες γυνακες απ φβο μπως και στη δικ τους περπτωση ενδεχομνως να δημοσιευθον λεπτομρειες που θα αποκλυπταν την ταυττητ τους σε τομα του περιγρου τους και ευρτερα.
πως επανειλημμνα η Επιτροπ επισμανε σε προηγομενες αποφσεις της, η αναγνριση δεν εναι ανγκη να γνει μεταξ ενς μεγλου κκλου ανθρπων.
Ακμη και νας μνο νθρωπος να μπορε να προβε σε αναγνριση κποιου εναι αρκετ να συντελεσθε η παρβαση.
Η Επιτροπ θεωρε τι, ι διατερα σε περιπτσεις σεξουαλικν εγκλημτων, εναι χειρτερο το θμα να αναγνωρισθε απ τομα του μικρο περγυρου της οικογνειας των φλων παρ απ να ευρτερο κκλο για να του προκαλεται πνος να επιτενεται ο πνος του.
Κατ συνπεια η Επιτροπ αποφσισε τι το δημοσευμα συνιστ παραβαση της ειδικς πρνοιας περ σεξουαλικν εγκλημτων που προβλπει:
«Τα Μ.Μ.Ε. δεν αποκαλπτουν μεσα μμεσα την ταυττητα των θυμτων βιασμο και λλων σεξουαλικν αδικημτων και δεν δημοσιεουν αναπαργουν λεπτομρειες, ο οποες εναι δυνατ να προκαλσουν να επιτενουν τον ανθρπινο πνο.
Ειδικτερα, στην περπτωση παιδιν ισχουν τα πιο κτω:
(α)  Ουδποτε αποκαλπτεται, μεσα μμεσα, η ταυττητα παιδιν ηλικας κτω των 16 ετν, που εναι  παραπονομενοι, μρτυρες κατηγορομενοι  σε υποθσεις διπραξης σεξουαλικν αδικημτων.
(β)  Ο ρος «αιμομιξα» δεν χρησιμοποιεται  και κατηγορα περιγρφεται ως σοβαρ αδκημα εναντον παιδιν ενηλκων με λλη κατλληλη παρμοια περιγραφ.
(γ)  Δεν γνεται οποιαδποτε μεση μμεση  αναφορ σε συγγνεια λλη σχση του κατηγορουμνου και του παιδιο».
Η Επιτροπ αποφσισε, περαιτρω, τι το δημοσευμα αντιβανει και προς τη γενικ πρνοια του Κδικα τι οι δημοσιογρφοι «εναι ιδιατερα προσεκτικο και διακριτικο στην παρουσαση θεμτων πως η βα, το γκλημα, τα σεξουαλικ παραπτματα…».
Ως προς την ιστοσελδα TOTHEMAONLINE, η Επιτροπ διαπστωσε τι υπρξε παρλειψη συνεργασας στη διερενηση του παραπνου και συνεπς παραβαση της σχετικς ρητς πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας για την υποχρωση συνεργασας των ΜΜΕ με την Επιτροπ.
Ως προς την ουσα του παραπνου, η Επιτροπ αποφσισε τι χουν εφαρμογ σα αναφρθηκαν και στην περπτωση του «Πολτη».

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...