EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΒΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (2/3/1/2017) απ την Τνια Σταυρινο εναντον της ιστοσελδας APOKALIPSI για αναδημοσευση εδησης σχετικ με βιασμ μητρας και κρης απ το διο τομο στη δεκαετα του 1990, η οποα στηρχθηκε στη δικαστικ απφαση με την οποα ο δρστης καταδικστηκε σε φυλκιση. δεκαετες για τη δικαστικ υπθεση βιασμο.
Η παραπονομενη ανφερε τι με την «θλια ενργεια» της ιστοσελδας, να ξεθψει τη δικογραφα μιας υπθεσης που πει πσω 20 χρνια, αναβινοντας λεπτομρειες της υπθεσης, τα θματα υποβλθηκαν στην δια δοκιμασα και ξανζησαν το φρικιαστικ βιασμ τους.
Η εδηση, που ανφερε ως πηγ την ιστοσελδα ρεπρτερ και δημοσιεθηκε κτω απ τον ττλο «Βαζε την κρη, η μνα κουγε γκλειστη στο πορτ-μπαγκζ και μετ… το αντστροφο» ανφερε τη χρονολογα της υπθεσης με αναφορ στο μνα και το τος, την ηλικα των δο γυναικν και του βιαστ και περιγραφε με κθε λεπτομρεια τον επανειλημμνο βιασμ των δο θυμτων.
Στην εδηση, μλιστα, επισημνθηκε πως τα θματα ξανζησαν το βιασμ κατ τη δκη του βιαστ, κατ την οποα ο διος υπβαλε τις δο γυνακες σε σαδιστικ αντεξταση, δεδομνου τι εμφανστηκε χωρς δικηγρο.
Κατ την εξταση της υπθεσης κλθηκε και προσλθε ενπιον της Επιτροπ η παραπονομενη η οποα ανφερε τι συνπεια της αναδημοσευσης ταν αδιαμφισβτητα η πρκληση ανθρπινου πνου και η επιβρυνση της ψυχολογικς κατστασης των δο θυμτων του βιασμο.
Η παραπονομενη ανφερε πως η ιστοσελδα APOKALIPSI διατρησε ολκληρο το αρχικ κεμενο που πρε απ την ιστοσελδα reporter,  με αποτλεσμα να δουν το φως της δημοσιτητας ακμη πιο αποτρπαιες λεπτομρειες του βιασμο, τις οποες η συντκτρια της εδησης στο ρεπρτερ απλειψε στερα απ δικ της παρμβαση για πλρη αφαρεση της ανρτησης.
Η Επιτροπ απευθνθηκε δο φορς προς την ιστοσελδα apokalipsi.com και ζτησε τις απψεις της, χωρς καμι ανταπκριση.
Κατ συνπεια η Επιτροπ αποφσισε πως η παρλειψη απ μρους της ιστοσελδας συνιστ παραβαση της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που προβλπει τι: «Τα Μσα Μαζικς Ενημρωσης και οι Λειτουργο των αναλαμβνουν την υποχρωση να συνεργζονται με την Επιτροπ κατ τη διεξαγωγ των ερευνν της. Η μη συνεργασα τους συνιστ παραβαση του παρντα Κδικα.»
Η Επιτροπ αποφσισε τι η αναδημοσευση ειδσεων απ λλα μσα δεν αποτελε ελαφρυντικ παργοντα για οποιεσδποτε παραβισεις του Κδικα του νμου και επισμανε πως τα ΜΜΕ πρπει να εναι ιδιατερα προσεκτικ και να ελγχουν τις πληροφορες οσκις προβανουν σε αναδημοσευση απ λλα ΜΜΕ.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ των πρσμα των γενικν αρχν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που επιβλλουν στους δημοσιογρφους την υποχρωση να «επιδεικνουν την αρμζουσα ευαισθησα…και εναι ιδιατερα προσεκτικο και διακριτικο στην παρουσα θεμτων πως η βα, το γκλημα, τα σεξουαλικ παραπτματα και ο ανθρπινος πνος…καθς και πληροφοριν εικνων που εναι επιβλαβες μπορον να προκαλσουν πανικ φρκη αποτροπιασμ, κυρως στα παιδι».
Επσης λαβε υπψη την ειδικ πρνοια του ρθρου 10 περ σεξουαλικν εγκλημτων, που προβλπει τι «τα Μ.Μ.Ε. δεν αποκαλπτουν μεσα μμεσα την ταυττητα των θυμτων βιασμο και λλων σεξουαλικν αδικημτων και δεν δημοσιεουν αναπαργουν λεπτομρειες, ο οποες εναι δυνατ να προκαλσουν να επιτενουν τον ανθρπινο πνο».
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ των πρσμα των γενικν αρχν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που επιβλλουν στους δημοσιογρφους την υποχρωση να «επιδεικνουν την αρμζουσα ευαισθησα…και εναι ιδιατερα προσεκτικο και διακριτικο στην παρουσα θεμτων πως η βα, το γκλημα, τα σεξουαλικ παραπτματα και ο ανθρπινος πνος…καθς και πληροφοριν εικνων που εναι επιβλαβες μπορον να προκαλσουν πανικ φρκη αποτροπιασμ, κυρως στα παιδι».
Επσης λαβε υπψη την ειδικ πρνοια του ρθρου 10 περ σεξουαλικν εγκλημτων, που προβλπει τι «τα Μ.Μ.Ε. δεν αποκαλπτουν μεσα μμεσα την ταυττητα των θυμτων βιασμο και λλων σεξουαλικν αδικημτων και δεν δημοσιεουν αναπαργουν λεπτομρειες, ο οποες εναι δυνατ να προκαλσουν να επιτενουν τον ανθρπινο πνο».
Η Επιτροπ θεωρε τι η παρθεση στην εδηση λεπτομερειν πως ο μνας και ο χρνος του βιασμο και η ηλικα της κρης κατ το χρνο του επεισοδου, καθς και λεπτομερες ανατριχιαστικς λεπτομρειες του βιασμο, δεν αφνει την παραμικρ αμφιβολα στα θματα τι επρκειτο για τη δικ τους εμπειρα, με αποτλεσμα να ξαναζσουν μια τρτη φορ το μαρτρι τους.
Επσης αποφσισε τι οι λεπτομρειες εναι ενδεχμενο να οδηγσουν ακμα και στην ταυτοποησ τους απ τομα του περγυρο τους τομα που χουν γνση της υπθεσης.
Η Επιτροπ επισημανει πως, με βση γκυρες επιστημονικς απψεις, ο βιασμς εναι το χειρτερο σως μαρτριο στο οποο μπορε να υποβληθε μια γυνακα, το οποο δεν εναι δυνατ να λησμονσει να ξεπερσει σε λη της τη ζω. (δε και http://www.joyfulheartfoundation.org/learn/sexual-assault-rape/effects-sexual-assault-and-rape
Η Επιτροπ επισμανε το γεγονς πως στην εδηση περιλφθηκε και το απσπασμα της δικαστικς απφασης που ανφερε: «Η μητρα παρακολουθεται συνεχς απ ψυχατρο και αισθνεται τι η ζω της χει τελεισει. Η ανλικη υποφρει απ ευερεθισττητα με παροδικς εκρξεις θυμο και ασθημα καχυποψας και επιφυλακτικτητας για τρτα πρσωπα. Ο βιασμς της φησε ανεξτηλη μελαν σφραγδα στο ψυχικ της κσμο που δσκολα μπορε να εξαλειφθε».
Επσης επισμανε πως στην εδηση που αναδημοσιεθηκε υπρχει η πιο κτω αναφορ:
«Η δοκιμασα των παραπονουμνων συνεχστηκε και στο Κακουργιοδικεο. Αντεξετστηκαν, πρτα απ το δικηγρο του κατηγορομενου και ακολοθως, αφο παυσε το δικηγρο του, απ τον διο τον 33χρονο, με ιδιατερη βαναυστητα και για αδικαιολγητα μεγλο  χρονικ διστημα. 
Αναγκστηκαν να ζσουν για δετερη φορ  τις φρικτς τους εμπειρες και, ταυτχρονα, να δσουν εξηγσεις για προσωπικ θματα που δεν εχαν παρ οριακ καθλου σχση με την υπθεση.  Τους τθηκε σωρεα ατεκμηρωτων υποβολν με μοναδικ σκοπ την ανασττωσ τους, την καταρρκωση του ηθικο τους και, αν ταν δυνατν, την κατρρευσ τους μσα στο Δικαστριο».
Η Επιτροπ πιστεει τι αυτς οι δο αναφορς θα πρεπε να λειτουργσουν ως αποτρεπτικς παργοντας στε να μη αναδημοσιευθε η εδηση
Κατ συνπεια, η Επιτροπ κρινε πως το δημοσευμα συνιστοσε παραβαση των προαναφερθεισν γενικν και ειδικν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που επιβλλουν στους δημοσιογρφους και στα ΜΜΕ την υποχρωση να επιδεικνουν ιδιατερη μριμνα ταν ασχολονται με υποθσεις βας και εγκλημτων, να αποφεγουν την πρκληση την επταση του ανθρπινου πνου και επσης να μη δημοσιεουν λεπτομρειες που εναι δυνατ να οδηγσουν στην αναγνριση θυμτων βιασμο.

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...