EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΟ tothemaonline.com

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (28/10/10/2017) απ την ΚΙΣΑ εναντον της ιστοσελδας TOTHEMAONLINE για δημοσευση εδησης στις 21 Σεπτεμβρου, 2017, με κατ’ ισχυρισμ ρατσιστικ περιεχμενο και για αποκλυψη προσωπικν δεδομνων αιτητ πολιτικο ασλου.
Η εδηση, κτω απ την υπογραφ του Φνη Μακρδη και με τον ττλο «ΛΕΜΕΣΟΣ: Μουσουλμνος πολιτικς πρσφυγας πρε 2.174 ευρ σε να μνα-Κπρια μονογονις με τρα παιδι λαμβνει 500- ΕΓΓΡΑΦΟ», ανφερε τι διαζευγμνη γυνακα με τρα παιδι, με ανρτησ της στο Facebook, θεσε θμα ανισοττων και αδικας επειδ μχρι προ τινς ελμβανε επδομα 800 ευρ το οποο μειθηκε στα 500 ευρ επειδ η κρη της κλεισε τα 18, χωρς να ληφθε υπψη τι ετοιμζεται να πει φοιττρια.
Η εδηση αναπαργαγε σε φωτοτυπα γγραφο του Τμματος Κοινωνικν Ασφαλσεων, που ανρτησε η γυνακα, στο οποο αναγραφταν το νομα του λπτη του χορηγματος, καθς και λεπτομρειες της οικογενειακς του κατστασης.
Κτω απ την εδηση δημοσιεθηκαν περπου 150 σχλια απ επισκπτες, πολλ απ τα οποα ταν επικριτικ για την παραχρηση του επιδματος, περιεχαν βρεις και λλα ταν σαφς ρατσιστικο περιεχομνου, αφο επκριναν το γεγονς τι δδονται μεγαλτερα επιδματα σε μη Κπριους απλς βριζαν τους ξνους τσσονταν εναντον της παρουσας τους στην Κπρο με προσβλητικος και μειωτικος χαρακτηρισμος. Τα σχλια, σε πολλ απ τα οποα αναφερταν το νομα του λπτη και το γγραφο, μειναν αναρτημνα αλλ αφαιρθηκαν σχλια απ τον Δρο Πολυκρπου, διευθυντ της ΚΙΣΑ που υπβαλε το παρπονο.
Η Αντρινα Κσσυβα, Σμβουλος του Κντρου Μεταναστν και Προσφγων ΚΙΣΑ, ανφερε τι το δημοσευμα αναπαργαγε και υιοθτησε ρατσιστικς και ξενοφοβικς αναφορς της γυνακας, πως «ξεζουμζει ττοια λεφτ απ το κρτος», «βρος του κρτους και των υπλοιπων συμπολιτν που μπορε να χουν περισστερη ανγκη», «Εστε το κρτος που καλλιεργε το ρατσισμ. Και ΝΑΙ! Απ απψε δηλνω επσημα τι εμαι ρατσστρια…»
Εξ λλου, ανφερε τι το ρθρο καλλιεργοσε περαιτρω το ρατσισμ με αναφορ, χι μνο στον ττλο αλλ και στο κεμενο, στην εκλαμβανμενη θρησκεα του λπτη του χορηγματος, αντιπαραβλλοντας το ποσ που δθηκε σε «μουσουλμνο πολιτικ πρσφυγα» με εκενο της Κπριας «γυνακας μονογονιο με τρα παιδι...»
Το παρπονο ανφερε τλος τι το ρθρο της ιστοσελδας αναπαρχθηκε απ τα μσα κοινωνικς δικτωσης με ρατσιστικ σχλια και αναπαραγωγ της φωτοτυπας με τα προσωπικ δεδομνα του λπτη του χορηγματος.
Ο συντκτης της εδησης, παραθτοντας τις θσεις του για το δημοσευμα, υποστριξε τι το θμα αναδεχθηκε «με εμφαν προσπθεια να καταπολεμσουμε τις προκαταλψεις και τα στερετυπα που υπρχουν στην Κυπριακ κοινωνα» και καμε αναφορ σε λλες δο ειδσεις τις επμενες ημρες με τις εξηγσεις που δωσε αρμδιος του Υπουργεου Εργασας για το επδομα.
Υποστριξε επσης τι ο ρος «μουσουλμνος πολιτικς πρσφυγας» δεν εναι ρατσιστικς και τι χρησιμοποιθηκε μνο για προσδιορισμ του ατμου που πρε το επδομα.
Ανφερε τι απ το φωτοτυπημνο γγραφο απαλεφθηκε το νομα του ατμου που λαβε το επδομα και υποστριξε πως το θμα αναδεχθηκε ως «κοινωνικ αδικα» και χωρς ρατσιστικ διθεση.
Εξ λλου, επικαλστηκε το γεγονς τι μετ την τρομοκρατικ επθεση στη Βαρκελνη η ιστοσελδα δημοσευσε την εδηση για μουσουλμνο που αγκλιαζε κσμο στους δρμους, κτω απ τον ττλο: «Εμαι μουσουλμνος, δεν εμαι τρομοκρτης…», καθς και λλες ειδσεις με σκοπ να καταδεξει τι η ιστοσελδα δεν ακολουθε ρατσιστικ πολιτικ.
Η Επιτροπ, κατπιν επισταμνης μελτης του λου περιεχομνου της εδησης και των εκατρωθεν θσεων, αποφσισε τι η χρση του θρησκεματος του λπτη του βοηθματος ταν αφ’ εαυτς ρατσιστικ, δεδομνου τι η θρησκεα δεν σχετζεται με καννα απολτως τρπο με τη λψη του βοηθματος του ψους του βοηθματος.
Επανειλημμνα η Επιτροπ τνισε σε αποφσεις της τι η χρησιμοποηση ρων που αναφρονται στη φυλ, το χρμα, τη γλσσα, τη θρησκεα, τις πολιτικς λλες πεποιθσεις, την εθνικ κοινωνικ προλευση, την περιουσα, την καταγωγ, την ηλικα, το φλο και το προσωπικ καθεστς, περιλαμβανομνης της φυσικς διανοητικς ασθνειας αναπηρας πρπει να θεωρεται τι χει ρατσιστικ χαρακτρα υποδηλνει προκατληψη ταν δεν χει μεση σχση με το γεγονς σε συνρτηση με το οποο γνεται η αναφορ.
Στην προκειμνη περπτωση, η παροχ βοηθματος και το ψος του στο κατονομασθν τομο δεν οφειλταν στη θρησκεα του στο πολιτικ του καθεστς αλλ στο γεγονς τι ταν δικαιοχος δημοσου βοηθματος με βση το νμο, γεγονς που δεν αναφρθηκε στο επμαχο ρθρο.
Η χρση του θρησκεματος του λπτη του βοηθματος σε αντιδιαστολ με την οικογενειακ κατστασης της γυνακας που παραπονετο για το δικ της επδομα καθιστοσε το δημοσευμα ιδιατερα ρατσιστικ και ξενοφοβικ.
Λαμβνοντας υπψη και το γεγονς τι η εδηση αναπαργαγε και υιοθτησε τις προαναφερθεσες αναφορς της γυνακας που καμε το παρπονο τι ο λπτης «καταφρνει να ξεζουμζει ττοια λεφτ απ το κρτος» και τη δλωσ της τι εναι ρατστρια, η Επιτροπ αποφσισε τι η εδηση υποδαλιζε το φυλετικ και θρησκευτικ ρατσισμ και το μσος, τη μισαλλοδοξα και την αποστροφ προς τους ξνους.
Απτ απδειξη του γεγοντος ταν η πληθρα των σχολεων μσους, προκατληψης και ξενοφοβας, που παραμνουν ακμα αναρτημνα κτω απ την εδηση. Με βση απφαση του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων, (υπθεση DELFI Vs ESTONIA) oi ιστοσελδα εναι υπεθυνες για τα σχλια που αναρτον επισκπτες της και οφελουν να τα αφαιρον, πργμα που δεν γινε στην προκειμνη περπτωση.
Ο των δο δημοσιευμτων που ακολοθησαν το επμαχο δημοσευμα, στα οποα ο αρμδιος λειτουργς δωσε εξηγσεις για το επδομα και το ψος του δεν μεταβλλει το γεγονς πως το αρχικ δημοσευμα ταν ρατσιστικ. Οι εξηγσεις θα πρεπε να εχαν ζητηθε και δημοσιευθε ταυτχρονα με τις αναφορς στο αρχικ δημοσευμα.
Η Επιτροπ αποφσισε περαιτρω τι η εδηση αποκλυψε προσωπικ δεδομνα του λπτη, πως το νομ του και η οικογενειακ του κατσταση.
Η αφαρεση του ονματος δεν μεταβλλει την κατσταση, εφ’ σον εχε δη δημοσιευθε το νομ του και δεδομνου τι το γγραφο αναπαρχθηκε και παραμνει αναρτημνο σε σχλια επισκεπτν και σε σελδες κοινωνικς δικτωσης που το πραν απ το δημοσευμα.

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...