EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΤΟ ΚΥΠΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΑΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε σειρ (26/19/9/2017) απ τον  Απστολο Κραστη εναντον της ιστοσελδας ΡΕΠΟΡΤΕΡ για αναδημοσευση απ παλις εφημερδες ειδσεων για εγκλματα που γιναν προ δεκαετιν, με συνπεια ετε να αποκαλπτουν προσωπικ δεδομνα ετε να αναξουν πληγς και να προκαλον και οξνουν τον ανθρπινο πνο.
Ο παραπονομενος ανφερε τι καμε παρπονο στην ιστοσελδα με αποτλεσμα κποτε να να καλπτουν τα πρσωπα, να αναφρουν μνο αρχικ των ονομτων, αλλ τα ρεπορτζ αυτο του εδους εξακολουθον να εναι ξσιμο πληγν, δεδομνου τι η Κπρος εναι μικρ.
«Σκεφτετε τα παιδι τους, τους συγγενες τους που προσπαθον να φτιξουν τη ζω τους», ταν η κκληση του παραπονομενου.
Το πρτο παρπονο αφοροσε σε αναδημοσευση εδησης, με συντκτη τη Ντνα Κλενθους, που αναφερταν στο φνο γυνακας απ το σζυγς της πριν απ 30 και πλον χρνια και περιλμβανε φωτογραφες τσο του θματος σο και του δρστη, του οποου το νομα αναφερταν με τα αρχικ.
Η εδηση περιλμβανε επσης λεπτομρειες της οικογενειακς κατστασης του ζεγους, ειδικτερα τι εχαν πολλ παιδι.
Ο παραπονομενος θεσε ενπιον της Επιτροπς μια λλη περπτωση που αναφερταν στο φνο γυνακας επσης πριν απ 30 περπου χρνια απ τον γι της. Στην εδηση αναφρονταν τα αρχικ του δρστη, η ηλικα του, λεπτομρειες των σπουδν του στο εξωτερικ και δημοσιεθηκαν φωτογραφας, μια χωρς καμι σκαση.
Αργτερα υπδειξε και λλο δημοσευμα που αναφερταν σε τομο απ ορειν χωρι που διπραξε φνο, που περιεχε ττοιες λεπτομρειες στε να μπορε οποιοσδποτε, σχετικ εκολα, να οδηγηθε στο χωρι καταγωγς του και να αναγνωρσει την ταυττητ του, τους συγγενες του και τους συγγενες του θματος.
Η Ενωση Συντακτν θεσε επσης ενπιον της Επιτροπς δημοσευμα που αναφερταν σε να γκλημα που γινε πριν απ μερικ χρνια, με δρστη να νδρα και θμα μια γυνακα. Και οι δο ταν γγαμοι και εχαν παιδι, που σμερα θα πρπει να βρσκονται σε σχετικ νεαρ ηλικα.
Τλος, η Επιτροπ συνεξτασε παρπονο απ γυνακα τι η ιστοσελδα αναδημοσευσε εδηση που αναφερταν στο θνατο νεαρο στερα απ συμπλοκ στις Φοινικοδες Λρνακας στη διρκεια εορταστικς εκδλωσης πριν απ τσσερις δεκαετες.
Η εφημερδα δημοσευσε φωτογραφες τεσσρων νεαρν που συνελφθησαν και καταδικστηκαν σε φυλκιση μεταξ τριν και τεσσρων ετν για πρκληση θαντου με κτυπματα
Δημοσευσε επσης το νομα μιας νας αναφροντας τι επρκειτο για τη φλη ενς των νεαρν.
Η παραπονομενη, που εναι σζυγος ενς των καταδικασθντων, ανφερε στο παρπον της τι οι νεαρο που ενεπλκησαν ττε στη συμπλοκ δικστηκαν και πλρωσαν για την πρξη τους ττε και τι τα παρντα δημοσιεματα εναι ανατια, αφο δεν αφορον καμι εξλιξη στο θμα, και αναστατνουν τη ζω τσο των ιδων σο και μελν των οικογενειν τους και ατμων που καμι σχση δεν εχαν με το επεισδιο.
Επσης ανφερε δεν προκυψε καννα γεγονς που να κνει το θμα δημοσου ενδιαφροντος σμερα και τι το κοιν δεν χει νμιμο δικαωμα να γνωρζει για το γεγονς αυτ στερα απ τσσερις δεκαετες.
Κατπιν πρσκλησης της Επιτροπς προσλθαν σε συνντηση με υποεπιτροπ οι Νκος Προκομμνος εκ μρους της ιστοσελδας και οι δημοσιογρφοι Ντνα Κλενθους και Μρια Οδυσσως, που θεσαν την υπογραφ τους κτω απ τα επμαχα δημοσιεματα προκειμνου να παραθσουν τις απψεις τους και να τους επεξηγηθον οι θσεις της Επιτροπς ως προς τα προβλματα που δημιουργονται απ ττοιες αναδημοσιεσεις.
Το συμπρασμα της Επιτροπς ταν τι δεν υπρξε απ μρους τους αντληψη για το πρβλημα που δημιουργεται με την αναδημοσευση παλαιν ειδσεων, με εξαρεση τη Ντνα Κλενθους, που ανφερε τι απ τη συζτηση αντιλφθηκε τα προβλματα που μπορον να προκψουν απ την πρακτικ αυτ.
Η υποεπιτροπ με απογοτευση διαπστωσε τι η επσημη πλευρ επμεινε στη θση της τι ττοια δημοσιεματα εναι ενδιαφροντα και εφ’ σον πρκειται για υποθσεις που εδαν το φως της δημοσιτητα στο παρελθν η ιστοσελδα εχε το δικαωμα να τα αναδημοσιεει χωρς περιορισμ.
Η Επιτροπ εξφρασε θλψη και απογοτευση γιατ η ιστοσελδα, λγες ημρες μετ τη συνντηση δημοσευσε το χειρτερο μχρι τρα ρεπορτζ, απ την ποψη τι αναφερταν σε γκλημα που γινε προ μερικν ετν, το οποο εναι νωπ στη μνμη των ανθρπων και επηρεζει τη ζω ανθρπων που τρα προσπαθον να φτιξουν τη ζω τους.
Η Επιτροπ, αφο εξτασε λα τα ενπιν της στοιχεα αποφσισε τι η δημοσευση παλαιν ειδσεων με τον τρπο τον οποο η ιστοσελδα αναδημοσιεει πληροφορες για εγκλματα που γιναν στο παρελθν παραβιζουν σειρ προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Ειδικτερα, αποφσισε τι τα δημοσιεματα παραβιζουν τις πρνοιες του ρθρου 3 του Κδικα περ προστασας της ιδιωτικς ζως και των προσωπικν δεδομνων, τις πρνοιες του ρθρου 5 που επιβλλει στους δημοσιογρφους να εναι διακριτικο κατ το χειρισμ υποθσεων εγκλημτων στε να μη προκαλον πνο να επιτενουν τον ανθρπινο πνο σε τομα που επηρεζονται, καθς και τις πρνοιες του ρθρου 7 περ προστασας των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας, καθς κατ καννα τα δημοσιεματα αποτελον αυτοσια μεταφορ στο σνολο σε μρος τους, ειδσεων απ παλαις εφημερδες, που δεν αναφρονται καν ως πηγ, πως επιτσσει ο Κδικας.
Τλος, η Επιτροπ αποφσισε τι η πρακτικ αυτ συνιστ παραβαση απφασης του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων, με την οποα καθιρωσε το «δικαωμα στη λθη» ως ανθρπινο δικαωμα και επικρωσε τη σχετικ οδηγα της Ευρωπακς Ενωσης (Data Protection Directive (Directive 95/46/EC).
Το δικαστριο αποφσισε τι οτε το δικαωμα της ελευθερας κφρασης, οτε το οικονομικ συμφρον του εκδτη, αποτελοσαν επαρκ λγο για δημοσευση παλαιν ειδσεων που επηρεζουν την ιδιωτικ ζω και υπληψη ανθρπων του σμερα.
Σημεινεται τι η Ευρωπακ οδηγα θεωρε δεδομνο τι δεν επιτρπονται ττοια δημοσιεματα, αναστρφοντας το βρος της απδειξης στε το ευθυνμενο ΜΜΕ να χει το βρος της απδειξης τι δεν πρπει να απαλειφθε μια εδηση που αναφρεται στο παρελθν και χι στον παραπονομενο να αποδεξει τι πρπει να απαλειφθε.
Η Επιτροπ επισμανε στην απφασ της τι το φαινμενο της αναδρομς σε παλι δημοσιεματα που αναφρονται σε ανθρπους που ακμα ζουν των οποων μλη των οικογενειν τους βρσκονται ακμη στη ζω δεν διαφρει απ την πρξη της τυμβωρυχας και την αναβωση φαντασμτων του παρελθντος για οικονομικ και μνο φελος.
Τλος, η Επιτροπ, διαπιστνοντας τι η πρακτικ της αναδημοσευσης παλαιν ειδσεων τενει να διευρυνθε αποκλειστικ και μνο για την εξασφλιση μεγαλτερης επισκεψιμτητας (περισστερα κλικ) καλε τους δημοσιογρφους να αναλογισθον την ευθνη που χουν για επδειξη σεβασμο της ιδιωτικς ζως και των προσωπικν δεδομνων και πνω απ’ λα της ανθρπινης αξιοπρπειας.

 

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...