EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ "ΧΑΡΑΥΓΗΣ" ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗ ΕΟΚΑ 1955-1959

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (23/28/8/2017) απ το Σνδεσμο Αγωνιστν εναντον της εφημερδας «Χαραυγ» για ρνηση δημοσευσης επιστολς-απντησης σε ρθρο της εφημερδας που αναφερταν σε πτυχς της περιδου της ΕΟΚΑ 1955-1959.
Ειδικτερα, οι παραπονομενοι ανφεραν τι η εφημερδα συστηματικ αρνεται να δημοσιεσει απαντσεις του συνδσμου σε δημοσιεματα που αφορον ετε τους Συνδσμους Αγωνιστν ετε τον αγνα της ΕΟΚΑ, «τα οποα εναι συνθως υβριστικ και…στοχεουν να μεισουν τον αγνα αυτ του λαο μας».
Το παρπονο αναφρεται σε συγκεκριμνη ρνηση της εφημερδας να δημοσιεσει επιστολ των Συνδσμων Αγωνιστν ΕΟΚΑ 1955-1959 σε σχση με δημοσευμα της εφημερδας στις 11 Αυγοστου, 2017.
Το δημοσευμα αναφερταν σε «λεγμενους εθνικ σκεπτμενους που θεωρον πως αληθιν εναι ,τι δικαινει την πατρδα και το θνος» και πρσθετε:
«Δεν δχονται τι εκπρσωποι του δικο μας κρτους διπραξαν λθη, ακμα και εγκλματα, και στην καλτερη των περιπτσεων προσπαθον να δικαιολογσουν τα λθη και τα εγκλματα. Με τη μεγαλτερη μως ευκολα φορτνουν λθη και εγκλματα σε λλους λαος και λλα θνη σε λλες, αντθετες πολιτικ ομδες.
χοντας μια εξιδανικευμνη αντληψη περ του τι εστ πατριωτισμς, αρνονται γεγοντα. Γεγοντα τα οποα εναι καταγεγραμμνα και υπαρκτ.
Για παρδειγμα αρνονται τι οργανωμνοι Ε/κπριοι διπραξαν εγκλματα εναντον Ε/κυπρων π.χ. την περοδο της ΕΟΚΑ δικαιολογον τα εγκλματα με το δικαιολογητικ της προδοσας».
Ανφερε ακμη τι «αρνονται τα εγκλματα της ΕΟΚΑ Β» και «πολ δε περισστερο αρνονται τα εγκλματα εναντον Τ/κυπρων» εν «ταν πρκειται για εγκλματα ομδων Τ/κυπρων τα φορτνουν γενικ στους Τ/κπριους αλλ ταν πρκειται για εγκλματα Ε/κυπρων εναντον Τ/κυπρων αποφανονται τι εναι προσωπικς ενργειες».
Περαιτρω ανφερε τι «κτι ανλογο συνβη και προχθς με την ανακονωση του ελληνικο ΥΠΕΞ το οποο κατηγοροσε την Τουρκα για τους βομβαρδισμος της Τηλλυρας το 1964» και στην οποα «προβαλλταν και ο ισχυρισμς τι οι Τορκοι χτπησαν και με χημικ πλα, πρα απ τις βμβες ναπλμ. ταν επισημνθηκε πως πρτη φορ γνεται αναφορ σε χημικ πλα, κποιοι θερησαν την επισμανση ως δικαιολγηση της Τουρκας!!!»
Ο Αρχισυντκτης της «Χαραυγς» Νεφυτος Νεοφτου απντησε τι το δικαωμα της απντησης γνεται πντα σεβαστ απ την εφημερδα, αλλ στη συγκεκριμνη περπτωση το ρθρο δεν αναφρθηκε στους Συνδσμους Αγωνιστν στην ΕΟΚΑ, αλλ «στην περοδο της ΕΟΚΑ».
Πρσθεσε πως «η αναφορ σε εγκλματα που γιναν την περοδο εκενη δεν μπορε να θεωρεται «διαστρβλωση της ιστορικς αλθειας», δεδομνου τι «η πολιτεα, με απφαση Υπουργικο Συμβουλου στις 12 Δεκεμβρου 2012, αποκατστησε «τη μνμη λων των προσπων που δολοφονθηκαν δικα κατ την περοδο του 1956-1958». Επσης ανφερε πως σε καμι περπτωση δεν μπορε να γνει αποδεκτ τι ττοιες αναφορς συνιστον «υβριστικ δημοσιεματα» που «στοχεουν να μεισουν τον αγνα αυτ του λαο μας» και πως «ο σεβασμς μας απναντι σε σους αγωνστηκαν για την απαλλαγ του τπου απ την αποικιοκρατα εναι καταγραμμνος σε σειρ δημοσιευμτων μας»
Τλος ανφερε τι η απαντητικ επιστολ συνιστοσε λιβελλογρφημα τσο εναντον του ΑΚΕΛ σο και εναντον του αρθρογρφου.
Η Επιτροπ αποφσισε τι, ως θμα αρχς, τα ΜΜΕ χουν την υποχρωση να δημοσιεουν απαντσεις σε ειδσεις σχλια, με βση την πρνοια περ παροχς του δικαιματος απντησης του ρθρου 2 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Παρλληλα, με βση την δια πρνοια, χουν το δικαωμα να συντομεουν επιστολς και να απαλεφουν απ αυτς οποιοδποτε επιβλαβς, υβριστικ ακατλληλο περιεχμενο.
Σε σχση με τη θση τι το ρθρο «πουθεν δεν αναφρεται στους Συνδσμους Αγωνιστν στην ΕΟΚΑ, αλλ στην περοδο της ΕΟΚΑ», η Επιτροπ αποφσισε πως υπρχει μμεση μεν αλλ σαφς αναφορ τσο στους παραπονομενους, σο και στην ΕΟΚΑ. Και αυτ γιατ εναι κοινς τπος τι η «περοδος της ΕΟΚΑ» χει περιεχμενο και πρωταγωνιστς, που εναι οι αγωνιστς που διεξγαγαν τον αγνα της περιδου της ΕΟΚΑ και που εναι οι «οργανωμνοι Ε/κπριοι» για τους οποους διατυπνεται η θση τι «διπραξαν εγκλματα εναντον Ε/κυπρων».
Η Επιτροπ τονζει εμφαντικ τι δεν κρνει το περιεχμενο του ρθρου, το οποο αποτελε κφραση ποψης, οτε εκφρει ποψη ετε επ του περιεχομνου ετε της απντησης σε αυτ, αλλ εξετζει το παρπονο μνο απ την ποψη της υποχρωσης των ΜΜΕ να δημοσιεουν την λλη ποψη επ θεμτων που δημοσιεουν.
Κατ συνπεια η Επιτροπ θεωρε τι η εφημερδα παρλειψε να δημοσιεσει απντηση σε δημοσευμ της επ θματος που εναι μεσου ενδιαφροντος για τους παραπονομενους, κατ παρβαση της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας τι:
“Τα Μ.Μ.Ε. παρχουν στους επηρεαζμενους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν, και εν πσει περιπτσει μσα σε χρονικ διστημα που δεν θα απχει χρονικ απ το δημοσευμα τη μετδοση τσο, στε το δικαωμα απντησης να καθσταται νευ αντικειμνου. Τα ΜΜΕ χουν το δικαωμα να συντομεουν μακροσκελες επιστολς, νοουμνου τι δεν θα επηρεζεται ουσιωδς το περιεχμενο της απντησης και να αρνονται τη δημοσευση επιστολν που εναι ενδεχμενο να χουν νομικς συνπειες για τα δια τρτα πρσωπα”.
Η Επιτροπ σημεινει τι η εφημερδα εχε δικαωμα να απαλεψει αναφορς που θεωρε υβριστικς που ενδεχομνως να θγουν τρτους να δημιουργον νομικ προβλματα.

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...