EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΑΧΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΡΙΚ "ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ"

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιλφθηκε παραπνου (18/12/6/2017) απ το αθλητικ σωματεο Ομνοια για αντιδεοντολογικ και παραπλανητικ ενημρωση στην εκπομπ του ΡΙΚ «Γκλ και Θαμα» της 15ης Μαου, 2017..
Ο πρεδρος της Ομνοιας Αντνης Τζιωνς, ενεργντας εκ μρους του Δ.Σ. του σωματεου, ανφερε στο παρπον του τι κατ την παρουσαση των επμαχων φσεων με το Βσο Κωνσταντνου, γινε «συνειδητ προσπθεια παραπλνησης των τηλεθεατν» απ τον παρουσιαστ Ανδρα Πογιατζ.
Ειδικτερα, ανφερε τι σε μια φση του αγνα,  στερα απ την οποα ο ποδοσφαιριστς Mat Derbyshire σημεωσε απ κανονικ θση τρμα, καλυπτμενος απ τους αντιπλους αμυντικος, το οποο ακρωσε ο διαιτητς ως σημειωθν απ θση off side, εν η Primetel που μετδιδε τον αγνα δειχνε με σπρη γραμμ που τοποθετεται αυτματα τη θση των ποδοσφαιριστν, «το ΡΙΚ τρβηξε δικ του γραμμ, γνωστο με πιο τρπο και με ποια τεχνολογα, που δειχνε ακριβς το αντθετο».
Σμφωνα με το παρπονο, εν η πρακτικ της αυτματης τοποθτησης γραμμν απ τον ηλεκτρονικ υπολογιστ «εναι παγκσμια αποδεκτ και μη αμφισβητσιμη…στην εκπομπ του το ΡΙΚ αποφσισε να αμφισβητσει την συγκεκριμνη φση και τεχνολογα, γνωστο σε μας για ποιους λγους».
Ανταποκρινμενο σε ατημα της Επιτροπς για παρθεσ των απψεν του, το ΡΙΚ διαββασε στην Επιτροπ ηλεκτρονικ μνυμα που απστειλε ο παραγωγς Σββας Αριστοδμου προς τον εκπρσωπο τπου της Ομνοιας Ανδρα Δημητρου, στερα απ δημσια ανακονωση του σωματεου για προκατληψη σε βρος της Ομνοιας.
Το μνυμα αυτ ανφερε τι στην εκπομπ ο καθηγητς διαιτησας και σχολιαστς φσεων ποδοσφαρου Βσος Κωνσταντνου επε τι το γκολ της Ομνοιας θα πρεπε να εχε μετρσει. Επσης, το διο επε τρεις φορς ο παρουσιαστς Ανδρας Πογιατζς, εν ο αθλητικογρφος Γιργος Σωκρτους προχρησε να βμα παρακτω και υπδειξε τι οι βοηθο των διαιτητν προτιμον απ φβο να σταματον τις φσεις ταν υπρχουν οριακ offside με αποτλεσμα να καταστρφουν το ποδσφαιρο.
Προκειμνου να διερευνσει το θμα σε βθος, η Επιτροπ κλεσε τους παργοντες της εκπομπς Ανδρα Πογιατζ και Σββας Αριστοδμου για να παραθσουν τις απψεις τους, και σε δετερο στδιο τον σκηνοθτη της εκπομπς Χρστο Θεοχαρδη και τον σχολιαστ Βσο Κωνσταντνου.
Κατ την κατθεσ του ο υπεθυνος του Αθλητικο Τμματος του ΡΙΚ Σββας Αριστοδμου ανφερε τι υπρχει αντιπαρθεση («κντρα») μεταξ του ιδου και της Ομνοιας απ τον καιρ που ανλαβε το τμμα πριν απ δο χρνια για λγους τους οποους χαρακτρισε προσωπικος. Αναπτσσοντας αυτος τους λγους, ο κ. Αριστοδμου επε τι υπρχει αντιπαρθεση μεταξ του ιδου και υφισταμνων του που εναι υποστηρικτς της Ομνοιας λλων που κατχουν θση στο Δ.Σ. της Ομνοιας και υποστριξε τι αυτο «μεταφρουν στο Δ.Σ. της Ομνοιας καταστσεις που δεν υφστανται και χουν δημιουργσει χθρα μεταξ μου και του Δ.Σ. της Ομνοιας».
Επσης ανφερε πως την οδηγα για να τραβηχθε η κκκινη γραμμ με αφετηρα τον μο του Derbyshire που βρισκταν μπροστ απ την σπρη γραμμ της Primetel δωσαν στο τμμα γραφικν του ΡΙΚ ο διος, ο παρουσιαστς Ανδρας Πογιατζς και ο σκηνοθτης Χρστος Θεοχαρδης, χωρς να χει γνση γι’ αυτ ο σχολιαστς Βσος Κωνσταντνου.

Οταν ο κ. Πογιατζς ρωτθηκε τι εξυπηρετοσε η κκκινη γραμμ και τι θελε να δεξει, εφ’ σον η θση του σχολιαστ Βσου Κωνσταντνου ταν πως η φση ταν οριακ και το γκολ πρεπε να μετρσει, ο κ. Πογιατζς απντησε τι «θλαμε να μπομε της Primetel και να δεξουμε τι δεν ταν σωστ γιατ ο παχτης της Ομνοιας ταν ελχιστα πιο μπροστ».
Ο κ. Αριστοδμου επε πως ζτησε απ το γραφστα να του τραβξει μια γραμμ απ τον μο του ποδοσφαιριστ της Ομνοιας και χι απ το παποτσι του αμυντικο του ΑΠΟΕΛ με οδηγα να εναι παρλληλη με τη γραμμ της Primetel για να καταδεξει τι o Derbyshire θα μποροσε να ταν σε θση offside.
Τσο ο κ. Αριστοδμου σο και ο κ. Πογιατζς και ο κ. Θεοχαρδης επαν τι εχαν την εντπωση πως η κκκινη γραμμ ταν παρλληλη προς τις γραμμς του γηπδου (γραμμ τρματος, επανορθωτικς και μσου) και εκενης της Primetel, αλλ παραδχθηκαν, ταν τθηκε υπψη τους σχετικ φωτογραφα, τι δεν ταν παρλληλη.
Ο κ. Θεοχαρδης, ταν ρωτθηκε κατ πσο η υφιστμενη διαμχη μεταξ λειτουργν του ΡΙΚ επηρασε την απφαση για χραξη της γραμμς απντησε τι μπορε να εχε επηρεσει, εν ο Βσος Κωνσταντνου, επε πως η θση του που διαμορφθηκε απ την εξταση της φσης σε αργ κνηση και πριν απ τη χραξη της κκκινης γραμμς ταν πως η φση ταν οριακ και το γκολ θα πρεπε να εχε μετρσει.
Απαντντας σε σχετικ ερτηση, επε τι η κκκινη γραμμ θα μποροσε να παραπλανσει τους τηλεθεατς του ΡΙΚ.
Η Επιτροπ, λαμβνοντας λα τα ανωτρω υπψη, αποφσισε πως θα μποροσε ελογα να υπρξει υποψα τι η απφαση για χραξη της κκκινης γραμμς δυνατ να επηρεστηκε απ την υπρχουσα διαμχη μεταξ του κ. Αριστοδμου και υφισταμνων του υποστηρικτν της Ομνοιας.
Η Επιτροπ μως διευκρινζει πως, δεδομνου τι εναι βασικ αρχ τι οποιοσδποτε χει δικαωμα να αμφισβητσει οποιαδποτε πληροφορα, θερησε ως θεμιτ την πρθεση και ενργεια του ΡΙΚ να αμφισβητσει την πληροφορα που δθηκε με την σπρη γραμμ της Primetel. Ωστσο, Ωστσο, πρττοντας αυτ, το ΡΙΚ θα πρεπε να εχε μεριμνσει στε το διο να δσει ακριβ και μη παραπλανητικ πληροφρηση.
Δεδομνου τι, σμφωνα και με την παραδοχ των λειτουργν του ΡΙΚ τι η γραμμ δεν ταν παρλληλη, αν και πρθεσ τους ταν αυτ, η Επιτροπ αποφσισε τι η κκκινη γραμμ συνιστοσε ανακριβ και παραπλανητικ πληροφρηση κατ παρβαση τσο της γενικς πρνοιας που καθιστ υποχρωση των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων να παρχουν αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση, σο και της ειδικς πρνοιας του ρθρου 1 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια…»
Η Επιτροπ, λαμβνοντας υπψη την πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας τι χει το δικαωμα μεσολβησης για διευθτηση οποιασδποτε διαφορς μεταξ παραπονουμνων και των ΜΜΕ δημοσιογρφων, αποφσισε επσης να εξουσιοδοτσει τον αντιπρεδρ της κ. Βσο Τσαγγαρ να καταβλει προσπθεια τερματισμο των υφιστμενων κακν σχσεων μεταξ των παραγντων της Αθλητικς Υπηρεσας του ΡΙΚ και της Ομνοιας, που εδ και καιρ παρεμποδζει την παρξη αρμονικς σχσης συνεργασας.

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...