EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΓΜΑ ΟΤΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΗΔΕΙΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιλφθηκε παραπνου (16/19/5/2017)  απ τον Παγκπριο Σνδεσμο  Νοσηλευτν και Μαιν (ΠΑΣΥΝΜ) για μετδοση ανακριβν πληροφοριν στην εκπομπ του ΣΙΓΜΑ «Μεσημρι και Κτι» στις 12 Μαου, 2017.
Στη διρκεια της εκπομπς μεταδθηκαν δηλσεις αννυμου τηλεθεατ σμφωνα με τις οποες νοσηλευτς και λλοι υπλληλοι κρατικο νοσοκομεου παρχουν πληροφρηση σε Γραφεα Τελετν για θαντους αναμενμενους θαντους ασθενν στο νοσηλευτριο προκειμνου να προυν αμοιβ (προμθεια, μζα).
Κατ την εκπομπ, στη διρκεια της οποας προβαλλταν στην οθνη ο ττλος «Στα μαχαρια νοσηλευτς Δημοσου Νοσοκομεου για μζες απ τα γραφεα κηδειν», η παρουσιστρια Γωγ Αλεξανδρινο, εισγοντας τον αννυμο πληροφοριοδτη, που μιλοσε απ τηλφωνο, ανφερε:
«Νοσηλευτς, λοιπν, συγκεκριμνου δημσιου νοσοκομεου φανεται να εναι, να το πω απλ, μαλωμνοι μεταξ τους και αυτ για τις μζες απ τα γραφεα κηδειν. Τι εννο, ποιος θα προλβει πρτος να ειδοποισει το γραφεο κηδειν για ασθεν που εναι στα τελευταα του, για να πρει ,τι του αναλογε, ,τι χει συμφωνσει με το γραφεο κηδειν, με αποτλεσμα, μως να χουμε και τραγελαφικ περιστατικ.
χουμε στην τηλεφωνικ γραμμ να κριο, ο οποος θα διατηρσει την ανωνυμα του, εναι μσα στα πργματα….Θα σας παρακαλσω να μην πετε ποιο εναι το νοσηλευτριο αυτ και να μιλτε σο πιο γενικ μπορετε. Για να καταλβουμε μως το θμα, τι ακριβς συμβανει, εναι νας αγνας δρμου μεταξ των νοσηλευτν ποιος θα ειδοποισει πρτος το δικ του γραφεο κηδειν δηλαδ;»
Ο αννυμος πληροφοριοδτης, απντησε: «Απ’ ,τι φανεται ναι. Εναι νας αγνας δρμου ποιος θα πρει πρτος τη μζα».
Στη συνχεια ανφερε τι τρεις ημρες προηγουμνως (Τρτη, 9 Μαου) μια εξαδλφη του κλεσε ασθενοφρο για να μεταφρει τη μητρα της στο νοσοκομεο γιατ ταν σοβαρ ρρωστη. Υποστριξε τι τρα λεπτ μετ την αναχρηση του ασθενοφρου προς το νοσοκομεο, που διαρκε 15 λεπτ, η κρη της ασθενος πρε τηλεφνημα απ γραφεο κηδειν που της ζητοσε πληροφορες για την κηδεα της μητρας της, δηλαδ ποιες υπηρεσες θα θελε.
Ο πληροφοριοδτης πρσθεσε πως προφανς καθ’ οδν προς το νοσοκομεο ο οδηγς ο νοσηλευτς εχε ενημερσει γραφεο τελετν το οποο σπευσε να προσφρει υπηρεσες εν η ασθενς μεταφερταν ακμη στο νοσοκομεο.
Η παρουσιστρια ρτησε τον πληροφοριοδτη κατ πσο, εξ’ σων γνριζε, το περιστατικ ταν μεμονωμνο. Η απντηση ταν: «Το περιστατικ συμβανει χρνια. Διαθταμε και εμες γραφεο κηδειν παλι, το ξαναλειτουργσαμε, τοτο το πρβλημα εναι χρνια τζια χρνια τζιαι πει, δεν αλλσσει τποτε, εναι κλυψη, συγκλυψη, κλυψη συγκλυψη τζιαι πει το θμα».
Η δημοσιογρφος της εκπομπς ανφερε στο τλος τι προσπθησε να επικοινωνσει με τη συνδικαλιστικ οργνωση των νοσηλευτν και ανφερε πως η οργνωση απντησε τι δεν μποροσε να τοποθετηθε γιατ δεν εχε υπψη της εκενη την στιγμ τα γεγοντα τα αποτελσματα ενδεχμενων σχετικν ερευνν.
Η συντεχνα των νοσηλευτν ανφερε στο παρπον της τι «μσω ευφνταστων εικασιν του τπου: «Στα μαχαρια νοσηλευτς Δημοσου Νοσοκομεου για μζες απ τα γραφεα κηδειν» στους ττλους της εκπομπς, βεβιασμνα και χωρς να χει προηγηθε οποιαδποτε ουσιαστικ ρευνα που να χει αποδεξει…κτι ττοιο» δημιουργθηκαν «εσφαλμνες εντυπσεις για τη δεοντολογικ και επαγγελματικ συμπεριφορ των νοσηλευτν που εργζονται στα κρατικ νοσηλευτρια»..
Επσης ανφερε τι θεωροσε απαρδεκτο το γεγονς τι οι αναφορς βασστηκαν στη μαρτυρα και τις δηλσεις ενς ανθρπου, αθατου στο κοιν, ο οποος παρουσιστηκε ως ειδμονας στο θμα αλλ και ως δθεν μρτυρας παρμοιων περιστατικν τα τελευταα χρνια.
Με αυτ τον τρπο, ανφερε η συντεχνα, και χωρς να υπρχει αντλογος δθηκε απ την εν λγω εκπομπ το ατυχς μνυμα τι το λο θμα αποτελε γενικευμνη διαχρονικ μστιγα η οποα παραμνει ατιμρητη.
Σμφωνα με το παρπονο, δεν αναφρθηκε οτε απ τον αννυμο και αθατο καταγγλλοντα οτε απ τους δημοσιογρφους της εκπομπς σε ποιες παρμοιες καταγγελες αναφρονταν, αν αυτς χουν διερευνηθε και αν χουν καταλξει σε ττοια συμπερσματα που να δικαιολογοσαν οποιαδποτε τιμωρα των «ενχων». Πρσθεσε πως κατγγειλαν, δκασαν και καταδκασαν λους τους νοσηλευτς οι οποοι κατ' ισχυρισμ τους ταν νοχοι.
Επσης, η συντεχνα ανφερε τι το θμα πτεται της επαγγελματικς και δεοντολογικς υπστασης των νοσηλευτν αλλ και του κρους του νοσηλευτικο επαγγλματος.
Ο υπεθυνος του τμματος ειδσεων του ΣΙΓΜΑ προσλθε σε συνεδρα υποεπιτροπς στις 13/6/2017 και παρθεσε τις απψεις του σταθμο. Εξφρασε κπληξη για το περιεχμενο του παραπνου και ειδικτερα για τη θση τι η εκπομπ πλττει το κρος και την αξιοπιστα των νοσηλευτν, αναφροντας τι αποσκοπε στη φμωση της ενημρωσης.
Υποστριξε τι χει τεκμηριωθε και αποδειχθε η παρξη ανθρπων που παρχουν πληροφρηση σε γραφεα κηδειν και επε τι ο σταθμς επικοιννησε με τον Γραμματα της οργνωσς των νοσηλευτν Πιτλη, ο οποος μως δεν επανλθε για να παραθσει τις απψεις τη οργνωσης.
Επε τι ο σταθμς εχε αννυμη καταγγελα πριν απ την εκπομπ και την βγαλε στον αρα, αρχικ απ αννυμο και στη συνχεια απ επνυμο.
Ανφερε τι ο Διευθυντς του Νοσοκομεου Πφου παραδχθηκε τα γεγοντα που αναφρθηκαν στις εκπομπς.
Επε ακμη τι ο σταθμς εχε και χειρτερες καταγγελες που δεν τις βγαλε στον αρα και τι τα σα αναφρθηκαν δεν αποτελον ευφνταστες καταγγελες. Παρπεμψε δε στην εκπομπ «Μρα Μεσημρι» στις 15 Μαου, 2017, κατ την οποα να τομο που εμφανστηκε στην οθνη και ανφερε το νομ του προβη σε καταγγελα τι κποιοι νοσηλευτς μλη του προσωπικο του διου νοσοκομεου στο οποο αφοροσε η πρτη καταγγελα, ενημερνουν γραφεα κηδειν για θαντους επικεμενους θαντους ασθενν.
Εξετζοντας τις εκατρωθεν θσεις, η Επιτροπ διαπστωσε τι το υλικ που θεσε στη διθεση της ο κ. Καρεκλς δεν απαντοσε ουσιαστικ στο παρπονο των νοσηλευτν.
Χωρς να αμφισβητε τι κποιοι νοσηλευτς λλοι εργαζμενοι σε δημσια νοσοκομεα ενημερνουν γραφεα κηδειν, η Επιτροπ διαπστωσε τι τσο η εισαγωγ της παρουσιστριας, στην οποα ανφερε τι «νοσηλευτς συγκεκριμνου δημσιου νοσοκομεου φανεται να εναι…μαλωμνοι μεταξ τους και αυτ για τις μζες απ τα γραφεα κηδειν» δεν υποστηρζεται και δεν δικαιολογεται απ το περιεχμενο της καταγγελας που γινε, γιατ ο αννυμος καταγγλλων δεν μλησε για «μαλματα» τσακωμος» μεταξ των νοσηλευτν, αλλ επε τι «εναι νας αγνας δρμου ποιος θα πρει πρτος τη μζα».
Η Επιτροπ κατληξε στην απφαση τι το περιεχμενο τσο της πρτης σο και της δετερης εκπομπς δεν υποστριζε με καννα τρπο τον ττλο που προβαλλταν σ’ λη τη διρκεια της εδησης και ανφερε επ λξει:
«Απστευτη καταγγελα. Στα μαχαρια νοσηλευτς δημσιου νοσοκομεου για τις μζες απ τα γραφεα κηδειν».
Επσης αποφσισε οτε στην πρτη οτε στη δετερη εκπομπ, κατ την οποα γινε η επνυμη καταγγελα γινε λγος τσακωμος καυγδες μεταξ των νοσηλευτν για το ποιος θα ειδοποισει πρτος γραφεα κηδειν για θαντους αναμενμενους θαντους ασθενν στο κρατικ νοσοκομεο, οτε και παρουσιστηκε συγκεκριμνη μαρτυρα τι το φαινμενο εναι γενικευμνο και αφορ γενικ τους νοσηλευτς.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι οι αναφορς στην εισαγωγ της παρουσιστριας και στον ττλο της εδησης ταν ανακριβες γιατ δεν υποστηρζονταν απ το περιεχμενο της εδησης, κατ παρβαση της σχετικς πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Το ρθρο 1 του Κδικα περ ακρβειας των πληροφοριν αναφρει:
«Τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια».
Επσης η Επιτροπ διαπστωσε πως δεν γινε καμι σοβαρ προσπθεια επικοινωνας με την οργνωση των νοσηλευτν και μαιν, ετε για διασταρωση των πληροφοριν ετε για να πρει τις απψεις της επ της καταγγελας.
Ο πρεδρος του Συνδσμου Νοσηλευτν και Μαιν Ιωννης Λεοντου απντησε γραπτς σε επιστολ της Επιτροπς αναφροντας πως «δεν υπρξε καμα επικοινωνα του τηλεοπτικο σταθμο Σγμα με οποιοδποτε αξιωματοχο του Παγκπριου Συνδσμου Νοσηλευτν και Μαιν», προσθτοντας τι «η αναφορ της τηλεπαρουσιστριας για προσπθεια επικοινωνας με συνδικαλιστικ οργνωση των νοσηλευτν δεν θεωρομε τι αποτελε ελαφρυντικ».
Η Επιτροπ θεωρε τι αν στο πρτο ρεπορτζ της 12ης Ιουνου, 2017 ο παργοντας του χρνου μποροσε να αποτελσει δικαιολογα για την παρλειψη επικοινωνας με την οργνωση, η παρλειψη ταν ανεπτρεπτη στην περπτωση του δετερου ρεπορτζ που γινε τρεις ημρες αργτερα, στις 15 Ιουνου, 2017, και οι αρμδιοι της εκπομπς εχαν λο το χρνο να επικοινωνσουν με αρμδιο αξιωματοχο για να προυν της απψεις της Παγκπριας Συντεχνας Νοσηλευτν και Μαιν.
Η Επιτροπ τονζει για πολλοστ φορ τι αποτελε χρος των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ, αφ’ ενς να διασταυρνουν τις πληροφορες τους με τα ενδιαφερμενα επηρεαζμενα μρη και αφ’ ετρου να δημοσιεουν και την λλη ποψη, ετε ταυτχρονα ετε μετ.
Τλος η Επιτροπ αποφσισε τι, πως διατυπθηκαν οι ισχυρισμο, διασρουν το κρος και την υπσταση των νοσηλευτν, κατ παρβαση της πρνοιας περ δυσμενν διακρσεων, η οποα ρητ αναφρει πως «ο χλευασμς, η διαπμπευση και ο διασυρμς ατμων   ομδων εναι ανεπτρεπτος».

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...