EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΕΙΔΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΜΜΝΗ ΚΑΙ ΕΒΡΙΘΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιλφθηκε παραπνου (11/7/4/2017) απ τη διοικητικ προσταμνη της υπηρεσας πρωτοκολλητν του Επαρχιακο Δικαστηρου Λρνακας Ανδρινα Μαλεκδου τι δημοσευμα στην ιστοσελδα TOTHEMAONLINE ημερομηνας 10ης Μαρτου, 2017, ταν ανακριβς, δυσφημητικ και προκατειλημμνο.
Το δημοσευμα, κτω απ την επισμανση τι «εναι να τραβς τα μαλλι σου μ αυτ που συμβανουν στο δικαστριο Λρνακας, λγω της στσης της Πρωτοκολλητο», ανφερε τι η πρωτοκολλητς Μαλεκδου αποφσισε «να ασκσει τη διακριτικ της εξουσα» και να αφσει τομο που εχε διαταχθε απ το δικαστριο να καταβλει εγγηση 500.000 ευρ προκειμνου να αφεθε ελεθερο με ρους, να μεταφερθε στις Κεντρικς Φυλακς.
Σμφωνα με το δημοσευμα, ο πολτης που το δικαστριο διταξε να αφεθε ελεθερος με εγγηση 500.000 ευρ «υπγραψε και εγγυθηκε με ττλο ιδιοκτησας ακιντου της εταιρεας του, το οποο εκτιμται απ το Κτηματολγιο πραν του ενς εκ. ευρ».
μως, σμφωνα με την ιστοσελδα, η πρωτοκολλητς θερησε ανεπαρκ την εγγηση που πρσφερε ο υπδικος με τον ττλο ιδιοκτησας ακιντου της εταιρεας του και αποφσισε τι πρεπε να τον εγγυηθε φυσικ πρσωπο.
Η απφασ της επικυρθηκε, σμφωνα με το δημοσευμα, απ την Αρχιπρωτοκολλητ του Ανωττου Δικαστηρου.
Στην κατακλεδα της εδησης, η ιστοσελδα ανφερε τι «η εν λγω κυρα εναι αυτ που πως σας ενημερναμε τον Οκτβριου του 2016 ‘σκωσε’ με τις φωνς της το Δικαστριο», σε να επεισδιο «επαναλαμβανμενο και χι μεμονωμνο».
Επσης ανφερε τι «σμφωνα με τους ισχυρισμος που φτνουν στην ιστοσελδα μας, η συγκεκριμνη πρωτοκολλητς προκαλε κατ’ επανληψη με τη συμπεριφορ της, γεγονς που επιτσσει την μεση παρμβαση του καθ’ λην αρμδιου, που δεν εναι λλος απ τον πρεδρο του Επαρχιακο Δικαστηρου Λρνακας».
Η παραπονομενη ανφερε τι το δημοσευμα της απδιδε εμπλοκ σε υπθεση που διαδραματστηκε στο Επαρχιακ Δικαστριο Λρνακας, σε χρνο κατ τον οποο η δια δεν βρισκταν καν στο χρο των δικαστηρων. Ειδικτερα, επε τι την υπθεση χειρστηκε λλη λειτουργς του δικαστηρου και τι το δημοσευμα ταν επσης ανακριβς ως προς τον ισχυρισμ τι την απφαση επικρωσε η Αρχιπρωτοκολλητς του Ανωττου Δικαστηρου, δεδομνου τι η Αρχιπρωτοκολλητς απουσαζε με δεια και η απφαση λφθηκε απ λλο τομο.
Ως προς την ουσα της υπθεσης, η παραπονομενη ανφερε τι εναπκειται στην αποκλειστικ αρμοδιτητα του πρωτοκολλητ να αποφασσει κατ πσο η υπογραφ εγγησης εναι σμφωνη με τους ρους του δικαστηρου.
Στην προκειμνη περπτωση δεν γινε δεκτ η υπογραφ του υπ κατηγορα ατμου, αφ’ ενς γιατ το δικαστριο ρισε να υπογρψει λλος αξιχρεος εγγυητς-φυσικ πρσωπο που διθετε περιουσα αξας 500.000 ευρ και αφ’ ετρου γιατ τα δικαστριο διαπστωσε τι η αξα του ακιντου ταν μνο γρω στις 400.000 και επ πλον το ακνητο ταν υποθηκευμνο με ποσ κοντ στην αξα του.
Ως προς την παραπομπ σε λλο επεισδιο τον Οκτβριο του 2016, η παραπονομενη ανφερε τι τα σα αναφρθηκαν ταν επσης παντελς αναληθ, καθτι ουδποτε διαδραματστηκε στα δικαστρια ττοιο επεισδιο.

Η ιστοσελδα παρλειψε να ανταποκριθε σε ατημα της Επιτροπς να παραθσει τις απψεις της.
Η Επιτροπ δωσε και δετερη ευκαιρα στην ιστοσελδα να παραθσει της απψεις της αποστλλοντας εκπρσωπ της σε συνεδρα υποεπιτροπς, και πλι χωρς ανταπκριση..
Κατπιν των επανειλημμνων αρνσεων της ιστοσελδας να συνεργασθε, γεγονς που καθυστρησε και τη διεκπεραωση του παραπνου, η Επιτροπ προχρησε στην εξτασ του με βση τα ενπιν του στοιχεα.
Η Επιτροπ αποφσισε τι το λο δημοσευμα βριθε ανακριβος πληροφρησης, πως προκπτει απ τα προαναφερθντα γεγοντα, κατ παρβαση της πρνοιας του ρθρου 1 Περ Ακρβειας των πληροφοριν, που αναφρει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια. Σε περπτωση που χει συμβε κτι ττοιο χωρον σε μεση διρθωση και απολογα».
Κατ παρβαση του ιδου ρθρου, η ιστοσελδα παρλειψε να επικοινωνσει με την παραπονομενη προκειμνου να ελγξει την ακρβεια των πληροφοριν της να πρει τις απψεις της σε απντηση στους εναντον της ισχυρισμος.
Περαιτρω η Επιτροπ αποφσισε, με βση την αναφορ τι «η εν λγω κυρα εναι αυτ που πως σας ενημερναμε τον Οκτβριου του 2016 ‘σκωσε’ με τις φωνς της το Δικαστριο», σε να επεισδιο «επαναλαμβανμενο και χι μεμονωμνο», τι το δημοσευμα ταν προκατειλημμνο, κατ παρβαση της γενικς πρνοιας του Κδικα που προβλπει τι:
«Ο σεβασμς της αλθειας και του δικαιματος του πολτη για αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση αποτελε υποχρωση λων των Μσων και των λειτουργν των».
Επσης, η Επιτροπ αποφσισε τι οι φρσεις της ιστοσελδας τι «εναι να τραβς τα μαλλι σου μ’ αυτ που συμβανουν στο δικαστριο Λρνακας, λγω της στσης της Πρωτοκολλητο» και «εναι ανκδοτο πλον σε αυτν τον τπο να διοικον μτριοι και μικρο νθρωποι» σε σχση με την παραπονομενη, συνιστον παραβαση της πρνοιας του ειδικο ρθρου 12 περ δυσμενν διακρσεων, το οποο στην κατακλεδα του ορζει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. αποφεγουν οποιαδποτε απ’ ευθεας λλη αναφορ ενργεια εναντον προσπου η οποα περιχει στοιχεα προκατληψης…Ο χλευασμς, η διαπμπευση και ο διασυρμς ατμων   ομδων εναι ανεπτρεπτος.
Τλος, η Επιτροπ αποφσισε τι η ρνηση της ιστοσελδας να συνεργασθε στη διερενηση του παραπνου συνιστ παραβαση της γενικς πρνοιας περ υποχρωσης των ΜΜΕ και των λειτουργν τους να συνεργζονται με την Επιτροπ που ορζει τι:
«Τα Μσα Μαζικς Ενημρωσης και οι Λειτουργο των αναλαμβνουν την υποχρωση να συνεργζονται με την Επιτροπ κατ τη διεξαγωγ των ερευνν της. Η μη συνεργασα τους συνιστ παραβαση του παρντα Κδικα».

 

Πσω στην περληψη της απφασης

Πσω στον κατλογο των αποφσεων

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...