EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΡΙΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΕΙΛΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε αυτεπγελτα (υπθεση 3/5/1/2017) το θμα που προκυψε απ δημοσευμα του ευρωβουλευτ Κστα Μαυρδη με αναφορς στην ανταποκρτρια του ΡΙΚ στην Κωνσταντινοπολη Αννα Ανδρου, το οποο θεωρθηκε τι περιεχε αναφορς που κρθηκαν ως προσωπικ επθεση εναντον της και εναντον της ανεξαρτησας των δημοσιογρφων.
Η Επιτροπ ενργησε στη βση των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που επιβλλει στην Επιτροπ την προσπιση της ελευθερας της κφρασης και την ανεξαρτησα των δημοσιογρφων. Το ρθρο αυτ προβλπει τι «η Επιτροπ αυτεπγγελτα, ετε κατπιν παραπνου, δναται να εξετζει ισχυρισμος τι δημοσιεματα, μεταδσεις οποιαδποτε πρξη παρλειψη απ οποιοδποτε πρσωπο συνιστ παραβαση απειλ εναντον των πιο πνω ελευθεριν».
Οι επμαχες αναφορς του ευρωβουλευτ διατυπθηκαν σε επικριτικ κεμεν του για την απουσα της κυβρνησης απ την παρουσαση βιβλου που αναφερταν σε μαρτυρες πολεμιστν Ελδυκριων του 1974 εν μνες προηγουμνως εκπροσωπθηκε στην παρουσαση του βιβλου ‘Ραντεβο με τους Στρατηγος’ της δημοσιογρφου Αννας Ανδρου για το θμα των αγνοουμνων, την οποα επκρινε γιατ δεν καμε αναφορ σε εγκλματα Τορκων στρατιωτικν στην Κπρο. Οι αναφορς, που δημοσιεθηκαν στο "Φιλελεθερο", ανφεραν:
«Παρεμπιπτντως, η ανταποκρτρια του ΡΙΚ απ την Τουρκα ννα Αντρου, δεν τυγχνει οποιασδποτε δωξης απ το καθεστς Ερντογαν, το οποο μως φυλακζει εκατοντδες λλους δημοσιογρφους με την υποψα διαφορετικς ποψης. πως λοιπν δεν θεσε τα εγκλματα του 1974, κατ παρμοιο τρπο σως δεν γνωρζει οτε για τα μαζικ εγκλματα που το καθεστς Ερντογν διαπρττει σμερα εναντον Τορκων, Κορδων, Αλεβιτν και λλων.
Εναι το διο αδσταχτο καθεστς που αρνεται σε μνα και λλους ευρωβουλευτς να επισκεφτομε τους φυλακισμνους βουλευτς και δημρχους που το καθεστς βασανζει και ειδικ τον Σελαχετν Ντεμιρτς στον οποο δεν παραχωρεται η αναγκαα  ιατρικ περθαλψη.  Η σιωπ και συγκλυψη εγκλημτων, αποτελε συνενοχ στο διο το γκλημα».
Η Επιτροπ θερησε τι το κεμενο του κ. Μαυρδη θα μποροσε να εκληφθε ως προσπθεια να της υπαγορεσει ποιες ερωτσεις θα πρεπε να εχε κμει και τι να εχε γρψει στο βιβλο της, κατ παρβαση της αρχς της ανεξαρτησας του δημοσιογρφου και της ελευθερας της κφρασης και επσης τι θα ταν δυνατ να εκληφθε ως επθεση εναντον της δημοσιογρφου και ως προσπθεια εκφοβισμο της.
Περαιτρω η Επιτροπ εξτασε τη στση του ΡΙΚ να μη προασπισθε δημοσως την ακεραιτητα και αξιοπρπεια της ανταποκρτρις του και επσης την ενργεια της εφημερδας «Φιλελεθερος» να δημοσιεσει να κεμενο που σαφς συνιστοσε επθεση εναντον δημοσιογρφου.
Αφο λαβε υπψη τις απψεις που διατπωσε ο κ. Μαυρδης και εκπρσωποι του ΡΙΚ, η επιτροπ αποφσισε τι το Ραδιοφωνικ Ιδρυμα Κπρου, με επιστολ προς την δια και με παρμβαση του προδρου του Δ. Συμβουλου του ΡΙΚ σε τηλεοπτικ εκπομπ, προβη εν πολλος σε ενργειες που αποκαθιστοσαν την αξιοπιστα της Αννας Ανδρου και απβλεπαν στην προστασα της ελευθερας της κφρασης και την ανεξαρτησα των δημοσιογρφων.
Ωστσο, η Επιτροπ αποφσισε τι θα ταν καλτερα το ΡΙΚ να εχε δημοσιοποισει τις ενργεις του προς την κατεθυνση της προστασας της αξιοπιστας της δημοσιογρφου του, της ελευθερας της κφρασης και της ανεξαρτησας των δημοσιογρφων, δεδομνου τι η επθεση ταν δημσια και εχε γνει ευρτατη δημσια συζτηση για το θμα. Η παρλειψη αυτ φησε την πλειοψηφα των πολιτν στο σκοτδι ως προς τη στση του ΡΙΚ, αφο πολ λγοι λαβαν γνση των ενεργειν και απψεν του και επσης ταν δυνατ να οδηγσει το κοιν στο συμπρασμα, κατ την προσφιλ κφραση του κ. Μαυρδη, τι «η σιωπ και συγκλυψη εγκλημτων αποτελε συνενοχ στο διο το γκλημα».
Ο «Φιλελεθερος», ανταποκρινμενος σε παρκληση της Επιτροπς να την ενημερσει για τη δημοσευση ενς κειμνου που καταφανς περιεχε επθεση εναντον της ελευθερας της κφρασης και της ανεξαρτησας των δημοσιογρφων, παρπεμψε σε δημοσευμ του την επομνη της δημοσευσης, στο οποο ανφερε:
«Οι εκ των υστρων απολογες,(τνος;) αν και αναγκαες, δεν μπορον να διορθσουν τα σα διατυπθηκαν στο κεμενο του ευρωβουλευτ, που παραμνει εκτεθειμνος. Και επειδ το ρθρο δημοσιεθηκε στο «Φ» δηλνεται πως σε καμα περπτωση δεν υιοθετονται ττοιες απψεις».
Η Επιτροπ σημεωσε τη διαφωνα του «Φιλελεθερου» με τις αναφορς Μαυρδη αλλ αποφσισε τι η εκ των υστρων διαφωνα απολογα δεν αρει το γεγονς τι η δημοσευση του κειμνου συνιστ παραβαση των προνοιν του του Κδικα που απαγορεουν πρξεις παραλεψεις οι οποες συνιστον «παραβαση απειλ» εναντον της ελευθερας της κφρασης και της ανεξαρτησας των δημοσιογρφων.

Επιστροφ

Πλρης απφαση

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...