ο

 

EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ "ΧΑΡΑΥΓΗΣ" ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗ ΕΟΚΑ 1955-1959

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογα, εξετζοντας παρπονο απ τους Συνδσμους Αγωνιστν, αποφσισε τι η εφημερδα «Χαραυγ» αντιδεοντολογικ αρνθηκε να δημοσιεσει απαντητικ επιστολ τους, σε σχση με ρθρο που δημοσιεθηκε στις 11 Αυγοστου, 2017, το οποο αφοροσε στην περοδο του αγνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.
Το δημοσευμα, με την υπογραφ του Μιχαλ Μιχαλ, ανφερε μεταξ λλων τι οι «λεγμενοι εθνικ σκεπτμενοι…αρνονται τι οργανωμνοι Ε/κπριοι διπραξαν εγκλματα εναντον Ε/κυπρων π.χ. την περοδο της ΕΟΚΑ».
Η «Χαραυγ» απντησε τι δεν δημοσευσε την απντηση γιατ αφ’ ενς δεν αναφρθηκε ονομαστικ στην ΕΟΚΑ στους αγωνιστς, αλλ «στην περοδο της ΕΟΚΑ» και τι περιεχε υβριστικος χαρακτηρισμος.
Σε σχση με τη θση τι το ρθρο «πουθεν δεν αναφρεται στους Συνδσμους Αγωνιστν στην ΕΟΚΑ, αλλ στην περοδο της ΕΟΚΑ», η Επιτροπ αποφσισε πως υπρχει μμεση αλλ σαφς αναφορ τσο στους παραπονομενους, σο και στην ΕΟΚΑ.
Η Επιτροπ τονζει τι δεν κρινε το περιεχμενο του ρθρου την απντηση σ’ αυτ, αλλ μνο την υποχρωση των ΜΜΕ να δημοσιεουν την λλη ποψη επ θεμτων που δημοσιεουν.
Η Επιτροπ αποφσισε τι η εφημερδα παρλειψε να δημοσιεσει απντηση σε δημοσευμ της επ θματος που εναι μεσου ενδιαφροντος για τους παραπονομενους, οι οποοι δεν αναφρθηκαν μεν ονομαστικ, αλλ με σαφ μμεσο τρπο, κατ παρβαση της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας τι:
“Τα Μ.Μ.Ε. παρχουν στους επηρεαζμενους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν…»
Η Επιτροπ τνισε τι με βση τον Κδικα, η εφημερδα εχε δικαωμα να απαλεψει αναφορς που θεωρε υβριστικς που ενδεχομνως να θγουν τρτους να δημιουργον νομικ προβλματα.

 

Επιστροφ

Πλρης απφαση

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...