ο

 

EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΤΑ ΜΜΕ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιλφθηκε παραπνου
(15/10/5/2017) απ τον Γεργιο Πυργοδη, απ την Πφο, τι οι τσσερις εφημερδες της πλης -«Επιλογς της Πφου», «Η Φων της Πφου», «Ο Αδσμευτος της Πφου» και «Ο Ταχυδρμος της Πφου»- αρνονται συστηματικ να φιλοξενσουν επιστολς του στις οποες επισημανει προβλματα που αφορον στην εικνα της πλης.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα της βασικς αρχς του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας τι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι χουν υποχρωση να ενεργον χωρς προκατληψη και να προγουν τον πλουραλισμ και τα ανθρπινα δικαιματα -μεταξ των οποων εναι και το δικαωμα της ελευθερας κφρασης- καθς και των προνοιν του ρθρου 11 που επιβλλει να αποφεγουν «οποιαδποτε απ’ ευθεας λλη αναφορ ενργεια εναντον προσπου η οποα περιχει στοιχεα προκατληψης με βση, μεταξ λλων, «το προσωπικ καθεστς».
Η Επιτροπ λαβε επσης υπψη την καθιερωμνη απ την πολχρονη πρακτικ αρχ πως οι εφημερδες λγω χρου δεν εναι δυνατ να δημοσιεουν λα τα κεμενα που λαμβνουν και τι εναι υποχρεωμνες να επιλγουν ανμεσα σε εκατοντδες κποτε και χιλιδες επιστολς εκενες που θεωρον κατ την κρση τους πιο σημαντικς ενδιαφρουσες.
Με βση τα ανωτρω, η Επιτροπ αποφσισε τι κθε εφημερδα χει το δικαωμα να επιλγει τις επιστολς και τα κεμενα που θα δημοσιεει, δεδομνου τι πρακτικ δεν εναι δυνατ να φιλοξενσει λο τον γκο των κειμνων που λαμβνει απ τους αναγνστες της, με κριτριο το ενδιαφρον που παρουσιζουν τα θιγμενα θματα και την κταση στην οποα ενδιαφρουν επηρεζουν το ευρτερο κοιν.
Ωστσο, η Επιτροπ  τνισε πως αυτ θα πρπει να γνεται στη βση της σης μεταχερισης, σμφωνα με την προαναφερθεσα πρνοια του Κδικα περ αποφυγς δυσμενν προκατληψης για τους λγους που αναφρονται στο ρθρο 11 του Κδικα.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι η μη δημοσευση επιστολν απ δο εφημερδες, τη Φων της Πφου και τον Αδσμευτο της Πφου  για λγους που αναφρονται στην προσωπικτητα του παραπονομενου σε λλους λγους που δεν χουν σχση με το περιεχμενο της επιστολς του, πως εναι η φερμενη διαμχη του με το Δμο Πφου, στην οποα αναφρθηκαν οι δο εφημερδες, πσχει λγω προκατληψης.
Στην προκειμνη περπτωση ο επιστολογρφος εχε θξει να σοβαρ θμα, που δημοσιεθηκε σε εφημερδα παγκπριας κυκλοφορας και προκλεσε την παρμβαση του Υπουργεου Εσωτερικν. Αυτ θα πρεπε να εναι το κριτριο και χι η φερμενη διαμχη το γεγονς τι ο παραπονομενος «βομβαρδζει» τις εφημερδες με κεμεν του.
Παρλληλα η Επιτροπ θερησε αναγκαο να υποδεξει τι οι συστηματικο επιστολογρφοι που γρφουν περ παντς επιστητο, για ασμαντα πργματα που επαναλαμβνουν τα δια θματα, δυσκολεουν το ργο των δημοσιογρφων.
Στην περπτωση του «Ταχυδρμου της Πφου», που παρλειψε να απαντσει στο παρπονο, η Επιτροπ ταν υποχρεωμνη να δεχθε τη θση του παραπονομενου τι η εφημερδα αρνθηκε να δημοσιεσει την επιστολ του . Αποφσισε επσης τι με την ρνησ της να παραθσει τις απψεις της, παραβασε επσης τη γενικ πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που επιβλλει στα ΜΜΕ και στους δημοσιογρφους την υποχρωση να συνεργζονται με την Επιτροπ στη διερενηση παραπνων.

 

Επιστροφ

Πλρης απφαση

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...