EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ "ΜΕΓΑ"

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (9/8/2/2016) απ γυνακα εναντον του τηλεοπτικο σταθμο ΜΕΓΑ και των συντελεστν της εκπομπς «Εχεις μσον» για αποκλυψη προσωπικν στοιχεων της διας και του παιδιο της.
Η παραπονομενη ανφερε τι ο εν διαστσει σζυγος της, μετ την εμφνιση του στην εκπομπ "Ενημρωση Τρα", στις 16 Φεβρουαρου 2016, (δε πθεση 5/2016) με να, τηλεφωνικ αυτ τη φορ, παρμβαση του στην εκπομπ του ΜΕΓΑ "χεις μσον" μετδωσε πληροφορες και στοιχεα τα οποα οδηγοσαν στην αποκλυψη της ταυττητας της διας και του παιδιο της και αφοροσαν στην προσωπικ και οικογενειακ της ζω και σε προσωπικ της δεδομνα.
Ειδικτερα ανφερε τι αναφρθηκε στη βπτιση του παιδιο τους, στα πρτα του γενθλια, σε συγκεκριμνα γεγοντα που αποτελοσαν μρος της ιδιωτικς της ζως και του παιδιο της, σε διατγματα δικαστηρου, σε απρρητες εκθσεις του Γραφεου Ευημερα και στην εν εξελξει εκδκαση υπθεση γονικς μριμνας του παιδιο.
Επσης παραπονθηκε τι οι δημοσιογρφοι-παρουσιαστς της εκπομπς, Νατσα Ιωννου και Ονοφριος Σωκρτους, χι μνο παραχρησαν φθονο τηλεοπτικ χρνο στον εν διαστσει σζυγο της να αναφρει τα προαναφερθντα «αλλ επιδικοντας τον εντυπωσιασμ … αυτοαναγορεθηκαν δικαστς… βγζοντας αποφσεις, καταγγλλοντας και καταδικζοντας με δημσια…»
Η Επιτροπ ζτησε επανειλημμνα τις απψεις του τηλεοπτικο σταθμο και των συντελεστν της εκπομπς «Εχεις μσον», χωρς δυστυχς ανταπκριση και παρ το γεγονς τι δθηκαν υποσχσεις τι θα αποστλλονταν οι θσεις των καθ’ ων το παρπονο για τα σα ανφερε η παραπονομενη.
Η παρληψη συνεργασας με την Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας συνιστ αφ’ εαυτς παραβαση της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που προβλπει τι «τα Μσα Μαζικς Ενημρωσης και οι Λειτουργο των αναλαμβνουν την υποχρωση να συνεργζονται με την Επιτροπ κατ τη διεξαγωγ των ερευνν της και τι η μη συνεργασα τους συνιστ παραβαση του Κδικα.
Δεδομνου τι οι καθ’ ων το παρπονο δεν υπβαλαν τις θσεις τους, η Επιτροπ προχρησε στην εξταση του παραπνου με βση τα στοιχεα που εχε ενπιν της, δηλαδ στα σα ανφερε η παραπονομενη και σα προκυψαν απ την εξταση του περιεχομνου της εκπομπς.
Το παρπονο στηρζεται στα δια γεγοντα και εναι ανλογο με εκενον εναντον της προαναφερθεσης εκπομπς «Ενημρωση Τρα».
πως προκπτει απ το περιεχμενο της εκπομπς ο εν διαστσει σζυγος της παραπονομενης καμε τηλεφωνικ παρμβαση στη διρκεια συζτησης μεταξ δο καλεσμνων για το θμα της αποξνωσης των παιδιν σε περπτωση διλυσης γμου διαζυγου.
Ο εν διαστσει σζυγος της παραπονομενης ανφερε την ιδιτητα-επγγελμ του που τον κνει γνωστ ευρως, γεγονς που μμεσα οδηγε στην αποκλυψης της ταυττητας της παραπονομενης και του παιδιο τους. Περαιτρω αναφρθηκε σε γεγοντα που αφοροσαν στη βπτιση του παιδιο, στα πρτα γενθλια του παιδιο το 2015, σε γεγοντα που διαδραματστηκαν σε ορειν χωρι τον Αγουστο του 2015, σε τυχαα συνντηση της εν διαστσει συζγου του με τους γονες του, αναφροντας τι εχαν να δουν το εγγνι τους για δο χρνια και στα δετερα γενθλια του παιδιο. Επσης διατπωσε διφορες κατηγορες και ισχυρισμος εναντον της εν διαστσει συζγου του.
Η παρουσιστρια Νατσα Ιωννου ρτησε κατ πσο «υπρχει τση μεγλη διαφορ, χσμα, ρθαν τα πνω κτω, που να δικαιολογε αυτ τη συμπεριφορ, απ τη δικ της πλευρ, που να σου στερε δηλαδ το διο σου το παιδ;», αποφαινμενη με αυτ τον τρπο τι για την αποξνωση ευθνεται η μητρα αποκλειστικ η μητρα.
Η απντηση ταν: «Δεν υπρχει μεταξ μας καμα επικοινωνα, στλλω μηνματα, παρνω τηλφωνα, ενδιαφρομαι για την υγεα του γιου μου, εδ και πντε μνες δεν τον εδα, γιατ μετ απ αυτ τα συμβντα θερησα πιο σωστ να μην πηγανω να το δω για να μην ταλαιπωρεται κθε φορ που πηγανω, γιατ υπρχουν και λλα γεγοντα στα οποα δεν θλω να αναφερθ και κατληξα να υποβλω ατηση για νο διταγμα επικοινωνας για να παρνω το γιο μου στο σπτι μου».
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα των προνοιν των ρθρων 3 και 11 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ ιδιωτικς ζως και περ προστασας των παιδιν αντστοιχα.
Το ρθρο 3 προβλπει τι «η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα…. η δε δημοσιοποησ τους μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον». Επσης προβλπει τι «Τα ΜΜΕ και οι λειτουργο τους δεν προβανουν σε ανοκειες προσωπικς επιθσεις και υβριστικος και προσβλητικος χαρακτηρισμος που διασρουν την τιμ και υπληψη».
Εξ λλου, το ρθρο 11 προβλπει τι «οι λειτουργο (των ΜΜΕ) κατ καννα δεν παρνουν συνεντεξεις απ και δεν φωτογραφζουν παιδι κτω των 16 ετν σε σχση με θματα που αφορον στην προσωπικ τους κατσταση ευημερα, χωρς τη συγκατθεση γονως των λλου ενηλκου που χει την ευθνη γι’ αυτ. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο».
Υπ το φως των γεγοντων και των προνοιν του Κδικα, η Επιτροπ αποφσισε τι στη διρκεια της εκπομπς τσο ο τηλεοπτικς σταθμς σο και οι συντελεστς του παραβασαν κατφωρα την ιδιωτικ ζω της παραπονομενης και αποκλυψαν προσωπικ της δεδομνα και επσης παραβασαν τα δικαιματα του παιδιο, αποκαλπτοντας προσωπικ του στοιχεα.
Η αναφορ στην ταυττητα του πατρα κατ την τηλεφωνικ του παρμβαση οδηγοσε ευθως στην αποκλυψη της ταυττητας της παραπονομενης και του παιδιο του ζεγους, καθς και της οικογενειακς της κατστασης, γεγονς που εναι ανεπτρεπτο με βση τις πρνοιες του προαναφερθντος ρθρου 3 περ ιδιωτικς ζως.
Το πλθος των ανθρπων που ταν δυνατ να αναγνωρσουν την παραπονομενη και το παιδ της δεν χει σημασα.
Αρκε η αναγνρισ της να ταν δυνατ στω και απ να απ μερικος ανθρπους, για παρδειγμα προσωπικος φλους, γνωστος στο εππεδο της γειτονις και στο περιβλλον εργασας, για να συντελεσθε η παραβαση. Δεν εναι αναγκαο η αναγνριση να μπορε να γνει απ να μεγλο πλθος απ το ευρτερο κοιν. Μλιστα μπορε να λεχθε τι συνιστ μεγαλτερο κακ να γνει η αναγνριση σε εππεδο στενο συγγενικο φιλικο περιβλλοντος σε εππεδο γνωστν στο εππεδο της εργασας της γειτονις παρ απ να μεγαλτερο πλθος το οποο δεν γνωρζει το υπ αναφορ τομο.
Στη διρκεια της εκπομπς γιναν αναφορς που συνιστοσαν μομφ κατ της μητρας, γεγονς που αποτελε διασυρμ κατ παρβαση της σχετικς πρνοιας του ρθρου 3.
Στη διρκεια της εκπομπς αναφρθηκαν στοιχεα που αποτελον προσωπικ δεδομνα της παραπονομενης ως αναγμενα στην ιδιωτικς της ζω και στο οικογενειακ της καθεστς. Επσης αναφρθηκαν γεγοντα και διατυπθηκαν ισχυρισμο που κατ την κρση της Επιτροπς συνιστον διασυρμ και διαπμπευσ της, κατ παρβαση των ρθρων 3 και 12 περ δυσμενν διακρσεων, που προβλπει τι «ο χλευασμς, η διαπμπευση και ο διασυρμς ατμων   ομδων εναι ανεπτρεπτος».
Συνακλουθα, η Επιτροπ αποφσισε τι υπρξε παραβαση του ρθρου 3 του Κδικα που προστατεει το δικαωμα στην ιδιωτικ ζω και απαγορεει την αποκλυψη προσωπικν δεδομνων και το διασυρμ και του ρθρου 12 περ του ανεπτρεπτου των δυσμενν διακρσεων και του χλευασμο διασυρμο.
Ως προς το παιδ, η Επιτροπ αποφσισε τι η αναφορ της ταυττητας του πατρα στην εκπομπ οδηγοσε κατ τον διο τρπο στην αποκλυψη της ταυττητς του παιδιο, εν παρλληλα αναφρθηκαν στοιχεα που ανγονται στην προσωπικ και οικογενειακ του κατσταση.
Η αποκλυψη αυτ συνιστ παραβαση απ μρους του σταθμο και των συντελεστν της εκπομπς των προνοιν του ρθρου 11 του Κδικα που αποσκοπε στην προστασα των παιδιν.
Η Επιτροπ αναφρει συναφς τι με βση τον Κδικα, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, που χει επικυρωθε απ την Κυπριακ Δημοκρατα και συνεπς χει αυξημνη τυπικ ισχ ναντι λλων νμων.
Το ρθρο 3 της Σμβασης προβλπει τι σε οποιεσδποτε αποφσεις απ οιονδποτε πρσωπο οργανισμ «πρπει να λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο».
Η Επτροπος για την Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο χει επανειλημμνα υποδεξει τι το συμφρον του παιδιο εναι υπρτερο του συμφροντος οποιουδποτε λλου προσπου περιλαμβανομνου του πατρα της μητρας.
Επσης, το ρθρο 16 της Σμβασης προβλπει τι «καννα παιδ δεν μπορε να αποτελσει αντικεμενο αυθαρετης παρνομης επμβασης στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνεια του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψης του».
Υπ το φως των ανωτρω προνοιν μπορε να λεχθε τι η προστασα του παιδιο ναντι οποιασδποτε παρμβασης στην ιδιωτικ του ζω εναι απλυτη, ακμη και ταν υπρχει ισχυρισμς τι γνεται προς εξυπηρτηση του συμφροντς του.
Μνο σε πολ εξαιρετικς περιπτσεις στις οποες με βση αντικειμενικ κριτρια πργματι εξυπηρετεται το συμφρον του παιδιο επιτρπεται παρμβαση στην ιδιωτικ του ζω.
Συνακλουθα, η Επιτροπ αποφσισε τι ο σταθμς ΜΕΓΑ και οι συντελεστς της εκπομπς «Εχεις μσον» ευθνεται για το γεγονς τι δωσε βμα για να γνουν οι προαναφερθεσες επιλψιμες αναφορς και οι συντελεστς της εκπομπς «Εχεις μσον», συνβαλαν στην παραβαση της ιδιωτικς ζως της παραπονομενης και στο διασυρμ της, καθς και της ιδιωτικς ζως και των δικαιωμτων του παιδιο.
Η Επιτροπ αισθνεται υποχρεωμνη να επισημνει τι λοι οι εμπλεκμενοι πρπει λαμβνουν υπψη το γεγονς τι η παρουσα προσπων σε ζωντανς εκπομπς αναπφευκτα οδηγε στην ταυτοποηση τρτων προσπων, καθς επσης και το ενδεχμενο τι διφορες αναφορς εναι δυνατ να αντανακλον σε πρσωπα που δεν αναφρονται μεν ονομαστικ αλλ η ταυττητ τους αποκαλπτεται μμεσα.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...