EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΗ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (8/4/3/2016) απ τη δημοσιογρφο Τνια Σταυρινο για δημοσευση εδησης σε δο ιστοσελδες, στην οποα αναφερταν τι τηλεπαρουσιαστς απολθηκε απ τον τηλεοπτικ σταθμ στον οποο εργαζταν, στερα απ τη δημοσιοποηση δο βντεο τα οποα τον παρουσαζαν σε πολ προσωπικς στιγμς.
Το παρπονο ανφερε τι το δημοσευμα συνιστοσε «σοβαρ παραβαση προσωπικν δεδομνων ενς ανθρπου, που λγω της φσης της εργασας του αποτλεσε αντικεμενο χυδαας επθεσης για να πολ προσωπικ του βντεο που διρρευσε κακβουλα».
Το παρπονο αφοροσε σε δημοσευμα στην ιστοσελδα famous-news.com.cy στις 2/4/2016 και στην ιστοσελδα larnakaonline, η οποα ανρτησε το δημοσευμα την επομνη, αναφροντας ως πηγ την πρτη ιστοσελδα.
Η Γραμματεα υπδειξε προφορικ σε αρμδιο δημοσιογρφο-μτοχο στη larnakaonline τι η εδηση αποκλυπτε  αυστηρς προσωπικ δεδομνα και παραβαζε την ιδιωτικ ζω ενς ατμου και υπβαλε παρκληση να αφαιρεθε η εδηση.
Ο δημοσιογρφος απντησε τι η εφημερδα δεν δημοσευσε τποτε, αλλ απλς αναδημοσευσε πληροφορες απ τη famous-news, εννοντας τι δεν εχε ευθνη για την εδηση.
Στη famous-news στληκε απ τη Γραμματεα επιστολ με ηλεκτρονικ ταχυδρομεο στις 4 Μαρτου, 2015, με τη επισμανση τι το δημοσευμα συνιστοσε προφαν παραβαση των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ σεβασμο της ιδιωτικς ζως και προσωπικν δεδομνων, καθς και δημοσευσης πληροφοριν που ταν αποτλεσμα υποκλοπς.
Η ιστοσελδα απντησε τι η ανρτηση της εδησης οφειλταν σε απειρα των δημοσιογρφων της και σε γνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και ζτησε να ενημερωθε για το περιεχμεν του. Επσης ανφερε τι αφαρεσε αμσως την εδηση.
Η Επιτροπ εξφρασε ευαρσκεια για το γεγονς τι η famous-news αναγνρισε το λθος και αφαρεσε το κεμενο και τη φωτογραφα, καθς και για το γεγονς τι ζτησε ενημρωση για τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Επ της ουσας του παραπνου, η Επιτροπ αποφσισε τι και στις δο περιπτσεις υπρξε παραβαση του ρθρου 3 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, το οποο προβλπει τι:
«Η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα. Παρεμβσεις και ρευνες στην ιδιωτικ ζω προσπων, χωρς τη συγκατθεσ τους, περιλαμβανομνης της λψης φωτογραφιν προσπων χωρς τη γνση συγκατθεσς τους - εκτς εν εμπλκονται σε γεγοντα καταστσεις που συνιστον εδηση γενικτερου ενδιαφροντος- σε ιδιωτικ περιουσα, καθς και η εξασφλιση πληροφοριν με μηχανισμος υποκλοπς μακρς φωτογρφησης εναι γενικ απαρδεκτες, η δε δημοσιοποησ τους μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον».
Οι εξαιρσεις  του δημοσου συμφροντος αφορον στην προστασα της δημσιας ασφλειας και υγεας, στην προστασα των ανθρωπνων δικαιωμτων, στην ανχνευση εγκλματος και στην παρεμπδιση παραπλνησης του κοινο ως αποτλεσμα πρξεων δηλσεων.
Επσης αποφσισε τι η δημοσευση των πληροφοριν συνιστοσε διασυρμ κατ παρβαση της πρνοιας του ρθρου 12 περ δυσμενν διακρσεων λγω οποιωνδποτε χαρακτηριστικν προσωπικο χαρακτρα, το οποο επσης θεωρε ως ανεπτρεπτο το χλευασμ, τη διαπμπευση και το διασυρμς ατμων   ομδων.
Η Επιτροπ αποφσισε περαιτρω τι υπρξε παραβαση της πρνοιας περ απκτησης πληροφοριν, δεδομνου τι δημοσιεθηκε σνδεσμος σε βντεο και περιγραφ του περιεχομνου του βντεο, του οποου η απκτηση γινε υπ συνθκες που συνιστοσαν υποκλοπ, κατ παρβαση των πιο κτω προνοιν του ρθρου 6:
«Οι λειτουργο γενικ δεν πρπει να επιχειρον να εξασφαλσουν, οι διοι μσω τρτων, πληροφορες εικνες/φωτογραφες με ψευδες παραστσεις με λλο δλιο τρπο.
Με εξαρεση την εξυπηρτηση του δημοσου συμφροντος, γγραφα και εικνες/φωτογραφες μπορον να λαμβνονται μνο με τη συγκατθεση του ιδιοκττη τους. Οι λειτουργο δεν αποκτον, οτε προσπαθον να αποκτσουν, πληροφορες εικνες/φωτογραφες με εκφοβισμ εκβιασμ».
Η Επιτροπ θεωρε χρσιμο να επισημνει προς λους τι η παρμβαση στην ιδιωτικ ζω οποιουδποτε εναι ανεπτρεπτη, ακμη και ταν πρκειται για δημσια πρσωπα, εκτς αν η παρμβαση αφορ σε θμα που χει μεση σχση με το αξωμα, τα καθκοντα και τις απψεις που δημοσως εκφρζουν.
Περεταρω, η Επιτροπ εξφρασε την ανησυχα της για συχν κροσματα παρμβασης στην ιδιωτικ ζω, πραν της παροσης υπθεσης, που ισοδυναμον με κοινωνικ κανιβαλισμ και απευθνει κκληση προς λους να εναι προσεκτικο ταν αναφορς τους σε πρσωπα εναι δυνατ να οδηγσουν στην ταυττητα τρτων και να παραβιζουν την ιδιωτικ ζω προσωπικ τους δεδομνα.
Η Επιτροπ επιθυμε να εκφρσει την ευαρσκεια της για  την ευαισθησα που επδειξε η δημοσιογρφος Τνια Σταυρινο για την παραβαση της ιδιωτικς ζως ενς τρτου, πργμα που εχε πρξει και σε μια προηγομενη ανλογη περπτωση.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...