EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΤ ΓΙΑ "ΟΜΕΡΤΑ" ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιλφθηκε δο παραπνων (6/18/2016 και 13/23/3/2016 απ συντεχνα προσωπικο του ΚΟΤ και απ τον πρεδρο του Δ.Σ. του ΚΟΤ γγελο Λοζουαντστοιχα για δημοσιεματα στον «Πολτη» σε διφορες ημερομηνες που αναφρονταν σε εσωτερικς ρευνες στον ΚΟΤ και σε παραπολιτικ σχλιο, το οποο αναφερταν σε φερμενη συμφωνα σιωπς για συμβανοντα στον ΚΟΤ.
Στο βασικ παρπονο, ο Πρεδρος του ΚΟΤ υποστριξε τι δημοσευμα ημερομηνας 23/03/2016,  ταν «κακβουλο, παραπλανητικ και ιδιατερα προσβλητικ για τον ΚΟΤ» και τι οδηγοσε σε πλρη παραπληροφρηση, δυσφμιση και ισοπδωση του Οργανισμο.
Το δημοσευμα, υπ τον ττλο «Ομερτ…στον ΚΟΤ», ανφερε:
«Οι καταγγελες του ΚΟΤ στην αστυνομα για ενδεχμενη διπραξη ποινικν αδικημτων απ τον επικεφαλς στο γραφεο του ΚΟΤ στο μστερνταμ, δεν ‘πεισαν’ το προσωπικ που επιμνει να καλπτει τον Κλενθη Ευριπδου. Σμερα, ο κ. Ευριπδου θα εμφανιστε ενπιον του δ.σ. του ΚΟΤ, για να ακουστε και η δικ του ποψη σε σα εντπισε εναντον του ο εσωτερικς λεγχος του ΚΟΤ. Σμφωνα με πληρο­φορες του «Π», αντερα στελχη του οργανισμο, αλλ και ο διος ο πρεδρος, φρονται να χουν εκ­φραστε υπρ του αιτματος του κ. Ευριπδου να επιστρψει στα καθκοντ του».
Ο παραπονομενος υποστριξε τι «για πολλοστ φορ σε δημοσιεματα της εφημερδας αυτς, τσο η ανωνυμα πσω απ την οποα κρβεται ο συντκτης αυτο και λλων ανλογων δημοσιευμτων, σο και ο τρπος ντλησης της πληροφρησης, που ουδεμα σχση χει με τον επσημο ΚΟΤ παρ μνο σε επιλεκτικος ψιθρους και υποτιθμενα καρφματα, προσβλει χι μνο το εν λγω ντυπο, αλλ και το εππεδο της δημοσιογραφας ευρτερα».
Το κεμενο του παραπνου εχε σταλε και ως επιστολ στον «Πολτη», ο οποος, αφο τη δημοσευσε τη σχολασε αναφροντας πως ταν λυπηρ που «ο πρεδρος του ΚΟΤ κοινοποιε ανερυθραστα τις απψεις του για τον τρπο που αντιλαμβνεται τον ρλο της δημοσιογραφας, βαφτζοντας τη διασταυρωμνη πληροφρηση ‘ψιθρους’. Εγραψε επσης τι «η αποτυχα του κ. Λο?ζου να διαψεσει τις πληροφορες που κατγραψε το χθεσιν δημοσευμα του «Π», εκτιμομε τι δικαινει τη δημοσιογραφα του «Π». σον αφορ τλος στη φερμενη ανωνυμα του δημοσιεματος, την οποα στηλιτεει ο κ. Λο?ζου, οφελουμε να υποδεξουμε τι μικροπολιτικς ειδσεις σε λα τα σοβαρ ντυπα αν το παγκσμιο υπογρφονται απ ακρωνμια που παραπμπουν σε ονματα συντακτν».
Στην απντησ του προς την Επιτροπ ο συντκτης του παραπολιτικο σχολου Μιχλης Θεοδρου (ΘΕΜΙς) ανφερε πως «διασταυρωμνη πληροφρηση του ΠΟΛΙΤΗ απ δο τομα σε διαφορετικς θσεις και καθκοντα στον ΚΟΤ ανφερε  τι λειτουργο του οργανισμο ‘με επιτελικ καθκοντα’ εχαν εκφρσει τη δυσφορα τους για τον ‘αντισυναδελφικ πλεμο’ που δεχταν ο συνδελφς τους Κλενθης Ευριπδου, εναντον το οποου εχε διαταχθε εσωτερικς λεγχος». Επσης επανλαβε πως σμφωνα με διασταυρωμνη πληροφρηση της εφημερδας, στελχη του ΚΟΤ και ο διος ο πρεδρος του οργανισμο εχαν δει κατ’ αρχν θετικ το ατημα του κ. Ευριπδου για επιστροφ στα καθκοντ του.
Ο συντκτης του σχολεου ανφερε επσης τι η λξη «ομερτ» σημανει το «Νμο της Σιωπς» και χρησιμοποιθηκε για να καταδεξει τι στον ΚΟΤ «διαπιστνεται διαμρφωση βολησης ανμεσα σε μλη τσο του προσωπικο σο και του Δ.Σ. για αποφυγ απδοσης ευθυνν».
Επσης ανφερε τι τη διαπστωση αυτ φωτζει και το γεγονς τι στην Επιτροπ Δεοντολογας εχε υποβληθε παρπονο απ συντεχνα μελν του προσωπικο εναντον δημοσιευμτων του ΠΟΛΙΤΗ που αναφρονταν στα πορσματα ερευνν για ατασθαλες, «καθς ανλογες καταγγελες παραβλπουν την ανγκη ενημρωσης της κοινς γνμης για θματα τσο σημαντικ σο η ενδεχμενη διπραξη ποινικν αδικημτων σε να οργανισμ δημοσου δικαου, υποβιβζοντας τη δημοσευση επ θεμτων δημσιου ενδιαφροντος σε αρνητικ δημοσιτητα με αλλτριες προθσεις...»
Κατ την εξταση του παραπνου η Επιτροπ λαβε υπ σειρ δημοσιεσεων που αναφρονταν σε ρευνες για τη διαχεριση διαφρων θεμτων και κονδυλων απ λειτουργος του Κυπριακο Οργανισμο Τουρισμο, τα οποα αναφρονταν σε παρπονο που εχε υποβλει η συντεχνα ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. εναντον του «Πολτη»
Το παρπονο της Συντεχνας ταν τι στα δημοσιεματα γινταν ονομαστικ αναφορ σε εργαζμενους στον ΚΟΤ «πο βρσκονται υπ ρευνα», με την παρατρηση τι «δεν πρπει να επικρατε η εντπωση τι λοι εναι νοχοι, μχρι να αποδειχθε τι εναι αθοι».
Το παρπονο αυτ δεν εξετστηκε γιατ η Επιτροπ αποφσισε τι υποβλθηκε απ αναρμδιο φορα, αλλ οι υποθσεις στις οποες αναφερταν λφθηκαν υπψη δεδομνου τι αποτελοσαν το υπβαθρο του επμαχου παραπολιτικο σχολου στο παρπονο το Προδρου του ΚΟΤ.
να απ τα δημοσιεματα αναφερταν στην ρευνα για τον κ. Ευριπδου για φερμενες αδικαιολγητες δαπνες του γραφεου του ΚΟΤ στο μστερνταμ, που γιναν αποδεκτς απ την προηγομενη διοκηση του ΚΟΤ με το δικαιολογητικ της επιτχυνσης των διαδικασιν.   
Η Επιτροπ διαπστωσε τι το επμαχο παραπολιτικ, εν δδει την εντπωση τι αποτελε σχλιο, στην πραγματικτητα εναι εδηση που παρχει πληροφρηση για κποια γεγοντα, δηλαδ τι αντερα στελχη του ΚΟΤ φρονται να χουν εκφραστε υπρ του αιτματος του κ. Ευριπδου να επανλθει στη θση του.
Η Επιτροπ δεν κρινε τι θα ταν πρσφορο να υπεισλθει στο θμα της ακρβειας της εδησης, δεδομνης της βεβαωσης του συντκτη της τι την εχε διασταυρσει με δο αντερα στελχη του ΚΟΤ. Η Επιτροπ δεν εχε δικαωμα να ζητσει αποκλυψη των πηγν του δημοσιογρφου για να προβε σε επαλθευση του ισχυρισμο.
μως η Επιτροπ σημεωσε τι το δημοσευμα καμε ονομαστικ  αναφορ στον Πρεδρο του Διοικητικο Συμβουλου του ΚΟΤ, προβλλοντας τον ισχυρισμ τι ταν μεταξ εκενων που θελαν την επιστροφ του κ. Ευριπδου.
Δεδομνου του ισχυρισμο αυτο η Επιτροπ θεωρε τι ο συντκτης, προκειμνου να συμμορφωθε προς την πρνοια που απαιτε απ τους δημοσιογρφους να βεβαινονται τι παρχουν ακριβ πληροφρηση, θα πρεπε να εχε ελγξει την ακρβεια της πληροφορας αυτς απευθυνμενος προς το κατονομαζμενο πρσωπο, δηλαδ τον Πρεδρο του ΚΟΤ, και να μη αρκεσθε στη πληροφρηση που λαβε απ λλες πηγς, εφ’ σον επλεξε να τον κατονομσει.
Η Επιτροπ εξτασε επισταμνα τον ττλο του παραπολιτικο «Ομερτ…στον ΚΟΤ» που σημανει χι απλς μια συμφωνα σιωπς, αλλ τη σιωπ που επιβλλει η μαφα για τα εγκλματ της, η οποα και τιμωρε με θνατο σους την παραβιζουν.
Η Επιτροπ διαπστωσε τι ο ττλος δεν φανεται να προκπτει ευθως απ το κεμενο. Η Επιτροπ κρινε επσης τι ο ττλος αποτελε στην ουσα τη μνη κφραση γνμης σχλιο, ως συμπρασμα των σων ακολουθον, το οποο μπορε να θεωρηθε τι διασρει τα εμπλεκμενα τομα, δεδομνου τι παραπμπει στην πρακτικ της μαφας. Υπ την ννοια αυτ η παραπομπ στη μαφα για τα διαδραματιζμενα στον ΚΟΤ δεν συνδει με τις πρνοιες του Κδικα περ μη διασυρμο ατμων ομδων.
Η Επιτροπ μως αποφσισε τι υπ το πρσμα της γενικτερης ατμσφαιρας που επικρατε κατ την τρχουσα περοδο στον τπο και των πολλν περιπτσεων διαφθορς που αποκαλπτονται  δεν θα μποροσε να εκδσει απφαση για παραβαση των σχετικν προνοιν του Κδικα. Η Επιτροπ θεωρε τι η κφραση γνμης για τα συμβανοντα σε να δημσιο οργανισμ πως εναι ο ΚΟΤ, στω και αν βρσκεται στη σφαρα της υπερβολς, εναι θεμιτ. Ατομα που κατχουν υψηλς θσεις ετε στο δημσιο ετε στον ημι-δημσιο τομα και διαχειρζονται χρματα του δημοσου θα πρπει, πως και τα πρσωπα που κατχουν δημσια αξιματα, να εναι υπλογα και ανεκτικ στην κριτικ ακμα και ταν εναι υπερβολικ και σε κποιο βαθμ ακμα και δικη.
Η Επιτροπ πιστεει τι εναι προτιμτερο να υπρχει κριτικ και κφραση γνμης για σα συμβανουν στο δημσιο τομα, ακμη και αυστηρ, παρ σιωπ που εκτρφει εκτροπς.
Επισημανει επσης τι σοι δχονται κριτικ χουν το δικαωμα της απντησης, το οποο μπορον να ασκσουν και προτρπονται να το πρττουν, εφ’ σον αισθνονται τι αδικονται.
Η Επιτροπ θεωρε επσης χρσιμο να υποδεξει στους δημοσιογρφους τι, ταν δημοσιεουν πληροφορες για καταγγελες ρευνες σχετικ με φερμενες παρατυπες στο δημσιο ημιδημσιο τομα, πρπει να χουν υπψη τι οφελουν  να σβονται το τεκμριο της αθωτητας ατμων που φρονται να εμπλκονται. Προς τοτο οφελουν να υποδεικνουν στις ειδσεις τους τι πρκειται μνο για καταγγελες κατηγορες που δεν χουν ακμη υποβληθε στη βσανο της δικαστικς διαδικασας προκειμνου να κριθε η ενοχ αθωτητα των κατονομαζομνων προσπων. Επσης οφελουν, εκε που εναι δυνατ, να μεριμνον στε να παραθτουν και την λλη ποψη και να μη επιδδονται σε να κυνγι μαγισσν, χοντας πντα υπψη τη σοφα του ρητο του εκ Μιλτου Φωκυλδη «μηδεν δκην δικσεις, πριν αμφον μθος ακοσης». (Μη βγλεις απφαση για καννα, πριν ακοσεις και τις δο πλευρς)
Για τα επ μρους σημεα που χουν εγερθε στο παρπονο, ιδιατερα για το τι το επμαχο κεμενο ταν ανυπγραφο, η Επιτροπ κρινε τι ο ισχυρισμς αυτς δεν ταν ακριβς γιατ εχε την υπογραφ ΘΕΜΙς που οδηγε στην ταυττητα του συντκτη. Κυρως, μως, η Επιτροπ επισημανει τι μια εφημερδα δεν δημοσιεει κατ’ ανγκη μνο ενυπγραφα κεμενα, δεδομνου τι η εφημερδα φρει την τελικ ευθνη για λα τα κεμενα που δημοσιεει. Η υπογραφ σε να κεμενο παρχει πληροφρηση ως προς το συντκτη του, που ενδεχομνως να εναι να κριτριο για την εγκυρτητ του, και ταυτχρονα κνητρο για επδειξη υπευθυντητας απ μρους του συντκτη.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...