EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (5/15/2/2016) απ γυνακα εναντον των συντελεστν της εκπομπς «Ενημρωση τρα» του τηλεοπτικο σταθμο ΜΕΓΑ για αποκλυψη προσωπικν δεδομνων της ιδας και του παιδιο της και για διασυρμ.
Το παρπονο αφορ σε εκπομπ που μεταδθηκε το Φεβρουριο, 2016, στην οποα ταν προσκεκλημνος ο εν διαστσει σζυγος της παραπονομενης, ο οποος κλθηκε να μιλσει για την προσωπικ του εμπειρα κατ τη συζτηση του θματος της γονικς αποξνωσης απ παιδι, των οποων οι γονες βρσκονται σε δισταση χουν πρει διαζγιο.
Κατ την εκπομπ ο παρουσιαστς Παλος Μυλωνς παρουσασε τον εν διαστσει σζυγ της γυνακας, αναφροντας το επγγελμ του και λλες προσωπικς λεπτομρειες. Ο εν διαστσει σζυγος ανφερε επσης στοιχεα για τον διο επε τι εχε ξεκινσει μια διαμαρτυρα σε πρκο προαστου της Λευκωσας γιατ, πως υτποστριξε, κατ τα τελευταα δο με τρα χρνια δεν μπορε να χει σωστ επικοινωνα με το παιδ του. Επσης ανφερε τσο την ηλικα σο και την ημερομηνα των γενεθλων του παιδιο.
Η συμπαρουσιστρια Πρσα Σισου ρτησε πσο χρονν εναι το παιδ του και εκενος απντησε: «… Φεβρουαρου κλενει τα … του χρνια…την ερχμενη….».
Ο Παλος Μυλωνς συνχισε λγοντας τι σε μερικς ημρες ο εν διαστσει σζυγος θα κανε πρτι και εκενος απντησε αναφροντας την ημρα κατ την οποα θα γιρταζε τα γενθλια του γιου του στο πρκο προαστου της Λευκωσας και κλεσε τους φλους του να παραστον για να γιορτσουν μαζ του.
Αφο μλησε ο πρεδρος του Συνδσμου Γονικς Αποξνωσης Γιργος Τσκκος γενικ για το θμα της γονικς αποξνωσης, ο Παλος Μυλωνς ανακονωσε τι η παραπονομενη ζτησε τηλεφωνικ παρμβαση και τι θα της διδε το δικαωμα να πει τις απψεις της. Παρακλεσε να μη δημιουργηθε διαμχη μεταξ τους, γιατ το θμα της συζτησης ταν η γονικ αποξνωση γενικ.
Η παραπονομενη παρθεσε τη δικ της εκδοχ για το λγο για τον οποο ο εν διαστσει σζυγς της δεν επισκπτεται το παιδ τους και πρσθεσε τι αυτ που κνει χουν αντκτυπο στο παιδ και για το λγο αυτ δεν αντιδρ σε αναρτσεις του στο Facebook.
Η παραπονομενη, στο γραπτ παρπον της προς την Επιτροπ ανφερε πως στη διρκεια της εκπομπς ο τως  σζυγς της δημοσιοποησε προσωπικ δεδομνα του παιδιο τους και της ιδας και αποδοκμασε το γεγονς τι ο τηλεοπτικς σταθμς και οι παρουσιαστς της εκπομπς επτρεψαν να αναφερθον προσωπικ της δεδομνα, και μλιστα χωρς δια να εχε ενημερωθε εκ των προτρων για την πρθεση να παρουσιασθε στην εκπομπ ο εν διστσει σζυγς της.
Επε τι πληροφορθηκε το γεγονς απ τρτους και προσπθησε ανεπιτυχς να πεσει το σταθμ και τους συντελεστς της παραγωγς να μην παρουσισουν τον εν διαστσει σζυγ της στην εκπομπ προκειμνου να μη αποκαλυφθον προσωπικ δεδομνα της διας και του παιδιο.
Επσης ανφερε τι στη διρκεια της εκπομπς τηλεφνησε στον παραγωγ και ζτησε να σεβαστον το παιδ της, χωρς να υπρξει ανταπκριση, αν και τελικ της επτρεψαν να πει τις απψεις της.
Ο Διευθυντς ειδσεων του ΜΕΓΑ Μιχλης Παυλδης ανφερε στην απντησ του τι το αντικεμενο συζτησης στην επμαχη εκπομπ ταν το κοινωνικ πρβλημα της γονικς αποξνωσης και τι σα προκυψαν με αφορμ τις παρεμβσεις δεν ταν προγραμματισμνα.
Για τα υπλοιπα παρπεμψε στην απντηση του Παλου Μυλων, ο οποος ανφερε στη δικ του απντησ πως απορρπτει τις κατηγορες της παραπονομενης ως εντελς ανυπστατες.
Ανφερε επσης τι κατ την εκπομπ δεν επτρεψε στον πατρα να αναφερθε στην προσωπικ του αντιπαρθεση με την πρην σζυγ του και επικαλστηκε μνυμα του δικηγρου της τι ο σταθμς χειρστηκε το θμα «θαυμσια».
Περαιτρω ανφερε τι η δια η παραπονομενη ζτησε να κμει παρμβαση κατ την οποα αναφρθηκε σε προσωπικς αντιπαραθσεις και πρσθεσε τι οι συντελεστς της εκπομπς δεν επτρεψαν περαιτρω συζτηση των θεμτων που ηγρθησαν.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και ειδικτερα των ρθρων 3 περ ιδιωτικς ζως και 11 περ προστασας των παιδιν.
Το ρθρο 3 προβλπει τι «η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα…. η δε δημοσιοποησ τους μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον».
Εξ λλου, το ρθρο 11 προβλπει τι «οι λειτουργο (των ΜΜΕ) κατ καννα δεν παρνουν συνεντεξεις απ και δεν φωτογραφζουν παιδι κτω των 16 ετν σε σχση με θματα που αφορον στην προσωπικ τους κατσταση ευημερα, χωρς τη συγκατθεση γονως των λλου ενηλκου που χει την ευθνη γι’ αυτ. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο».
Η Επιτροπ αποφσισε τι στη διρκεια της εκπομπς τσο ο τηλεοπτικς σταθμς σο και οι συντελεστς του παραβασαν κατφωρα την ιδιωτικ ζω της παραπονομενης και αποκλυψαν προσωπικ της δεδομνα και επσης παραβασαν τα δικαιματα του παιδιο, αποκαλπτοντας προσωπικ του στοιχεα.
Το γεγονς και μνο της παρουσας του εν διαστσει συζγου της στην εκπομπ οδηγοσε ευθως στην αποκλυψη της ταυττητας της παραπονομενης και του παιδιο του ζεγους, καθς και της οικογενειακς της κατστασης, γεγονς που εναι ανεπτρεπτο με βση τις πρνοιες του προαναφερθντος ρθρου 3 περ ιδιωτικς ζως.
Το πλθος των ανθρπων που ταν δυνατ να αναγνωρσουν την παραπονομενη και το παιδ της δεν χει σημασα.
Αρκε η αναγνρισ της να ταν δυνατ στω και να απ μερικος ανθρπους, για παρδειγμα προσωπικος φλους, γνωστος στο εππεδο της γειτονις και στο περιβλλον εργασας, για να συντελεσθε η παραβαση. Δεν εναι αναγκαο η αναγνριση να μπορε να γνει απ να μεγλο πλθος απ το ευρτερο κοιν. Μλιστα μπορε να λεχθε τι συνιστ μεγαλτερο κακ να γνει η αναγνριση σε εππεδο μικρο συγγενικο φιλικο περιβλλοντος σε εππεδο γνωστν στο εππεδο της εργασας της γειτονις παρ απ να μεγαλτερο πλθος το οποο εναι αδιφορο προς το υπ αναφορ τομο.
Το γεγονς τι η παραπονομενη ζτησε και μλησε απ την εκπομπ δεν θεραπεει τη βλβη που υπστη την ευθνη του σταθμο και των συντελεστν της εκπομπς, γιατ υποχρεθηκε να το πρξει προκειμνου να απαντσει σε σα ο τηλεοπτικς σταθμς δωσε την ευκαιρα να αναφρει ο εν διαστσεις σζυγς της, τα οποα κρινε τι χρηζαν απντησης. Εξ λλου, το αντικεμενο του παραπνου δεν εναι η αντιπαρθεση μεταξ των εν διαστσει συζγων, αλλ η εισβολ στην ιδιωτικ ζω και η αποκλυψη προσωπικν δεδομνων.
Επσης, αποφσιε τι οι παρεμβσεις του παρουσιαστ για να αποτρψει αναφορ προσωπικν δεδομνων και λλων στοιχεων της διαμχης του εν διαστσει ζεγους καλς γιναν, αλλ δεν θεραπεουν το γεγονς τι επετρπη να γνει αναγνριση της παραπονομενης και να αναφερθον προσωπικ της στοιχεα και περαιτρω να γνουν αναφορς στο παιδ. Πολ περισστερο που οι συντελεστς της παραγωγς δεν λαβαν υπψη τις προληπτικς παρεμβσεις της παραπονομενης για να αποτρψει την εξλιξη αυτ.
Στη διρκεια της εκπομπς αναφρθηκαν στοιχεα που αποτελον προσωπικ δεδομνα της παραπονομενης ως αναγμενα στην ιδιωτικς της ζω και στο προσωπικ και οικογενειακ της καθεστς. Επσης αναφρθηκαν γεγοντα και διατυπθηκαν ισχυρισμο που κατ την κρση της Επιτροπς συνιστον διασυρμ και διαπμπευσ της, κατ παρβαση του ρθρου 12 περ δυσμενν διακρσεων, που προβλπει τι «ο χλευασμς, η διαπμπευση και ο διασυρμς ατμων   ομδων εναι ανεπτρεπτος».
Συνεπς η Επιτροπ αποφσισε τι υπρξε παραβαση του ρθρου 3 του κδικα που προστατεει το δικαωμα στην ιδιωτικ ζω και απαγορεει την αποκλυψη προσωπικν δεδομνων και του ρθρου 12 περ του ανεπτρεπτου των δυσμενν διακρσεων και του χλευασμο διασυρμο.
Ως προς το παιδ, η Επιτροπ αποφσισε τι η παρουσα και μνο του πατρα στην εκπομπ οδηγοσε κατ τον διο τρπο στην αποκλυψη της ταυττητς του, εν παρλληλα αναφρθηκαν προσωπικ του στοιχεα, πως η ηλικα και η ημρα των γενεθλων του και φυσικ τα ονματα των γονων του και η οικογενειακ του κατσταση.
Η αποκλυψη αυτ συνιστ παραβαση απ μρους του σταθμο και των συντελεστν της εκπομπς των προνοιν του ρθρου 11 του Κδικα που αποσκοπε στην προστασα των παιδιν.
Η Επιτροπ αναφρει συναφς τι με βση τον Κδικα, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, που χει επικυρωθε απ την Κυπριακ Δημοκρατα και συνεπς χει αυξημνη τυπικ ισχ ναντι λλων νμων.
Το ρθρο 3 της Σμβασης προβλπει τι σε οποιεσδποτε αποφσεις απ οιονδποτε πρσωπο οργανισμ «πρπει να λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο».
Η Επτροπος για την Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο χει επανειλημμνα υποδεξει τι το συμφρον του παιδιο εναι υπρτερο του συμφροντος οποιουδποτε λλου προσπου περιλαμβανομνου του πατρα της μητρας.
Επσης, το ρθρο 16 της Σμβασης προβλπει τι «καννα παιδ δεν μπορε να αποτελσει αντικεμενο αυθαρετης παρνομης επμβασης στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνεια του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψης του».
Υπ το φως των ανωτρω προνοιν μπορε να λεχθε τι η προστασα του παιδιο ναντι οποιασδποτε παρμβασης στην ιδιωτικ του ζω, ακμη και ταν υπρχει ισχυρισμς τι γνεται προς εξυπηρτηση του συμφροντς του, εναι απλυτη.
Μνο σε πολ εξαιρετικς περιπτσεις στις οποες με βση αντικειμενικ κριτρια πργματι εξυπηρετεται το συμφρον του παιδιο επιτρπεται παρμβαση στην ιδιωτικ του ζω.
Υπ το φως των ανωτρω, η Επιτροπ αποφσισε τι ο σταθμς και οι συντελεστς της εκπομπς «Ενημρωση τρα», ανεξρτητα απ οποιεσδποτε προθσεις, ενργησαν κατ παρβαση του ρθρου 11 του Κδικα, που ρητς απαγορεει οποιεσδποτε παρεμβσεις στη ζω του παιδιο.
Η Επιτροπ αισθνεται υποχρεωμνη να επισημνει τι σε ζωντανς εκπομπς οι συντελεστς πρπει να μεριμνον για τα απροπτα και να λαμβνουν μριμνα να τα προλαμβνουν να τα αντιμετωπζουν. Ιδιατερα, θα πρπει να χουν πντοτε υπψη τις επιπτσεις που ενδεχομνως να χει η παρουσα ατμων σε εκπομπς πνω σε τρτα τομα.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...