EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (4/16/2/2016) απ τον Ανδρα Ιωννου εναντον του Διευθυντ του τηλεοπτικο σταθμο ΣΙΓΜΑ Χρσανθου Τσουρολη για αντιδεοντολογικ δημοσιοποηση απορρτου εγγρφου του Εθνικο Συμβουλου απ την ιστοσελδα SIGMALIVE.
Πρκειται για γγραφο που δθηκε στα μλη του Εθνικο Συμβουλου για ενημρωση σχετικ με την πορεα των διαπραγματεσεων για το Κυπριακ. Το γγραφο περιεχε τις θσεις του Προδρου Αναστασιδη ως προς τα ποια θματα συζητθηκαν, σε ποια υπρχει συμφωνα σγκλιση απψεων και ποια δεν συζητθηκαν ακμη συζητθηκαν και υπρχε διαφωνα. Διαβστηκε απ τον κ. Αναστασιδη στην κοιν συνντηση που εχε ο διος και ο Τουρκοκπριος ηγτης Μουσταφ Ακιντζ με το Γενικ Γραμματα των Ηνωμνων Εθνν στο Νταβς τον Ιανουριο του 2016.
Μετ τη δημοσιοποηση του εγγρφου εκδθηκε ανακονωση του Κυβερνητικο Εκπροσπου στην οποα εξφραζε την απαρσκεια του Προδρου για τη διαρρο του, αναφροντας τι οι υπεθυνοι για τη διαρρο παραβασαν τη συμφωνα της εμπιστευτικτητας των σων συζητονται στο Εθνικ Συμβολιο.
Ο παραπονομενος ανφερε στο παρπον του τι «τo Sigma Live πρβαλε … το απρρητο γγραφο που στειλε ο Πρεδρος Αναστασιδης στο Γ. Γραμματα του ΟΗΕ που δνεται μια λεπτομερς αναφορ για την πορεα των συνομιλιν. Αυτ εχε ως αποτλεσμα να κατηγορηθε η δικ μας πλευρ απ τον ΟΗΕ τι δεν τηρε την εμπιστευτικτητα των συνομιλιν παρ το τι δεσμευτκαμε να τηρομε την εμπιστευτικτητα των συνομιλιν. Επσης να μας κατηγορε ο κ. Ακιντζ τι δεν μας χει εμπιστοσνη διτι εν συμφωνομε να τηρομε το απρρητο των συνομιλιν εμες δεν τηρομε τον λγο μας".
Επσης ανφερε τι το δικαωμα στη πληροφρηση ταν αυτ το δικαωμα βλπτει το εθνικ συμφρον δεν μπορε να χρησιμοποισετε ως επιχερημα και τι "δεν μπορε το πθος του κ. Τσουρολη για αποκλειστικτητες και για να ανεβσει τα νομερα τηλεθασης του σταθμο του να δημιουργε σοβαρ κνδυνο να τινξει στο αρα μια κρσιμη διαπραγμτευση για το μλλον του τπου".
Εξ λλου, ανφερε τι αυτς που του δωσε το γγραφο χει ευθνη ταν μως στην κρση του κ. Τσουρολη αν το γγραφο αυτ το απρρητο πρεπε να το μεταδσει χι.
Ο Αναπληρωτς Διευθυντς Ειδσεων του ΣΙΓΜΑ Νικτας Κυρικου, παραθτοντας τις θσεις του σταθμο, ανφερε τι μρος του εγγρφου εχε δημοσιευθε σε εφημερδες προηγουμνως, εν ταν και στην κατοχ δεκδων ξνων πρεσβειν.
Πρσθεσε πως αναφορς στο περιεχμενο του εγγρφου γιναν και απ τα πολιτικ κμματα και τλος τι «ταν για το κοιν καλ η δημοσιοποηση του εγγρφου, στε να γνωρζουν οι πολτες τα σα προκπτουν και αφορον το Κυπριακ».
Η Επιτροπ αποφσισε τι με βση τα ενπιν της στοιχεα δεν προκπτει τι το απρρητο γγραφο αποκτθηκε απ το SIGMALIVE με παρνομο δλιο τρπο και κατ συνπεια επαφετο στην κρση του πς θα το χειριζταν.
Η Επιτροπ λαβε υπψη τι ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας δεν περιλαμβνει καμι πρνοια η οποα να απαγορεει να ρυθμζει με οποιοδποτε τρπο τη δημοσευση εγγρφων που περιρχονται νμιμα στην κατοχ τους πραν των περιπτσεων που ο Κδικας επιτρπει παρκκλιση απ τις πρνοιες για τη λψη δημοσευση πληροφοριν για λγους δημοσου συμφροντος.
Οι λγοι που καθορζουν το δημσιο συμφρον εναι η υποβοθηση ανχνευσης αποκλυψης εγκλματος, η προστασα της δημσιας ασφλειας υγεας, η προστασα των ανθρωπνων δικαιωμτων και η παρεμπδιση παραπλνησης του κοινο ως αποτλεσμα πρξεων δηλσεων ατμων οργανισμν. Η απαρθμηση αυτ των περιπτσεων παρκκλισης απ τον Κδικα εναι περιοριστικ και γι’ αυτ δεν εναι δυνατ να περιληφθον λλες περιπτσεις κατ’ αναλογα.
Το εθνικ συμφρον του οποου καμε επκληση ο παραπονομενος η πρκληση δυσφορας σε οποιοδποτε, κυβρνηση, οργανισμ τομο οι πιθανς κατηγορες για αναξιοπιστα απ οποιοδποτε δεν διαλαμβνονται στο δημσιο συμφρον πως καθορζεται ανωτρω.
Συνακλουθα, η Επιτροπ αποφσισε τι με τη δημοσευση του εγγρφου δεν υπρξε παρβαση προνοιν του Κδικα και τι επαφετο στην κρση των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ πς θα χειρζονταν το διαβαθμισμνο ως απρρητο γγραφο, εφ’ σο δεν το απκτησαν με δλιο παρνομο τρπο.
Απ την λλη, η Επιτροπ λαβε υπψη το γεγονς τι το διο γγραφο δημοσιεθηκε και απ λλα ΜΜΕ για τα οποα δεν υποβλθηκε ανλογο παρπονο.

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...