EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΗΚ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (28/2/8/2016) απ τον Αλξανδρο Μακρυγιννη, μλος του προσωπικο της ΑΤΗΚ για δο κατ’ ισχυρισμ ανακριβ και παραπλανητικ σχλια-ειδσεις που δημοσιεθηκαν στην εφημερδα «Φιλελεθερος» στις  28 και 30 Ιουλου.
Τα σχλια αναφρονταν σε διακοπς που προσφρει στα μλη του το Ταμεο Ευημερας της ΑΤΗΚ με επικριτικ διθεση για το γεγονς τι τα μλη του Ταμεου, μεταξ των οποων και διευθυντικ στελχη της ΑΤΗΚ απολαμβνουνπιο φθηνς διακοπς σε σχση με λλους πολτες.
Το πρτο σχλιο, με την υπογραφ Ε.Π. ανφερε:
«Σχεδν δωρεν απολαμβνουν τις ομορφις της Σκιθου οι εργαζμενοι της Cyta, ανμεσ τους διευθυντς οι οποοι λαμβνουν ψηλος μισθος. Πληρνοντας μνο το ποσ των €350 αν τομο, ταξιδεουν απευθεας απ τη Λρνακα στο γοητευτικ νησ των Σπορδων και διαμνουν για μια εβδομδα σε να απ τα πολυτελστατα ξενοδοχεα του νησιο.
Το ποσ των €350 το οποο καταβλλουν και για κθε να μλος της οικογνεις τους, περιλαμβνει το αεροπορικ εισιτριο και τη διαμον η οποα συνοδεεται με πλρη διατροφ. Οι χλιδτες διακοπς των εργαζομνων ουσιαστικ επιχορηγονται μσω του ταμεου ευημερας των υπαλλλων, οι οποοι κθε μνα καταβλουν €3 καστος. Επσης, η Cyta, κθε τλος του χρνου, προσθτει 3% επ των ετσιων απολαβν του κθε εργαζομνου, ποσ με το οποο πληρνεται η ασφλει τους και σα χρματα απομενουν μεταφρονται στο ταμεο ευημερας. Οι υπλοιποι Κπριοι μνο για τα αεροπορικ εισιτρια πληρνουν €325…»
Υστερα απ πολλς αντιδρσεις στα μσα κοινωνικς δικτωσης απ υπαλλλους της ΑΤΗΚ αλλ και μλη του κοινο, η εφημερδα δημοσευσε στις 30 Ιουλου, 2016, δετερο σχλιο που ανφερε:
«Σλο προκλεσε το παραπολιτικ του «Φ» σχετικ με τις επιχορηγημνες διακοπς των εργαζομνων της Cyta στη Σκιθο. Δεν μπορ να καταλβω τον λγο που υπρξαν τσες αντιδρσεις. Οι εργαζμενοι του Οργανισμο ενοχλθηκαν γιατ γρψαμε τι με ποσ €350 πνε διακοπς με πλρη διατροφ, αλλ στην πραγματικτητα απολαμβνουν τις Σπορδες πληρνοντας ποσ €485 με ημιδιατροφ. Το ζτημα δεν εναι οτε τα €350 οτε τα €485, αλλ εναι ο τρπος με τον οποο κνουν τις διακοπς. Κθε χρνο, πως μας ανφερε αρμδια πηγ, η Cyta καταβλλει στο Ταμεο Ευημερας, ποσ ψους €1,4 εκατ. Ο «Φ» θελε να κακσει το γεγονς τι διευθυντς με μηνιαους μισθος νω των €5.000, χρησιμοποιον τις προσφορς του Ταμεου για να κνουν τις διακοπς τους. Για την ιστορα, οι απλο πολτες για εισιτριο και διαμον στο διο ξενοδοχεο, που εναι τεσσρων αστρων και στο οποο διαμνουν οι εργαζμενοι του Οργανισμο θα καταβλουν ποσ €799 το τομο, εν αυτο μνο €485. Μπως τελικ εναι ταμεο ευημερας διευθυντν;»
Ο παραπονομενος υποστριξε τι η δημοσιογρφος εσκεμμνα χρησιμοποησε τη λξη «χλιδτες» (ννοια: προκλητικ πολυτλεια) για να προκαλσει την αρνητικ αντδραση του αναγνστη, αφο υπονοε τι τα μλη του Ταμεου Ευημερας απολαμβνουν κτι που δεν εναι εφικτ στους υπλοιπους Κπριους.
Περαιτρω, ανφερε τι ο χαρακτηρισμς του ποσο των €350 ως ευτελος συνιστοσε τοπο και υπδειξε τιτα μλη του Ταμεου δεν κατβαλαν το ποσ για διαμον και πλρη διατροφ 7 ημερν, αλλ €485 ευρ με ημιδιατροφ.
Ο παραπονομενος ανφερε τι και το δετερο σχλιο υπ τον ττλο «Οι αντιδρσεις εργαζομνων της Cyta» με το οποο απαντοσε στις επικρσεις των εργαζομνων στην ΑΤΗΚ ταν εξσου παραπλανητικ γιατ εν προβανει σε διρθωση των ανακριβν στοιχεων, δεν προβη σε απολογα και επμενε να προκαλε την αρνητικ αντδραση των αναγνωστν συγκρνοντας το ποσ που καταβλλει να μλος του Ταμεου (485 ευρ) με να αυθαρετο ποσ (799 ευρ) που πληρνουν λλα μλη του κοινο που ενδεχομνως να βρκε στο διαδκτυο.
Ο παραπονομενος εξγησε τι το Ταμεο Προνοας ιδρθηκε απ το 1986 με αποστολ, μεταξ λλων, την «εξασφλιση θερινν αναπαυτηρων κι επιχοργηση καλοκαιρινν διακοπν».
Επσης εξγησε πως το κθε μλος πληρνει μηνιαα συνδρομ και η Α.ΤΗ.Κ. καταβλλει το 3% του ετσιου μισθο βσει συλλογικς σμβασης (μεον τα ξοδα ασφλισης). Η συλλογικ σμβαση, ανφερε, δεν μπορε να αποκλεσει κανναν υπλληλο, ακμα και τους διευθυντς, που αναλογικ καταβλλουν μεγαλτερο ποσ, επιχορηγντας με αυτν τον μμεσο τρπο, τους χαμηλμισθους υπαλλλους.
Ο παραπονομενος παρθεσε λεπτομρειες της λειτουργας του Ταμεου αναφροντας τι , κθε χρνο μσω προσφορν, διοργαννονται ταξδια στο εξωτερικ. Η Σκιθος εναι νας αγαπητς προορισμς και για φτος ζητθηκαν απ τις αρχς του χρνου προσφορς για 735 διανυκτερεσεις στο συγκεκριμνο ξενοδοχεο (15 δωμτια Χ 7 εβδομδες με τα ανλογα αεροπορικ εισιτρια.
Ο παραπονομενος πρσθεσε πως το Ταμεο εξασφλισε μσω καλο προγραμματισμο πολ καλς τιμς για τα μλη του, αναφροντας πως δεν υπρχει οτε προκλητικ χλιδ, οτε δικριση ναντι των υπολοπων Κυπρων.
Εξ λλου, ανφερε τι υπρχει να μικρ ποσ επιχοργησης που προρχεται απ χρματα των μελν του Ταμεου, ετε μσω της μηνιαας συνδρομς τους ετε μσω καταβολς ποσοστο του μισθο τους. Ο τρπος επιλογς γνεται με κλρωση, βασισμνη σε σστημα μοριοδτησης στην οποα νας διευθυντς και νας κλητρας χουν σες πιθαντητες.
Τλος αναφρει τι λα τα Ταμεα Ευημερας λειτουργον με παρμοιο και τι αν η δημοσιογρφος ερευνοσε το θμα δεν θα παρουσαζε τα δεδομνα με τον συγκεκριμνο τρπο, προσβλλοντας τα μλη.
Σμφωνα με το παρπονο, τα δο δημοσιεματα παραβιζουν τη γενικ πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που ορζει τι «Ο σεβασμς της αλθειας και του δικαιματος του πολτη για αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση αποτελε υποχρωση λων των Μσων και των λειτουργν των», καθς και το ρθρο 1 περ Ακρβειας των Πληροφοριν, που προνοε τα ακλουθα:,
«Τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια. Σε περπτωση που χει συμβε κτι ττοιο προχωρον σε μεση διρθωση και απολογα.,
Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των χουν υποχρωση να παρχουν γκυρη πληροφρηση στους καταναλωτς».
Η Επιτροπ προβη σε επανειλημμνες υπομνσεις προς την εφημερδα, ακμα και κατ την ημρα της εξτασης του παραπνου, για παρθεση των απψεν της. Δεδομνου τι παρλθαν τρεισμισι μνες απ την αρχικ ενημρωση της εφημερδας, η Επιτροπ αποφσισε να προχωρσει στην εξτασ του παραπνου με βση τα ενπιν της στοιχεα.
Η Επιτροπ, αφο διαπστωσε την καθυστρηση και την αμλεια της εφημερδας να συνεργασθε στην εξταση του παραπνου εξφρασε δυσφορα για τη στση αυτ, που ισοδυναμε με ρνηση συνεργασας, η οποα συνιστ παραβαση της πρνοιας του Κδικα που αναφρει τι «τα ΜΜΕ και οι Λειτουργο των αναλαμβνουν την υποχρωση να συνεργζονται με την Επιτροπ κατ τη διεξαγωγ των ερευνν της. Η μη συνεργασα τους συνιστ παραβαση του παρντα Κδικα».
Επ του παραπνου, η Επιτροπ αποφσισε τι στο πρτο δημοσευμα της εφημερδας περιλφθηκαν ανακριβες πληροφορες ως προς ψος του ποσο που πλρωσαν οι υπλληλοι της ΣΥΤΑ μλη του Ταμεου Ευημερας για διακοπς αφο υποστριξε τι πλρωσαν €350 για διαμον και πλρη διατροφ 7 ημερν εν στην πραγματικτητα πλρωσαν €485 για διαμον 7 ημερν με ημιδιατροφ. Το ποσ που αναφρθηκε για σκοπος σγκρισης το οποο πληρνουν λλοι εναι σχετο και δεν μεταβλλει το γεγονς πως υπρξε ανακριβς πληροφρηση.
Η Επιτροπ διαπστωσε επσης την προφαν παρλειψη ελγχου της ακρβειας των πληροφοριν που δημοσιεθηκαν και τη συμπερληψη ελλιπος παραπλανητικς πληροφρησης ως προς τις προποθσεις κτω απ τις οποες διευθυντικ στελχη της ΑΤΗΚ συμμετχουν στο σχδιο διακοπν του Ταμεου Ευημερας. Ο ισχυρισμς που προβλλεται στο δετερο σχλιο, τι "θελε να κακσει το γεγονς τι διευθυντς με μηνιαους μισθος νω των €5.000, χρησιμοποιον τις προσφορς του Ταμεου" συνιστ επσης ανακριβ πληροφρηση, γιατ στο πρτο σχλιο σαφς αναφρεται στο σνολο τον υπαλλλων με τη φρση "σχεδν δωρεν απολαμβνουν τις ομορφις της Σκιθου οι εργαζμενοι της Cyta, ανμεσ τους διευθυντς οι οποοι λαμβνουν ψηλος μισθος".
Περαιτρω, διαπστωσε τι υπρξε παραπλνηση ως προς το ργο και την αποστολ του Ταμεου Ευημερας που σαφς αποδοκιμζεται γιατ εξασφαλζει φθηνς διακοπς για τα μλη του εν αποστολ του εναι ακριβς αυτ.
Ως προς την καταγγελα τι χρησιμοποιθηκαν χαρακτηρισμο που εναι παραπλανητικο, πως χλιδτες διακοπς και ευτελς ποσ, η Επιτροπ θερησε τι πρκειται για προσωπικς κρσεις στις οποες υπεισρχεται η υποκειμενικ θερηση των πραγμτων, που ο καθνας χει δικαωμα να κνει. Επομνως εναι φυσικ κποιος να θεωρε χλιδτες τις διακοπς ενς συγκεκριμνου επιπδου που λλος δεν τις θεωρε ως ττοιες και το ποσ των €350 ευτελς, που για κποιον λλο εναι μεγλο.
Η Επιτροπ αποφσισε να καλσει την εφημερδα να δημοσιεσει την απφαση αυτ περληψ της που να περιλαμβνει το ουσιδες μρος της.

 

 

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...