EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

CYPRUS MAIL: ΒΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΥΠΕ ΓΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (21/7/6/2016) απ τον Αν. Διευθυντ/Αρχισυντκτη του Κυπριακο Πρακτορεου Ειδσεων Γιργο Πενηνταξ για δημοσευση απ το Cyprus Mail εδησης του Πρακτορεου, ακμα και αποκλειστικν συνεντεξεων, χωρς αναφορ στην πηγ.
Ειδικτερα παραπονθηκε η εφημερδα δημοσευσε στις 5/5/2016 αποκλειστικ κλυψη απ δημοσιογρφο και κινηματογραφιστ του ΚΥΠΕ της πορεας των εργασιν αναστλωσης του μοναστηριο του Αποστλου Ανδρα, χωρς αναφορ στην πηγ, κατ παρβαση των σχετικν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η εδηση μεταδθηκε απ το ΚΥΠΕ στις 4/5/2016 και περιλμβανε αποκλειστικς δηλσεις στην απεσταλμνη του πρακτορεου Αιμιλα Χριστοφ.
Η εφημερδα απντησε τι στις 4/5/16 λγο μετ τις 8 το βρδυ το ΚΥΠΕ ανρτησε στην ιστοσελδα του ιστορα για τον Απστολο Ανδρα με τον ττλο «History is in the making». Λγο πριν τις 9 το βρδυ η Cyprus Mail ανρτησε στην ιστοσελδα της www.cyprus-mail.com  την εδηση αυτ αυτοσια (http://cyprus-mail.com/2016/05/04/history-in-the-making-at-apostolos-andreas/).
Ως συντκτης της εδησης τις ιστοσελδας αναγρφετε η Αιμιλα Χριστοφ, και αναφρεται ως πηγ το CNA News Service. Επσης στον ττλο του κειμνου αποδδεται και το συνοδευτικ video στο ΚΥΠΕ (History in the making at Apostolos Andreas (VIDEO by CΝΑ.)
Στην ντυπη κδοση της εφημερδας Cyprus Mail  στις 5/5/16 δημοσιεθηκε εδηση υπ τον ττλο ‘History is in the making’ με συντκτη την Αντρια Καδς.
Η εφημερδα ανφερε τι η δημοσιογρφος ντλησε απ το ΚΥΠΕ καθς και απ λλες πηγς (UNDP) για την εδηση που γραψε.
πως ανφερε η εφημερδα, η εδηση της κυρας Καδς εναι 519 λξεις εν της Αιμιλας Χριστοφ 837. Σμφωανα με την εφημερδα, σγκριση των δο κειμνων που γινε με τη χρση της ιστοσελδας  www.copyscape.com κατδειξε τι μνο 8% των λξεων εναι κοινς εκ των οποων οι πλεστες δεν μποροσαν να γραφτον διαφορετικ. (Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Church of Cyprus, University of Patra και λλες)
Η εφημερδα ανφερε τι δεν ταν σκοπς της να χρησιμοποισει κεμενα χωρς αναφορ της πηγς, αν και  το συγκεκριμνο κεμενο εχε γραφτε εξ ολοκλρου απ την δημοσιογρφο της εφημερδας, αλλ ενδεχομνως εκ παραδρομς δεν αναφρθηκε τι ορισμνες απ τις πληροφορες αντλθηκαν και απ το ΚΥΠΕ.
Απ την εξταση των κειμνων προκπτει τι πργματι η εδηση που δημοσιεθηκε στην ιστοσελδα της εφημερδας αποδδεται στην Αιμιλα Χριστοφ και αναφρεται ως πηγ το ΚΥΠΕ.
Η εδηση που δημοσιεθηκε στην ντυπη εφημερδα με συντκτη την Αντρια Καδς εναι πιο σντομη απ εκενη του ΚΥΠΕ. Κποια στοιχεα θα μποροσαν να αντληθον απ λλες πηγς, αλλ απ τη σγκριση των δο κειμνου προκπτει τι περιλαμβνει δηλσεις που γιναν αποκλειστικ στην Αιμιλα Χριστοφ απ τους συμπροδρους της Επιτροπς για την Πολιτιστικ Κληρονομι Τκη Χατζηδημητρου και Αλ Τουνσ.
Επσης, παρ τη θση τι μνο το 8% των λξεων εναι οι διες, κποιες παργραφοι της εδηση λφθηκαν αυτοσιες απ το κεμενο της εδησης της ιστοσελδας του Cyprus Mail, που εχε ληφθε αυτοσια απ το ΚΥΠΕ. Ενδεικτικ αναφρονται οι παργραφοι 1, 2, 7,8 9,10 και 11 της εδησης που εναι  γραμμνες λξη προς λξη πως γρφτηκαν στην εδηση του ΚΥΠΕ.
Αφο εξτασε τα ενπιν της δεδομνα, η Επιτροπ επισμανε τι σε προηγομενες αποφσεις της επ παρμοιας φσεως παραπνων υπδειξε τι η προστασα των δικαιωμτων αυτν διπεται απ τις αρχς οι οποες προκπτουν απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που παραπμπει επσης στην ισχουσα νομοθεσα, καθς και απ τη σχετικ νομολογα.
Θα πρπει να σημειωθε τι δεν υπρχει ενιαα πολιτικ της Ευρωπακς Ενωσης επ του θματος αλλ η Ευρωπακ Επιτροπ επεξεργζεται οδηγα προς τα κρτη-μλη, στε να υπρχει ενιαα ρθμιση στο χρο της Ευρωπακς Ενωσης.
Το ρθρο 7 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Το ρθρο 2 της Διεθνος Σμβασης περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968, πνω στην οποα στηρζονται πλεστες εθνικς νομοθεσες, καθορζει τι μεταξ λλων προστατεονται «φιλολογικ, καλλιτεχνικ και επιστημονικ ργα». Στον ορισμ αυτ εμππτουν και τα δημοσιογραφικ κεμενα σε ντυπα και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, τα οποα παρουσιζουν γεγοντα ιδες. Η αναπαραγωγ αυτν των πνευματικν δημιουργημτων, ανεξρτητα απ την ποιτητα και το εππεδ τους, δεν επιτρπεται χωρς την δεια του κατχου των πνευματικν δικαιωμτων, εν στις περιπτσεις που πως αναλεται κατωτρω επιτρπεται, η αναπαραγωγ γνεται με αναφορ στην πηγ.
Σε περιπτσεις «πνευματικν δημιουργημτων» πως ορζονται πιο πνω,  επιτρπεται η καλ τη πστη αναδημοσευση, πχ η δημοσευση αποσπασμτων απ ρθρα ιδεν για σκοπος κριτικς, προβολς των ιδεν που περιλαμβνονται στο κεμενο, κφρασης αντθετων ιδεν απψεων, ως μρος εδησης, ως επιχερημα προς υποστριξη συγκεκριμνων θσεων, ως παρωδα, κλπ. Τα κριτρια της καλς πστης στις περιπτσεις αυτς καθορζονται απ το σκοπ της χρσης, κατ πσο η αναδημοσευση περιορζεται στο απολτως απαρατητο για τους σκοπος της χρσης, απ το κατ πσο με την αναδημοσευση χει μεταβληθε ουσιωδς το αρχικ ρθρο, κατ πσο η αναδημοσευση αποβλπει στην εξυπηρτηση του ιδου σκοπο με το πρωττυπο, κατ πσο με την αναδημοσευση επιδικεται εμπορικ κρδος και κατ πσο με την αναδημοσευση μεινεται η εμπορικ αξα της προστατευμενης πνευματικς ιδιοκτησας. Η καλ τη πστη αναδημοσευση επιτρπεται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας («εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση γνεται...»), αλλ υπ τους ρους που θτει ο Κδικας, δηλαδ με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ, γεγονς που σημανει την αναγνριση της πατρτητας του ργου με αναφορ στην προλευση.
Η προστασα αφορ σε «πρωττυπα συγγραφικ ργα» και με την ννοια αυτ τα γεγοντα στα οποα αναφρεται μια εδηση δεν θεωρονται πρωττυπα. Τα γεγοντα εναι το δημιοργημα κποιου ατμου αιτας και επομνως νας δημοσιογρφος να ΜΜΕ δεν μπορε να τα κατοχυρσει κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Κατ τον διο τρπο δεν μπορον να κατοχυρωθον ευρματα που αποκαλπτονται μσα απ δημοσιογραφικ ρευνα εφ’ σον αυτ  δεν εναι το δημιοργημα του ερευνητ, (μως ο τρπος παρουσασς τους, π.χ. να γραφικ που αποτυπνει το αποτλεσμα της ρευνας μπορε να εναι πρωττυπο δημιοργημα) οτε και οι ιδες, π.χ. απψεις επ ενς συγκεκριμνου θματος ο τρπος για την κατασκευ δημιουργα ενς αντικειμνου, π.χ. την παρασκευ ενς συγκεκριμνου πιτου φαγητο.
μως ο τρπος με τον οποο παρουσιζονται ιδες, γεγοντα προπρχοντα δεδομνα σε να δημοσιογραφικ κεμενο, δηλαδ η επιλογ και η σειρ τοποθτησης των λξεων σε να κεμενο και εν τλει το φος (στυλ), αποτελε πνευματικ δημιουργα και προστατεεται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας.
Με βση τα πιο πνω, να ΜΜΕ μπορε να δημοσιεσει να μεταδσει γεγοντα που δημοσευσε μετδωσε προηγουμνως  να λλο ΜΜΕ, ετε στερα απ δικ του επιβεβαωση των γεγοντων ετε και χωρς επιβεβαωση. Πρκειται για επιτρεπμενη αναδημοσευση, η οποα, μως, δεν μπορε να γνει με τη χρση του ιδου λεξιλογου, της διας φρασεολογας και του ιδου φους.
Νοεται τι το προν μιας δημοσιογραφικς ρευνας επ γεγοντων που δημοσιετηκαν δεν θεωρεται αναδημοσευση αν η εδηση που προκυψε απ μια ττοια ρευνα υπερακοντζει ουσιωδς την αρχικ εναι μια εντελς διαφορετικ εδηση.
πως προκπτει απ τα ανωτρω, και με την επιφλαξη για τους ρους του συμβολαου μεταξ παρχου  και συνδρομητ, τα ΜΜΕ χουν υποχρωση να σβονται το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας των πρακτορεων ειδσεων απ τα οποα λαμβνουν την πληροφρησ τους, ιδιατερα οσκις διατηρον τη φρασεολογα και το φος της αρχικς εδησης και στις περιπτσεις που τα δια τα πρακτορεα δημοσιεουν ειδοποηση τι διατηρον τα πνευματικ δικαιματα επ των ειδσεν τους.
Κατ συνπεια, και λαμβνοντας υπψη της πιο πνω αρχς, η Επιτροπ αποφσισε τι η δημοσευση του κειμνου για την πορεα των εργασιν αναστλωσης της Μονς Αποστλου Ανδρα στην ντυπη κδοση του Cyprus Mail χωρς αναφορ στην πηγ συνιστ παραβαση των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η Επιτροπ σημεωσε με ικανοποηση τη βεβαωση της εφημερδας τι η παρλειψη οφελεται σε παραδρομ και επσης τι δεν αποτελε πολιτικ της εφημερδας η δημοσευση ειδσεων χωρς αναφορ στην πηγ.
Η Επιτροπ θεωρε χρσιμο να υποδεξει τι ανεξρτητα απ το σεβασμ των κατοχυρωμνων δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας ως ανωτρω, λγοι στοιχειδους αβροφροσνης μεταξ των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ σε να μικρ χρο πως η Κπρος συνηγορον υπρ του σεβασμο και της αναγνρισης της εργασας των λλων με την αναφορ της πηγς σε κθε περπτωση.
Επσης θεωρε τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ θα πρπει να αναφρουν, στις περιπτσεις και στο βαθμ που αυτ εναι δυνατ, με σο πιο συγκεκριμνο τρπο γνεται την πηγ προλευσης της πληροφρησς τους, γεγονς που βοηθ το κοιν να εκτιμσει την αξιοπιστα των πληροφοριν. Απ την λλη, η αναφορ της πηγς προλευσης αποτελε σε κποιο βαθμ ασπδα προστασας, χοντας μως πντα υπψη τι η επκληση της αναδημοσευσης δεν αποτελε υπερσπιση για οποιαδποτε παραβαση ετε δεοντολογικν ετε νομικν καννων.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...