EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΧΥΔΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ TWITTER ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ EUROVISION

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (19/24/5/2016) απ τη Μελνα Καραγεωργου εναντον του δημοσιογρφου Μαρνου Νομικο για «χυδαα και σεξιστικ» επθεση εναντον της, με ανρτησ του στο Twitter.
Το παρπονο αφοροσε σε σχλιο του Μαρνου Νομικο για την περιγραφ του πρτου ημιτελικο του διαγωνισμο τραγουδιο της Eurovision στις 10/5/2016. Ειδικτερα, ο Μαρνος Νομικς γραψε το ακλουθο σχλιο στο Twitter : «Τα αστεα Μελνα μου εναι πως τα αρχδια στην ππα. Πρπει πρτα να τα πισεις για να μπορες να αποδσεις #eurovisioncy #eurovisiongr . »
Η παραπονομενη ανφερε πως επρκειτο για να σχλιο «κρως προσβλητικ, για το οποο οποιοσδποτε χαρακτηρισμς εναι λγος». Το tweet, πως ανφερε, διαβστηκε μποροσε να διαβαστε απ οποιονδποτε χρστη του διαδικτου.
Επσης ανφερε:
«Πρκειται για σχλιο που ασφαλς ουδεμα σχση χει με την καλπιστη κριτικ, οτε καν την κακπιστη, αλλ για μια πρστυχη προσβολ και συκοφαντικ δυσφμηση. Αισθνομαι προσβεβλημνη ως επαγγελματας δημοσιογρφος, ως γυνακα, ως πολτης. Πρκειται για ανθικη επθεση που μου προκλεσε ψυχικ οδνη και αγανκτηση…».
Εξ λλου, ανφερε πως ο Μαρνος Νομικς, απαντντας σε δικ της tweet στο οποο επεσμανε τι η αναφορ του αποτελοσε χυδαιτητα και σεξιστικ παραλρημα, γραψε : «@Melina_Kara «Φυσικ και θα παιζες το χαρτ του σεξισμο - ελλεψει επιχειρημτων. Περσαμε καλ στις διακοπς στη Σουηδα δημοσα δαπνη;»
Η παραπονομενη υποστριξε πως η αναφορ αυτ αποτελοσε προσβολ για την δια και το ΡΙΚ τι την στειλε για διακοπς και χι για κλυψη του διαγωνισμο, κατηγορντας το ΡΙΚ μμεσα τι σπαταλ δημσιο χρμα.
Ο Μαρνος Νομικς απντησε στο παρπονο αναφροντας πως ο λογαριασμς στον οποο αναρτθηκε το επμαχο tweet εναι δικς του και γρφτηκε κατ τη διρκεια της ζωντανς μετδοσης του διαγωνισμο της Γιουροβζιον «που πρεπε μεταξ λλων να υποστομε και την «περιγραφ» της εν λγω συναδλφου». Ανφερε επσης τι το tweet γρφτηκε σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ λογαριασμ στον οποο γρφει ως Μαρνος Νομικς και χι με τη δημοσιογραφικ του ιδιτητα και θεσε το ερτημα κατ πσο αν βριζταν με την παραπονομενη στον δρμο, θα μποροσε να επμβει η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Ο Μαρνος Νομικς παραδχθηκε τι το σχλι του ταν «πρστυχο, χυδαο και σχεδν πορνογραφικ –πως πολλ απ τα tweets μου, εναι το γνριμο στιλ μου», αλλ ταν να αστεο και σε καμι περπτωση σεξιστικ, «εκτς κι αν η κα Καραγεωργου θεωρε την ππα αποκλειστικ γυναικεο προνμιο (ας την πληροφορσει κποιος τι την κνουν και ντρες)»
Πρσθεσε πως το tweet αναφερταν στον τρπο που η παραπονομενη «αντιλαμβανταν τα αστεα ( πιο σωστ που ΔΕΝ) των Σουηδν διοργανωτν και κανα ναν παραλληλισμ με το πινω και το «πινω», χυδαο μεν και σως κακγουστο μως αφοροσε καθαρ τη δουλει της».
Εξ λλου, θεσε το ερτημα «απ πτε η αναφορ σε μια καθλα συνηθισμνη σεξουαλικ πρξη εναι σεξισμς; Επειδ απευθνθηκα σε γυνακα;» προσθτοντας πως προσωπικ δεν κνει ποτ ττοιες διακρσεις φλου.
Περαιτρω ανφερε πως «το χυδαο χιομορ και η καφρλα δεν εναι για λους – αυτο μως που δεν το αντχουν ας μενουν μακρι απ το Twitter, υπρχουν πντα το FB και το Instagram».
Τλος ανφερε πως ταν αντιλφθηκε πσο πολ την περαξε την παραπονομενη διγραψε το επμαχο tweet γιατ δεν ταν στην πρθεσ του να προσβλει καννα, προσθτοντας πως «αν παραμνει «συγκλονισμνη», «σοκαρισμνη» και «βαθι προσβεβλημνη ως προσωπικτητα» απ το tweet, ττε χει την ειλικριν μου συγγνμη. ταν χιομορ. Χυδαο μεν αλλ χιομορ».
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο και τις θσεις του καθ’ ου το παρπονο επισταμνα, γιατ εγερονται σοβαρτατα θματα τα οποα πτονται της αρμοδιτητας της Επιτροπς τσο επ των δημοσιογρφων σο και των αναρτσεων στο διαδκτυο, ετε πρκειται για σελδες κοινωνικς δικτωσης ετε για blogs. Το πιο σοβαρ ερτημα που απασχλησε την Επιτροπ εναι κατ πσο δημοσιογρφοι που γρφουν σε σελδες κοινωνικς δικτωσης σε «προσωπικος» λογαριασμος εναι υπλογοι στην Επιτροπ διαφεγουν του ελγχου επειδ ο λογαριασμς στον οποο γρφουν χαρακτηρζεται προσωπικς.
Η Επιτροπ κρινε τι χει πλρη εφαρμογ απφασ της σε προηγομενο παρμοιο παρπονο (11/19/3/2014), στην οποα επισμανε πως ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας προβλπει τι η εφαρμογ του εκτενεται «επ λων των Μσων Μαζικς Ενημρωσης… και των λειτουργν των» και τι η «Επιτροπ δχεται, επιλαμβνεται και αποφασζει επ παραπνων για κατ’ ισχυρισμ παραβισεις του παρντα Κδικα απ Λειτουργ /και Μσα Μαζικς Ενημρωσης…»
Στην υπθεση εκενη αποφσισε πως το Facebook γενικ, ως σαφς ιστοσελδα κοινωνικς δικτωσης εναι εκτς της αρμοδιτητς της Επιτροπς. Κατ’ αναλογα, η Επιτροπ αποφσισε πως και το Twitter γενικ δεν εμππτει στη δικαιοδοσα της Επιτροπς.
μως, η Επιτροπ, λαμβνοντας υπψη τι οι σελδες κοινωνικς δικτωσης χρησιμοποιονται λο και περισστερο ως δαυλοι μετδοσης και διασπορς ειδσεων απ τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρφους, αποφσισε πως ο ορθτερος τρπος αντιμετπισης των θεμτων που ανακπτουν εναι η εξταση κθε περπτωσης ξεχωριστ, στη βση των εκστοτε δεδομνων. Πρκειται για μια πρακτικ που ακολουθεται απ λα τα μη θεσμοθετημνα Συμβολια Τπου στην Ευρπη, δηλαδ απ τα Συμβολια των οποων η αρμοδιτητ δεν καθορζεται απ το νμο. Το βασικ ερτημα που εξετζεται εναι κατ πσο, λαμβνοντας λα τα δεδομνα υπψη το συμπρασμα που προκπτει εναι κατ πσο ο γρφων ενργησε στη βση του δημοσιογραφικο του υπβαθρου, αντθετα, κατ πσο θα γραφε τα δια αν δεν ταν δημοσιογρφος.
Υπρχουν θεσμοθετημνα συμβολια των οποων η αρμοδιτητα επ των διαδικτυακν ιστοσελδων καθορζεται απ το νμο. Τα μη θεσμοθετημνα συμβολια στον Ευρωπακ χρο σχεδν στην ολτητ τους δχονται παρπονα για δημοσιεματα σε σελδες κοινωνικς δικτωσης blogs οσκις οι γρφοντες εναι δυνατ να συνδεθον με ντυπο, το οποο εναι μλος του συστματος αυτορρθμισης και εφ’ σον ο Αρχισυντκτης ελεγχμενου εντπου ασκε λεγχο πνω τους οσκις οι γρφοντες το πρττουν ενεργντας ως δημοσιογρφοι. Στην Αυστραλα και τη Να Ζηλανδα που συνδονται στεν με το Ευρωπακ σστημα αυτορρθμισης, ακμη και bloggers που δεν εναι δημοσιογρφοι εξ επαγγλματος θεωρονται και τυγχνουν χειρισμο ως δημοσιογρφοι ταν συστηματικ παρχουν στα blogs τους πληροφρηση.
Θα πρπει επσης να τονισθε τι αποτελε πγια πρακτικ να θεωρονται υπεθυνοι σοι παρχουν την ευκαιρα σε μλη του κοινο, ετε πρκειται για ΜΜΕ για δημοσιογρφους, να αναρτον σχλια τα οποα εναι επιλψιμα, με βση σχετικ απφαση του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων.
http://www.cmcc.org.cy/Decisions/index_2014_files/1_2014.html
http://www.cmcc.org.cy/Decisions/index_2015_files/8_2015.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105

Πραν των σων χουν αναφερθε ανωτρω ως καθιερωμνη πρακτικ, η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας σαφς χει αρμοδιτητα επ των λειτουργν των ΜΜΕ που πηγζει ρητ απ τον Κδικα, πως χει αναφερθε πιο πνω, η οποα αφορ στην επαγγελματικ τους συμπεριφορ ανεξρτητα απ τον τρπο και το μσο εκδλωσς της.
Ο Κδικας σαφς ορζει τι «το θος, η αξιοπρπεια και εντιμτητα, η διαγωγ, η συμπεριφορ και το επαγγελματικ εππεδο των λειτουργν θα πρπει να εναι της υψηλτερης δυνατς στθμης», χωρς να κνει δικριση ανλογα με το αν η συμπεριφορ αυτ εκδηλνεται σε ΜΜΕ λλως πως. Αυτ σημανει τι η επαγγελματικ συμπεριφορ των δημοσιογρφων θα πρπει να εναι ενιαα και η τρηση των καννων της δημοσιογραφικς δεοντολογας διαχρονικ και ανεξρτητη απ τον τρπο εκδλωσης της, επομνως και μσα απ τις σελδες κοινωνικς δικτωσης, οι οποες συνεχς αποκτον και μεγαλτερη σημασα σον αφορ στην ενημρωση. Και αυτ γιατ θα ταν αντιφατικ και υπονομευτικ του κρους του δημοσιογραφικο λειτουργματος, οι λειτουργο των ΜΜΕ να σβονται μεν τις πρνοιες του Κδικα μσα στο χρο της δημοσιογραφικς εργασας αλλ να τις ξεχνον και να τις παραβιζουν ταν περσουν το κατφλι του δημοσιογραφικο γραφεου, να μπορον να ξεφεγουν απ την υποχρωση εφαρμογς των προνοιν του Κδικα με το επιχερημα της ιδιωτικς προσωπικς δραστηριτητας.
Στην προκειμνη περπτωση, το ερτημα εναι κατ πσο η δημοσιογραφικ επαγγελματικ ιδιτητα του καθ’  ου το παρπονο μπορε να ανιχνευθε πσω απ τη δραστηριτητα στο συγκεκριμνο μνυμα που ανρτησε στο Twitter.
Ο Μαρνος Νομικς εναι γνωστς δημοσιογρφος-σχολιαστς σε διφορα ντυπα επ τηλεοπτικν και κινηματογραφικν θεμτων. Η Επιτροπ θεωρε πως, αν και ο διος χαρακτηρζει το λογαριασμ του «προσωπικ» πλεστα σα μηνματ του εκπηγζουν απ τη δημοσιογραφικ του ιδιτητα. Στην προκειμνη περπτωση σχολιζεται με την κριτικ ματι του δημοσιογρφου η εργασα ενς λλου δημοσιογρφου, προς την οποα απευθνεται μλιστα με συναδελφικ οικειτητα, π.χ. «τα αστεα Μελνα μου…»
Υπ το φως των ανωτρω, η Επιτροπ αποφσισε τι χει αρμοδιτητα να κρνει το tweet του Μαρνου Νομικο το οποο ανρτησε στο Twitter, που θα μποροσαν να το δουν χιλιδες τομα και να το διαβσει οποιοσδποτε. Ο Μαρνος Νομικς θεσε το ερτημα «εν βριζμασταν με τη Μελνα στο δρμο θα μποροσε να επμβει η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας».
Η απντηση εναι αρνητικ. μως στην προκειμνη περπτωση δεν επρκειτο για να ιδιωτικ μνυμα, αλλ για μνυμα που αναρτθηκε δημοσως σε να λογαριασμ Twitter που τον ακολουθον σχεδν πντε χιλιδες τομα και θα μποροσαν να το δουν λλες τσες χιλιδες τυχαοι επισκπτες
πως παραδχεται και ο διος, το σχλι του «ταν πρστυχο, χυδαο και σχεδν πορνογραφικ» –πως πολλ απ τα tweets του, σμφωνα με τη δικ του παραδοχ.
Περαιτρω, στο δετερο tweet που γραψε την κατηγορε, αφνει σαφς να υπονοηθε τι πγε στη Σουηδα χι για να κμει δημοσιογραφικ εργασα, δηλαδ να μεταδσει το διαγωνισμ τραγουδιο της Γιουροβζιον αλλ για να κμει διακοπς πληρωμνες απ το ΡΙΚ.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι τα δο μηνματα περιχουν αναφορς που συνιστον παραβισεις, οι οποες διαπερνον το σνολο της γενικς πρνοιας του Κδικα που προβλπει τι:
«Το θος, η αξιοπρπεια και εντιμτητα, η διαγωγ, η συμπεριφορ και το επαγγελματικ εππεδο των λειτουργν θα πρπει να εναι της υψηλτερης δυνατς στθμης. Οι λειτουργο των ΜΜΕ αποφεγουν δημοσιεματα μεταδσεις τη χρση γλσσας, που με βση τις επικρατοσες αντιλψεις, χουν χυδαο αισχρ περιεχμενο. Οι λειτουργο χουν δικαωμα να κρνουν το ργο συναδλφων τους, αλλ το πρττουν με σεβασμ στην τιμ και υπληψ τους και αποφεγουν προσωπικς επιθσεις και μειωτικς της προσωπικτητας αναφορς».
Δεδομνης της θσης του Μαρνου Νομικο τι προσωπικ δεν κνει διακρσεις φλου, η Επιτροπ δεν θερησε την πρτη ανρτησ του ως «σεξιστικ», δηλαδ ως παραβαση της πρνοιας του ρθρου 12 περ αποφυγς δυσμενν διακρσεων στη βση του φλου και του προσωπικο καθεσττος της παραπονομενης.
Η Επιτροπ θεωρε χρσιμο να υποδεξει τι η διαχωριστικ γραμμ μεταξ της συμπεριφορς των λειτουργν των ΜΜΕ ως δημοσιογρφων και ως ιδιωτν πολιτν εναι πολ λεπτ οσκις αφορ σε θματα που εναι δυνατ να υποδηλνουν «δημοσιογραφικ δραστηριτητα».
Γι’ αυτ απευθνεται προς τα ΜΜΕ αναφροντας τι χουν ευθνη, αλλ και συμφρον, να επιστσουν την προσοχ των δημοσιογρφων που εργοδοτον στο γεγονς  τι η διταξη του Κδικα η οποα ορζει πως «το θος, η αξιοπρπεια και εντιμτητα, η διαγωγ, η συμπεριφορ και το επαγγελματικ εππεδο των λειτουργν θα πρπει να εναι της υψηλτερης δυνατς στθμης» αφορ σε λες τις ενργεις τους που σχετζονται με τη δημοσιογραφικ επαγγελματικ τους ιδιτητα εκπορεονται απ την ιδιτητα αυτ. Σε τελευταα ανλυση η κρση του κοινο για τη συμπεριφορ των δημοσιογρφων αντανακλ στα δια τα ΜΜΕ.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...