EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (10/8/2/2016) απ γυνακα εναντον της εφημερδας ΣΗΜΕΡΙΝΗ και του δημοσιογρφου Μριου Δημητρου για αποκλυψη προσωπικν στοιχεων της διας και του παιδιο της.
Το παρπονο αναφερταν σε δημοσευμα του Μριου Δημητρου στη «Σημεριν», στις 17/2/2016, κτω απ τον ττλο «Δυο ξνοι στο πρκο» σχετικ με την περπτωση δο ατμων, γονων του εν διαστσει συζγου της παραπονουμνης, τους οποους συνντησε σε να μικρ πρκο στο οποο ο εν διαστσει σζυγος της οργνωσε πρτι γενεθλων για να προβλει δημοσως το γεγονς τι χει αποξενωθε απ το παιδ του.
Το ρθρο συνοδευταν απ φωτογραφα των δο ατμω εν καθονταν σε παγκκι στο πρκο.
Ο Μριος Δημητρου γραψε ανμεσα σε λλα τι τα δο τομα που εμφανζονταν στη φωτογραφα πγαν εκε για τα γενθλια του εγγονο τους, που εχαν να δουν 22 μνες, αναφροντας τι «κποιοι αποξεννουν απ τα παιδι χι μνο τον πατρα τη μητρα, αλλ και λη την οικογνεια του αποξενωμνου γονιο».
Ο Μριος Δημητρου παρθεσε τις απψεις του εκφρζοντας κπληξη για το παρπονο,  αναφροντας τι δεν κατονμασε την παραπονομενη.
Στην απντησ του προς την Επιτροπ ανφερε:
«Να αναφρω αρχικ τι λυπμαι πραγματικ για την ανασττωση που πρα απ κθε πρθεσ μου, προκλεσε στην κυρα *** το ρθρο, το οποο γρφτηκε με σεβασμ προς την υπληψη και την ιδιωτικ της ζω, αλλ και προς τα στοιχειδη δικαιματα του ανλικου παιδιο της και με κνητρο την εξυπηρτηση του συμφροντος του παιδιο, πως προνοε και ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας. Θμα του ρθρου εναι τα επδυνα συναισθματα ενς ζεγους συνταξιοχων, που τυγχνει να εναι οι γονες του εν διαστσει συζγου της κυρας ***, λγω  της αποξνωσς τους απ το (...) εγγονκι τους. Να διευκρινσω τι πριν συνομιλσω μαζ τους, δεν τους γνριζα, πως δεν γνριζα την κυρα *** και τον πρην σζυγ της».
Ανφερε τι το δημοσευμα επικεντρωνταν στην κκληση τους για αποκατσταση της επικοινωνας με το εγγονκι τους και πρσθεσε τι το ρθρο του δεν περιεχε καννα προσβλητικ λλο χαρακτηρισμ προς οποιονδποτε και δεν εχε κουτσομπολστικο χαρακτρα. Πρσθεσε πως δεν ταν τυχαο, αποσπασματικ, αλλ αποτελοσε συνχεια μιας σειρς περισστερων απ δκα ρεπορτζ, τα οποα επισναψε, αλλ και ρθρων του για το κοινωνικ πρβλημα της γονικς αποξνωσης, που κατ την περοδο εκενη βρισκταν στο επκεντο συζυτσεων στα ΜΜΕ και ακμα πιο ντονα, στα μσα κοινωνικς δικτωσης, μετ και την δρυση Ομδας γονιν κατ της γονικς αποξνωσης.
Περαιτρω ανφερε πως η γονικ αποξνωση, ως αποτλεσμα του χωρισμο των συζγων, απασχολε ντονα χιλιδες χωρισμνα ζευγρια και τους στενος συγγενες τους, το Γραφεο της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, το Οικογενειακ Δικαστριο, την Αστυνομα, τις αρμδιες κρατικς υπηρεσες, τους ψυχολγους και τους κοινωνιολγους, αλλ και τον νομικ και τον πολιτικ κσμο της Κπρου και συζητθηκε στην Επιτροπ Ανθρωπνων Δικαιωμτων της Βουλς, δο φορς το τελευταο διστημα - τον Ιολιο 2015 και τον Δεκμβριο 2015 – εν συνεχζει να βρσκεται υπ συζτηση στη Βουλ.
Εξ λλου, ανφερε πως η περπτωση του ρθρου του δεν εχε καμι σχση με το παρπονο που αφοροσε σε εκπομπ τηλεοπτικο σταθμο, για την οποα υποβλθηκε επσης παρπονο (υπθεση 9/2016).
Η Επιτροπ διαπστωσε τι το ρθρο ταν γραμμνο με λεπττητα και με σεβασμ προς σους αντιμετωπζουν το πρβλημα της αποξνωσης απ τα παιδι τους τα εγγνια τους.
Η Επιτροπ εξφρασε επσης την ευαρσκει της για το γεγονς τι ο Μριος Δημητρου επδειξε, πως πντοτε, προθυμα συνεργασας και υποβοθησης του ργου της εξτασης του παραπνου.
Εξ λλου, διαπστωσε τι τι γρφοντς το επμαχο ρθρο, ο Μριος Δημητρου δεν εχε πρθεση να θξει ετε την παραπονομενη ετε να βλψει το παιδ της.
Ωστσο, η Επιτροπ διαπστωσε τι ανεξρτητα απ τις ευγενες προθσεις του δημοσιογρφου, παραμνει το γεγονς τι το δημοσευμα θα ταν δυνατ να οδηγσει στην αποκλυψη της ταυττητας της παραπονομενης, λγω της δημοσευσης της φωτογραφας του ζεγους που παραπονθηκε τι εχε αποξενωθε απ του εγγονκι τους, δεδομνου τι εναι ββαιο πως υπρχουν νθρωποι που γνωρζουν το ζευγρι και επομνως θα μποροσε να αναμνεται τι θα αναγνριζαν τον πατρα του παιδιο και συνεπς και την εν διαστσει συζγου του και του παιδιο.
Για να υπρξει αναγνριση δεν χρειζεται να γνει απ πολλος. Η αναγνριση συντελεται στω και αν νας μνο συγγενς, φλος, γετονας γνωστς στο περιβλλον της μητρας ετε στη γειτονι ετε στην εργασα αναγνωρσει την δια και το παιδ και επομνως παραβιζονται οι πρνοιες του Κδικα περ ιδιωτικς ζως και μη αποκλυψης προσωπικν δεδομνων. Επσης πρπει να τονισθε τι δεν εναι ανγκη η αναγνριση να γνει απ να ευρτερο κκλο ανθρπων και τι η αναγνριση χει μεγαλτερη σημασα ταν πραγματνεται απ ανθρπους του στενο περιβλλοντος ενς προσπου παρ απ να σνολο αγνστων.
Υπ το φως των ανωτρω διαπιστσεων, η Επιτροπ προχρησε στην περαιτρω εξταση του θματος υπ το πρσμα των διατξεων των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και ειδικτερα των ρθρων 3 περ ιδιωτικς ζως και 11 περ προστασας των παιδιν.
Το ρθρο 3 προβλπει τι «η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα…. η δε δημοσιοποησ τους μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον». Το δημσιο συμφρον δεν αφορ στο τι ο δημοσιογρφος υποθτει τι εναι προς φελος του παιδιο των παπποδων, αλλ καθορζεται εξαντλητικ και αναφρεται στην προστασα της δημσιας ασφλειας και υγεας, στην ανχνυεση αποκλυψη εγκλματος, στην προστασα των ανθρωπνων δικαιωμτων και στην παρεμπδιση παραπλνησης του κοινο ως αποτλεσμα πρξεων δηλσεων.
Εξ λλου, το ρθρο 11 προβλπει τι «οι λειτουργο (των ΜΜΕ) κατ καννα δεν παρνουν συνεντεξεις απ και δεν φωτογραφζουν παιδι κτω των 16 ετν σε σχση με θματα που αφορον στην προσωπικ τους κατσταση ευημερα, χωρς τη συγκατθεση γονως των λλου ενηλκου που χει την ευθνη γι’ αυτ. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο».
Δεδομνης της δημοσευσης της φωτογραφας και της δυναττητας κποια τομα να οδηγηθον εμμσως στην ταυττητα της παραπονομενης και του παιδιο, η Επιτροπ αποφσισε τι υπρξε ακοσια παραβαση του ρθρου 3 του κδικα που προστατεει το δικαωμα στην ιδιωτικ ζω και απαγορεει την αποκλυψη προσωπικν δεδομνων.
Ως προς το παιδ, η Επιτροπ αποφσισε τι η πιθαν μμεση αποκλυψη της ταυττητς του και στοιχεων του, πως η οικογενειακ του κατσταση, συνιστ και πλι ακοσια παραβαση του ρθρου 11 του Κδικα που αποσκοπε στην προστασα των παιδιν.
Η Επιτροπ αναφρει συναφς τι με βση τον Κδικα, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι υποχρεονται να τηρον τις πρνοιες της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο, που χει επικυρωθε απ την Κυπριακ Δημοκρατα και συνεπς χει αυξημνη τυπικ ισχ ναντι λλων νμων.
Το ρθρο 3 της Σμβασης προβλπει τι σε οποιεσδποτε αποφσεις απ οιονδποτε πρσωπο οργανισμ «πρπει να λαμβνεται πρωτστως υπψη το συμφρον του παιδιο».
Η Επτροπος για την Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο χει επανειλημμνα υποδεξει τι το συμφρον του παιδιο εναι υπρτερο του συμφροντος οποιουδποτε λλου προσπου περιλαμβανομνου του πατρα της μητρας.
Επσης, το ρθρο 16 της Σμβασης προβλπει τι «καννα παιδ δεν μπορε να αποτελσει αντικεμενο αυθαρετης παρνομης επμβασης στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνεια του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψης του».
Υπ το φως των ανωτρω προνοιν μπορε να λεχθε τι η προστασα του παιδιο ναντι οποιασδποτε παρμβασης στην ιδιωτικ του ζω, ακμη και ταν υπρχει ισχυρισμς τι γνεται προς εξυπηρτηση του συμφροντς του, εναι απλυτη.
Μνο σε πολ εξαιρετικς περιπτσεις στις οποες με βση αντικειμενικ κριτρια πργματι εξυπηρετεται το συμφρον του παιδιο επιτρπεται παρμβαση στην ιδιωτικ του ζω.
Η Επιτροπ αισθνεται την ανγκη να κμει εφημη μνεα για την προθυμα του Μριο Δημητρου για συνεργασα με την Επιτροπ και στην υπευθυντητα και ευαισθησα με την οποα χειρζεται τα κοινωνικ θματα.
Επισημανοντας και πλι τι η παραβαση ταν ακοσια, η Επιτροπ αναφρει τι θερησε ορθ να κμει τις πιο πνω επισημνεις προκειμνου να επισρει την προσοχ στο γεγονς τι οι δημοσιογρφοι πρπει να λαμβνουν υπψη πιθανς επιπτσεις ταν αναφρονται σε πρσωπα κτω απ συνθκες που εναι δυνατ να επηρεσουν τρτα τομα.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...