EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ-ΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΛΗΨΙΜΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (8/27/5/2015)
απ γυνακα αστυνομικ που υπηρετε σε Αστυνομικ Σταθμ της Επαρχας Λρνακας για δημοσιεματα στην ιστοσελδα TOTHEMAOLINE ημερομηνας 22/5/2015.
Η παραπονομενη ανφερε τι τα δημοσιεματα ταν ψευδ, παραπλανητικ και αβσιμα και τι περιεχαν υβριστικος και μειωτικος ισχυρισμος και χαρακτηρισμος για την δια.
Τα δημοσιεματα δεν αναφρονταν στην παραπονομενη ονομαστικ, αλλ πως η δια υπδειξε, την περιγραφαν ως γυνακα αστυφλακα που υπηρετοσε σε συγκεκριμνο αστυνομικ σταθμ, με συνπεια, σε συνδυασμ με τα γεγοντα που αναφρονταν, να οδηγον στην αποκλυψη της ταυττητς της σε τομα της περιοχς που διαμνει και σε ευρ κκλο μελν της Αστυνομικς Δναμης.
Η παραπονομενη ανφερε τι στον αστυνομικ σταθμ υπηρετον μνο 4 γυνακες αστυνομικο και τι γινε αμσως αντιληπτ στην κοιντητα τι τα δημοσιεματα αναφρονταν στην δια λγω καταγγελας την οποα εχε υποβλει προηγουμνως η δια εναντον υποστατικο για παρνομη λειτουργα και πρκληση οχληρας και η οποα εχε γνει ευρως γνωστ στην περιοχ. Παρλληλα, η ταυττητ της γινε γνωστ σε ευρ κκλο μεταξ των μελν της Αστυνομας επειδ διατχθηκε κθεση γεγοντων μετ τα δημοσιεματα της ιστοσελδας.
Η Επιτροπ, λαμβνοντας υπψη τα δημοσιεματα, τις θσεις της ιστοσελδας και το σνολο των γεγοντων, αποφσισε τι το παρπονο ταν αποδεκτ προς εξταση γιατ τα δημοσιεματα οδηγοσαν σε αποκλυψη της ταυττητας της παραπονομενης. Η ορθτητα της θσης αυτς προκπτει και απ το γεγονς τι η ιστοσελδα απδωσε στην παραπονομενη και δετερη καταγγελα εναντον κντρου για πρκληση οχληρας, που δεν γινε απ εκενη.
Η Επιτροπ επισημανει τι η αποκλυψη της ταυττητας οποιουδποτε ατμου συντελεται ταν τα στοιχεα που δημοσιεονται εναι ττοια στε πρσωπα του περιβλλοντος της περιοχς στην οποα διαμνει στην οποα εναι γνωστ, ανεξρτητα απ το μγεθος του πλθους των ανθρπων, να αντιλαμβνονται τι σχετζονται με το τομο αυτ.
Η Επιτροπ, στο πλασιο της αποστολς της για τρηση υψηλο επαγγελματικο επιπδου απ μρους των ΜΜΕ και των λειτουργν τους, θερησε χρος της να επισημνει τι το αρχικ δημοσευμα της ιστοσελδας χαρακτηρζεται απ χαμηλο επιπδου δημοσιογραφικ λγο ως προς τη χρση της γλσσας, το φος, την κφραση και την πληροφρηση.
Το δημοσευμα, ημερομηνας 22/5/2015, ανφερε τι «νας τμιος και εργατικς λοχας, ο … (παρθεσε το νομ του αλλ λανθασμνο επθετο) «μετατθηκε χωρς καμι αιτα απ τη Λρνακα στη Λευκωσα, γιατ τσι θελε γυνακα Αστυνομικς του σταθμο ***».
Ειδικτερα, το δημοσευμα ανφερε τι ο λοχας μετατθηκε στερα απ παρπονο συγκεκριμνης γυνακας Αστυφλακα, «της οποας το ργο εναι μηδαμιν και η οποα παρουσιζει προβληματικ συμπεριφορ που υπηρετσει», η οποα τον κατγγειλε τι δεν εκτλεσε τα καθκοντα του, καταλογζοντς του τι δεν προβη σε καταγγελα εναντον καφενεου απ το οποο ακουγταν δυνατ μουσικ στις 9 μ.μ. στη διρκεια παιδικο πρτι.
Το δημοσευμα δεν ανφερε την ημερομηνα κατ την οποα γινε η καταγγελα, φηνε μως να εννοηθε τι γινε στο μεσο προηγομενο διστημα, αφο ανφερε τι «απψε, (δηλαδ το βρδυ της 22/5/2015) η συγκεκριμνη Αστυφλακας, σε συγκεκριμνο καφενεο, στο οποο βρσκονταν πρσωπα αξιπιστα και ευυπληπτα, φτασε σε σημεο να σπζει και να κλωτσ τραπζια και καρκλες».Σμφωνα πντα με το δημοσευμα «επιπλον απειλοσε τους πντες και τα πντα, εν στον συγκεκριμνο χρο τηρετο η τξη και ο νμος. Μλιστα, επικοιννησε με το γραφεο του πολτη, υποδυμενη πολτη και κατγγειλε το εν λγω υποστατικ» με αποτλεσμα να «καταγγελθε ξαν το εν λγω υποστατικ». 
Το δημοσευμα κατληγε με τη φρση «Τρα, ποιος πρπει να μετατεθε, ποιος πρπει να απολυθε ποιος πρπει να βρσκεται στην Αστυνομα, εναι λλου παπ ευαγγλιο. Ο Θες να μας προσχει. Ζτω η Κυπριακ Δημοκρατα». 
Κτω απ το δημοσευμα αναρτθηκαν πολλ σχλια,  απ νδρες και γυνακες επικριτικ για την αστυνομικ, τα πλεστα με χυδαο και υβριστικ περιεχμενο. Η ιστοσελδα δεν καμε καμι ενργεια για να τα αφαιρσει για μεγλο χρονικ διστημα.
Ακολοθησαν και λλα δημοσιεματα για «την περπτωση της περιβητης Αστυνομικο του σταθμο ***, λα κτω απ ττλους στους οποους η παραπονομενη περιγραφταν ως «η αστυφλακας με τα καπρτσια».
Στις 25/5/2015 η ιστοσελδα δημοσευσε να εδηση για το θμα υποστηρζοντας πως «Γερς πλτες φανεται να χει η γυνακα αστυφλακας με τα καπρτσια» και τι «η αστυφλακας φανεται μλιστα να επηρεζει αποφσεις και να μεταθτει αστυφλακες συναδλφους της. Επσης, διοχετεοντας πληροφορες για διφορους, φανεται να πετυχανει μεταθσεις ακμα και να ανχονται παρεμβσεις της σε διφορους τομες».
H ιστοσελδα ανρτησε λλες δο ειδσεις, τη μια στα 9 Ιουνου, 2015, στην οποα υποστριζε τι η υπ αναφορ αστυφλακας πτυχε μεταθσεις ακμη και ανωτρων της και τι «τρα βαλε στο στχαστρο της ιδιοκττη καφενεου στη Λρνακα που γειτνιζει με το σπτι της στλλοντας περιπολικ στο υποστατικ του». Ανφερε επσης τι μαζεει υπογραφς για να κλεσει το καφενεο και κατληγε με τον ισχυρισμ τι «παρακολουθεται απ ψυχολγο, γεγονς για το οποο δεν γνωρζουμε αν χει ενημερσει τους αντερος της».
Σε λλο δημοσευμα στις 19 Ιουνου, 2015, η ιστοσελδα ανφερε τι «η αστυφλακας με τα καπρτσια» εχε υποβλει παρπονο στην Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και επσης τι «γινε παρνομη παρμβαση συγκεκριμνου προσπου και σκηση πισεων προς τον συγκεκριμνο λογα της αστυνομας που πγε να εξετσει παρπονο εναντον του καφενεου της γειτονις».
Τλος καλοσε τον Αστυνομικ Διευθυντ Λρνακας, «ο οποος ανχεται την συγκεκριμνη συμπεριφορ, να δσει και ο διος εξηγσεις στον Αρχηγ της Αστυνομας, για το τι χει πρξει μχρι σμερα για την συγκεκριμνη αστυφλακα».
Η παραπονομενη ανφερε τι το δημοσευμα στις 22/5/2015 στην πραγματικτητα περιγραφε γεγοντα που διαδραματστηκαν σε δο διαφορετικς ημρες, κατ τις οποες γινε καταγγελα εναντον καφενεου-κντρου που λειτουργοσε χωρς δεια. Η πρτη καταγγελα γινε απ την δια στις 12 Ιανουαρου, 2015, με τηλεφνημ της στη γραμμ του πολτη και επσης προς τον Αστυνομικ Διευθυντ Λρνακας εναντον κντρου στη γειτονι της για χρση μεγαφνων και πρκληση οχληρας με δυνατ μουσικ.
Το γεγονς γινε ευρως γνωστ στην περιοχ, με αποτλεσμα ταν δημοσιεθηκε το επμαχο κεμενο στις 22/5/2015, λοι στη γειτονι να σκεφθον τι αναφερταν στην δια.
Η παραπονομενη ανφερε πως στην πραγματικτητα η δετερη καταγγελα δεν προλθε απ την δια, οτε και επισκφθηκε το καφενεο-κντρο εκενη την ημρα, γιατ κατ τον ουσιδη χρνο βρισκταν σε σπτι φλων της και επομνως ψευδς το δημοσευμα ανφερε τι την καταγγελα υπβαλε εκενη και τι μπκε στο υποστατικ και σπαζε και κλωτσοσε καρκλες και τραπζια  και απειλοσε τους πντες.
Τλος ανφερε πως η ιστοσελδα επτρεψε να παραμενουν αναρτημνα κτω απ το πρτο δημοσευμα σχλια αναγνωστν με υβριστικ, χυδαο και αισχρ περιεχμενο γι’ αυτν.
Η ιστοσελδα απντησε στο παρπονο μσω δικηγορικο γραφεου υποστηρζοντας πως «σε καμα περπτωση δεν αναφρει και/ σκιαγραφε και/ φωτογραφζει και/ κατονομζει το οποιοδποτε πρσωπο πρα μνο κνει αναφορ και/ χρησιμοποιε την λξη 'Αστυφλακας’.
Επσης ανφερε τι η ιστοσελδα «ενργησε μσα στα πλασια που ορζει ο Νμος και οι Αρχς Δεοντολογας του Δημοσιογραφικο Επαγγλματος υπηρετντας το αναφαρετο δικαωμα του ανθρπου και του πολτη να πληροφορε  και να πληροφορεται ελεθερα» και επσης τι οι δημοσιογρφοι που εργζονται σ’ αυτν «θεωρον ως πρτιστο καθκον τους τσο προς την κοινωνα σο και προς τον εαυτ τους τη δημοσιοποηση λης της αλθειας».
Περαιτρω ανφερε πως η ιστοσελδα δημοσευσε “γκυρες και διασταυρωμνες πληροφορες που ανταποκρνονται στην πραγματικτητα” και πρσθεσε πως αν της ζητηθε θα προσκομσει νορκες δηλσεις ευυπληπτων πολιτν τι η παραπονομενη «ρπαζε το μικρφωνο απ τα χρια προσπου και το ριχνε στο δαφος καθς και μαρτυρες τι κλωτσοσε καρκλες και απειλοσε "Θεος και Δαμονες» μπροστ στα μτια θαμνων.
Τλος υποστριξε πως «παρλο που δεν εναι στις αρμοδιτητς της να ασχολεται με τις αναρτσεις και/ τα σχλια αναγνωστν, …τα σχλια χουν διαγραφε».
Σε σχση με τον ισχυρισμ τι η εφημερδα δεν αποκλυψε την ταυττητα της παραπονομενης, η Επιτροπ κατληξε στο συμπρασμα, πως και κατ το στδιο αξιολγηση του παραπνου, τι τα δημοσιεματα περιεχαν αρκετ στοιχεα που οδηγοσαν αβαστα στην αποκλυψη της ταυττητς της σε τομα που την γνωρζουν.
Διερευνντας τα γεγοντα, η Επιτροπ πληροφορθηκε τι η αναφερμενη μετθεση του Λοχα της Αστυνομας γινε στις 2 Μαρτου, 2015 και δεν σχετζεται με καννα τρπο με γεγοντα τα οποα το δημοσευμα υποβλλει τι συνβησαν στις 22/5/2015.
Ο διος ο λογας πληροφρησε την Επιτροπ τι δεν γνωρζει καν το λγο της μετθεσς του απ τη Λρνακα στη Λευκωσα και επσης τι διατηρε φιλικς σχσεις με την παραπονομενη και δεν βρσκεται με καννα τρπο σε αντιπαρθεση μαζ της τομα του μεσου περιβλλοντς της.
Η Επιτροπ λαβε επσης πληροφρηση την οποα θεωρε ως απολτως γκυρη τι η αρμδιοι στην Αστυνομα, μετ την υποβολ κθεσης γεγοντων σε σχση με τους ισχυρισμος καταγγελες της ιστοσελδας, κριναν τι δεν ενδεκνυτο η λψη μτρων εναντον της αστυνομικο οποιαδποτε λλη ενργεια.
Η Επιτροπ θεωρε τι το θμα αφορ χι μνο στην ακρβεια των πληροφοριν, την οποα επικαλεται η ιστοσελδα για να αιτιολογσει τα δημοσιεματ της, αλλ σε σειρ προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που αναφρονται στην τρηση υψηλο επαγγελματικο επιπδου απ μρους των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων, στην παροχ ακριβος, γκυρης και αντικειμενικς ενημρωσης, στην παροχ του δικαιματος απντησης και αντκρουσης, στην αποφυγ δυσμενν διακρσεων και προσβολς διασυρμο ατμων ομδων και στο σεβασμ των προσωπικν δεδομνων.
Πγια θση της Επιτροπς  εναι τι ο Κδικας, κατοχυρνοντας το δικαωμα της ελευθερας κφρασης και πληροφρησης επιβλλει ταυτχρονα την υποχρωση επδειξη θους, αμεροληψας και αντικειμενικτητας. Απ το φος των δημοσιευμτων και τους χαρακτηρισμος που χρησιμοποησε η ιστοσελδα, πως «η αστυφλακας με τα καπρτσια», «η περιβητη αστυφλακας» «η αστυφλακας της οποας το ργο εναι μηδαμιν και η οποα παρουσιζει προβληματικ συμπεριφορ που υπηρετσει» «παρακολουθεται απ ψυχολγο, γεγονς για το οποο δεν γνωρζουμε αν χει ενημερσει τους αντερος της», αβαστα προκπτει η παρξη προκατληψης εναντον της παραπονομενης.
Το γεγονς αυτ επιμαρτυρεται απ το τι εν υπρξαν τουλχιστο πντε δημοσιεματα που απδιδαν στην δια επιλψιμη συμπεριφορ δεν της δθηκε σε καμι περπτωση η ευκαιρα το δικαωμα να δσει τη δικ της εκδοχ να αντικροσει τις κατηγορες. Εξ λλου, διατυπθηκε εναντον της μομφ για το γεγονς τι υπβαλε καταγγελα εναντον καφενεου που λειτουργοσε παρνομα ως κντρο, αν και η η δια ιστοσελδα επισημανει πως το καφενεο δεν εχε δεια κατ τον ουσιδη χρνο.
Επσης της αποδθηκαν ευθνες για  διφορα λλα γεγοντα, τα οποα αναφρονται γενικς και αορστως, πως η μετθεση αστυφυλκων και ανωτρων της και οι φερμενες παρεμβσεις της που γνονται ανεκτς «για διφορα θματα», για τα οποα δεν υπρχει χνος επιβεβαιωτικς μαρτυρας, πως η μετθεση του αστυνομικο λοχα ακμη και ανωτρων της και η υποβολ καταγγελας, στην οποα δεν εχε προβε.
Η Επιτροπ σημεωσε επσης το γεγονς τι στο πρτο δημοσευμα της εφημερδας υπρχε παραπλνηση, γιατ φηνε να εννοηθε τι την ημρα εκενη, δηλαδ στις 22/5/2015 συνβησαν γεγοντα τα οποα στην πραγματικτητα χρονικ τοποθετονται πντε και πλον μνες προηγουμνως.
Με βση τα πιο πνω η Επιτροπ  διαπστωσε παραβαση των γενικν διατξεων περ παροχς αντικειμενικς, ολοκληρωμνης και γκυρης πληροφρησης και περ υψηλο επαγγελματικο επιπδου και  αποφυγς γλσσας με χυδαο αισχρ περιεχμενο και των ειδικν διατξεων περ μη δημοσευσης ανακριβν παραπλανητικν πληροφοριν (ρθρο 1), παροχς του δικαιματος απντησης και αντκρουσης (ρθρο 2), περ σεβασμο προσωπικν δεδομνων και περ αποφυγς ανοκειων προσωπικν επιθσεων και προσβλητικν υβριστικν χαρακτηρισμν που διασρουν την τιμ και υπληψη (ρθρο 3) και περ αποφυγς προκατληψης, χλευασμο, διαπμπευσης διασυρμο (ρθρο12).
Ιδιατερα προσβλητικ, σεμνα και αισχρ ταν κποια απ τα σχλια που αναρτθηκαν κτω απ την αρχικ εδηση.
Η Επιτροπ δεν αποδχθηκε τη θση του νομικο συμβολου της ιστοσελδας τι δεν εναι στις αρμοδιτητς της να ασχολεται με τις αναρτσεις και/ τα σχλια αναγνωστν. Κτι ττοιο θα οδηγοσε σε ασυδοσα. Αντθετα, η Επιτροπ υποδεικνει τι οι υπεθυνοι ιστοσελδων εναι υπλογοι για τα σχλια που αναρτον μλη του κοινο κτω απ ειδσεις τους, με βση και τη νομολογα του ΕΔΑΔ, (υπθεση ισττοπου DELFI AS v ESTONIA, Οκτβριος 2013)σμφωνα με την οποα οι επιμελητς ισττοπων χουν υποχρωση να παρεμβανουν χωρς καθυστρηση για την αφαρεση προσβλητικν, υβριστικν και χυδαων σεμνων σχολων που αναρτον μλη του κοινο.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126635#{"itemid":["001-126635"]} (Based on the above elements, in particular the insulting and threatening nature of the comments, the fact that the comments were posted in reaction to an article published by the applicant company in its professionally-managed news portal run on a commercial basis, the insufficiency of the measures taken by the applicant company to avoid damage being caused to other parties’ reputations and to ensure a realistic possibility that the authors of the comments will be held liable, and the moderate sanction imposed on the applicant company, the Court considers that in the present case the domestic courts’ finding that the applicant company was liable for the defamatory comments posted by readers on its Internet news portal was a justified and proportionate restriction on the applicant company’s right to freedom of expression.)

Οι καθ’ ων το παρπονο επτρεψαν να παραμενουν αναρτημνα σχλια για μεγλο χρονικ διστημα και η αφαρεσ τους γινε μνο αφο ενημερθηκαν για την υποβολ παραπνου στην Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
 Σχετικ με το πιο πνω θμα εναι απφαση της Επιτροπς στις 27/2/2014
http://www.cmcc.org.cy/Decisions/index_2014_files/1_2014.html

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...