EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (6/4/5/2015) απ την ΚΙΣΑ (Κνηση Ιστητα, Στριξη, Αντιρατσισμς) για χρση ρατσιστικο λγου σε δο δημοσιεματα στην εφημερδα «Φιλελεθερος»
Το να δημοσευμα , ημερομηνας 13/3/2015 αναφερταν στην περπτωση ενς νδρα, ο οποος στη δετερ του συνντηση με γυνακα την πρε για βλτα με το αυτοκνητ του πολυτελεας. Στο δρμο του ζτησε τσιγρα και αναψυκτικ και ταν εκενος πγε σε περπτερο για να τα αγορσει, η γυνακα πρε το αυτοκνητ και εξαφανστηκε.
Η γυνακα συνελφθη αργτερα και παραδχθηκε τι πρε το αυτοκνητο και το παρδωσε σε να λλο νδρα.
Η εδηση αναφρθηκε στην εθνοτικ καταγωγ τσο της γυνακας σο και του νδρα στον οποο παρδωσε το αυτοκνητο, καθς και δο συνεργν του. Επσης ανφερε πως στο αυτοκνητο βρισκταν η κρτα αναπρου του ιδιοκττη.
Η εδηση αναρτθηκε στην ηλεκτρονικ κδοση της εφημερδας και κτω απ αυτ δημοσιεθηκαν κοροδευτικ και μειωτικ σχλια για τους αναπρους, πως και ξενοφοβικ σχλια. να απ αυτ απδιδε την αξηση της εγκληματικτητας στους ξνους και υποστριζε τι για τις διαρρξεις ευθνονται οι αλλοδαπο.
Η ΚΙΣΑ παραπονθηκε πως η εφημερδα αναφρθηκε επανειλημμνα στην εθνοτικ καταγωγ υπδικης γυνακας τονζοντας το μεταναστευτικ της υπβαθρο.
Η ΚΙΣΑ διατπωσε τη θση τι η αναφορ στην εθνοτικ καταγωγ υππτου για ποινικ αδικματα αποτελε ρατσιστικ λγο, δεδομνου τι η εθνοτικ καταγωγ δεν χει καμα σχση με τις πρξεις για τις οποες το τομο εναι ποπτο. Επσης υπδειξε τι ττοιες αναφορς απλς αναπαργουν στερετυπα και προκαταλψεις και συνεπς διακρσεις εναντον ανθρπων στη βση της φυλετικς/ εθνοτικς καταγωγς.
Εξ λλου, ανφερε τι η εφημερδα επτρεψε την ανρτηση και παραμον ρατσιστικν σχολων κτω απ την εδηση στην ηλεκτρονικ της κδοση, υποδεικνοντας τι η απουσα παρμβασης για την αφαρεσ τους καταδεικνει πως η εφημερδα δεν εχε πρθεση να αναλβει τις ευθνες της για τις διακρσεις που αναπαργονται μσα απ την πλατφρμα της, αλλ μλλον τις προωθε.
Το δετερο δημοσευμα ημερομηνας 20/3/2015 αναφερταν στην περπτωση νδρα 34 χρνων που καταδικστηκε σε φυλκιση ξι χρνων απ το Κακουργιοδικεο που τον βρκε νοχο σε κατηγορα τι μαχαρωσε συνδελφο της συζγου του ταν πληροφορθηκε τι εκενη μιλοσε μαζ του.
Το δημοσευμα αναφερταν στην εθνικ καταγωγ του καταδικασθντα και στο γεγονς τι ταν πολιτικς πρσφυγας που νυμφεθηκε Κυπρα.
Η εδηση αναρτθηκε στην ηλεκτρονικ κδοση της εφημερδας και κτω απ αυτ δημοσιεθηκαν σχλια, τα οποα αφθηκαν αναρτημνα για μεγλο χρονικ διστημα. να ττοιο σαφς ρατσιστικ και ξενοφοβικ σχλιο παρθετε τις απψεις του σχολιογρφου για τα προβλματα που κατ την αντληψ του αντιμετωπζουν τα παιδι απ μικτος γμους και αναφερταν με πολ μειωτικος χαρακτηρισμος στις γυνακες που συνπτουν γμο με αλλοδαπος.
Η ΚΙΣΑ παραπονθηκε τι το δημοσευμα αναφρθηκε επανειλημμνα στην εθνοτικ καταγωγ του καταδικασθντα και στην προσφυγικ ιδιτητ του και παρθεσε περιγραφ βαιης συμπεριφορς, στοιχεα τα οποα δεν εξυπηρετον λλο σκοπ απ την περαιτρω συναισθηματικ φρτιση των αναγνωστριν και αναγνωστν, παρλληλα με τη ρατσιστικ προκατληψη που υποκινεται απ την επαναλαμβανμενη αναφορ στην εθνοτικ καταγωγ και στο προσφυγικ καθεστς του υπ αναφορ ατμου. Επσης παραπονθηκε πως το δημοσευμα αναφρθηκε περιγραφικ σε λεπτομρειες της προσωπικτητας και της προσωπικς και οικογενειακς ζως του ατμου, καθς και σε λεπτομρειες της υπθεσης, οι οποες οδηγον στην ταυττητα του ατμου αυτο.
Η ΚΙΣΑ υπδειξε τι η εθνοτικ καταγωγ κποιου δεν χει σχση με τις πρξεις για τις οποες χει καταδικασθε και τι αναφορς πως αυτς προγουν στερετυπα, προκαταλψεις και διακρσεις στη βση της φυλετικς εθνοτικς καταγωγς.
Ο συντκτης της εδησης Χριστκης Γιαννακο ενημερθηκε για το παρπονο και του ζητθηκε να επικοινωνσει με την Επιτροπ, προκειμνου να γνει διευθτηση παρουσας του σε υποεπιτροπ για να παρουσισει τις θσεις του επ του παραπνου.
Δεν υπρξε ανταπκριση, γεγονς που αφ’ εαυτο συνιστ ρνηση συνεργασας με την Επιτροπ και κατ συνπεια παραβαση του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η νομικ σμβουλος της εφημερδας δωσε τηλεφωνικ τις θσεις της εφημερδας, αναφροντας τι δεν υπρχε πρθεση καλλιργειας ρατσιστικο ξενοφοβικο κλματος απ μρους του συντκτη με τις αναφορς του στην εθνικ προλευση των προσπων που εμπλκονται. Επε επσης τι η αναφορ στην εθνικ καταγωγ γινε με σκοπ τον προσδιορισμ του τπου καταγωγς, πως θα αναφερταν και για κποιον Κπριο τι κατγεται για παρδειγμα απ κποια πλη.
Επσης ζτησε να ορισθε συνντηση με υποεπιτροπ στην οποα να παραστε η δια μαζ με το συντκτη των δο ειδσεων αλλ παρ τις επανειλημμνες προσπθειες της Επιτροπς να ορσει χρνο συνντησης αυτ δεν γινε κατορθωτ, με αποτλεσμα να παρλθει μεγλο χρονικ διστημα απ την υποβολ του παραπνου..
Λγω του γεγοντος αυτο η Επιτροπ αποφσισε να προχωρσει στην κδοση απφασης, την οποα να κληθε να παραλβει ο συντκτης των ειδσεων στε να ενημερωθε και για τις πρνοιες του Κδικα σον αφορ στο θμα της παρθεσης της εθνοτικς φυλετικς προλευσης. Δυστυχς και πλι δεν υπρξε ανταπκριση και η Επιτροπ αποφσισε την δημοσιοποηση της απφασς της.
Η Επιτροπ λαβε υπψη το περιεχμενο των δο δημοσιευμτων στο σνολ τους, τις θσεις της ΚΙΣΑ και τις απψεις της εφημερδα και την ειδικ πρνοια του ρθρου 12 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που απαγορεει τις δυσμενες διακρσεις με βση, ανμεσα σε λλα τη φυλ, το χρμα, την εθνικ προλευση και το προσωπικ καθεστς, περιλαμβανομνης της αναπηρας.
Επσης, σον αφορ στο δετερο παρπονο, λαβε υπψη της πρνοιες του ρθρου 3 περ σεβασμο της ιδιωτικς ζως και των στοιχεων προσωπικο χαρακτρα.
Ως προς τη πτυχ των παραπνων για καλλιργεια προκατληψης και ξενοφοβας, η Επιτροπ επισημανει τι μλις πρσφατα δημοσιεθηκε στον Κδικα ειδικ ερμηνευτικ παρρτημα με οδηγες για το χειρισμ θεμτων που αφορον σε μετανστες, στο οποο αναφρεται τι:
 «Παρδειγμα δημιουργας προκατληψης απ τα ΜΜΕ εναι η αναφορ στην εθνικ και φυλετικ προλευση ταν αυτς οι ιδιτητες δεν συνιστον ουσιδες στοιχεο της εδησης. Η πρακτικ αυτ παρατηρεται κατ κριο λγο σε ειδσεις που αναφρονται σε εγκλματα αδικματα για οποιοδποτε λλο λγο αντανακλον αρνητικ σε τομα ομδες, στις οποες η εθνικ και φυλετικ προλευση απλς και το γεγονς τι ο δρστης το θμα δεν εναι Κπριος αναδεικνονται σε πρωτεον στοιχεο της εδησης. Αντθετα η ιδιτητα κποιου ως Κυπρου δεν θεωρεται, σε ανλογες περιπτσεις, στοιχεο της εδησης και δεν αναφρεται σχεδν ποτ. Η πρακτικ αυτ συμβλλει στη δημιουργα αισθημτων ξενοφοβας».

Και περαιτρω:

  • «Μην γρφετε και μη μεταδδετε ειδσεις για γεγοντα στα οποα εμπλκονται μετανστες, πρσφυγες, αιτητς ασλου θματα εμπορας ανθρπων, εφ’ σον τα δια γεγοντα δεν θα αποτελοσαν εδηση αν τα εμπλεκμενα τομα ταν Κπριοι.
  • Ειδικ σε περιπτσεις εγκλημτων αδικημτων μην αναφρετε το στοιχεο της εθνικς προλευσης του υππτου των υππτων, αν αυτ δεν αποτελε συστατικ και απαρατητο στοιχεο της εδησης».

Η Επιτροπ θεωρε τι εναι προφανς πως στις δο αυτς περιπτσεις υπρχει χι μνο παραβαση των σχετικν προνοιν του Κδικα,  αλλ, πως προκπτει και απ την απντηση της εφημερδας, ρνηση κατανησης αποδοχς σαφν προνοιν του Κδικα.
Επανειλημμνα τονστηκε σε αποφσεις της Επιτροπς τι φυλετικ και εθνικ καταγωγ προλευση δεν χει ουσιδη συνφεια με αδικματα για τα οποα να τομο εναι ποπτο κατηγορομενο χει καταδικασθε. Το τομο δεν αδικοπραγε και δεν εγκληματε λγω της φυλετικς εθνικς του προλευσης αλλ για λλους λγους που μπορε να εναι κοινο για τομα με διαφορετικ εθνικ προλευση. Η νευ αποχρντος λγους σνδεση της εθνικς φυλετικς προλευσης σε σχση με εγκλματα αδικματα απλς συμβλλει στη δημιουργα στερετυπων αντιλψεων και προκαταλψεων με συνπεια τη δημιουργα ξενοφοβικν αισθημτων.
Υπ το φως των ανωτρω, η Επιτροπ αποφσισε τι τα δο δημοσιεματα παραβιζουν τις πρνοιες του ρθρου 12 περ αποφυγς δυσμενν διακρσεων.
Επσης αποφσισε τι το δετερο δημοσευμα παραβιζει τις πρνοιες περ μη αποκλυψης προσωπικν δεδομνων, δεδομνου τι το δημοσευμα περιεχε λεπτομρειες που θα μποροσαν να οδηγσουν στην αποκλυψη της ταυττητας προσπων, πως της συζγου του καταδικασθντος.
Η Επιτροπ  αποφσισε περαιτρω τι η εφημερδα εναι υπεθυνη για υποκνηση ρατσιστικν προκαταλψεων δεδομνου τι επτρεψε να παραμενουν αναρτημνα ρατσιστικ σχλια στην ιστοσελδα της. Συναφς υποδεικνει τι σε απφαση του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων τονζεται τι τα ΜΜΕ φρουν νομικ ευθνη για σχλια αναγνωστν που αναρτνται σε ιστοσελδες και οφελουν να παρεμβανουν για αφαρεσ τους μσα σε σντομο χρονικ διστημα οσκις το περιεχμεν τους εναι για οποιοδποτε λγο επιλψιμο.

Σχετικ με το πιο θμα των σχολων που δημοσιεονται απ το μλη του κοινο σε ιστοσελδες εναι απφαση της Επιτροπς στις 27/2/2014, στην οποα επισημανεται, με βση απφαση του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων, απ την οποα προκπτει τι οι ιστοσελδες χουν χι μνο δικαωμα αλλ και νομικ υποχρωσης αφαρεσης επιλψιμων σχολων απ μλη του κοινο. Ιδε:
http://www.cmcc.org.cy/Decisions/index_2014_files/1_2014.html

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...