EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (3/1/2/2015) απ τη δημοσιογρφο Αντρη Δανιλ για ανρτηση φρικιαστικν φωτογραφιν και βντεο στην ειδησεογραφικ ιστοσελδα LAIMITOMOS.COM.
Η παραπονομενη ανφερε τι η ιστοσελδα δημοσιεει καθημεριν φωτογραφες που παρουσιζουν ανθρπινα κεφλια απ τις εκτελσεις στις οποες προβανουν οι τζιχαντιστς του Ισλαμικο Κρτους του Ιρκ και του Λεβντε (ISIL ISIS).
Η παραπονομενη ανφερε τι, στον αντποδα,  η ιστοσελδα δημοσιεει ειδσεις που περιχουν «χυδαιτητες, γυμν και σεξουαλικς περιπτξεις διασμων και μη».
Ανφερε επσης τι η πρακτικ αυτ « ξεπερν τη δημοσιογραφικ δεοντολογα και γνεται καθαρ για λγους εξασφλισης ενς κλικ, για να χουν λγο παρξης, παραβιζοντας λους τους καννες».
Η παραπονομενη παρθεσε συνδσμους σε τρα παραδεγματα ανρτησης φωτογραφιν που παρουσιζουν ματωμνες κομμνες κεφαλς,  απ εκτελσεις στις οποες προβησαν οι τζιχαντιστς και να σνδεσμο σε βνετο που παρουσιζει δημσιο αποκεφαλισμ στη Μκκα της Σαουδικς Αραβας, εν η γυνακα ορλιαζε και παρακαλοσε για τη ζω της.
Ο σνδεσμος στο βντεο περιεχε προειδοποηση τι επρκειτο για «σκληρ» εικνα για τομα νω των 18 ετν.
Η ιστοσελδα απντησε μσω νομικο συμβολου που ανφερε τι απορρπτει στο σνολ το παρπονο της δημοσιογρφου ως αβσιμο και ανυπστατο.
Ανφερε τι «εναι προφανς η κακα και η ζλια που περικλεει το εν λγω καταγεγραμμνο σχλιο/παρπονο που μνον δημοσιογραφικ ενδιαφρον δεν περικλεει και τοτο προκπτει απ τους χαρακτηρισμος/κοσμητικ επθετα που η συγκεκριμνη Δημοσιογρφος χρησιμοποιε».
Περαιτρω ανφερε πς «προφανς ο σκοπς και ο στχος μερδας Δημοσιογρφων εναι να πλξουν το ργο των πελατν μου και την αντικειμενικτητα που τους διακρνει και τοτο φωτογραφζεται απ την αναφορ «να κλικ», που κρβει … την αγωνα κα το ποιο δημοσιογραφικ ενδιαφρον χουν για τα Διεθν Πεπραγμνα και για τα οποα πντως, οι πολτες χουν το αναφαρετο δικαωμα της πληροφρησης και γνσης».
Επσης ανφερε τι δεν ελφθη καννα παρπονο απ οποιονδποτε πολτη αρμδια αρχ για τα επμαχα δημοσιεματα και τι συντελεστς της ιστοσελδας, σε αντθεση με σα υποστριξε η παραπονομενη, εναι δημοσιογρφοι.
Κατ την εξταση του παραπνου η επιτροπ σημεωσε την παρατρηση της νομικς συμβολου των καθ’ ων το παρπονο τι «οι πολτες χουν το αναφαρετο δικαωμα της πληροφρησης και γνσης» και επιθυμε να επισημνει πως το δικαωμα των πολιτν στην πληροφρηση, πως και το δικαωμα της ελευθερας κφρασης δεν ασκονται ανεξλεγκτα, αλλ υπκεινται στους περιορισμος που επιβλλουν οι νμοι και οι καννες της δεοντολογας.
Στην προκειμνη περπτωση, ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ορζει τι οι λειτουργο των ΜΜΕ «επιδεικνουν την αρμζουσα ευαισθησα … και εναι ιδιατερα προσεκτικο και διακριτικο στην παρουσαση θεμτων πως η βα, το γκλημα, τα σεξουαλικ παραπτματα, ο ανθρπινος πνος και ο θνατος, καθς και πληροφοριν εικνων που εναι επιβλαβες μπορον να προκαλσουν πανικ φρκη αποτροπιασμ, κυρως τα παιδι».
Η Επιτροπ διαπστωσε τι οι εικνες που ανρτησε η ιστοσελδα ταν αποκρουστικς και φρικιαστικς για το μσο θεατ και επιβλαβες για τα παιδι που χουν ελεθερη πρσβαση στην ιστοσελδα και δεν θα πρεπε να εχαν δημοσιευθε. Επσης το βντεο του δημσιου αποκεφαλισμο θα μποροσε να προκαλσει φρκη και αποτροπιασμ κατ παρβαση τις σχετικς πρνοιας του Κδικα και η ανρτησ του θα πρεπε να εχε αποφευχθε, στω και με την προειδοποηση «18-Σκηνς που θα ενοχλσουν».
Οι εκτελσεις δεκδων ανθρπων απ τους τζιχαντιστς εναι να γεγονς πλρως τεκμηριωμνο και η δημοσευση των κομμνων κεφαλν δεν εξυπηρετοσε καννα δημοσιογραφικ σκοπ οτε και το καλς νοομενο δικαωμα του κοινο στην πληροφρηση, παρ μνο την τρομολαγνεα και την καλλιργεια ικανοποηση της θανατολαγνεας.
Η Επιτροπ δεν διαπστωσε την παρξη οποιουδποτε στοιχεου που να τεκμηρινει τον ισχυρισμ των καθ' ων τον παρπονο περ της παρξης ελατηρων πσω απ το παρπονο, πως κακας, ζλιας και επιδωξης να πλξουν την ιστοσελδα,
Αντθετα, η Επιτροπ διαπστωσε την παρξη γνοιας και ενδιαφροντος για τρηση των καννων δημοσιογραφικς δεοντολογας και της καλς δημοσιογραφικς πρακτικς.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...