EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (2/29/1/2015) απ την Τνια Σιακο για δημοσευμα στην ιστοσελδα onlycy.com σχετικ με κατλογο της Υπηρεσας Ανταγωνισμο του Υπουργεου Εμπορου για τις τιμς των καυσμων στα πρατρια, το οποο προτρεπε τους καταναλωτς να μην αγορζουν κασιμα απ πρατρια τα οποα παρουσασε ως τα πιο ακριβ.
Το δημοσευμα, ημερομηνας 28ης Ιανουαρου, 2015, κτω απ τον ττλο «Σ’ αυτος μην σταματτε για κασιμα» παρθετε πνακες με τα ακριβτερα και φθηντερα πρατρια καυσμων αν κατηγορα.
Το παρπονο ανφερε πως ο ττλος ταν παραπλανητικς και μη δεοντολογικ σωστς, με την παρατρηση πως ο συντκτης της εδησης δεν θα πρεπε να προβε σε συστσεις, γιατ «ο πελτης χει το δικαωμα να διαλξει απ ποιο πρατρια θα εξυπηρετηθε».
Το δημοσευμα, γραμμνο απ το δημοσιογρφο Σωτρη Νικηφρου και κτω απ τον ττλο «Ακριβτερα πρατρια» παρθετε ως πιο ακριβ τρα πρατρια, ανμεσα στα οποα και της εταιρεας Α & Ε Σιακς στον Αστρομερτη, που ανκει στην οικογνεια της παραπονομενης.
Αργτερα την δια ημρα, προφανς στερα απ παρπονα, η ιστοσελδα τροποποησε τον ττλο της στε να αναφρει: «Τα ακριβτερα και τα φθηντερα πρατρια καυσμων αν επαρχα». Επσης πρσθεσε σνδεσμο σε νετερη εδηση που ανφερε: «ΝΕΟΤΕΡΑ: Μπαγιτικη τελικ η λστα με τα πρατρια» ο οποος παρπεμπε σε εδηση με ημερομηνα 29 Ιανουαρου, 2015 κτω απ τον ττλο «Μπαγιτικη η λστα του Υπουργεου με τις τιμς καυσμων», στην οποα ανφερε τι το Υπουργεο εξθεσε πρατηριοχους, γιατ ανακονωσε κατλογο στις 27 Ιανουαρου, ο οποος μως αναφερταν στις τιμς που σχυαν στις 23 Ιανουαρου, εν στο μεταξ εχαν αλλξει.
Η εφημερδα παρθεσε τμμα τις ιστοσελδας της Υπηρεσας Ανταγωνισμο με κατλογο ανακοινσεν της στον οποο εμφανεται η ημερομηνα στην οποα αναφερταν η κθε ανακονωση.
πως προκπτει, σε μια περπτωση η ανακονωση παρατηρητηρου για τα κασιμα εκδθηκε στις 7/2/2015 και αναφερταν στις τιμς εκενης της ημρας, εν η επμαχη ανακονωση εκδθηκε στις 27 Ιανουαρου, αλλ ανφερε τι το παρατηρητριο αναφερταν στις 22 Ιανουαρου.
Η Επιτροπ εξτασε το θμα διεξοδικ και υπ την ποψη του φσματος των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που αναφρονται στο δικαωμα της ελευθερας κφρασης, του δικαιματος του κοινο να γνωρζει, της ακρβειας των πληροφοριν και τις υποχρωσης των ΜΜΕ να παρχουν γκυρη πληροφρηση στους καταναλωτς, καθς και της υποχρωσης των ΜΜΕ να συνεργζονται με την Επιτροπ για τη διερενηση παραπνων.
Επ του τελευταου σημεου, η Επιτροπ σημεωσε τι η ιστοσελδα δεν ανταποκρθηκε σε δο ειδοποισεις να παραθσει τις απψεις της εντς των προθεσμιν που θτει ο Κδικας, γεγονς το οποο αφ’ εαυτο συνιστ παραβαση του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Ως προς την ουσα, η Επιτροπ δεν αποδχθηκε το παρπονο τι ο ττλος ταν αντιδεοντολογικς, απ την ποψη τι ο δημοσιογρφος δεν θα πρεπε να υποδεξει στους καταναλωτς απ ποια πρατρια να αγορζουν κασιμα και τι με την προτροπ του να μη σταματον στα πιο ακριβ πρατρια ταν δυνατ να προκαλσει ζημι και να πλξει το νομα του πρατηρου.
Η Επιτροπ θερησε τι στο πλασιο της σκησης του δικαιματος της ελευθερας κφρασης ο δημοσιογρφος εχε δικαωμα να πει την ποψ του και να προτρψει τους καταναλωτς να αποφεγουν τα πιο ακριβ πρατρια. Οποιαδποτε ζημι σ’ αυτ τα πρατρια δεν θα ταν το αποτλεσμα της προτροπς αλλ της πολιτικς τιμν των πρατηριοχων.
Ωστσο η Επιτροπ διαπστωσε πως το λο δημοσευμα περιεχε ανακρβειες και ταν δυνατ να παραπλανσει τους καταναλωτς, κατ παρβαση των προνοιν του ρθρου 1του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που μεταξ λλων προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια. Σε περπτωση που χει συμβε κτι ττοιο χωρον σε μεση διρθωση και απολογα.
Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των χουν υποχρωση να παρχουν γκυρη πληροφρηση στους καταναλωτς».
Κατ’ αρχν, η Επιτροπ διαπστωσε τι υπρχε ανακρβεια και παραπλνηση ως προς την περοδο για την οποα σχυαν οι τιμς, αφο δινε την εντπωση τι επρκειτο για τις τρχουσες τιμς και χι εκενες που σχυαν μια εβδομδα προηγουμνως. Αυτ παραδχθηκε και η δια η ιστοσελδα, επιρρπτοντας την ευθνη για την παραπλνηση στην Υπηρεσα Ανταγωνισμο και Προστασας των Καταναλωτν.
Ωστσο, η Επιτροπ διαπστωσε πως στην ανακονωση της Υπηρεσας Ανταγωνισμο αναφερταν σαφς η ημερομηνα του παρατηρητηρου και αποτελοσε ευθνη του δημοσιογρφου και της ιστοσελδας να προσξει το γεγονς αυτ.
Περαιτρω η Επιτροπ διαπστωσε πως ο ττλος «Ακριβτερα πρατρια» ταν ανακριβς και παραπλανητικς γιατ ο κατλογος με τα τρα πρατρια που παρουσιζονταν ως τα πιο ακριβ δεν αφοροσε σε λες τις κατηγορες καυσμων αλλ μνο στην αμλυβδη βενζνη 95 οκτανων. πως προκπτει απ τον πλρη κατλογο, λλα πρατρια ταν ακριβτερα απ εκενα που αναφρονταν αμσως κτω απ τον ττλο «Ακριβτερα πρατρια» στις κατηγορες της βενζνης 98 οκτανων και του πετρελαου κνησης.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ κρινε τι το δημοσευμα παραβαζε το ρθρο 1 του Κδικα περ ακρβειας των πληροφοριν.
Η Επιτροπ εξφρασε ευαρσκεια, θεωρντας ως θετικ στοιχεο το γεγονς τι η ιστοσελδα προβη σε μερικ ανασκευ της ανακρβειας ως προς την ημερομηνα ισχος του παρατηρητηρου.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...