EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ "ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ" ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΝΤΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (16/3/11/2015) απ το Διευθνοντα Συνταιρο του δικηγορικο γραφεου «Τσσος Παπαδπουλος & Συνεργτες», Νκος Παπαευσταθου εναντον του δημοσιογρφου Μανλη Καλατζ και της εφημερδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» για δημοσευση κατ’ ισχυρισμ ανακριβν και παραπλανητικν πληροφοριν και για παρλειψη παροχς του δικαιματος απντησης.
Ο παραπονομενος ανφερε τι ο Μανλης Καλατζς δημοσευσε εδηση την 1η Νοεμβρου, 2015 στην εφημερδα «Πολτης», στην οποα ανακριβς γραψε τι το γραφεο πρε ως αμοιβ σε δο περιπτσεις παροχς υπηρεσιν στην Τρπεζα Κπρου τα ποσ των €19.202.000 (δεκαεννα εκατομμυρων…) και €10.381.000 (δκα εκατομμυρων…) εν στην πραγματικτητα τα εκατομμρια ταν χιλιδες ευρ..
Ειδικτερα ανφερε τι::
«Η εφημερδα ετε παραποιντας και πλαστογραφντας τα ποσ που προφανς κατατθηκαν στην Επιτροπ Θεσμν και Αξιν της Βουλς των Αντιπροσπων, ετε δημοσιεοντας ποσ που εμφανς εναι παραποιημνα και πλαστογραφημνα απ τρτο πρσωπο με την πρσθεση τριν μηδενικν (000) στο τλος του αριθμο της κθε χρωσς μας, μεττρεψε τις χιλιδες σε εκατομμρια. Στη βση αυτν των πλαστογραφημνων εγγρφων και χαλκευμνων αριθμν δημιοργησε να κακηθες λιβελλογρφημα σε βρος του γραφεου μας.
Επσης ανφερε πως:
«Θα ανμενε κποιος απ την εφημερδα και τον δημοσιογρφο προτο προβε στη δημοσευση του συγκεκριμνου δημοσιεματος να ερωτοσε και τις απψεις του γραφεου μας, πργμα που δυστυχς δεν γινε».
Ο παραπονομενος ανφερε τι στην δετερη περπτωση που υπρχε αναφορ στο δικηγορικ γραφεο «Τσσος Παπαδπουλος», ο δημοσιογρφος μεττρεψε ο διος σε €10.381.000 το ποσ των €10.381,46 που αναφερταν στο γγραφο της Βουλς ως αμοιβ προς το δικηγορικ γραφεο.
Ο Μανλης Καλατζς, παραθτοντας τις απψεις του επ του παραπνου, υποστριξε πως στην εδησ του παρθεσε στοιχεα για αμοιβς δικηγορικν γραφεων απ την Τρπεζα Κπρου χωρς να παρμβει κατ’ ελχιστον στα σα ανφεραν σχετικ επσημα γγραφα και τι «ως εκ τοτου τα στοιχεα ταν ακριβστατα και αυτ αποδεικνεται απ τα σχετικ γγραφα που κατθεσε η Τρπεζα Κπρου στην Επιτροπ Θεσμν…»
Ο κ. Καλατζς δεν ανφερε με βση ποιο σκεπτικ μεθοδολογα κατληξε στο συμπρασμα πως τα επμαχα ποσ εξφραζαν εκατομμρια και χι χιλιδες Ευρ.
Επσης ανφερε τι δεν υπρξε καμα παραποηση οτε πλαστογραφα απ την εφημερδα και το δημοσιογρφο, δεδομνου τι η Βουλ, με ανακονωσ της στις 4/11/2015 ανφερε μεταξ λλων τι:
«Τα ποσ που αναφρονται, πως προκπτει και απ το κυρως μρος της κθεσης (πρκειται για την κθεση της Επιτροπς Θεσμν για την κατρρευση της κυπριακς οικονομας), αφορον χιλιδες και χι εκατομμρια ευρ πως δημοσιετηκε. Θα πρπει, ωστσο, να σημειωθε τι το γγραφο το οποο δημοσιετηκε, στο οποο φανεται μια χειργραφη σημεωση με τρα μηδενικ, αποτελοσε γγραφο εργασας και εκ παραδρομς αναρτθηκε στην ιστοσελδα της Βουλς των Αντιπροσπων αντ του πρωττυπου, το οποο βρσκεται καταχωρημνο στο Αρχεο της Βουλς».
16_2015_clip_image001.gif

Ο κ. Καλατζς ανφερε τι η ανακονωση της Βουλς καταρρπτει τον ισχυρισμ για πλαστογραφα απ μρους της εφημερδας.
Ως προς το παρπονο για την παροχ του δικαιματος απντησης ο κ. Καλατζς ανφερε πως η εφημερδα «Πολτης» δημοσευσε στην ηλεκτρονικ της κδοση την απντηση του κ. Παπαυεσταθου την 1/11/2015 και την επομνη δημοσευσε την ανακονωσ του στην ντυπη κδοσ της, ικανοποιντας το ατημα του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας για παροχ του δικαιματος απντησης.
Εξ λλου, ανφερε τι η εφημερδα δεν απολογθηκε, γιατ ο κ. Παπαευσταθου δεν ζτησε απολογα ταν ο «Φιλελεθερος δημοσευσε τα δια στοιχεα τον Μο του 2014.
Τλος ανφερε τι δεν θερησε αναγκαο να ζητσει τις θσεις του δικηγορικο γραφεου, δεδομνου τι τα στοιχεα που δημοσευσε αφ’ ενς εχαν δημοσιευθε στο «Φιλελεθερο» μερικος μνες προηγουμνως χωρς να τχουν σχολιασμο και αφ’ ετρου γιατ λφθηκαν απ επσημο γγραφο, που περιλμβανε χιλιδες ονματα δικηγρων. Επε μως τι αποτθηκε για σχολιασμ στην Τρπεζα Κπρου, απ την οποα προλθαν τα γγραφα, αλλ δεν υπρξε ανταπκριση.
Εξ λλου, ανφερε πως η εφημερδα δημοσευσε στις 8/11/2015 γγραφο της Βουλς που βεβαωνε τι τα ποσ που πληρθηκαν σε δικηγορικ γραφεα ταν χιλιδες ευρ και χι εκατομμρια.
Ο κ. Καλατζς παραπονθηκε πως ο κ. Παπαευσταθου, στην ανακονωση που εξδωσε την 1/11/2015 του απδιδε τη διπραξη των ποινικν αδικημτων της παραποησης και πλαστογραφας, ζητντας τη δωξ του απ το Γενικ Εισαγγελα. Ο κ. Καλατζς ανφερε τι «πρκειται για πρωτοφαν επιχερηση τρομοκρτησης δημοσιογρφου και εφημερδας την οποα η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας οφελει να στηλιτεσει. Ττοιες μθοδοι στοχεουν στη φμωση των δημοσιογρφων και στον περιορισμ της ελευθεροτυπας και δεν μπορε να γνονται ανεκτς».  
Η Επιτροπ εξτασε επισταμνα την εδηση του κ. Καλατζ υπ τον ττλο «Εκατομμρια για νομικς συμβουλς, αγωγς και συμβλαια-ΟΙ ΧΟΥΒΑΡΝΤΑΔΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ», στην οποα ανφερε τι η Τρπεζα Κπρου και η Λακ διθεταν ποσ «που προκαλον λιγγο» για νομικς υπηρεσες απ δικηγορικ γραφεα.
Ανφερε πως τα στοιχεα στα οποα βασστηκε η εδηση προλθαν απ απρρητο γγραφο ημερομηνας 11 Δεκεμβρου, 2013 της Τρπεζας Κπρου προς  την Επιτροπ Θεσμν της Βουλς στο οποο παρατθεντο τα ποσ που πραν κατ’ τος διφορα δικηγορικ γραφεα για παροχ νομικν υπηρεσιν, που πως σημεωνε, ταν νμιμες συναλλαγς.
Ειδικ, για το 2002 ανφερε τι το δικηγορικ γραφεο Τσσος Παπαδπουλος εισπραξε €19,202,000 (εκατομμρια) και τρα ξνα δικηγορικ γραφεα «εισπραξαν αστρονομικ ποσ (περπου 80 εκατομμρια ευρ), εν το δικηγορικ γραφεο «Χρυσαφνης και Πολυβου» εισπραξε €1.706.000 (εκατομμρια).
Περαιτρω ανφερε τι το 2003, χρονι κατ την οποα ο ιδιοκττης του γραφεου εξελγη Πρεδρος της Δημοκρατας, το δικηγορικ γραφεο «Τσσος Παπαδπουλος» πρε €10.381.000 (εκατομμρια), εν το δικηγορικ γραφεο «Χρυσαφνης και Πολυβου» σμκρυνε τη ψαλδα εισπρττοντας €8.543.000.
Με βση τα ενπιν της στοιχεα η Επιτροπ κατληξε σε κατ’ αρχν αποφσεις επ των διαφρων σημεων για τις οποες ενημρωσε τα μρη.
Μετ την ενημρωσ του, ο κ. Καλατζς υπβαλε πρσθετα στοιχεα, και μλιστα ουσιαστικ, το κυριτερο των οποων ταν τι η ανγνωση των αριθμν στο επμαχο γγραφο απ τον διο ταν ορθ, δεδομνου τι πνω απ τα αναφερμενα ποσ υπρχει η νδειξη «EURO’000» που σημανει τι οποιοδποτε ποσ αναφρεται κτω απ την νδειξη αυτ και ανεξρτητα απ οποιεσδποτε λλες σημεισεις, πρπει να πολλαπλασιαστε επ χλια.
Η Επιτροπ διερενησε το θμα απευθνοντας σχετικ ερωτματα και ζητντας τις απψεις αντερου λειτουργο του Γενικο Λογιστηρου της Δημοκρατας, καθς και λογιστν δο ιδιωτικν ελεγκτικν γραφεων.
Ολοι ανφεραν τι η νδειξη EUR’000 €’000 σημανει πως τα ποσ που παρατθενται πρπει να πολλαπλασιαστον επ χλια και συνεπς τα ποσ που αναγρφονταν στο γγραφο θα πρεπε να αναγνωσθον ως εκατομμρια.
Η Γραμματεα αντρεξε επσης σε γγραφα της Κεντρικς Τρπεζας Κπρου και διαπστωσε τι τα ποσ γρφονται με τον διο τρπο, για παρδειγμα στην ανακονωση ημερομηνας 2/12/2015 για την οικονομικ κατσταση τον Νομβριο, 2015, τα ποσ αναγρφονται  με ξι αριθμος κτω απ την νδειξη €’000, που σημανει τι στα αναφερμενα ποσ πρπει να προστεθον τρα μηδενικ. Τα αποθματα χρυσο των οποων η αξα εναι €447.600.000 αναγρφονται ως 447.600.

16_2015_clip_image002.gif

Εξ λλου, ο Πρεδρος της Επιτροπς Θεσμν και Αξιν της Βουλς κ. Δημτρης Συλλορης ανφερε στη Γραμματεα τι τα ποσ που αναφρονταν στο γγραφο ταν στην πραγματικτητα χιλιδες ευρ αλλ εχαν αναγραφε με λανθασμνο τρπο στο επμαχο γγραφο.
Στην πρτη περπτωση που αφορ στο δικηγορικ γραφεο «Τσσος Παπαδπουλος» το ποσ που αναγρφεται στο γγραφο εναι 19,202.ΧΧ, δηλαδ 19 χιλιδες και 202 ευρ, εν το δεκαδικ μρος διαγρφηκε και πνω απ αυτ γρφτηκαν με το χρι τρα μηδενικ (000), μετατρποντας το ποσ σε εκατομμρια.
Αυτ αποτελε πιθαν νδειξη πως και σε εππεδο Βουλς θεωρθηκε σε κποιο στδιο πως το ποσ αναφερταν σε εκατομμρια.
Στη δετερη περπτωση που εμφανεται η επωνυμα του δικηγορικο γραφεου το ποσ στο γγραφο εναι αναλλοωτο, δηλαδ €10,381.46.
Υπ το φως των πιο πνω και με βση τις βεβαισεις επαγγελματιν λογιστν και ελεγκτν η Επιτροπ αποφσισε τι  δημοσιογρφος δικαιολογημνα ανγνωσε και ανγραψε τα ποσ ως εκατομμρια.
Εκ των υστρων υπρξε η βεβαωση της Βουλς των Αντιπροσπων τι τα ποσ που αναφρονταν ταν χιλιδες ευρ, αλλ το στοιχεο αυτ δεν υπρχε κατ τον ουσιδη χρνο της σνταξης της εδησης.
Η Επιτροπ αποφσισε επσης πως τα επσημα γγραφα χουν το τεκμριο της ακρβειας και συνεπς δεν υφσταται υποχρωση απ μρους του δημοσιογρφου για εξακρβωση των στοιχεων που αναφρονταν στο επσημο γγραφο της Βουλς, οτε και παροχ ευκαιρας σχολιασμο με βση την πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που προβλπει τι «τα ΜΜΕ παρχουν στους επηρεαζομνους, στην κατλληλη περπτωση… την ευκαιρα να απαντσουν…»
Η «κατλληλη περπτωση» εναι θμα ερμηνεας και κρνεται με βση τα γεγοντα κατ περπτωση. μως επισημανεται πς εναι πγια θση της Επιτροπς τι σε περιπτσεις κατ τις οποες εναι δυνατ αναμενμενο να εγερθον αμφισβητσεις και σοβαρ διχογνωμα, πρπει να παρχεται η ευκαιρα στα εμπλεκμενα μρη για σχολιασμ αντκρουση ταυτχρονα με τη δημοσευση, γεγονς που συμβλλει στην ενσχυση της αξιοπιστας και της ξωθεν καλς μαρτυρας για αμερληπτη πληροφρηση.
Εξετζοντας λα τα δεδομνα της παροσης περπτωσης, η Επιτροπ θερησε τι αν και δεν εχε υποχρωση επειδ ταν επσημα γγραφα, θα ταν καλ και πρσφορο ο δημοσιογρφος να εχε ζητσει τις απψεις του δικηγορικο γραφεου επ του θματος των αμοιβν που παρουσιαζταν να εχε λβει, πολ περισστερο που και διος ανφερε τι τα ποσ που αναφρονταν προκαλοσαν λιγγο.
Το γεγονς τι ανλογα στοιχεα δημοσιεθηκαν στο «Φιλελεθερο» πριν απ πολλος μνες χωρς να γνει σχολιασμς να υπρξει διαμαρτυρα δεν ταν λγος παρλειψης παροχς της ευκαιρας σχολιασμο, δεδομνου μλιστα τι η δημοσευση γινε για διαφορετικος λγους. Ο μη σχολιασμς η σιωπ δεν πρπει να εκλαμβνεται εκ προοιμου ως επιβεβαωση της ακρβειας οποιωνδποτε πληροφοριν. Αυτ ισχει σε μεγαλτερο βαθμ στην προκειμνη περπτωση, επειδ τα στοιχεα που δημοσευσε ο «Φιλελεθερος» στην ηλεκτρονικ του κδοση ταν κρυμμνα πσω απ να ηλεκτρονικ σνδεσμο που παρπεμπε σε να απ τα πολλ παραρτματα τα οποα συνδευαν την κθεση της Επιτροπς Θεσμν και Αξιν για τα ατια της κατρρευσης της οικονομας. Τα στοιχεα δεν παρουσιστηκαν μεμονωμνα, οτε και τυχαν καμις ιδιατερης προβολς, επισμανσης σχολιασμο απ το «Φιλελεθερο», πως στην περπτωση της εδησης του «Πολτη» που απβλεπε στην επισμανση τι οι Τρπεζες διθεταν «αστρονομικ ποσ» για νομικς υπηρεσες που «προκαλον λιγγο».
Η Επιτροπ περαιτρω διαπστωσε πως η εφημερδα ικανοποησε το δικαωμα απντησης του δικηγορικο γραφεου, δημοσιεοντας αυτολεξε τσο την ανακονωση της Βουλς για το λο θμα, σο και την ανακονωσ που εξδωσε ο παραπονομενος σε απντηση ανακονωσης της Ενωσης Συντακτν, η οποα ασχολθηκε με το θμα και εξφρασε υποστριξη προς το δημοσιογρφο σε σχση με τη διατπωση κατηγοριν εναντον του για πλαστογραφα του επμαχου εγγρφου.
Περαιτρω, υπ το φως των στοιχεων που τθηκαν ενπιον της, η Επιτροπ απρριψε την κατηγορα του παραπονουμνου για πλαστογραφα παραποηση εγγρφου απ το δημοσιογρφο. Επσης επισμανε τι κατηγορες, ισχυρισμο  και επιθσεις που αποδδουν ποινικ αδικματα σε οποιοδποτε και ιδιατερα σε δημοσιογρφους δεν πρπει να γνονται ελαφρ τη καρδα, δεδομνου τι εναι δυνατ να εκληφθον ως προσπθεια φμωσης.
Ως προς το παρπονο του κ. Καλατζ για σκηση τρομοκρατας απ μρους του παραπονομενου η Επιτροπ θερησε τι δεν επρκειτο για διατπωση απειλν προειδοποισεων προς το δημοσιογρφο, αλλ για αναφορ σε ενργειες που εχαν δη γνει προς το Γενικ Εισαγγελα με ατημα να διεξαγγει ρευνα για πιθαν ποινικ αδικματα ενεργειν προς την Επιτροπ Θεσμν και Αξιν της Βουλς.
Η Επιτροπ θεωρε τι ο παραπονομενος εχε δικαωμα να προβε σε οποιεσδποτε ενργειες θεωροσε πρσφορες δικαιολογημνες. Το ατημ του για διεξαγωγ ποινικς ρευνας απ το Γενικ Εισαγγελα θα μποροσε να θεωρηθε τι συνιστοσε απειλ αν ο παραπονομενος ασκοσε θεσμικ λλο λεγχο πνω στο Γενικ Εισαγγελα στην Επιτροπ Θεσμν και Αξιν της Βουλς, γεγονς που δεν συμβανει, θα ταν σε θση με κποιο τρπο να παρμβει στις αποφσεις τους.
Παρ τατα, η Επιτροπ επισημανει τι εν οι δημοσιογρφοι δεν εναι πραν κριτικς και επκρισης, θα πρπει να αποφεγονται δηλσεις και ισχυρισμο που εναι δυνατ να πλξουν την ελευθεροτυπα και το δικαωμα κφρασης.

 

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...