EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (13/04/9/15) απ τη Νλλη Μαχμοροβα Τσαγγαρδη, εναντον της εφημερδας «Φιλελεθερος» για δημοσευση ανακριβν πληροφοριν στην αγγελα για την κηδεα του αποβισαντος συζγου της και για ρνηση δημοσευσης ανασκευς των ανακριβειν.
Η παραπονομενη ανφερε τι στην αγγελα της κηδεας του αποβισαντος συζγου της, τως δημοσου υπαλλλου, που δημοσιεθηκε στις 6/6/2015, αναγρφηκε το νομα της συζγου ως Α****.
Σμφωνα με το παρπονο, το στοιχεο αυτ ταν ανακριβς και παρεχε λανθασμνη πληροφρηση, δεδομνου τι η φερμενη ως σζυγος στην πραγματικτητα ταν πρην σζυγς του, δεδομνου τι ο γμος λθηκε με απφαση εκκλησιαστικο δικαστηρου στις 3/7/1995 που επικυρθηκε απ τη Μητρπολη Λεμεσο στις 5/5/2003.
Η παραπονομενη ανφερε τι συνψε γμο με τον αποβισαντα Τσαγγαρδη στις  22/5/2003 και τι ο γμος της υφστατο και ταν γκυρος κατ την ημρα του θαντου του. Προς επιβεβαωση, η παραπονομενη παρουσασε τσο τη διαζευκτρια βεβαωση της Μητρπολης Λεμεσο, σο και ισχον πιστοποιητικ γμου της με το θανντα.
Η παραπονομενη αποτθηκε στην εφημερδα, στις 7 Αυγοστου, 2015, ζητντας να δημοσιευθε στην εφημερδα διρθωση, υποβλλοντας λα τα αποδεικτικ στοιχεα για την εγκυρτητα του γμου της, καθς και πιστοποιητικ για την υιοθεσα του γιου της απ τον αποβισαντα.
Το κεμενο αναφερταν στο περιεχμενο της αγγελας κηδεας του αποβισαντα  και παρθετε στοιχεα της οικογνεις του, αναφροντας πως ταν στη διθεση της εφημερδας να παρσχει λα τα αποδεικτικ στοιχεα για την εγκυρτητα του γμου της και της υιοθεσας.
Ο «Φιλελεθερος» δεν αποδχθηκε το κεμενο και η παραπονομενη απστειλε στις 31 Αυγοστου, 2015 δετερο συντομευμνο κεμενο για δημοσευση το οποο και πλι δεν γινε αποδεκτ απ την εφημερδα, που αντιπρτεινε το ακλουθο κεμενο για δημοσευση, προσφερμενη να το δημοσιεσει δωρεν:
«Αναφορικ με τον αποβισαντα Μενλαο Τσαγγαρδη εκ Κυπεροντας, που απεβωσε στις 2/6/2015, εγ η κτωθι υπογεγραμμνη Νλλη Μαχμοροβα Τσαγγαρδη επιθυμ να δηλσω τι κατ τον χρνο του θαντου του τελοσα νμιμη σζυγος του.»
Η παραπονομενη θερησε το κεμενο ως ανεπαρκ διρθωση και αποτθηκε στην Επιτροπ Δεοντολογας ζητντας της συνδρομ της για δημοσευση διρθωσης.
Με βση την πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που προβλπει τι «επιδωξη της Επιτροπς εναι η διευθτηση, το συντομτερο δυνατ, οιασδποτε διαφορς που δυνατ να ενχει ουσιαστικ παρβαση των καννων του παρντα Κδικα», η Γραμματεα κατβαλε προσπθεια φιλικς διευθτησης, χωρς μως αποτλεσμα, δεδομνου τι οι δο πλευρς επμεναν στις θσεις τους.
Η θση της εφημερδας ταν τι δεν επιθυμοσε στη διρθωση να γνει αναφορ σε στοιχεα σχετιζμενα με το νομικ καθεστς του γμου του αποβισαντος με την πρτη του σζυγο.
Η παραπονομενη υπβαλε δετερο κεμενο, αφο πρτα ζτησε απ τη Γραμματεα της Επιτροπς να το ελγξει λεκτικ και γραμματικ δεδομνου τι δεν γνωρζει καλ τη Ελληνικ, το οποο απστειλε στην εφημερδα,
Το κεμενο χει ως ακολοθως:
«Αναγκαα διρθωση-Δλωση
Εγ η κτωθι υπογεγραμμνη Νλλη Μαχμοροβα Τσαγγαρδη, νμιμη σζυγος του Μενλαου Τσαγγαρδη εκ Κυπεροντας,  συνταξιοχου τελωνειακο (ταν Υπευθυνος Τελωνεου Πφου), ο οποος απεβωσε στην Παραμθα Λεμεσο στις 2/6/2015, αναφρομαι στην δημοσευση  αγγελας της κηδεας του, στην εφημερδα Φιλελεθερος στις 4/6/2015, στην οποα, υπ τον ττλο τεθλιμμνοι, σημεινονται μεταξ λλων, «Η σζυγος: Α****» αντ του ονματος μου ως νομμου συζγου του.
Ο αποβισας σζυγος μου Μενλαος Τσαγγαρδης εχε διαζευχθε την εν λγω Α**** απ τις 3/7/1995.
Με την παροσα μου δηλνω υπεθυνα τι η υποφαινμενη μουν και εμαι η νμιμη σζυγος του απ 22/05/2003 αποβισαντος Μενλαου Τσαγγαρδη. Εχω το πιστοποιητικ του ισχοντος γμου μου με τον  Μενλαο Τσαγγαρδη και το γγραφο υιοθεσας του τρτου γιου του Σαμψν Σαρουμιν Τσαγγαρδη, ο οποος επσης παραλεπεται απ την σχετικ δημοσευση.»
  
Η εφημερδα αρνθηκε να δημοσιεσει το κεμενο της παραπονομενης και επμενε στο ανωτρω αναφερμενο δικ της κεμενο.
Κατπιν της νας ρνησης της εφημερδας να δημοσιεσει το κεμεν της, η Νλλη Μαχμοροβα Τσαγγαρδη υπβαλε παρπονο στην Επιτροπ, ζητντας εξτασ του. 
Η νομικ σμβουλος της εφημερδας προσλθε σε συνεδρα υποεπιτροπς και ανφερε τι η εφημερδα αφαρεσε τις αναφορς απ την αρχικ απντηση της παραπονομενης για να μη βρεθε ενδεχομνως εκτεθειμνη νομικ απ τις αναφορς στο νομικ καθεστς του πρτου γμου του θανντα. Επε επσης τι θση της εναι πως δωσε ευκαιρα στην παραπονομενη για απντηση και τι το κεμενο που πρτεινε η εφημερδα ταν επαρκς για ικανοποησ της.
Αφο εξτασε τις εκατρωθεν θσεις και λα τα ενπιον της στοιχεα, η Επιτροπ επισμανε τι ο διευθυντς ο αρχισυντκτης της εφημερδας φρουν την ευθνη για το περιεχμενο οποιουδποτε κειμνου που δημοσιεεται, περιλαμβανομνων διαφημσεων αγγελιν, και τι εναι δικ τους θμα να εξερουν τρπους κατοχρωσης της θσης τους και της εφημερδας ναντι νομικν συνεπειν απ ανακρβειες νομικ επιλψιμο περιεχμενο ανακοινσεων που δημοσιεονται επ πληρωμ απ τρτους.
Ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας προνοε στο ρθρο 1 τι:
«τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια. Σε περπτωση που χει συμβε κτι ττοιο χωρον σε μεση διρθωση και απολογα.»
Περαιτρω το ρθρο 2 ορζει τι «Τα Μ.Μ.Ε. παρχουν στους επηρεαζομνους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν…Τα ΜΜΕ χουν το δικαωμα να συντομεουν μακροσκελες επιστολς, νοουμνου τι δεν θα επηρεζεται ουσιωδς το περιεχμενο της απντησης και να αρνονται τη δημοσευση επιστολν που εναι ενδεχμενο να χουν νομικς συνπειες για τα δια τρτα πρσωπα.»
Ως προς την τελευταα πρνοια του ρθρου 2, η Επιτροπ σημεωσε τι η παραπονομενη παρθεσε λα τα αποδεικτικ στοιχεα ως προς την ακρβεια των ισχυρισμν της και κατ συνπεια και της ανακρβειας που περιεχε η δημοσιευθεσα αγγελα κηδεας του συζγου της.
Σε προηγομενες αποφσεις της η Επιτροπ τνισε την υποχρωση των ΜΜΕ να παρχουν δικαωμα, απντησης  σε τομα που χουν θιγε απ δημοσιεματα, στις οποες επισμανε τη δυναττητα που χει ο εκδτης να περικπτει κεμενα απαντσεων ταν εναι μακροσκελ επεκτενονται σε σχετα με το ανασκευαζμενο κεμενο θματα και να αφαιρε ,τιδποτε εναι νομικ επιλψιμο, εναι δυνατ να προκαλσει ποινικ πολιτικ αγωγ εναντον του, θγει τα δικαιματα, την αξιοπρπεια και την καλ φμη τρτων.
Η Επιτροπ περαιτρω θεωρε τι η απντηση η ανασκευ πρπει να εναι ανλογη ως προς την κταση με το ανασκευαζμενο κεμενο και να δημοσιεεται κατ το δυνατ στην δια σελδα και θση. Επσης πρπει να εναι κσμια και να μη περιχει υβριστικος προσβλητικος χαρακτηρισμος για οποιοδποτε.
Παρλληλα, η Επιτροπ υποδεικνει τι το κεμενο με το οποο ανασκευζεται απαντται να δημοσευμα πρπει να αναφρει το λγο για τον οποο γνεται η ανασκευ και να καθιστ απολτως σαφς τι ακριβς διορθνεται ανασκευζεται. Κατ συνπεια, ο δικαιομενος σε ανασκευ δημοσιεματος χει δικαωμα να περιλβει στο κεμεν του λα εκενα τα στοιχεα που εναι απαρατητα προκειμνου να γνεται απολτως σαφς και κατανοητ ποιες ανακρβειες και ποια γεγοντα απψεις ανασκευζονται απαντνται.
Στην προκειμνη περπτωση, η Επιτροπ αποφσισε τι το περιεχμενο της ανασκευαζμενης αγγελας θα πρεπε να καθιστ σαφς πως η διρθωση αφοροσε στην παρουσαση λλης γυνακας ως νομμου συζγου του θανντα. Κατ συνπεια, θερησε τι η παρθεσε λεπτομερειν της αγγελας κηδεας που αμφισβητοσαν τη νομιμτητα του γμου της παραπονομενης με το θανντα, με την παρουσαση λλης γυνακας ως νομμου συζγου του, ταν απαρατητα στοιχεα προκειμνου να γνει στον αναγνστη κατανοητ πως προκυψε και ποια ταν η ανασκευαζμενη ανακρβεια.
Ως εκ τοτου, η Επιτροπ αποφσισε πως το προταθν απ την εφημερδα κεμενο δεν περιεχε λες τις απαρατητες πληροφορες που ταν ουσιδεις για να γνει κατανοητ η διρθωση ανασκευ.
Κατ συνπεια θερησε πως η δημοσευση του κειμνου «Αναφορικ με τον αποβισαντα Μενλαο Τσαγγαρδη εκ Κυπεροντας, που απεβωσε στις 2/6/2015, εγ η κτωθι υπογεγραμμνη Νλλη Μαχμοροβα Τσαγγαρδη επιθυμ να δηλσω τι κατ τον χρνο του θαντου του τελοσα νμιμη σζυγος του» δεν πληροσε τους αναγκαους ρους προκειμνου να θεωρηθε επαρκς ανασκευ και κατ προκταση δεν ικανοποιοσε το προβλεπμενο απ τον Κδικα δικαωμα απντησης.
Πραν τοτου, η Επιτροπ θρησε τι η παρουσαση μιας γυνακας να δηλνει, φαινομενικ νευ αποχρντος λγου και αιτας, τι εναι η νμιμη σζυγος κποιου, την εκθτει και τη μεινει στην αντληψη του κοινο.
Τλος, η Επιτροπ θεωρε σκπιμο να υποδεξει τι σε κθε περπτωση τα ΜΜΕ χουν την ευθνη και βαρνονται με τη δαπνη, αν υπρχει, για τη διρθωση ανασκευ ανακριβειν και επομνως η προσφορ δωρεν δημοσευσης οποιουδποτε απαντητικο κειμνου εναι νευ σημασας και αντικειμνου.

 

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...