EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (10/22/6/2015) απ αξιωματικ της Αστυνομας σμφωνα με το οποο η ηλεκτρονικ εφημερδα Cyprus Times δημοσευσε εδηση στις 19 Ιουνου, 2015, που υποστριζε τι ο γιος του καταγγλθηκε για πρκληση ζημιν σε περιουσα αλλ δεν λφθηκαν μτρα εναντον του λγω της ιδιτητας του πατρα του.
Ο παραπονομενος υποστριξε τι το δημοσευμα, υπ τον ττλο «Τρομοκρατε τους γετονες αλλ… τη βγζει «καθαρ» γιος αξιωματικο της Αστυνομας», εναι κρως προσβλητικ για τον διο και το γι του, τον οποο το δημοσευμα χαρακτηρζει ψυχοπαθ. Ο πατρας ανφερε πως αυτ δεν ανταποκρνεται στην πραγματικτητα.
Ο παραπονομενος ανφερε τι το δημοσευμα αποκλυψε προσωπικ δεδομνα, τσο του ιδου σο και του γιου του.
Οι ττλοι πνω απ την εδηση περιγρφουν το περιεχμεν της:
«Σοβαρ καταγγελα, η οποα αφνει εκτεθειμνο υψηλβαθμο στλεχος της Αστυνομας, ενπιον του Αρχηγο της Δναμης – Σε απελπιστικ κατσταση οι κτοικοι του Δμου Στροβλου με την απστευτη συμπεριφορ που επιδεικνει ο γιος του αξιωματικο – Υποστηρζουν τι αντιμετωπζει ψυχολογικ προβλματα και προβανει σε «τραμπουκισμος» και επικνδυνες ενργειες εναντον τους – Κλενουν λοι τα αυτι και τα μτια γιατ υπρχει το… «μσον» - Η Cyprus Times αποκαλπτει την επιστολ προς τον Αρχηγ».
Σμφωνα με το δημοσευμα της Cyprus Times, στις αρχς Ιουνου, 2015, κτοικοι της ενορας Σταυρο της περιοχς Στροβλου, απστειλαν επιστολ στον Αρχηγ της Αστυνομας, καταγγλλοντας τη φερμενη επικνδυνη συμπεριφορ που επιδεικνει ο γιος του εν λγω αξιωματικο και ισχυρστηκαν τι ο γιος καλπτεται πλρως απ τον πατρα του, λγω της θσης που κατχει στο σμα.
Η επιστολ, την οποα δημοσευσε σε φωτοτυπα ο ισττοπος, περιγρφει ενργειες του γιου εναντον γετονα και του οχματς του και αναφρει τι στερα απ καταγγελα εκδθηκε διταγμα υποχρεωτικς νοσηλεας του στο ψυχιατρεο. Ωστσο, με την προδο κποιων ημερν, ο γις επστρεψε κανονικ στο σπτι του «και μλιστα χωρς να επιδεξει την παραμικρ αλλαγ στη συμπεριφορ του».
Η συντκτρια της εδησης Ντνα Κλενθους απντησε τι στο κεμενο που δημοσιεθηκε δεν γνεται καμι αναφορ που να θγει το τομο να παρουσιζει στοιχεα της ταυττητας του. Επσης ανφερε τι στην εδηση επισημανεται επανειλημμνως τι τα σα γρφονται αφορον ισχυρισμος πως αυτο εκφρζονται σε επιστολ η οποα αυτοσια εστλη και στον Αρχηγ της Αστυνομας.
Περαιτρω ανφερε πς «θεωρεται συνθης τακτικ για ναν δημοσιογρφο σε να ρεπορτζ, να αναφρεται με την ηλικα στο πρσωπο το οποο αφορ το ρεπορτζ, «εν σον αφορ τη φερμενη κατσταση της υγεας του, επαναλαμβνουμε τι αυτς οι αναφορς αποτελον ισχυρισμος των προσπων που υπογρφουν την επιστολ προς τον Αρχηγ της Αστυνομας, την οποα και το ρεπορτζ επικαλεται».
Τλος ανφερε τι στχος του ρεπορτζ δεν ταν να δημιουργσει προβλματα να θξει την αξιοπρπεια των εμπλεκομνων, αλλ μνο να παρουσισει τα γεγοντα, πως αυτ αναφρονται στη συγκεκριμνη επιστολ, «πως κθε δημοσιογρφος οφελει να πρττει σε κθε περπτωση… Η πρθεση μας ταν ξεκθαρη, αφο σε περπτωση που σκοπς μας ταν να εκθσουμε πρσωπα και καταστσεις δεν θα μπαναμε καν στη διαδικασα να σβσουμε τα στοιχεα απ την επιστολ πως αυτ δημοσιεθηκε».
Σε ξεχωριστ επιστολ μσω δικηγορικο γραφεου αναφρεται τι οι πελτες του ισχυρζονται πως το δημοσευμα εναι αληθς, δεδομνου τι αναπαργει αυτοσια καταγγελα προς τον Αρχηγ Αστυνομας και αναφρεται σε θμα «δημοσου ενδιαφροντος». Περαιτρω αναφρει πως η νομολογα των Δικαστηρων (ΡΙΚ εναντον Χαρλαμπου Καψο) εναι τι το «κριτριο… εναι η διακρβωση κατ πσο το μρος τα μρη του δημοσιεματος που δεν αποδεχθηκε τι εναι αληθιν βλπτουν ουσιωδς των υπληψη του εφεσβλητου, λαμβανομνου μως υπψη του αληθος των υπλοιπων κατηγοριν». Επσης αναφρθηκε σε Αγγλικ νομολογα σμφωνα με την οποα η υπερσπιση που βασζεται σε μερικ αλθεια των προβληθντων ισχυρισμν μπορε να ευσταθσει ο εναγμενος να στηριχθε στο μρος των ισχυρισμν που αποδεχθηκε για να μεισει το ψος των αποζημισεων.
Οι δικηγροι ανφεραν τι η ιστοσελδα «ουδν ψευδς» δημοσευσε προβλλοντας τους ισχυρισμος των γειτνων.
Υποστηρχθηκε πως με την καταγγελα επιχειρεται η φμωση της ελευθερας του τπου, ο μμεσος εκβιασμς της ιστοσελδας και ο αποπροσανατολισμς απ την ουσα που εναι τι το τομο που αναφρεται εναι επικνδυνο αν αληθεουν οι ισχυρισμο που προβλλονται.
Τλος αναφρθηκε πως η ιστοσελδα με το δημοσευμ της σκησε πεση προς τις αρχς να πρξουν τα δοντα.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο υπ το πρσμα των προνοιν του ρθρου 3 Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που αναφρει:
«Η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα. Παρεμβσεις και ρευνες στην ιδιωτικ ζω προσπων, χωρς τη συγκατθεσ τους, περιλαμβανομνης της λψης φωτογραφιν προσπων χωρς τη γνση συγκατθεσς τους - εκτς εν εμπλκονται σε γεγοντα καταστσεις που συνιστον εδηση γενικτερου ενδιαφροντος- σε ιδιωτικ περιουσα, καθς και η εξασφλιση πληροφοριν με μηχανισμος υποκλοπς μακρς φωτογρφησης εναι γενικ απαρδεκτες, η δε δημοσιοποησ τους μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον.
Τα ΜΜΕ και οι λειτουργο τους δεν προβανουν σε ανοκειες προσωπικς επιθσεις και υβριστικος και προσβλητικος χαρακτηρισμος που διασρουν την τιμ και υπληψη».
Επσης το ρθρο 12 σαφς ορζει τι τα ΜΜΕ αποφεγουν οποιαδποτε απ’ ευθεας λλη αναφορ ενργεια εναντον προσπου η οποα περιχει στοιχεα προκατληψης με βση … το προσωπικ καθεστς, περιλαμβανομνης της φυσικς διανοητικς ασθνειας αναπηρας. Ο χλευασμς, η διαπμπευση και ο διασυρμς ατμων   ομδων εναι ανεπτρεπτος.
Η Επιτροπ εξτασε κατ’ αρχν τη θση πως η διαδικτυακ εφημερδα ανφερε επανειλημμνα πως τα σα δημοσευσε αποτελον ισχυρισμος που διατυπθηκαν απ τους κατοκους μιας περιοχς σε επιστολ τους προς τον Αρχηγ της Αστυνομας.
Η Επιτροπ επισρει την προσοχ στο γεγονς τι αποτελε βασικ αρχ πως η επκληση προβολς αναδημοσευσης ισχυρισμν δεν αποτελε λλοθι. Η δημοσευση οποιωνδποτε ισχυρισμν δεν απαλλσσει το δημοσιογρφο το ΜΜΕ που τους δημοσευσε απ οποιαδποτε ευθνη, ετε απ απψεως παραβασης του νμου παρβασης των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας. Αντθετα το γεγονς τι επρκειτο για δημοσευση ισχυρισμν επβαλλε διπλ υποχρωση στο δημοσιογρφο και στο ΜΜΕ, πρτον να εξακριβσουν την ακρβεια των ισχυρισμν και δετερον να δσουν στα τομα στα οποα αναφρονταν οι ισχυρισμο την ευκαιρα παρθεσης των θσεν τους και αντκρουσης των προβαλλμενων ισχυρισμν κατ’ ισχυρισμ γεγοντων.
Αναφορικ με τη θση της συντκτριας της εδησης τι «εναι συνθης τακτικ για ναν δημοσιογρφο σε να ρεπορτζ, να αναφρεται με την ηλικα στο πρσωπο το οποο αφορ το ρεπορτζ», η Επιτροπ επισημανει πως η αναφορ στην ηλικα ενς ατμου, ταν αποκαλπτεται ταυτχρονα η ταυττητ του, αποτελε προσωπικ δεδομνο, το οποο κτω απ κποιες περιστσεις δεν επιτρπεται να αποκαλυφθε. Περαιτρω η Επιτροπ, χοντας υπψη τα γεγοντα και τις πρνοιες του Κδικα, αποφσισε πως στην περπτωση του επμαχου δημοσιεματος η επκληση της αλθειας των προβαλλμενων ισχυρισμν δεν παρχει δικαιολγηση της σωρηδν  παραβασης διατξεων του Κδικα. Εξ λλου αποφσισε πως σε περιπτσεις πως η παροσα, η παρξη απουσα πρθεσης δεν αποτελε δικαιολογα, γιατ αυτ που χει σημασα εναι το αποτλεσμα ως προς την τρηση μη των προνοιν του Κδικα.
Η Επιτροπ αποφσισε πως με το δημοσευμα σαφς παραβιζονται οι πρνοιες των δο προαναφερθντων ρθρων του Κδικα περ σεβασμο των προσωπικν δεδομνων και αποφυγς δυσμενν διακρσεων με αναφορς που ανγονται στο προσωπικ καθεστς. Στη δημοσιευμενη φωτοτυπα της επιστολς σβστηκαν μεν κποια ονματ, αλλ αφθηκαν λλα προσωπικ στοιχεα, πως η πλρης διεθυνση, το μικρ νομα του υιο του παραπονομενου και το μικρ νομα του διου του παραπονομενου και η ιδιτητ του ως αξιωματικο υπηρετοντος στο αρχηγεο Αστυνομας. Επσης προβλλονται ισχυρισμο για φερμενη ασθνεια του υιο του παραπονουμνου, γεγονς που ανγεται αυστηρ στο προσωπικ καθεστς.
Ηταν θετικ το γεγονς τι η ιστοσελδα σβησε κποια στοιχεα προσωπικο χαρακτρα αλλ δεν επδειξε τη δουσα μριμνα στε να απαλεψει λα τα στοιχεα που αποτελον προσωπικ δεδομνα του παραπονομενου και του γιου του.
Η Επιτροπ απρριψε τον ισχυρισμ του νομικο συμβολου της ιστοσελδας τι η καταγγελα αποσκοπε σε «φμωσ της ελευθερας του τπου» και στον αποπροσανατολισμ απ την ουσα του θματος, γιατ σε καμι περπτωση ο παραπονομενος δεν ζτησε απ την Επιτροπ να παρμβει για να παρεμποδσει την εφημερδα να δημοσιεσει ο,τιδποτε. Η Επιτροπ επιθυμε να υποδεξει τι η υποβολ παραπνου με ατημα της συμμρφωση προς τις πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας σε καμι περπτωση δεν μπορε να θεωρηθε τι συνιστ αποβλπει στον περιορισμ του δικαιματος κφρασης.
Εξ λλου, η προβολ της νομολογας για τη μερικ αλθεια κρθηκε τι δεν χει καμι σχση με την υπθεση, γιατ η αλθεια των προβαλλμενων ισχυρισμν δεν συνιστ δικαιολογα για την παραβαση των προνοιν του Κδικα που αναφρονται στα προσωπικ δεδομνα και στο προσωπικ καθεστς. Επισημανεται τι οτε η σχετικ νομοθεσα περ προσωπικν δεδομνων επιτρπει εξαιρσεις απ την υποχρωση σεβασμο των προσωπικν δεδομνων λγω αλθειας των προβαλλομνων στοιχεων.
Η Επιτροπ αποφσισε τι ο ισχυρισμς περ θματος «δημοσου ενδιαφροντος» δεν ευσταθε και δεν παρχει υπερσπιση, γιατ το δικαωμα του κοινο στην πληροφρηση δεν μπορε να θεωρηθε τι δικαιολογε την παρμβαση στην προσωπικ ζω τη διαπμπευση οποιουδποτε με τη δημοσευση προσωπικν στοιχεων ισχυρισμν. Ακμη και αν θεωρηθε πως η κατ’ ισχυρισμ συμπεριφορ ενς αξιωματικο της αστυνομας αποτελε θμα «δημοσου ενδιαφροντος» η αναφορ σ’ αυτ μπορε να γνει μνο κτω απ ρους και προποθσεις, πως η διασταρωση των πληροφοριν και η παροχ του δικαιματος αντκρουσης, που δεν γινε στην προκειμνη περπτωση.
Εξ λλου, η Επιτροπ κρινε πως η ιστοσελδα θα μποροσε να ασκσει πεση στις αρχς για να προβον στη λψη μτρων χωρς να παραβισει ουσιδη δικαιματα των ατμων των οποων αποκαλπτεται η ταυττητα και κατ’ ακολουθα να παραβισει διατξεις του Κδικα.
Επισημανεται πως ο Κδικας δεν προβλπει εξαιρσεις για θματα «δημοσου ενδιαφροντος», αλλ μνο για θματα «δημοσου συμφροντος», επιτρποντας παρκκλιση απ τις πρνοις του σε συγκεκριμνες μνο περιπτσεις, που εναι:
(α)  Υποβοθηση ανχνευσης αποκλυψη  εγκλματος.
(β)  Προστασα της δημσιας ασφλειας υγεας.
(γ)  Προστασα των ανθρωπνων δικαιωμτων.
(δ)  Παρεμπδιση παραπλνησης του κοινο ως αποτλεσμα πρξεων δηλσεων ατμων οργανισμν.
Στην προκειμνη περπτωση τποτε απ τα πιο πνω δεν εξυπηρετεται με την παραβαση των προσωπικν δεδομνων και τις δυσμενες διακρσεις λγω προσωπικο καθεσττος των ατμων που αναφρονται στο δημοσευμα.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι η αποκλυψη των προσωπικν δεδομνων του παραπονομενου και του γιου του συνιστ παραβαση των προνοιν των ρθρων 3 και 12 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, εν η παρλειψη για λεγχο των ισχυρισμν που διατυπνονται στο δημοσευμα συνιστ παραβαση του ρθρου 2 περ παροχς του δικαιματος απντησης στους μεσα επηρεαζομνους στην κατλληλη περπτωση.
πως η Επιτροπ επανειλημμνα υπδειξε, η κατλληλη περπτωση παροχς του δικαιματος απντησης αντκρουσης σε ανλογες περιπτσεις εναι πριν απ τη δημοσευση στε οι προβαλλμενοι ισχυρισμο και η αντθετη ποψη να δημοσιεονται ταυτχρονα και κατ’ αντιπαραβολ.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...