EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (7/10/3/2014) απ τη Διευθντρια του Τμματος Αρχεου Πληθυσμο και Μετανστευσης Αννη Σιακαλλ για κατ’ ισχυρισμ δημοσευση ανακριβν πληροφοριν, χωρς τη λψη μριμνας για διακρβωση της εγκυρτητας και ακρβειας των πληροφοριν, στην εφημερδα «Φιλελεθερος».
Το παρπονο αφοροσε σε κεμενο που δημοσιεθηκε στην εφημερδα στις 9/3/2014, το οποο αποτελοσε τμμα ολοσλιδου ρεπορτζ της Τνιας Σταυρινο για την εκμετλλευση γυναικν για σκοπος παροχς σεξουαλικν υπηρεσιν επ πληρωμ.
Το ρεπορτζ ταν βασισμνο σε δηλσεις της  Μριας Βασιλειδου, Συντονστριας της Ευρωπακς Ενωσης κατ της Εμπορας Προσπων και το κεντρικ της θμα ταν η καθυστρηση στη ψφιση εθνικς νομοθεσας για την ενσωμτωση της Ευρωπακς Οδηγας για την Εμπορα Προσπων, με ενδεχμενο η Κπρος να υποστε κυρσεις μετ την παρλευση της παρτασης που της παραχωρθηκε μχρι το Μρτιο του 2014.
Το ρεπορτζ ανφερε, μεταξ λλων τι νομοσχδιο που θα αποστελλταν στη Βουλ «κουτσουρετηκε προτο φτσει στο Νομοθετικ Σμα, απ τη διευθντρια του Τμματος Αρχεου Πληθυσμο και Μετανστευσης του Υπουργεου Εσωτερικν, ννυ Σιακαλλ». Παρθετε δηλσεις της κ. Βασιλειδου και πληροφορες για προηγομενη καταδκη της Κπρου και στη συνχεια, κτω απ τον υπτιτλο «Το σκανδαλδες παρασκνιο» το ρεπορτζ ανφερε τι: «Το νομοσχδιο που θα οδηγοσε σε συμμρφωση με την Οδηγα, ετοιμστηκε και στληκε για νομοτεχνικ λεγχο της Εισαγγελα τον Ιονιο του 2013. Σμφωνα με πληροφορες του «Φ» ταν να δυνατ νομικ εργαλεο που κλυπτε λο το φσμα του εγκλματος της εμπορας προσπων, ικανοποιοσε λους τους εμπλεκμενους φορες και οδηγοσε σε πλρη συμμρφωση της Κπρου με την Οδηγα και μλιστα εμπρθεσμα. Κι εν ταν θμα χρνου να οδηγηθε στη Βουλ για ψφιση, σμφωνα με τις πληροφορες μας, παρενβη η κ. Αννυ Σιακαλλ, διευθντρια του Τμματος Αρχεου Πληθυσμο και Μετανστευσης του Υπουργεου Εσωτερικν και λλαξε σημαντικ σημεα του νομοσχεδου. Το σοβαρτερο απ αυτ θεωρεται η αφαρεση της πρνοιας που υπρχε για να εξετζεται ο επαναπατρισμς των θυμτων αν περπτωση στε να γνεται αξιολγηση του κινδνου που διατρχουν αν επαναπατριστον… Και η κ. Σιακαλλ, σμφωνα με τις πληροφορες μας, αφαρεσε τις σχετικς πρνοιες βζοντας τον επαναπατρισμ των θυμτων κτω απ τον περ Αλλοδαπν Νμο. Στην ουσα διασφαλζει δηλαδ την ευχρεια του κρτους να απελανει θματα εμπορας... Μια λλη ενργεια της κ. Σιακαλλ ταν να αντικαταστσει την αναφορ στον υπουργ Εσωτερικν –που εναι σμφωνα με τον νμο ο εθνικς συντονιστς για την Εμπορα Προσπων –αντικαθιστντας την με τη δικ της ιδιτητα, παρνοντας στην ουσα το θμα υπ τον λεγχ της…»
Η κ. Σιακαλλ παραπονθηκε τι το δημοσευμα απδωσε στην δια προσωπικ, υπ την ιδιτητα της ως Διευθντριας του Τμματος Αρχεου Πληθυσμο και Μετανστευσης, «ενργειες που εν ολγοις, κατ το δημοσευμα, οδγησαν πραν της καθυστρησης στην γκριση… του νομοσχεδου… και σε λανθασμνη εναρμνιση, χωρς να επιδιξει να διασταυρσει τις εν λγω πληροφορες ετε με το Υπουργεο Εσωτερικν, το οποο κατθεσε το νομοσχδιο στη Βουλ, ετε με μνα που κανε προσωπικ αναφορ».
Περαιτρω ανφερε τι επειδ οι επμαχες αναφορς δημοσιεθηκαν στο πλασιο καταγραφς των δηλσεων της Δρ. Βασιλειδου ενδεχμενα να δημιουργετο η λανθασμνη εντπωση στους αναγνστες τι ετε αυτ περιλαμβνονται στα σα δλωσε η Δρ Βασιλειδου ετε τουλχιστον τι τα συμμερζεται.
Ως προς τα γεγοντα, η κ. Σιακαλλ ανφερε τι το σχετικ νομοσχδιο στλθηκε για νομοτεχνικ λεγχο στη Νομικ Υπηρεσα απ το Υπουργεο Εσωτερικν το Σεπτμβριο, 2013 (και χι τον Ιονιο 2013, πως αναφερταν στο δημοσευμα) μετ την ολοκλρωση του οποου υποβλθηκε και εγκρθηκε απ το Υπουργικ Συμβολιο στις 19.12.13 και στη συνχεια κατατθηκε στη Βουλ των Αντιπροσπων για ψφιση στις 08.01.2014.
Η κ. Σιακαλλ θεσε το ερτημα πς ταν δυνατ, μετ την ολοκλρωση του νομοτεχνικο ελγχου και τη γκριση του νομοσχεδου απ το Υπουργικ Συμβολιο, να της αποδδεται  «και μλιστα στη βση μη επιβεβαιωμνων πληροφοριν απ τη δημοσιογρφο, προσωπικ ευθνη και να στοχοποιεται προσωπικ οποιοσδποτε Λειτουργς για καθυστρηση και ακμα και για λανθασμνη ενσωμτωση της σχετικς Οδηγας».
Η εφημερδα δεν απντησε στις επ μρους καταγγελες της κ. Σιακαλλ αλλ ενημρωσε την Επιτροπ τι γινταν προσπθεια φιλικς διευθτησης με τη δημοσευση των απαντσεων της παραπονουμνης στο λο δημοσευμα.
Επειδ παρλθαν δο και πλον μνες απ τη δημοσευση των πληροφοριν η Επιτροπ θερησε τι παρλθε μεγλο διστημα και τι η δημοσευση οποιωνδποτε απαντσεων δεν θα ικανοποιοσε τη σχετικ πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, επειδ θα απεχε χρονικ απ το δημοσευμα τσο, στε το δικαωμα της απντησης να καθσταται νευ αντικειμνου.
Επσης αποφσισε τι ανεξρτητα απ την κβαση των προσπαθειν για φιλικ διευθτηση υπ τη μορφ δημοσευσης των θσεων της παραπονομενης, που οτως λλως αποτελοσε υποχρωσης της εφημερδας με βση την πρνοια για παροχ του δικαιματος απντησης, παραμνει το γεγονς τι η εφημερδα, εφ’ σο σκησε μεση κριτικ φερμενων ενεργειν της παραπονουμνης, θα πρεπε να εχε ελγξει την ακρβεια των πληροφοριν με προσφυγ στην πηγ των αναφερμενων γεγοντων και να παρσχει στην κ. Σιακαλλ το δικαωμα αντκρουσης απντησης, ταυτχρονα με τη δημοσευση των εναντον της ισχυρισμν.
Πγια θση της Επιτροπς εναι τι η πρνοια πως «τα Μ.Μ.Ε. παρχουν στους επηρεαζομνους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν…» σημανει πως οσκις διατυπνονται ισχυρισμο για πρξεις παραλεψεις που εμπεριχουν και το στοιχεο της επκρισης της επρριψης ευθνης, η «κατλληλη περπτωση» παροχς της ευκαιρας αντκρουσης της απντησης στους επηρεαζομνους εναι ταυτχρονα με τη δημοσευση αν αυτ δεν εναι δυνατ, το ταχτερο δυνατ μετ τη δημοσευση.
πως επανειλημμνα χει υποδεξει η Επιτροπ, η παρλευση μεγλου χρονικο διαστματος απ τη δημοσευση στην ουσα ακυρνει το δικαωμα της απντησης, δεδομνου τι οι εντυπσεις χουν εδραιωθε και η μνμη ως προς το περιεχμενο του δημοσιεματος χει εξασθενσει.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...