EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ ΓΙΑ ΦΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ

Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  εξτασε παρπονο (28/9/12/2014) που υπβαλε η Επτροπος για την Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο κ. Λδα Κουρσουμπ για το χειρισμ απ τα ΜΜΕ* της περπτωση ανλικου που συνελφθη απ την Αστυνομα ω ποπτος για το φνου νου στις 16 Νοεμβρου, 2014, στη Λρνακα.
Η Επτροπος δεν κατονμαζε συγκεκριμνα ΜΜΕ αλλ αναφρθηκε γενικ σε δημοσιεματα «ντυπων,  ραδιοτηλεοπτικν και διαδικτυακν ΜΜΕ» τα οποα περιλμβαναν πληροφορες που αποκλυπταν το νομα του νεαρο, την πλη διαμονς, το ιστορικ των κατ καιρος κατηγοριν οι οποες του απαγγελθκαν απ την Αστυνομα, περιστατικ της μχρι σμερα ζως και συμπεριφορς του και επαφς που εχε με τις διφορες Υπηρεσες
Εκαναν επσης αναφορ στη ψυχολογικ του κατσταση και περιεχαν πληροφορες που αφοροσαν στα λλα μλη της οικογνεις του, εν αρκετ διαδικτυακ μσα συνδευσαν τις ειδσεις τους με φωτογραφες του ανλικου.
Κποια ΜΜΕ παρθεσαν  παρατσοκλια με τα οποα ταν γνωστς ο ανλικος και στγασαν τις ειδσεις τους κτω απ βαργδουπους ττλους που διναν μφαση στο βαρ, σε παραβατικς πρξεις, ιστορικ του ανλικου.
Η Επτροπος ανφερε τι τα δημοσιεματα αυτ αποτελοσαν μονοδιστατη και μεροληπτικ παρουσαση της υπθεσης, που συντενει στη δημιουργα αρνητικν εντυπσεων τσο για τον ανλικο σο και γενικτερα για τα παιδι που ρχονται σε σγκρουση με το Νμο.
Ανφερε ακμη πως ο τρπος παρουσασης του θματος απ μεγλη μερδα των ΜΜΕ και η αποκλυψη της ταυττητας του ανλικου και λλων πληροφοριν απβλεπε στην εντυπωσιακ παρουσαση του θματος και στην ικανοποηση της δημσιας περιργειας, παραβαζε το δικαωμ του σε ιδιωτικ ζω και αξιοπρπεια, και ενδεχομνως να επηρεσει την εξλιξη των αστυνομικν και δικαστικν διαδικασιν.
Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, εξετζοντας το θμα σφαιρικ, διαπστωσε  τι πλεστα σα ΜΜΕ, ιδιατερα διαδικτυακ, ασχολθηκαν με το θμα κατ τρπο που παραβαζε πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογα. Διαπστωσε επσης τι ο τρπος με τον οποο κποια απ αυτ παρουσασαν το θμα επιδθηκαν σε μια προσπθεια εντυπωσιασμο της κοινς γνμης με αφορμ το νεαρ της ηλικας του υππτου και του τρπου διπραξης του φνου, εν το θμα απαιτοσε σοβαρ και υπεθυνο χειρισμ γιατ αφοροσε σε να σοβαρ κοινωνικ φαινμενο, δηλαδ την παραβατικ συμπεριφορ μερδας νων.
Ο τρπος αυτς χειρισμο του θματος δεν συνβαλλε με καννα τρπο στο σοβαρ προβληματισμ για ανησυχητικ κοινωνικ φαινμενα.
Η δημοσιοποηση του ονματος του νεαρο και πολ χειρτερα η δημοσευση φωτογραφιν του συνιστοσε κατφωρη παραβαση της πρακτικς που ακολουθον τα ΜΜΕ να μην αποκαλπτουν την ταυττητα ατμων που συλλαμβνονται ως ποπτα για εγκλματα προτο τουλχιστον οδηγηθον σε δικαστριο.
Η σλληψη ενς ανλικου για φνο αποτελε απ μνη της εντυπωσιακ γεγονς που δεν χρειζεται επταση.
Η Επιτροπ θερησε πως ταν φυσικ να υπρξει δημοσιογραφικ διερενηση του παρελθντος του υππτου και αναφορ σε προηγομενη παραβατικ συμπεριφορ και της επαφς του με τις διωκτικς υπηρεσες,  των οικογενειακν του περιστσεων και της καθ’ λα συμπεριφορς του.
Αυτ μως θα μποροσε να γνει απ τη μια χωρς να αποκαλυφθε η ταυττητ του και απ την λλη χωρς να παραβιασθε το τεκμριο της αθωτητς του, γιατ ο νεαρς παρουσιστηκε ως αδιαμφισβτητα νοχος φνου και καταδικστηκε προτο αποφανθε περ τοτου το αρμδιο δικαστριο.
Η δημοσευση φωτογραφιν του ανλικου, καθς και λεπτομερειν για τη διεθυνση διαμονς του και ατμων της οικογνεις του συνιστοσε παραβαση του δικαιματος στην ιδιωτικ ζω τσο του ιδου,  σο και των μελν της οικογνεις του, που δεν εχαν καμι ανμιξη στην πρξη του φνου.
Ττοιες πληροφορες δεν εχαν ουσιαστικ σχση και δεν φτιζαν καμι πτυχ της υπθεσης και επομνως δεν αποτελοσαν στοιχεα της αναγκαας πληροφρησης για το φνο και επσης δεν εξυπηρετοσαν καννα ευρτερο κοινωνικ σκοπ.
Επσης η αποκλυψη ονομτων με τα οποα ταν γνωστς ο ποπτος δεν συνβαλλε στην εξυπηρτηση οποιουδποτε σκοπο συμφροντος, πως η συμβολ στη μεωση της παιδικς παραβατικτητας, αλλ απβλεπε στον εντυπωσιασμ της κοινς γνμης με την προβολ μιας αρνητικς εικνας για τον ποπτο.
Η Επιτροπ θεωρε τι τα ΜΜΕ θα πρεπε να λβουν υπψη τι η δημοσιοποηση ττοιων λεπτομερειν και φωτογραφιν του υππτου εναι δυνατ να οδηγσει σε ηρωοποησ του στα μτια παιδιν και νεαρν και σε παραβατικ συμπεριφορ απ λλους ανλικους που βρσκονται σε ευλωτη θση και εναι εκολο να παρασυρθον σε μμηση.
Η Επιτροπ θεωρε χρσιμο να επισημνει τι σε περιπτσεις πως η υπ εξταση χρειζεται πολ προσεκτικς χειρισμς, που σε τελευταα ανλυση αναδεικνει την υπευθυντητα και την ποιοτικ στθμη ενς εκστου των ΜΜΕ.

** Ενδεικτικ αναφρονται ΜΜΕ που με δημοσιεματ τους σε διφορες ημερομηνες παραβασαν διατξεις του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας στην περπτωση του ανλικου:
ΑΛΗΘΕΙΑ:                  Φωτογραφα, νομα και παρατσοκλι
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ        Ονομα και παρατσοκλι
ΣΗΜΕΡΙΝΗ-SIGMA    Ονομα
LIVENEWS                 Ονομα
LIFENEWS                  Φωτογραφες, αναφορ σε μλη της οικογνειας
NEWSIT COM CY       Ονομα, αναφορ σε αδελφ
LOVEMYALL               Ονομα, αναφορ στην οικογνεια
TOTHEMAONLINE     Αναφορ σε αδελφ

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...