EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΚΗΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΡΙΚ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (23/6/8/2014) της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο για προβολ σκηνν απ την τηλεραση του ΡΙΚ σε ρα οικογενειακς ζνης που ενδεχομνως να ταν ακατλληλες για παιδι.
Ειδικτερα, η Επτροπος κ. Λδα Κουρσουμπ  ανφερε τι η εφημερδα «Σημεριν» εχε αποδοκιμσει την προβολ των σκηνν με δημοσευμ της στις  24/7/2014, σμφωνα με το οποο το ΡΙΚ προβαλε στη διρκεια του μεσημβρινο τηλεοπτικο προγρμματος Απ Μρα σε Μρα ερασιτεχνικ βντεο που παρουσαζε να παιδ 5-6 ετν στο Λβανο να κτυπ με ρπαλο και με τα χρια του να κπως μεγαλτερ του προσφυγπουλο απ τη Συρα, με την προτροπ ενλικα.
Στο ρεπορτζ του ΡΙΚ αναφρθηκε πως η κυβρνηση του Λιβνου διταξε ρευνα για το επεισδιο στερα απ το σλο που δημιουργθηκε στις σελδες κοινωνικς δικτωσης για το περιεχμενο του βντεο.
Απαντντας στο παρπονο, το ΡΙΚ ανφερε τι οι συντκτες που εχαν την ευθνη για την εκπομπ αποφσισαν την προβολ της εδησης, που εχε ληφθε τοιμη απ τη ΝΕΡΙΤ, μετ το σχετικ διεθν σλο που εχε προκληθε απ την ανρτηση των επμαχων σκηνν παιδικς βας στο Youtube, με το σκεπτικ τι θα προκαλοσε αποτροπιασμ στους τηλεθεατς και αισθματα καταδκης φαινομνων εχθρτητας προς τους πρσφυγες.
Ωστσο ανφερε τι ντως οι σκηνς ταν μλλον ακατλληλες για προβολ στην οικογενειακ ζνη και τι η εδηση μεταδθηκε σως γιατ οι συντκτες να μην λαβαν υπψη τι τα παιδι που θα τις βλεπαν δεν χουν την απαιτομενη κρση και ψυχοσνθεση, με αρνητικς συνπειες γι’ αυτ.
Στην απντηση επισημανεται τι το ΡΙΚ χει τις απαιτομενες ευαισθησες και τι αποτελε πολιτικ να ακολουθε πιστ τις σχετικς νομοθεσες επ ττοιων θεμτων. Σε συνοδευτικ επιστολ του, ο αναπληρωτς Γενικς Διευθυντς του ΡΙΚ Γρηγρης Μαλιτης διαβεβαωσε τι δθηκαν οδηγες στους συντκτες να εναι πολ πιο προσεκτικο σον αφορ στην αυστηρ εφαρμογ της νομοθεσας για προστασα ανηλκων.
Η Επιτροπ εξτασε το επμαχο βντεο και διαπστωσε τι πργματι περιλμβανε σκηνς σκησης σωματικς βας απ να παιδ σε να λλο παιδ και τι οι σκηνς αυτς, ανεξρτητα απ τις προθσεις πσω απ την προβολ τους, ταν ενοχλητικς και θα μποροσαν δυνητικ να επηρεσουν αρνητικ τα παιδι που ενδεχομνως να τις παρακολοθησαν.
Ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας επιβλλει στους δημοσιογρφους και στα ΜΜΕ την υποχρωση πως «επιδεικνουν την αρμζουσα ευαισθησα … και να εναι ιδιατερα προσεκτικο και διακριτικ στην παρουσαση θεμτων πως η βα…»
Περαιτρω το ρθρο 11 επιβλλει την τρηση των προνοιν της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για το Παιδ, που περιλαμβνει την προστασα των παιδιν απ σκηνς βας.
Η Επιτροπ αποφσισε τι η προβολ των σκηνν παιδικς βας στη διρκεια οικογενειακς ζνης, και μλιστα σε περοδο σχολικν διακοπν ταν στοχη, δεδομνου τι θα μποροσε να δημιουργσει την εντπωση σε παιδι μικρς ηλικας τι η σκηση βας σε λλα παιδι εναι ετε επιτρεπτ, ετε επιθυμητ.
Η Επιτροπ λαβε υπψη σα ανφερε το ΡΙΚ στην απντησ του και σημεωσε με ικανοποηση τη διαβεβαωση για τις οδηγες που δθηκαν απ τη διεθυνση για πιστ εφαρμογ της νομοθεσας που αφορ στην προστασα των παιδιν.
Η Επιτροπ θερησε σκπιμο να προτρψει το ΡΙΚ και γενικ λα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρφους ναι επιδεικνουν ιδιατερη προσοχ και μριμνα σε τι αφορ την προβολ σκηνν βας, και ιδιατερα παιδικς βας, σε ρες κατ τις οποες εναι δυνατ να παρακολουθον παιδι και γενικτερα, στο πλασιο της δημοσιογραφικς τους δραστηριτητας, να αποφεγουν με οποιοδποτε τρπο την προαγωγ της βας.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...