EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (22/6/8/2014) απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο για αποκλυψη προσωπικν στοιχεων παιδιν σε δημοσιεματα της εφημερδας «Σημεριν».
Το παρπονο ανφερε τι τα δημοσιεματα, αν και υποκινομενα απ αγαθς προθσεις για ευαισθητοποηση σχετικ με τα θλιες συνθκες διαβωσης δο παιδιν, αποκλυψαν εμμσως πλην σαφς την ταυττητα των παιδιν, με την παρθεση λεπτομερειν που συνιστοσαν προσωπικ τους δεδομνα που δεν θα πρεπε να εχαν δημοσιευθε.
Η Επτροπος  κ. Λδα Κουρσουμπ ανφερε τι εξτασε επισταμνα τις δο περιπτσεις και κατληξε στο συμπρασμα πως εχε παραβιασθε το δικαωμα ιδιωτικς ζως των δο παιδιν και ζτησε απ την Επιτροπ να προβε στις δικς της ενργειες.
Το πρτο δημοσευμα αφορ  στην κατσταση μιας μητρας με να 14χρονο παιδ που αντιμετωπζει προβλματα υγεας και αναπηρας, θμα με το οποο η Επιτροπ εχε ασχοληθε σε λλες δο περιπτσεις. Η πρτη αφοροσε στο παρπονο 18/22/7/2012 απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, το οποο αναφερταν σε δημοσευση φωτογραφιν του παιδιο και η δετερη αφοροσε στο παρπονο 19/27/7/2012 που υποβλθηκε απ τη Διευθντρια Υπηρεσιν Κοινωνικς Ευημερας και αφοροσε στην ακρβεια πληροφορινγια την οικογνεια.
Στα παρπονα αυτ η Επιτροπ εχε αποφασσει τι τα δημοσιεματα αν και υποκινοντο απ αγαθς προθσεις, δηλαδ την ευαισθητοποηση γρω απ τις θλιες συνθκες διαβωσης της μητρας και του παιδιο, δεν ταν προς το συμφρον του παιδιο και συνιστοσαν παραβαση των δικαιωμτων του για μη παρμβαση στην ιδιωτικ ζω και μη προσβολς της τιμς και αξιοπρπεις του, κατ παρβαση των προνοιν του ρθρου 11 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Η Επτροπος κ. Κουρσουμπ ανφερε στο νο παρπον της τι το δημοσευμα της εφημερδας, στις 8/7/2014 περιεχε λεπτομρειες της οικονομικς κατστασης της μητρας, τη διεθυνση της οικας της, νομα, ηλικα και πληροφορες που περιγρφουν το πρβλημα υγεας/αναπηρας του παιδιο.
Το δετερο δημοσευμα στις 15/7/2014 περιλαμβνονταν λεπτομρειες της οικονομικς κατστασης λλης γυνακας, της οποας αναφερταν το νομα, το χωρι, η ηλικα, καθς και των προβλημτων υγεας του επτχρονου παιδιο της. Επσης δημοσιεθηκαν φωτογραφες της μητρας και του παιδιο, στις οποες αν και δεν φανονταν τα πρσωπ τους, παρουσιαζταν το παιδ στο δωμτι του και σε λλα μρη του σπιτιο.
Η Επτροπος ανφερε πως ο συντκτης των ειδσεων Μριος Δημητρου, σεβμενος τις διαπιστσεις και εισηγσεις στις οποες εχε προβε το 2012, δεν χει προβλει τα πρσωπα των παιδιν.
μως ανφερε πως αν και δεν αποκαλπτονταν τα πρσωπα των παιδιν, εντοτοις περιλφθηκαν λλες πληροφορες που αποκλυπταν την ταυττητ τους (νομα μητρας, νομα παιδιο, ηλικα, τπος διαμονς) και θματα που πτονται της ιδιωτικς και προσωπικς τους ζως (π.χ. συνθκες διαβωσης, προβλματα υγεας τα οποα τα δια τα παιδι αντιμετωπζουν).
Η Επτροπος επισμανε πως η ταυττητα ενς παιδιο δεν προστατεεται μνο με το να μην παρουσιζεται το πρσωπο του αλλ με το να μην αποκαλπτονται τα στοιχεα της ταυττητας του ιδου /και λλων προσπων της οικογνειας του /και δεδομνων της ιδιωτικς και οικογενειακς του ζως, τα οποα ουσιαστικ «φωτογραφζουν» το παιδ για το οποο γνεται αναφορ στο δημοσευμα.
Επιπρσθετα, σε σχση με τον τρπο παρουσασης, στο πρτο δημοσευμα για το 14χρονο παιδ, στο οποο περιληφθκαν φωτογραφες του παιδιο με πνες στο πτωμα, η Επτροπος ανφερε πως χι μνο δεν θα πρεπε να δημοσιευθον αλλ οτε καν να ληφθον, διτι παρουσιζουν να ανλικο τομο με ειδικς ανγκες, σε μια ευλωτη και ακατλληλη στση, που προσβλει την αξιοπρπει του.
Ο συντκτης των δο ρεπορτζ Μριος Δημητρου ανφερε στην απντησ του τι σβεται τσο το θεσμ της Επιτρπου Προστασα των Δικαιωμτων του Παιδιο και τι αποτελε για τον διο προτεραιτητα και στχο ζως η υπερσπιση των δικαιωμτων ευλωτων ομδων ατμων.
Για το λγο αυτ εξφρασε θλψη γιατ θελ του παραβασε τα δικαιματα ατμων στην προσπθει του να υπερασπσει λλα δικαιματ τους και ανφερε πως συμφωνε απλυτα με την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο τι  «παρ’ λο που ο σκοπς του δημοσιεματος εναι καθλα θεμιτς και συνδει με το ρλο που τα ΜΜΕ πρπει να διαδραματζουν στην ενημρωση, πληροφρηση και αντιμετπιση κοινωνικν ζητημτων, εντοτοις η κλυψη ττοιων θεμτων, δεν νομιμοποιεται να γνεται με τρπο που ο διος να συνιστ παραβαση λλων δικαιωμτων του διου του παιδιο».
Επσης ανφερε τι δημοσιεοντας φωτογραφες των παιδιν χωρς να φανονται τα πρσωπ τους με τη σμφωνη γνμη των μητρων τους εχε την εντπωση τι προσττευε επαρκς την προσωπικ και ιδιωτικ τους ζω και συνβαλλε στην πιθαντητα να δεχθον οικονομικ βοθεια.
Τλος ανφερε τι η καλ του πρθεση δεν τον απαλλσσει απ την ευθνη του για τον αντκτυπο των δο ρεπορτζ στην ιδιωτικ ζω και αξιοπρπεια των παιδιν στα οποα αναφρονταν και εισηγθηκε στην Επτροπο για το Παιδ να επικαιροποισει την ενημρωση των δημοσιογρφων για τις υποχρεσεις τους ταν καλπτουν θματα που αφορον σε παιδι.
Η Επιτροπ, αφο εξτασε το περιεχμενο και τις φωτογραφες που συνδευαν τα δο ρεπορτζ και λαμβνοντας υπψη το περιεχμενο του παραπνου και την παραδοχ του δημοσιογρφου, αποφσισε τι υπρχει παραβαση των προνοιν του ρθρου 11 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που αναφρεται στην προστασα της ταυττητας των παιδιν και προσωπικν τους δεδομνων,.
Παρλληλα η Επιτροπ εξφρασε την εκτμησ της για το γεγονς τι ο δημοσιογρφος παραδχθηκε την στω και χωρς πρθεση παραβαση προνοιν του Κδικα και εξφρασε τη θλψη του.
Επσης θερησε πρσφορη την εισγησ του προς την Επτροπο για επικαιροποηση της ενημρωσης των δημοσιογρφων για τις υποχρεσεις τους σον αφορ στο Παιδ και αποφσισε να τη διαβιβσει μσω της απφασης αυτς στην επτροπο για το Παιδ προκειμνου να υπρξει η κατλληλη δρση κατ την κρση της.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...