EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΡΙΚ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ JUNIOR EUROVISION

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (19/11/7/2014) παρπονο απ το ΡΙΚ για δημοσιεματα στο Φιλελεθερο σχετικ με την απφαση του Ιδρματος να πρει μρος στο διαγωνισμ Junior Eurovision στη Μλτα στερα απ προηγομενη απφαση για αποχ απ το θεσμ.
Τα επμαχα σχλια δημοσιεθηκαν στη στλη «Αναφανδν» του Λουκ Πρπα, ο οποος στις 7 Ιουλου, 2014,  επκρινε το Δ.Σ. του ΡΙΚ γιατ αποφσισε συμμετοχ του ΡΙΚ στο διαγωνισμ «με γνμονα τις θετικς αλλαγς στους κανονισμος του εν λγω διαγωνισμο, χωρς να αναφρει ποιες ταν αυτς». Επσης διατπωνε διαφωνα με τη θση τι η συμμετοχ αποφασστηκε και για το λγο τι η Κπρος χει φιλικς σχσεις με τη Μλτα που διοργαννει το διαγωνισμ και για στριξη μικρν κρατν στην προσπθει τους να διοργαννουν διαγωνισμος αυτο του βεληνεκος.
Την επομνη, 8 Ιουλου, 2014, ο κ. Πρπας επανλθε με σχλιο στο οποο ανφερε:
«Ο κριος λγος απο­χρησης του ΡΙΚ απ το διαγωνισμ Junior Eurovision, επ προεδρας Μκη Συμεο, ταν οι αντι­δρσεις των τηλεθεατν αλλ και των παιδοψυχολ­γων, τσο σε Κπρο σο και στην Ευρπη γενικτερα, επειδ η συγκεκριμνη πα­ραγωγ, λγω της υπερβο­λικς προβολς που πρ­σφερε στα παιδι που συμ­μετεχαν σε αυτ, τα οδη­γοσε «βαια» στον κσμο των ενηλκων και του σκληρο -ακμη και για ενλικες- λεγμενου «σταρ σστεμ» με αποτλεσμα να τους δημιουργε πρβλημα στην ομαλ ενηλικωσ τους». Ο κ. Πρπας συμπλρωσε την κριτικ του αναφροντας τι «τα ταξιδιρικα του Ιδρματος κατφεραν να εξασφαλσουν το ΟΚ του Προδρου και των λοιπν μελν του Ιδρματος με αποτλεσμα να ετοιμζονται για ταξιδκι».
Στις 10 Ιουλου, 2014 γραψε νο σχλιο, χαρακτηρζοντας προκλητικ την απφαση του ΡΙΚ, «με εμφαν στχο «δωρεν ταξιδκια» και «τζμπα διακοπς».
Το ΡΙΚ, με επιστολ του Αν. Γενικο Διευθυντ Γρηγρη Μαλιτη, ανφερε πως ο συντκτης των σχολων «ασχολεται εργολαβικ με τη συμμετοχ της Δημσιας Ραδιοτηλερασης του τπου σε να πανευρωπακ διαγωνισμ μουσικς για παιδι, ωσν το ΡΙΚ να διπραξε μγα ολσθημα».
Περαιτρω διατπωσε παρπονο τι δημοσιεθηκαν υπονοομενα εναντον υπαλλλων του ΡΙΚ, «οι οποοι ουδν προσωπικ φελος χουν, γεγονς που αποδεικνεται απ την πολχρονη εμπειρα τους σε διεθνες διαγωνισμος για την εκπροσπηση της Κπρου».
Τλος ανφερε τι η συμμετοχ του ΡΙΚ θα εχε σχεδν μηδενικ κστος και διατπωσε τη θση τι η στση του κ. Πρπα «πως διαμορφνεται μσα απ τα καθημεριν και συνεχ σχλια του, υποδηλνει κακεντρχεια».
Ο «Φιλελεθερος» απρριψε τις θσεις του ΡΙΚ και τνισε τι τα σχλια για την απφαση του Ιδρματος να επανλθει στο διαγωνισμ Junior Eurovision αποτελοσε σκηση του δικαιματος της κφρασης ποψης επ ενς θματος δημοσου ενδιαφροντος το οποο δεν εχε σκοπ να απεμπολσει με καννα τρπο.
Επσης ανφερε τι οι λγοι που επικαλστηκε το ΡΙΚ για επνοδο στο διαγωνισμ δεν ταν πειστικο και τι τα σχλια δεν φωτογρφιζαν συγκεκριμνα τομα απ τις πολλς εκατοντδες που εργζονται στο ΡΙΚ αλλ αναφρονταν αορστως σε «υπηρεσιακος». Περαιτρω  απρριψε την κατηγορα για κακεντρχεια απ μρους του συντκτη των σχολων και ζτησε απσυρσ της.
Η Επιτροπ αποφσισε τι τα δημοσιεματα, παρ το γεγονς τι περιεχαν σχλια που ενδεχομνως να εγερουν υπνοιες για τα κνητρα υπαλλλων του ΡΙΚ ως προς την απφαση για συμμετοχ στο διαγωνισμ, αποτελον κφραση γνμης, που καλπτεται απ το δικαωμα της ελευθερας της κφραση και κατοχυρνεται τσο απ ειδικ πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, σο και συνταγματικ και απ επανειλημμνες αποφσεις του Ανωττου Δικαστηρου, το οποο υπδειξε τι το δικαωμα αυτ εναι ευρτατο και καλπτει ακμη και απψεις που «ενοχλον, προσβλλουν σοκρουν».
Εξ λλου, τα σχλια, ακμη και αν ταν δυνατ να θεωρηθον ως συνιστντα προσωπικ επθεση, με βση τις σχετικς πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, δεν αναφρονται σε συγκεκριμνα τομα, τα οποα και μνο θα μποροσαν να υποβλουν παρπονο, δεδομνου τι το δικαωμα υποβολς παραπνου για παραβσεις του τπου αυτο εναι προσωποπαγς και δναται να ασκηθε μνο απ τα αμσως επηρεαζμενα τομα, απ τομα που εκ του νμου εναι υπεθυνα γι’ αυτ.
Υπ το φως των ανωτρω η Επιτροπ αποφσισε τι δεν μποροσε να αποδεχθε το παρπονο του ΡΙΚ.
Παρλληλα, η Επιτροπ θερησε σκπιμο να υποδεξει τι η πιο πρσφορη θεραπεα σε ανλογες περιπτσεις σκησης κριτικς απ τα ΜΜΕ εναι η σκηση του δικαιματος απντησης με βση την πρνοια περ παροχς του δικαιματος απντησης στους μεσα επηρεαζομνους.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...