EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤ' ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (17/2/7/2014) απ το Δημσιο Κατγορο Γιννο Αργυρο τι εδηση στην εφημερδα «Πολτης» στις 15/5/2014 δημοσιεθηκε χωρς διασταρωση των πληροφοριν και  χωρς ο δημοσιογρφος  να ζητσει τις απψεις του παραπονομενου, κατ παρβαση των σχετικν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς  Δεοντολογας.
Το παρπονο διατυπθηκε προς την Ενωση Συντακτν Κπρου, η οποα με βση την πγια πρακτικ, το διαββασε στην Επιτροπ Δημοσιογραφικς  Δεοντολογας ως το αρμδιο ργανο για την εξτασ του, δεδομνου τι αφοροσαν σε σοβαρς κατηγορες εναντον ενς δημοσιογρφου και ενς ντυπου ΜΜΕ.
Το παρπονο διατυπθηκε σε σχση με εδηση που γραψε ο Μανλης Καλατζς, σμφωνα με την οποα ο παραπονομενος, που εναι Δημσιος Κατγορος στη Λεμεσ, θεθηκε να κυνηγ στους διαδρμους των δικαστηρων της  πλης αστυνομικ, για να του πρει πσω γγραφο που ο αστυνομικς εχε αρπξει απ τα χρια μιας κοπλας αμσως μετ που το υπγραψε ο παραπονομενος.
Το γγραφο, που φερε την υπογραφ «Γιννος Αργυρο, Δημσιος Κατγορος, για  Γενικ Εισαγγελα της Δημοκρατας», αποτελοσε βεβαωση τι η κοπλα, που σπουδζει στα ΙΕΚ Ελλδας, «παρουσιστηκε στο Επαρχιακ Δικαστριο Λεμεσο απ ΧΧ/Χ/ΧΧ μχρι ΧΧ/Χ/ΧΧ στην Υπθεση ΧΧΧΧ/ΧΧ Επαρχιακο Δικαστηρου Λεμεσο».
Η εδηση ανφερε τι ο αστυνομικς προβη σε καταγγελα στην αστυνομα και κατθεσε, στο πλασιο της ανακριτικς διαδικασας, τι απσπασε το γγραφο απ την κοπλα, εν της το δινε ο παραπονομενος, γιατ κρινε πως ο δημσιος κατγορος το εχε συντξει και υπογρψει χωρς αρμοδιτητα και χρησιμοποιντας ψευδ στοιχεα.
Σμφωνα πντα με την εδηση, ο αστυνομικς βρισκταν σε αστυνομικ αθουσα που γινταν η συνεννηση της κοπλας με το δημσιο κατγορο, ο οποος διλεξε στην τχη μια ποινικ υπθεση και βεβαωσε πως η κοπλα δινε κατθεση στο δικαστριο για δο σχεδν μνες, προκειμνου να δικαιολογηθε η απουσα απ τα μαθματ της.
Σμφωνα πντα με την εδηση, ο αστυνομικς φρεται να διαπστωσε  την πιθαν διπραξη ποινικν αδικημτων απ το δημσιο κατγορο και αφο πρε το γγραφο το παρουσασε ως τεκμριο σε καταγγελα που καμε στην Αστυνομα.
Ο παραπονομενος ανφερε στο παρπον του τι ο δημοσιογρφος «ενεργντας αντιεπαγγελματικ χωρς να επιβεβαισει τις πηγς του και χωρς να μπει καν στον κπο να ζητσει και την δικ μου θση ποψη πως ως επαγγελματας θα πρεπε να πρξει, προβηκε στη σνταξη ψευδος και προσβλητικο ρθρου» εναντον του με σκοπ να δημιουργσει εντυπσεις λγω της επαγγελματικς ιδιτητας του παραπονουμνου.
Περαιτρω διατπωσε τον ισχυρισμ τι ο δημοσιογρφος ενργησε με τον τρπο αυτ για «να πουλσει η εφημερδα στην οποα εργζεται ακμα λγα μονευρα ανττυπα», πιστεοντας σως «τι θα πεσει τους προσταμνους/ιδιοκττες τι «βγαλε λαβρκι» και να λβει «bonus και χωρς την δια στιγμ να τον νοιζει εν κποιος προσωπικ και επαγγελματικ μεινεται δικα απ την «μολυσμνη» δουλει που πλσαρε στον κοινν αναγνστη, ειδικ εκενον που αρσκεται να τα βαφτζει λα ως ‘σκνδαλα’». Επσης κατηγρησε τον δημοσιογρφο τι δεν εχε «την στοιχειδη ‘επαγγελματικ τσπα’ για να κμει επαγγελματικ το ργο του λαμβνοντας τις εκατρωθεν θσεις διασταυρνοντας τις πληροφορες του πριν προβε σε δημοσευση τους».
Ο συντκτης της εδησης Μανλης Καλατζς στην απντησ του θεσε θμα συμπεριφορς του παραπονομενου ναντι του, ιδιατερα σον αφορ τις προαναφερθεσες φρσεις.
Επ της ουσας του παραπνου, τι δηλαδ γραψε το ρεπορτζ του «στηριζμενος σε ψεδη και αναλθειες» ο κ. Καλατζς επισναψε την κατθεση του αστυνομικο που καμε την καταγγελα στην Αστυνομα, καθς και το κεμενο βεβαωσης που υπγραψε ο παραπονομενος, απ τα οποα προκπτει πως το ρεπορτζ στηρχθηκε στην κατθεση του αστυνομικο και στο γγραφο.
Ως προς το παρπονο τι ο συντκτης της εδησης ενργησε αντιεπαγγελματικ χωρς σαν επιβεβαισει τις πηγς του και χωρς να ζητσει την ποψη του παραπονομενου, ο κ. Καλατζς ανφερε τι προβη σε εξακρβωση της αυθεντικτητας της κατθεσης του αστυνομικο και της βεβαωσης που υπγραψε ο παραπονομενος, αλλ λγω και του προχωρημνου της ρας και επειδ δεν γνριζε το τηλφωνο του δεν μπρεσε να επικοινωνσει μαζ του προτο δημοσιεσει την εδηση.
Ανφερε επσης τι την επμενη ημρα εχε τηλεφωνικ επικοινωνα με τον κ. Αργυρο –γεγονς που ανφερε και ο διος στο παρπον του- και ζτησε τις απψεις του επ του θματος, ακμη και γραπτς, αλλ εκενος αρνθηκε και διατπωσε απειλ για λψη δικαστικν μτρων εναντον του.
Η Επιτροπ, εξετζοντας λα τα ενπιον της στοιχεα, αποφσισε τι τα γεγοντα εμππτουν στις κλασικς περιπτσεις στις οποες ο δημοσιογρφος οφελει αφ’ ενς να διασταυρσει την εγκυρτητα των πληροφοριν του και κατ το δυνατ με τα μεσα ενδιαφερμενα τομα και αφ’ ετρου να παρσχει στο θιγμενο μρος την ευκαιρα να αντικροσει τους ισχυρισμος, παραθτοντας τις δικς του απψεις, με βση τις πρνοιες του Κδικα που ορζουν τι οι δημοσιογρφοι μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες πληροφορες και δδουν την ευκαιρα «στην κατλληλη περπτωση» σε τομα που χουν υποστε επθεση να παραθσουν τις απψεις τους.
Με βση τα γεγοντα που τθηκαν ενπιον της, η Επιτροπ κρινε τι ο δημοσιογρφος αφ’ ενς μερμνησε για εξακρβωση της αυθεντικτητας της κατθεσης και της βεβαωσης που εχε την κατοχ του και προσπθησε να εξασφαλσει τις θσεις του παραπονομενου στην πρτη ευκαιρα που εχε για επαφ μαζ του προκειμνου να τις δημοσιεσει.
Ο παραπονομενος εχε την ευκαιρα να παραθσει τις απψεις του, στω και την επομνη του δημοσιεματος, αλλ αρνθηκε να το πρξει και προβη σε διατπωση απειλν για λψη μτρων εναντον του δημοσιογρφου
Με βση τα ανωτρω, η Επιτροπ απρριψε το παρπονο, θεωρντας τι ο δημοσιογρφος ενργησε στο πλασιο της επαγγελματικς δεοντολογας.
Περαιτρω η Επιτροπ εξφρασε την αποδοκιμασα της για ανοκειες αναφορς του παραπονομενου εναντον του δημοσιογρφου στο κεμενο του παραπνου του, θεωρντας ανεπτρεπτη την πρακτικ της διατπωσης γενικλογων και αστρικτων απ γεγοντα αφοριστικν ισχυρισμν εναντον λειτουργν των ΜΜΕ.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...