EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε σε συνδυασμ δο παρπονα (16/2/7/2014 και 18/7/7/2014) απ την Διευθντρια (τως) του Τμματος Αρχεου Πληθυσμο και Μετανστευσης  κ. Αννυ Σιακαλλ για δημοσιεματα στην εφημερδα «Πολτης» με την υπογραφ του Γιννη Νερχου, για λλειψη δουσας ρευνας και αντικειμενικτητας εκ μρους του δημοσιογρφου και της εφημερδας.
Το παρπονο 16/2/7/2014 αναφερταν δημοσευμα στην κδοση της εφημερδας ημερομηνας 29/6/2014 κτω απ τον ττλο «Αυθαιρεσες Σιακαλλ με κστος» το οποο παρθετε εννι ακυρωτικς αποφσεις του Ανωττου Δικαστηρου για πρξεις  του Τμματος Αρχεου Πληθυσμο και Μετανστευσης που αφοροσαν σε υποθσεις αλλοδαπν.
Χαρακτηρζοντας τις ακυρωθεσες πρξεις «αυθαρετες», ο δημοσιογρφος ανφερε πως εχαν σημαντικ κστος για τα δημσια ταμεα, δεδομνου τι με την ακρωσ τους επιδικστηκαν δικαστικ ξοδα 1.500 ευρ σε βρος της Δημοκρατας για κθε μια υπθεση, τα οποα βαρνουν τους φορολογομενους.
Λεπτομρειες του παραπνου αναφρονταν σε επιστολ της κ. Σιακαλλ προς την εφημερδα, που δημοσιεθηκε και σχολιστηκε απ το συντκτη της εδησης. Η κ. Σιακαλλ ανφερε τι υπρχαν και λλες ακυρωτικς αποφσεις του δικαστηρου πλην εκενων που δημοσευσε η εφημερδα, αλλ «και χιλιδες αποφσεις, πντα σε σχση με αλλοδαπος, οι οποες δικαινουν τη Διοκηση», για τις οποες επιδικστηκαν στο κρτος ξοδα που συμποσονται σε πνω απ μισ εκατομμριο ευρ.
Επσης ανφερε τι το κρτος καλεται να διαγρψει ποσ 686.000 ευρ απ επιδικασθντα δικαστικ ξοδα εναντον αλλοδαπν που μχρι τις αρχς του 2013 δεν μποροσαν να εισπραχθον.
Η παραπονομενη ανφερε τι στχος του ρθρου ταν να πλξει το επαγγελματικ της κρος.
Ο Γιννης Νερχου ανφερε τι η δημοσευση των αποφσεων του Ανωττου Δικαστηρου καλυπτταν απ «απλυτο προνμιο» ως σχετιζμενη με δικαστικς αποφσεις και τι ο σχολιασμς τους αποτελοσε σκηση του δικαιματος της ελευθερας του λγου που κατοχυρθηκε μσα απ δικαστικς αποφσεις και «αποτελε τη λυδα λθο της σγχρονης δημοκρατικς πολιτεας και…  χωρς ελευθερα του τπου δεν μπορε να υπρξει πραγματικ δημοκρατα».
Εξ λλου, ανφερε πως η κ. Σιακαλλ,  ως δημσιο πρσωπο που ασκε κρατικ εξουσα, υπκειται σε κριτικ, με το πεδο σχολιασμο να εναι ιδιατερα ευρ και επικαλστηκε και πλι δικαστικς αποφσεις προς υποστριξη της θσης του.
Το παρπονο  18/7/7/2014 αναφερταν σε σχλια που γραψαν ο Γιννης Νερχου επ της απαντητικς επιστολς της κ. Σιακαλλ, και ο Κστας Κωνσταντνου στη στλη «Κατ Βαρβρων" επ εδησης στην εφημερδα σχετικ με φερμενη ρνηση της κ. Σιακαλλ να εγγρψει νεογννητο του οποου ο πατρας εναι Κπριος και ζει στο Κατρ ως Κπριο υπκοο και να το εντξει στην Ελληνοκυπριακ κοιντητα, στην οποα ταν ενταγμνη η οικογνει του εδ και 50 χρνια, με το αιτιολογικ τι ττε εχε γνει λθος.
Στον απαντητικ σχολιασμ του, ο κ. Νερχου ανφερε τι ανεξρτητα απ ενδεχμενη παρξη χιλιδων επικυρωτικν αποφσεων του Ανωττου Δικαστηρου, στω και μια ακυρωτικ απφαση σημανει τι η λανθασμνη κρση χει επηρεσει ζως, γεγονς που δεν μπορε να αποτιμηθε με αριθμητικ δεδομνα. Οσον αφορ στο παρπονο για λλειψη δουσας ρευνας ανφερε τι επρκειτο για σχολιασμ αποφσεων του δικαστηρου που κριναν αυθαιρεσες της παραπονομενης.
Ο Κστας Κωνσταντνου, γρφοντας στην στλη του «Κατ Βαρβρων», επκρινε τον Υπουργ Εσωτερικν και τους προκατχους γιατ «ανχονται τα σα κνει η κυρα Σιακαλλ, φρνοντας το κρτος σε πολ δσκολη θση» και παρθετε παραδεγματα, αναφροντας συγκεκριμνα:
«Απ τον αλστου μνμης εκενο συναγερμ για την υποτιθμενη αππειρα βιασμο της απ αλλοδαπ, μχρι την απλαση ανθρπων παντρεμνων με Κπριες για ψλλου πδημα…»
«Κι μα εναι να το πμε… ιστορικ το πργμα, ττε γιατ να μενουμε μνο στο 1948, κυρα Σιακαλλ μου; Να το πμε και πιο πσω. Στην εποχ των Σαρακηνν πειρατν, λ.χ. απ τους οποους κποιοι ολοφνερα λκουν την καταγωγ τους, πως φωνζουν το χρμα και τα χαρακτηριστικ τους. Τι να κνουμε; Να τους αφαιρσουμε την υπηκοτητα και να τους στελουμε πσω στο Σιν; Κτι μου λει πως δεν θα θλατε…!
Οσον αφορ στη φρση περ αππειρας βιασμο, η κ. Σιακαλλ ανφερε τι αποτελε κατασκεασμα του δημοσιογρφου, γιατ στην καταγγελα της στην Αστυνομα για επθεση εναντον της στις 5 Αυγοστου, 2012, «καμα αναφορ ετε στην καταγγελα μου ετε στα ττε δημοσιεματα δεν γινε για αππειρα βιασμο».
Εξ λλου, σε επιστολ της που στληκε και δημοσιεθηκε στον «Πολτη» και αναφερταν τσο στο δημοσευμα για την εγγραφ του παιδιο σο και στα σχλια των Γιννη Νερχου και  Κστα Κωνσταντνου, ανφερε πως τα σχλια του τελευταου εμπεριεχαν ρατσιστικς αναφορς.
Οσον αφορ στα σχλια του Κστα Κωνσταντνου, η εφημερδα απντησε τι στη στλη του ασχολεται με θματα της επικαιρτητας που εναι δημοσου ενδιαφροντος και παρθεσε αποσπσματα δικαστικν αποφσεων υπρ του δικαιματος της ελευθερας κφρασης ακμα και ταν εκφρζονται επιθετικς απψεις, ιδιατερα για τομα που κατχουν δημσιες θσεις.
Η Επιτροπ εξτασε τα δο συνδεμενα παρπονα υπ το πρσμα τριν ουσιωδν προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας που αναφρονται στο δικαωμα της ελευθερας κφρασης, στη διασταρωση των πληροφοριν για εξακρβωση της εγκυρτητς τους και στην παροχ του δικαιματος απντησης σε πρσωπα που θγονται, στε η πληροφρηση που παρχουν τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι να συνδει με την πρνοια περ παροχς πλρους, αντικειμενικς και ολοκληρωμνης ενημρωσης στο κοιν.
Η Επιτροπ, χοντας ως βασικ αποστολ της την προστασα του δικαιματος κφρασης απ τους δημοσιογρφους και τα ΜΜΕ δεν αμφισβητε με καννα τρπο την σκησ του, αλλ επισημανει πως το δικαωμα αυτ συνοδεεται απ το σεβασμ του αντστοιχου δικαιματος της ελευθερας κφρασης και του θιγομνου προσπου.
Το δικαωμα του σχολιασμο θεμτων δημοσου ενδιαφροντος αποτελε αναπσπαστο μρος της αποστολς των δημοσιογρφων, υπ την προπθεση τι ο σχολιασμς γνεται επ πραγματικν και αποδεδειγμνων γεγοντων, που αποτελε νδειξη απδειξη για το δετερο προαπαιτομενο, την παρξη καλς πστης.
Η Επιτροπ χει αποφασσει επανειλημμνα σε προηγομενες υποθσεις τι αποτελε υποχρωση των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ να διασταυρνουν τα γεγοντα και να παρχουν στην «κατλληλη περπτωση» σε τομα που δχονται κριτικ για πρξεις παραλεψεις τους να δσουν τη δικ τους εκδοχ για γεγοντα των οποων γνεται επκληση και αποτελον του υπβαθρο της επκρισης και να παραθσουν την απντηση και τις θσεις τους για ταυτχρονη δημοσευση.
Στην περπτωση της δημοσευσης των αποφσεων του Ανωττου Δικαστηρου απ το Γιννη Ναρχου και του σχολιασμο της σημασας τους η Επιτροπ αποφσισε τι δεν υπρχε καν θμα δικαιματος δημοσευσης των αποφσεων. Ο δημοσιογρφος εχε κθε δικαωμα να δημοσιεσει τις αποφσεις και να τις σχολισει κατ την κρση του. μως, η Επιτροπ κρινε τι υπρξε παρλειψη παροχς της ευκαιρας να δημοσιευθε και η εκδοχ της παραπονομενης για τα γεγοντα ταυτχρονα με το δημοσευμα. Επσης θερησε τι η αρχ της αντικειμενικς και ολοκληρωμνης ενημρωσης απαιτοσε να υπρξει διευκρνιση τι οι εννα αποφσεις ταν μερικς μνο απ εκενες που αφοροσαν σε αλλοδαπος και τι κποιες λλες δικαωναν τη διοκηση. Οσον αφορ τα σχλια του Κστα Κωνσταντνου, η Επιτροπ σημεωσε πως δεν αμφισβητθηκε απ την εφημερδα ο ισχυρισμς της παραπονομενης τι το σημεο περ καταγγελας της για αππειρα βιασμο συνιστοσε ανακρβεια, αλλ δικαιολογθηκε μνο στη βση του δικαιματος της ελευθερας της κφρασης και της σκησης κριτικς για πρξεις παραλεψεις δημοσων προσπων.
Τα δο δικαιματα δεν αμφισβητονται αλλ η Επιτροπ επισημανει τι η σκηση κριτικς στην προκειμνη περπτωση γινε επ γεγοντων των οποων η ακρβεια δεν αποδεχθηκε. (ΣΗΜ: Σε κεμεν του που δημοσιεθηκε μετ τη δημοσιοποηση της απφασης, ο Κστας Κωνσταντνου παραδχθηκε την ανακρβεια σε σχση με την καταγγελα της κ. Σιακαλλ και απσυρε τον ισχυρισμ του).
Ως προς την αναφορ σε απογνους Σαρακηνν η Επιτροπ διαπστωσε τι δεν τθηκαν ενπιον της στοιχεα που να υποστηρζουν τι αφοροσε στην παραπονομενη σε συγκεκριμνο πρσωπο και συνεπς δεν θερησε τι μποροσε να εκληφθε ως ρατσιστικ αναφορ δυσμενς δικριση με βση το προσωπικ καθεστς οποιουδποτε συγκεκριμνου ατμου.
Το παρπονο  της κ. Σιακαλλ σχολασε και ο συντκτης της εδησης για το θμα της εγγραφς του παιδιο Μανλης Καλατζς, ο οποος ανφερε τι λα τα στοιχεα λφθηκαν απ κθεση της Επιτρπου Διοικσεως. Η Επιτροπ σημεωσε τι η κθεση αυτ περιχει τη θση ενς ανεξρτητου αξιωματοχου, αλλ δεν αποτελε δεδικασμνο και συνεπς θα πρεπε, με βση τις πρνοιες του Κδικα περ διασταρωσης των πληροφοριν και παροχς του δικαιματος απντησης «στην κατλληλη περπτωση» να εχε τεθε ενπιον της κ. Σιακαλλ για να δσει την εκδοχ της για τα αναφερμενα γεγοντα και να αιτιολογσει τις ενργεις της.
Ωστσο η Επιτροπ σημεωσε τι και στις δο περιπτσεις, δηλαδ του δημοσιεματος του κ. Ναρχου και του κ. Καλατζ η εφημερδα δημοσευσε τις επιστολς της κ. Σιακαλλ μσα σε σχετικ σντομο διστημα μετ τα δημοσιεματα, γεγονς που θεραπεει σε σημαντικ βαθμ την παρλειψη. Με την ευκαιρα αυτ, η Επιτροπ θερησε σκπιμο να υποδεξει τι στις περιπτσεις σκησης κριτικς, η πιο πρσφορη μθοδος αντδρασης εναι η σκηση του δικαιματος απντησης.
Ως προς τον σχολιασμ των αναφορν της κ. Σιακαλλ στην επιστολ της απ τον κ. Νερχου, η Επιτροπ αποφσισε τι αυτς εμππτει στο δικαωμα της ελευθερας της κφρασης και της σκησης κριτικς για πρξεις παραλεψεις δημοσων προσπων και κρατικν αξιωματοχων και συνεπς δεν συνιστ παραβαση προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...