EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (7/26/2/2013) απ το Βοηθ φορο Εκλογς και προστμενο της Υπηρεσας Εκλογν του Υπουργεου Εσωτερικν Δημτρη Δημητρου τι δημοσευμα στον ισττοπο της εφημερδας «Καθημεριν» το οποο, πως υποστριξε, τον προσβαλλε τσο ως τομο σο και ως λειτουργ του δημοσου.
Ο κ. Δημητρου υπβαλε το επμαχο δημοσευμα με υπογραμμισμνα κποια αποσπσματα που προφανς κατ την ποψ του ταν υποστηρικτικ του παραπνου του, τα οποα κατωτρω παρατθενται σε εισαγωγικ.
Το δημοσευμα, ημερομηνας 14ης Φεβρουαρου, 2013,  υπ τον ττλο «Με νοοτροπες του ’80 ο φορος εκλογν» και κτω απ την υπογραφ του δημοσιογρφου Παναγιτη Τσαγγρη, αποτελοσε σχλιο σχετικ με την απρριψη αιτματος για παραχρηση διευκολνσεων για ζωνταν ρο των αποτελεσμτων των προεδρικν εκλογν στις 14 Φεβρουαρου, 2013, απ ιστοσελδες διαδικτυακν εφημερδων.
Σμφωνα με το δημοσευμα, ο κ. Δημητρου αρνθηκε «πεισματικ» να δσει τη συγκατθεσ του «προβλλοντας επιχειρηματολογα, πραγματικ, νω ποταμν» και «χωρς …καμα απολτως λογικ εξγηση» και προβλλοντας τον ρο τι τα αποτελσματα δεν θα εκτυπνονταν. Επσης ανφερε τι αν και του δθηκαν εξηγσεις τι τα αποτελσματα δεν θα εκτυπνονταν «ο προστμενος της Υπηρεσας Εκλογν ταν αδνατο δεν θελε να αντιληφθε τις επεξηγσεις».
Περαιτρω το δημοσευμα ανφερε  τι «το λο θμα εγερει πολλ ερωτματα ως προς τη  στση του κ. Δημητρου» και τι η λη προσγγιση του «καταδεικνει πως ντως η Δημσια Υπηρεσα και το κρτος χρειζονται αμσως αναδιοργνωση και αναδμηση με ανθρπους που να μπορον να αντιλαμβνονται και να γνωρζουν τις απαιτσεις των εποχν».
Το δημοσευμα κατληγε με τη θση τι «εναι αδιανητο να ηγονται σημαντικν πστων νθρωποι με νοοτροπες της δεκαετας του ’80», που «δεν τιμον αλλ οτε και αντιπροσωπεουν αυτ που η κοινωνα αισθνεται, απαιτε και θλει».
Ο Διευθυντς της «Καθημερινς» Ανδρας Παρσχος, παραθτοντας τις θσεις της εφημερδας ανφερε τι ο κ. Δημητρου, σε αλλεπλληλες τηλεφωνικς συνδιαλξεις «ταν προφανς  τι δεν εχε πρθεση να διαχειριστε, στω, το ζτημα» της παραχρησης διευκολνσεων που εχαν δοθε σε προηγομενες εκλογς για ζωνταν μετδοση της ρος των αποτελεσμτων.
Ο κ. Παρσχος ανφερε επ λξει: «Η απντηση που λαμβναμε κθε φορ, χωρς μως εξγηση, ταν μα και στερετυπη, τι υπρχε απφαση να μη μας παρασχεθε η συγκεκριμνη διευκλυνση, η οποα και θα δινταν μνο στα τηλεοπτικ κανλια παγκπριας εμβλειας».
Ανφερε τι παραπμφθηκε στην ιδιωτικ εταιρεα που διαχειριζταν τη μετδοση των αποτελεσμτων και αποτθηκε και στην Υπουργ Εσωτερικν, χωρς να πρει ποτ συγκεκριμνη απντηση.
Ο κ. Παρσχος ανφερε τι στις πολυριθμες επικοινωνες του παιρνε στερετυπες απαντσεις «δεν γνεται» χωρς καμι απντηση στο ερτημα γιατ και χωρς μια λογικ εξγηση για την ρνηση παροχς διευκολνσεων γκαιρης ενημρωσης.
Καταλγοντας ανφερε τι στχος και πρθεση του δημοσιεματος ταν να ψξει τα κακς κεμενα και να ασκσει κριτικ στη δημσια διοκηση και τι σε καμα περπτωση δεν υπρχε πρθεση να θιγε το πρσωπο η αξιοπρπεια του κ. Δημητρου , στω, να αμφισβητηθε η επρκει του.
Περαιτρω ανφερε τι το δημοσευμα υπρξε καλπιστο, πως καλπιστη ταν και η απφαση της διεθυνσης της εφημερδας να το δημοσιεσει.
Επσης, ο συντκτης του σχολου ανφερε τι σ’ αυτ καταγρφηκαν οι εντυπσεις απ τον τρπο με τον οποο αντιμετωπστηκε το ατημα των διαδικτυακν εφημερδων και αποτελοσαν προκταση του τπου με τον οποο απορρφθηκε το ατημ τους.
Η Επιτροπ θεωρε τι το δικαωμα των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ να ασκον κρητικ κατοχυρνεται τσο απ το βασικ δικαωμα της ελευθερας κφρασης, που αποτελε βασικ αρχ του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, σο και το ρθρο 1 του Κδικα, που ορζει τι τα ΜΜΕ «εν χουν δικαωμα να προβανουν σε αναλσεις και να υποστηρζουν συγκεκριμνες θσεις, εν τοτοις θα πρπει να καθιστον σαφ τη δικριση μεταξ γεγοντος και ερμηνεας, σχολου εικασας».
Επσης θεωρε τι η σγχρονη τση εναι υπρ της ελευθερας κφρασης ιδιατερα σον αφορ σε πρξεις παραλεψεις της δημσιας διοκησης. Επομνως, η σκηση κριτικς και η χρση χαρακτηρισμν τσο για την ρνηση του Βοηθο Εφρου Εκλογς να παρσχει τις  διευκλυνσης που ζτησαν οι ιστοσελδες πληροφρησης, σο και για την ρνηση να δσει μια αιτιολογημνη εξγηση βρισκταν εντς των δικαιωμτων των δημοσιογρφων.
Ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, στο ρθρο 3 ορζει τι «τα ΜΜΕ και οι λειτουργο τους δεν προβανουν σε ανοκειες προσωπικς επιθσεις και υβριστικος και προσβλητικος χαρακτηρισμος που διασρουν την τιμ και υπληψη», εν το ρθρο 11 προβλπει πς «ο χλευασμς, η διαπμπευση και ο διασυρμς ατμων   ομδων εναι ανεπτρεπτος».
Απ την εξταση του σχολου της ιστοσελδας της «Καθημερινς» η Επιτροπ κατληξε στο συμπρασμα τι το περιεχμεν του δεν στρεφταν εναντον του προσπου του κ. Δημητρου, στε να συνιστ προσωπικ επθεση και χλευασμ, διαπμπευση διασυρμ του, αλλ αποτελοσε κριτικ της απφασης και ενργεις του να αρνηθε να παρσχει διευκολνσεις μεσης μετδοσης των εκλογικν αποτελεσμτων και κυρως της παρλειψης να δσει κποια αιτιολογημνη εξγηση για την ρνηση της διευκλυνσης που ζητθηκε , δεδομνου και του γεγοντος τι σε προηγομενες εκλογς εχαν δοθε ττοιες διευκολνσεις. Η ποψη αυτ ενισχεται απ το γεγονς απ την αναφορ στο σχλιο τι «δεν θελε να αντιληφθε τις επεξηγσεις», που θεωρεται τι σημανει πως εχε μεν λγους να αρνεται τη διευκλυνση που ζητθηκε, αλλ δεν θελε να τους αποκαλψει.
Ο διευθυντς της εφημερδας περιγραψε  λεπτομερς το τεχος ρνησης που συνντησε στην προσπθει του να εξασφαλσει την μεση μετδοση των εκλογικν αποτελεσμτων να πρει κποια λογικ εξγηση για την ρνηση αυτ. Η Επιτροπ πιστεει τι οι σχσεις των λειτουργν της δημσιας διοκησης και τον δημοσιογρφων θα πρπει να διπονται απ πνεμα συνεργασας, αμοιβαας κατανησης και ειλικρνειας, που θα πρπει να εκδηλνεται εμπρκτως. Στην προκειμνη περπτωση η Επιτροπ θεωρε τι οι δημοσιογρφοι εχαν δικαωμα σε μια, οποιαδποτε εξγηση για την ρνηση παροχς της διευκλυνσης που ζτησαν και περαιτρω, τι μποροσαν να ασκσουν κριτικ για την ρνηση που συνντησαν.
Η Επιτροπ θεωρε τι ορισμνες εκφρσεις  που χρησιμοποιθηκαν ταν αυστηρς και θα μποροσαν να εχαν αποφευχθε, αλλ δεδομνου του γεγοντος τι αναφρονταν σε πρξεις του παραπονουμνου και χι στον διο προσωπικ, και δεδομνης της διαβεβαωσης του Διευθυντ της «Καθημερινς» τι δεν στρφονταν εναντον του προσπου του κ. Δημητρου και δεν συνιστοσαν αμφισβτηση της επαγγελματικς του επρκειας, δεν θεωρθηκαν ως παραβαση προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...