EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΣΗ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (3/17/1/2013) απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο εκ μρους Τουρκοκυπρου και της Ελληνοκυπρας συζγου του για δημοσευμα της εφημερδας «Σημεριν» τον Αγουστο του 2012, το οποο αποκλυπτε στοιχεα για μλη της οικογνειας.
Το παρπονο υποβλθηκε με το διο λεκτικ και εναντον της εφημερδας "Φιλελεθερος", αλλ η Επιτροπ διαχρισε τις δο περιπτσεις αφο διαπστωσε τι τα δημοσιεματα διφεραν ουσιωδς μεταξ τους ως προς τις λεπτομρειες που περιεχαν. (Ιδε και παρπονο 3/17/1/2013 εναντον «Φιλελεθερου»).
Ειδικτερα, το παρπονο ανφερε τι δημοσιεθηκαν τα ονματα του ζεγους, η εθνικ τους καταγωγ καθς και ο τπος διαμονς τους και επ πλον φωτογραφες των παιδιν τους που λφθηκαν απ το διαδικτυακ χρο κοινωνικς δικτωσης Facebook.
Η εφημερδα, κτω απ τον επτιτλο «Με πτυχο του ψευδοκρτους, χωρς μστερ και δηλωμνος οπαδς του ΑΚΕΛ ο Τ/κ» και με ττλο «Διορισμς με επιστολ», γραψε τι ο προσληφθες, ο οποος κατ τον ουσιδη χρνο υπηρετοσε ως Γραμματας Β για την Αναπτυξιακ Συνεργασα και την Ανθρωπιστικ και Επισιτιστικ Βοθεια, δεν πληροσε τα κριτρια «βσει των οποων συνθως το ΥΠΕΞ προβανει σε προσλψεις ειδικο επιτπιου, επιστημονικο προσωπικο».
Η εφημερδα, επικαλομενη πληροφορες του «Φιλελεθερου» στην κδοσ του της προηγομενης ημρας, γραψε τι ο προσληφθες εναι κτοχος πτυχου πανεπιστημου των κατεχομνων, που δεν αναγνωρζεται απ την Κυπριακ Δημοκρατα και τι προσλφθηκε στη Μνιμη Αντιπροσωπεα στην Ευρωπακ Ενωση  χωρς προκρυξη της θσης. Περαιτρω, γραψε τι η πρσληψη γινε «δι’ επιστολς του ττε Γ.Δ. του ΥΠΕΞ Νκου Αιμιλου προς το Μνιμο Αντιπρσωπο Κορνλιο Κορνηλου,»…. με οδηγες η ΜΑΕΕ να μεριμνσει για την πρσληψ του».
Περαιτρω, η εφημερδα θεσε το ερτημα πς ο προσληφθες γνριζε και επδειξε ενδιαφρον για μια θση που δεν εχε προκηρυχθε.
Επσης δημοσευσε φωτοτυπα του προφλ του στο Facebook, που, στη θση «πολιτικς πεποιθσεις» γραψε ΑΚΕΛ. Η εφημερδα ανφερε τι δημοσευσε τη φωτοτυπα του προφλ του για του λγου το αληθς και περαιτρω γραψε τι η σζυγς του, «η οποα υπηρετε, επσης, στη διπλωματικ υπηρεσα, υπρξε μμισθη υπλληλος του ΑΚΕΛ και ταν στο εκλογικ επιτελεο του Δημτρη Χριστφια». Η εφημερδα αναδημοσευσε φωτογραφα απ ρεπορτζ της τον Οκτβριο του 2007, που παρουσιζει τη συζυγο ανμεσα στα στελχη του επιτελεου Δημτρη Χριστφια.
Η εφημερδα σχολασε τι το ζητομενο δεν ταν αν προσλφθηκε τομο απ οποιαδποτε κοιντητα αλλ κατ πσον ο προσληφθες πληροσε τα κατ τους νμους προσντα και κατ πσο «εθισται ο οποιοσδποτε Γ.Δ. …του Υπουργεου Εξωτερικν, να στλνει επιστολ στους Πρσβεις/Μονμους Αντιπροσπους, υποδεικνοντς τους τις προσλψεις στις οποες θα πρπει να προβον».
Η εφημερδα αποδοκμασε το γεγονς τι ο προσληφθες διορστηκε σε μια θση  χωρς να τηρηθον οι καθορισμνες διαδικασες και χωρς ο διος να χει τα απαιτομενα προσντα, λγω των πολιτικν του πεποιθσεων και των στενν δεσμν του με το ΑΚΕΛ, σε αντιδιαστολ με τις διαδικασες πλρωσης δετερης ανλογης θσης, η οποα προκηρχθηκε και πληρθηκε στερα απ προσωπικ συνντευξη.
Σμφωνα με σα το ζεγος ανφερε στην Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, η εφημερδα δεν πρε τη συγκατθεση των εμπλεκμενων προσπων για τη δημοσευση των στοιχεων τους. Επσης εκφρστηκαν ανησυχες απ το ζεγος τι, τα στοιχεα που δημοσιετηκαν, αποκαλπτουν την ταυττητα των παιδιν τους και θα ταν δυνατ να θσουν σε κνδυνο την ασφλει τους απ αντιδρσεις ακραων εθνικιστικν ομδων. Η Επτροπος ανφερε στην επιστολ της τι σμφωνα με την πγια θση της, στα δημοσιεματα των ντυπων μσων πρπει να περιλαμβνονται μνο οι πληροφορες που εξυπηρετον τους σκοπος των εν λγω ρθρων και να σταθμζονται οι επιπτσεις που πιθανν να επιφρει η δημοσιοποηση στοιχεων στις οποες  εμπλκονται και/ επηρεζονται παιδι.
Η δημοσιογρφος που γραψε την εδιση Μικαλλα Λοζου γειρε το θμα του χρνου υποβολς του παραπνου, δεδομνου τι το παρπονο διαβιβστηκε στην Επιτροπ απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο αφο παρλθε η προθεσμα των 30 ημερν. Η Επιτροπ εξτασε το θμα και αποφσισε τι με βση τους κανονισμος και την πρακτικ της, το παρπονο εχε υποβληθε εμπρθεσμα,  εφ’ σον τθηκε στην Επτροπο μσα στην προβλεπμενη απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, στω και αν στην Επιτροπ διαβιβστηκε με μεγλη καθυστρηση.
Παρ τατα, η δημοσιογρφος, στην απντησ της προς την Επιτροπ επμενε στο εκπρθεσμο του παραπνου και επ πλον θεσε και λλα θματα, των οποων η Επιτροπ επιλφθηκε προτο εισλθει στην εξταση της ουσας του παραπνου.
Ειδικτερα, η κ. Λοζου στη μακροσκελ απντησ της, η οποα διατυπθηκε σε εριστικ και υπεροπτικ φος και με απαξιωτικς αναφορς, τσο προς την Επιτροπ σο και προς την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, υποστριξε τι η Επιτροπ δεν θα πρεπε να εξετσει το παρπονο «καθτι στερεται κθε λογικς και στρφεται ενντια στην αυτονητη ελευθερα που θα πρεπε να εχε ο Τπος, να αποκαλπτει παρατυπες και να  αναδεικνει την λλειψη διαφνειας», και επσης τι θα πρεπε να επικροτσει την προσπθει της να φανερσει την αλθεια σχετικ με την υπθεση «και χι να πφτει στην παγδα να ταλαιπωρε τους δημοσιογρφους που επιδικουν να αναδεξουν τα κακς χοντα στον τπο μας». Περαιτρω συμβολευσε την Επιτροπ  «να αποφεγει να πφτει στην παγδα των κομματικν τερτιπιν, πως και η κ. Κουρσουμπ». Τλος, προβη στη διαπστωση τι «σε να πιο σωστ κσμο, σε να κρτος με μεγαλτερες ηθικς δεσμεσεις ναντι των πολιτν του… διφορες επιτροπς θα τρεχαν να διερευνσουν το θμα» του διορισμο του παραπονομενου και κατληξε με την κφραση λπης γιατ «στην Κπρο υπρχει προφανς λλειμμα σε αυτν τον τομα, καθς τσο η  Επτροπος για την Προστασα του Παιδιο σο και η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, διερευνον –και μλιστα εκπρθεσμα- τους δημοσιογρφους που προβησαν στην αποκλυψη του εν λγω σκανδλου».
Η Επιτροπ θεωρε χρσιμο να πληροφορσει τη δημοσιογρφο τι οι αφορισμο της στηρζονται σε ελλιπ πληροφρηση και στην προφαν γνοια του γεγοντος τι ο εκδοτικς οργανισμς που την εργοδοτε, με τη συμμετοχ ανωττων στελεχν του και σε συνεργασα με λλους εκδτες και ιδιοκττες ΜΜΕ και την οργνωση των δημοσιογρφων, συνστησαν την Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας με αποκλειστικ και μνη αρμοδιτητα  να πρττει αυτ που η κ. Λοζου ζτησε απ την Επιτροπ να μην κμει, δηλαδ να εξετζει παρπονα απ το κοιν για κατ’ ισχυρισμ παραβαση των Καννων της Δημοσιογραφικς Δεοντολογας απ τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρφους. Οι φορες, μεταξ των οποων και οι δημοσιογρφοι, αυτοβολως ανλαβαν την υποχρωση να συνεργζονται πρθυμα με την Επιτροπ στην εφαρμογ του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, και να μη θεωρον ως ταλαιπωρα την παρθεση των θσεν τους επ παραπνων που υποβλλονται για εξταση.
Οι φορες δεν ανθεσαν στην Επιτροπ -και δεν εχαν καννα δικαωμα εξουσιοδτηση να το πρξουν- να εξετζει παρατυπες της διοκησης οτε και να λαμβνει υπψη κατ την εκτλεση της αποστολς της πολιτικ κομματικ κριτρια, πως και με θρησκευτικ ευλβεια αποφεγει να πρξει. Τα μνα κριτρια που θεσαν οι φορες και τα οποα λαμβνει υπψη η Επιτροπ εναι αυτ που περιλαμβνονται στις πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και μνο. Ανμεσα στις πρνοιες αυτς εξχουσα θση κατχει η προσπιση του δικαιματος της ελευθερας κφρασης των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων, πργμα που η Επιτροπ χει κμει σε πολλς περιπτσεις, πντα με την επισμανση τι το δικαωμα αυτ ασκεται στο πλασιο των προνοιν του Κδικα για σκηση του δημοσιογραφικο λειτουργματος τσο με επδειξη θους και επαγγελματικς διαγωγς της υψηλτερης δυνατς στθμης, που περιλαμβνει και τη σεμντητα, σο και το σεβασμ των βασικν ανθρωπνων δικαιωμτων των πολιτν, ποιοι και να εναι.
Μετ τις απαρατητες αυτς επισημνσεις τις οποες κατστησαν αναγκαες οι αναφορς της κ. Λοζου, η Επιτροπ εξτασε την ουσα του παραπνου, που αναφερταν στο δικαωμα των μελν της οικογνειας των παραπονουμνων στην ιδιωτικ ζω και ειδικτερα στην αποκλυψη στοιχεων του ζεγους και των παιδιν τους, με ενδεχμενο να δεχθον επθεση απ ακραα εθνικιστικ στοιχεα.
Η κ. Λοζου ανφερε τι δημοσευσε φωτοτυπα μρους του προφλ στο λογαριασμ του προσληφθντος απ το Facebook και λλα στοιχεα για τη σζυγ του, ως μρος της τεκμηρωσης του ισχυρισμο της τι διορστηκε στην επμαχη θση επειδ ταν νθερμος υποστηρικτς και διθετε διασυνδσεις με το ΑΚΕΛ.
Επσης ανφερε τι ο διος εχε κμει ττοιες ρυθμσεις στε το προφλ του να βρσκεται σε δημσια θα και να εναι διαθσιμο σε κθε χρστη της ιστοσελδας και επλεξε να δηλσει δημοσως τι εναι νυμφευμνος και να τοποθετσει τη φωτογραφα του παιδιο του στην ιστοσελδα, αφνοντς την ορατ σε λους. Το διο πραξε και η σζυγς του.
Συνεπς, πως ανφερε, «και στις δο περιπτσεις οι διοι κατστησαν το παιδ τους αντικεμενο δημσιας θας και χι η αναπαραγωγ που γινε απ μρους της εφημερδας μιας δημσιας καταχρησης».
Επσης απρριψε τη θση τι το παιδ ταν αναγνωρσιμο γιατ η φωτοτυπα που δημοσευσε εχε διαστσεις 2Χ3 εκατοστν, στε τελικ στην εφημερδα φανονταν μερικς κηλδες χρματος. Επσης ανφερε τι δεν γραψε πως οι παραπονομενοι ταν γονες, αλλ μνο τι εναι παντρεμνοι.
Τλος απρριψε το ενδεχμενο τα γραφμεν της να θσουν  το ζεγος και τα παιδι τους σε κνδυνο απ τη δρσηακραων εθνικιστικν στοιχεων και τι ττοια δρση δεν παρατηρθηκε ποτ με αφορμ την ανδειξη μιας παρατυπας απ την εφημερδα, πως δεν παρατηρθηκε ττοια δρση απ ακραα στοιχεα ανμεσα στα δισεκατομμρια χρηστν του Facebook.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο αποκλειστικ κτω απ το πρσμα των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, και ειδικτερα του ρθρου 3 περ ιδιωτικς ζως, που προβλπει τι «η υπληψη και η ιδιωτικ ζω κθε προσπου τυγχνουν σεβασμο και δεν αποκαλπτονται στοιχεα προσωπικο χαρακτρα» και τι ττοια παρμβαση «μπορε να δικαιολογηθε μνο σε εξαιρετικς περιπτσεις και αποκλειστικ προς το δημσιο συμφρον», καθς και του ρθρου 11 περ μη παρμβασης στη ζω των παιδιν χωρς τη συγκατθεση αυτν που χουν την ευθνη γι’ αυτ και περ προστασας τους με βση τη Σμβαση των Ηνωμνων Εθνν για τα Δικαιματα του Παιδιο.
Απ την εξταση των ενπιν της στοιχεων, η Επιτροπ κατληξε στην απφαση τι η παρθεση των στοιχεων που δημοσευσε η εφημερδα, πως ονματα, φωτογραφα της συζγου και πολιτικς πεποιθσεις, η οποα κτω απ λλες περιστσεις θα συνιστοσε παραβαση των προνοιν του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, ταν θεμιτ στην προκειμνη περπτωση, λαμβανομνων υπψη λων των περιστατικν. Η εφημερδα εχε νμιμο δικαωμα να ασχοληθε με το θμα του διορισμο σε μια δημσια θση και να τεκμηρισει τον ισχυρισμ της τι ο διορισμς ταν παρτυπος, δημοσιεοντας σχετικ στοιχεα τεκμηρωσης.
Περαιτρω, τα στοιχεα που δημοσευσε ταν στοιχεα που τα εμπλεκμενα στο παρπονο τομα επλεξαν να κμουν τα δια γνωστ στο ευρτερο κοιν με την ανρτησ τους σε μια σελδα κοινωνικς δικτωσης, χωρς να θσουν περιορισμος ως προς τα τομα που θα μποροσαν να χουν πρσβαση σ’ αυτ. Σε ττοιες περιπτσεις δεν εναι λογικ να αναμνεται απ οποιοδποτε να προσφρει μεγαλτερη προστασα απ ση τα δια τα τομα επλεξαν για τον εαυτ τους.
Επσης, η Επιτροπ διαπστωσε τι δεν αποκαλφθηκαν προσωπικ στοιχεα του παιδιο, δεδομνου τι στο δημοσευμα δεν αναφρθηκε καν τι το ζεγος εχε παιδ, εν  η φωτοτυπα του προσωπικο λογαριασμο του παραπονουμνου ταν τσο μικρ στε τα πρσωπα των ατμων σ’ αυτ να μην εναι αναγνωρσιμα. Κατ συνπεια, η Επιτροπ αποφσισε τι το δημοσευμα δεν  παραβαζε πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.
Παρ τατα, η Επιτροπ επιθυμε να επισημνει για πολλοστ φορ τι τρτα τομα χουν δικαωμα στην προστασα των προσωπικν τους στοιχεων. Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι πρπει να αποφεγουν την αναφορ σε τρτα τομα την αποκλυψη προσωπικν τους στοιχεων, τα οποα δεν εναι απαρατητα για τους σκοπος μιας εδησης. Στην προκειμνη περπτωση και παρ το γεγονς τι το πρσωπο του παιδιο δεν ταν αναγνωρσιμο στη φωτοτυπα που δημοσιεθηκε, η συμπερληψ του μρους που αναφερταν στο παιδ δεν ταν απαρατητη για τους σκοπος της εδησης δεδομνου τι δεν πρσθετε τποτε σ’ αυτ.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...