EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (2/17/1/2013.) απ την Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο εκ μρους Τουρκοκπριου  και της ελληνοκυπρας συζγου του τι σε δημοσευμα του «Φιλελεθερου» τον Αγουστο του 2012 για αποκαλφθηκαν προσωπικ στοιχεα μελν της οικογνειας.
Ειδικτερα, στο παρπονο αναφρεται τι δημοσιεθηκαν τα ονματα του ζεγους, η εθνικ τους καταγωγ καθς και ο τπος διαμονς τους.
Το παρπονο υποβλθηκε με το διο λεκτικ και εναντον της εφημερδας «Σημεριν», αλλ η Επιτροπ διαχρισε τις δο περιπτσεις αφο διαπστωσε τι τα δημοσιεματα διφεραν ουσιωδς μεταξ τους ως προς τις λεπτομρειες που περιεχαν. (Ιδε και παρπονο 3/17/1/2013 εναντον Σημερινς)
Ο «Φιλελεθερος», κτω απ τον ττλο «Εξευτλισαν το διπλωματικ σμα» και τον υπτιτλο «Την ρα που γνεται διεθνς εκστρατεα κατ των ψευδοπανεπιστημων, το Υπουργεο Εξωτερικν εργοδοτε απφοιτ τους», η εφημερδα γραψε τι με οδηγες του ττε Γ.Δ. του Υπουργεου Εξωτερικν Νικλα Αιμιλου προς το Μνιμο Αντιπρσωπο της Κπρου στις Βρυξλλες προσλφθηκε με διαδικασες εξπρς Τουρκοκπριος με πτυχο απ πανεπιστμιο του ψευδοκρτους για τις ανγκες της Κυπριακς Προεδρας της ΕΕ.
Η εφημερδα παρθεσε επσης δλωση του κυβερνητικο εκπροσπου τι η πρσληψη γινε για «πολιτικος λγους» και γιατ ο προσληφθες «εναι ενντια στην Τουρκικ κατοχ».
Ο «Φ» ανφερε τι ο προσληφθες εναι απφοιτος του “Near East University” στην κατεχμενη Λευκωσα  απ το οποο πρε πτυχο στα τουριστικ και στη διοκηση και τι περαιτρω φοτησε για να χρνο στο βρετανικ Πανεπιστμιο Surrey απ που πρε «μεταπτυχιακ στη διοκηση ξενοδοχεων», μσω του οποου αναγνωρστηκε το πτυχο του ψευδοκρτους.
Η εφημερδα γραψε επσης τι ο προσληφθες εχε απολαβς 4.000 ευρ και δεν λφθηκε υπψη το γεγονς τι οι γνσεις του εξαντλονται στα τουριστικ-ξενοδοχειακ. Στην εδηση αναφρεται τι η Ελληνοκπρια σζυγς του προσληφθντος επσης εργαζταν κατ τον ουσιδη χρνο στην αντιπροσωπεα της Κπρου στις Βρυξλλες, χωρς να αναφρεται το νομ της.
Η εφημερδα συνδευσε το ρεπορτζ της με φωτογραφες που λφθηκαν απ την ιστοσελδα του “Near East University”, καθς και φωτοτυπα της επιστολς του κ. Αιμιλου με οδηγες για πρσληψη του στην οποα αναφρεται το νομ του. Στην επιστολ δδονταν οδηγες για την πρσληψ του «μσα στα πλασια της πολιτικς της Κυβρνησης για την σο καλτερη απασχληση των Τ/Κ για τις ανγκες της προεδρας του Συμβουλου της Ε.Ε. απ την Κυπριακ Δημοκρατα».
Στην καθ’ αυτ εδησ της η εφημερδα δεν ανφερε το νομα του προσληφθντος και το απλειψε απ το κεμενο της επιστολς που δημοσευσε σε παρπλευρη εδηση, αλλ χι και απ τη φωτοτυπα της επιστολς που συνδευσε τα κεμενα.
Σμφωνα με σα το ζεγος ανφερε στην Επτροπο Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο, η εφημερδα δεν πρε τη συγκατθεση των εμπλεκμενων προσπων για τη δημοσευση των στοιχεων τους. Επσης εκφρστηκαν ανησυχες απ το ζεγος τι, τα στοιχεα που δημοσιετηκαν, αποκαλπτουν την ταυττητα των παιδιν τους και θτουν σε κνδυνο την ασφλει τους απ αντιδρσεις ακραων εθνικιστικν ομδων.
Η Επτροπος ανφερε στην επιστολ της τι σμφωνα με την πγια θση της, στα δημοσιεματα των ντυπων μσων πρπει να περιλαμβνονται μνο οι πληροφορες που εξυπηρετον τους σκοπος των εν λγω ρθρων και να σταθμζονται οι επιπτσεις που πιθανν να επιφρει η δημοσιοποηση στοιχεων στις οποες  εμπλκονται και/ επηρεζονται παιδι.
Η Επιτροπ εξτασε το θμα του χρνου υποβολς του παραπνου, δεδομνου του χρνου που παρλθε και αποφσισε τι εχε υποβληθε εμπρθεσμα στην Επτροπο, αν και διαβιβστηκε στην Επιτροπ με μεγλη καθυστρηση. Κατ συνπεια θερησε το παρπονο ως υποβληθν εμπρθεσμα και αποφσισε να προβε στην εξτασ του.
Η Επιτροπ κρινε τι το δημοσευμα ασχολεται με να θμα δημοσου ενδιαφροντος δεδομνου τι πτεται ενεργειν και συμπεριφορς της διοκησης και λειτουργν της, που βρσκονται εντς των θεμτων τα οποα τα ΜΜΕ, στο πλασιο του δικαιματος της ελευθερας κφρασης χουν νμιμο δικαωμα να εξετζουν και να ασκον κριτικ επ’ αυτν.
Η Επιτροπ διαπστωσε τι η εφημερδα δεν επιδωξε να προβλει με υπερβλλοντα τρπο το νομα του προσληφθντος και τι αυτ αναφρθηκε μνο σε φωτοτυπα της επιστολς για το διορισμ του, που δημοσιεθηκε για τεκμηρωση της εδησης. Η αναφορ το ονματς του κρθηκε ως δικαιολογημνη τσο γιατ η δλωση του κυβερνητικο εκπροσπου περ διορισμο για πολιτικος λγους τον κατστησε οιωνο δημσιο πρσωπο, σο και  για το σκοπ του  δημοσιεματος, που ταν να ψξει τσο τη συμπεριφορ της δημσιας διοκησης σο και την κατληψη μιας δημσιας θσης απ τομο που κατ τον ισχυρισμ της δεν εχε δικαωμα να την κατχει, ως κτοχος πτυχου μη ανεγνωρισμνου απ το κρτος πανεπιστημου.
Εξ λλου δεν αποκαλφθηκε οποιοδποτε λλο στοιχεο που να οδηγε στην ταυττητα λλων προσπων και ειδικτερα των παιδιν του ζεγους.
Κατ συνπεια η Επιτροπ δεν διαπστωσε παραβαση οποιασδποτε πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...