EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΔΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (24/18/12/2013) που διατυπθηκε σε σημεωμα του Μιχλη Χατζηβασλη στο «Φιλελεθερο», τι διφορες ιστοσελδες αναπαργαγαν αποκλειστικ εδηση της εφημερδας για την παρξη πετρελαου σε τεμχιο της Κυπριακς ΑΟΖ, χωρς να αναφρουν την πηγ τους.
Το παρπονο ανφερε τι η ανρτηση γινε κατ τρπο που δινε την εντπωση τι η εδηση ταν το αποτλεσμα δημοσιογραφικς εργασας των ιστοσελδων που αναδημοσευσαν την εδηση.
Η Επιτροπ διερενησε το παρπονο και διαπστωσε τι λες οι γνωστς ιστοσελδες που αναδημοσευσαν την εδηση την απδωσαν στο «Φιλελεθερο», πλην της ιστοσελδας SigmaLive.
Η επμαχη εδηση δημοσιεθηκε κατ’ αποκλειστικτητα στο «Φιλελεθερο» στις 17/12/2013 και αναφερταν στην πιθαν παρξη αποθεμτων πετρελαου στο οικπεδο 12 της Κυπριακς ΑΟΖ που ανρχεται στα 1,2 με 1,4 δισεκατομμρια βαρλια.
Η εδηση αναρτθηκε την δια μρα, στις 9.24 πμ, στην ιστοσελδα SigmaLive που επσης δημοσευσε δηλσεις του Υπουργο Εμπορου και Ενργειας τις οποες καμε απ τις Βρυξλλες σε ραδιοφωνικ μσα ενημρωσης καθς και ραδιοφωνικς δηλσεις του πρην Διευθυντ Ενργειας στο Υπουργεο Εμπορου Σλωνα Κασνη.
Η ιστοσελδα απντησε τι η εδησ της δεν αποτελοσε λογοκλοπ, δεδομνου τι ο δημοσιογρφος Νικλας Ζαντος, που την γραψε, «χει προσωπικς πηγς στην εταιρεα Noble, οι οποες του δνουν πληροφορες για διφορα θματα και μλιστα με δικ τους πρωτοβουλα».
Επσης ανφερε τι το θμα ταν διαφορετικ ανεπτυγμνο απ την εδηση του «Φιλελεθερου και συνοδευταν απ δηλσεις απ τον Υπουργ Λακκοτρπη και απ τον Σλωνα Κασνη.
Τλος ανφερε τι «η κατηγορα χι μνο δεν ευσταθε αλλ την εκλαμβνουμε και ως προσπθεια διασυρμο τσο του καλο ονματος του δημοσιογρφου μας σο και της ιστοσελδας μας».
Απ την εξταση των ενπιν της στοιχεων η Επιτροπ διαπστωσε τι η εδηση της εφημερδας ανφερε επ λξει:
«Εχουμε 1,2 ως 1,4 δισ. βαρλια πετρελαου στο οικπεδο 12, σε βθος 24.600 ποδν και η αξα του μεριδου της Κπρου στο πετρλαιο υπολογζεται γρω στα 60 δισεκατομμρια ευρ, τα οποα μπορον να ξεκινσουν να εισρουν γρηγορτερα, χωρς να ανατρπονται οι σχεδιασμο για τερματικ φυσικο αερου.
Αυτ δεχνουν οι λεπτομερες τρισδιστατες και δισδιστατες σεισμογραφικς ρευνες που ολοκληρθηκαν πρσφατα στο τεμχιο, που διαχειρζονται οι Noble, Delk, Anver. Η πλρης ανλυση των δεδομνων θα ολοκληρωθε το αργτερο τον Απρλιον, ωστσο η κρια εικνα χει διαμορφωθε και οι αποκλσεις δεν αναμνεται να εναι σημαντικς.
Η εικνα της σημαντικς παρουσας πετραλεου –πντα οι ποστητες αφορον μνο το «12»-φρουν και ουσιαστικ αλλαγ σκηνικο, αφο το πετρλαιο δεν απαιτε οτε ιδιατερα χρονοβρες διαδικασες, οτε και μεγλες επενδσεις δισεκατομμυρων για εκμετλλευσ του.
Πληροφορες του «Φ» αναφρουν τι η Noble ενημρωσε τον Πρεδρο της Δημοκρατας για τα μχρι τρα στοιχεα στη συνντησ τους την περασμνη εβδομδα, με επιφυλξεις μχρι την ολοκλρωση των ανακρσεων.
Σμερα η Noble αναμνεται να δσει στης ΗΠΑ σημαντικ να στοιχεα για την Κπρο σε συνντηση με αναλυτς των μεγαλτερων τραπεζικν και επενδυτικν οκων του κσμου, για ευρτερη ανακονωση σε σχση με τις προοπτικς της».
Η εδηση του SigmaLive ανφερε επ λξει:
«Πετρλαιο, σε ποστητες απ 1,2 – 1,4 δισ. βαρλια, αξας €60 δισ. φανεται να χει εντοπιστε στο οικπεδο 12 της κυπριακς ΑΟΖ, με βση δισδιστατες και τρισδιστατες σεισμογραφικς ρευνες, που ολοκληρθηκαν πρσφατα στο συγκεκριμνο τεμχιο.
Σμφωνα με πληροφορες η πλρης ανλυση των δεδομνων θα ολοκληρωθε μχρι τον Απρλιο, ωστσο, η κρια εικνα χει διαμορφωθε και οι αποκλσεις δεν αναμνεται να εναι σημαντικς. Οι διες πληροφορες αναφρουν τι η Noble ενημρωσε τον Πρεδρο της Δημοκρατας, στη συνντησ τους την περασμνη εβδομδα.
Σμερα αναμνεται να δσει στις ΗΠΑ, σημαντικ να στοιχεα για την Κπρο σε συνντηση με αναλυτς των μεγαλτερων τραπεζικν και επενδυτικν οκων του κσμου. 
Απ την εξταση των δο κειμνων και τη σγκριση της φρασεολογας τους βγανει το αβαστο συμπρασμα τι τσσερις φρσεις της εδησης της εφημερδας χρησιμοποιθηκαν αυτοσιες στην αρχ της εδησης της ιστοσελδας.
Εναι δσκολο να δεχθε οποιοσδποτε τι θα μποροσαν να γραφτον τα δο κεμενα απ δο διαφορετικος δημοσιογρφους και να εναι επ λξει ταυτσημα σε τσσερις διαφορετικς φρσεις και με την δια σειρ.

Η προστασα των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας διπεται απ τις πιο κτω αρχς, οι οποες προκπτουν απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που παραπμπει επσης στην ισχουσα νομοθεσα, και επσης απ δικαστικς αποφσεις. Μχρι τρα δεν υπρχει ενιαα πολιτικ της Ευρωπακς Ενωσης επ του θματος αλλ η Ευρωπακ Επιτροπ επεξεργζεται οδηγα προς τα κρτη-μλη.
Το ρθρο 7 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που αποβλπει στην προστασα του δικαιματος πνευματικς ιδιοκτησας, προβλπει τι:
«Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο σβονται και εφαρμζουν το εκστοτε ισχον Δκαιο και συμβσεις που αφορον στην προστασα της πνευματικς ιδιοκτησας. Εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Το ρθρο 2 της Διεθνος Σμβασης περ Πνευματικς Ιδιοκτησας του 1968, πνω στην οποα στηρζονται πλεστες εθνικς νομοθεσες, καθορζει τι μεταξ λλων προστατεονται «φιλολογικ, καλλιτεχνικ και επιστημονικ ργα». Στον ορισμ αυτ περιλαμβνονται και τα δημοσιογραφικ κεμενα –που παρουσιζουν γεγοντα ιδες- σε ντυπα και ηλεκτρονικ ΜΜΕ, που ορζονται ως πνευματικ δημιουργματα. Η αναπαραγωγ αυτν των πνευματικν δημιουργημτων, ανεξρτητα απ την ποιτητα και το εππεδ τους, δεν επιτρπεται χωρς την δεια του κατχου των πνευματικν δικαιωμτων.
Σε περιπτσεις «πνευματικν δημιουργημτων» πως ορζονται πιο πνω, επιτρπεται η καλ τη πστη αναδημοσευση, πχ η δημοσευση αποσπασμτων απ ρθρα ιδεν για σκοπος κριτικς, κφρασης αντθετων ιδεν, ως μρος εδησης, ως επιχερημα προς υποστριξη συγκεκριμνων θσεων κλπ. Τα κριτρια της καλς πστης στις περιπτσεις αυτς εναι κατ πσο με την αναδημοσευση χει μεταβληθε ουσιωδς το αρχικ ρθρο και η αναδημοσευση δεν αποβλπει στην εξυπηρτηση του ιδου σκοπο με το πρωττυπο, κατ πσο η αναδημοσευση περιορζεται στο απολτως απαρατητο για τους σκοπος της χρσης, κατ πσο με την αναδημοσευση επιδικεται κρδος και κατ πσο με την αναδημοσευση μεινεται η εμπορικ αξα της προστατευμενης πνευματικς ιδιοκτησας. Η καλ τη πστη αναδημοσευση επιτρπεται απ τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ("εκε που επιτρπεται η αναδημοσευση'") αλλ υπ τους ρους που θτει ο Κδικας, δηλαδ με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ και με αναφορ στην προλευση.
Η προστασα αφορ σε «πρωττυπα συγγραφικ ργα» και με την ννοια αυτ τα γεγοντα στα οποα αναφρεται μια εδηση δεν θεωρονται πρωττυπα. Τα γεγοντα εναι το δημιοργημα κποιου ατμου αιτας και επομνως νας δημοσιογρφος να ΜΜΕ δεν μπορε να τα κατοχυρσει κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Κατ τον διο τρπο δεν μπορον να κατοχυρωθον ευρματα που αποκαλπτονται μσα απ δημοσιογραφικ ρευνα εφ’ σον αυτ δεν εναι το δημιοργημα του ερευνητ.
μως ο τρπος με τον οποο παρουσιζονται τα γεγοντα προπρχοντα δεδομνα σε να δημοσιογραφικ κεμενο, δηλαδ η επιλογ και η τοποθτηση των λξεων σε να κεμενο και εν τλει το φος (στυλ), αποτελον πνευματικ δημιουργα και προστατεονται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας.
Με βση τα πιο πνω, να ΜΜΕ μπορε να δημοσιεσει να μεταδσει γεγοντα που δημοσευσε μετδωσε προηγουμνως να λλο ΜΜΕ, ετε στερα απ δικ του επιβεβαωση των γεγοντων ετε και χωρς επιβεβαωση. Πρκειται για επιτρεπμενη αναδημοσευση, η οποα, μως, δεν μπορε να γνει με τη χρση του ιδου λεξιλογου, της διας φρασεολογας και του ιδου φους.
Επσης πρπει να γνεται υπ τους ρους του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που προβλπει τι «εκε που επιτρπεται, η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη». Στις περιπτσεις επιτρεπμενης αναδημοσευσης «τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
Νοεται τι το προν δημοσιογραφικς ρευνας επ γεγοντων που δημοσιετηκαν δεν θεωρεται αναδημοσευση αν η εδηση που προκυψε απ μια ττοια ρευνα υπερακοντζει ουσιωδς την αρχικ εναι μια εντελς διαφορετικ εδηση.
Με βση τα δεδομνα της υπθεσης και τις πιο πνω αρχς, η Επιτροπ κατληξε στην απφασ τι:
1. Τα γεγοντα -στην προκειμνη περπτωση η παρξη ποστητας πετρελαου στο τεμχιο 12 της Κυπριακς ΑΟΖ- εναι δημιοργημα των ατμων των αιτων που τα προκλεσαν και δεν μπορον να κατοχυρωθον κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας. Επομνως, ο «Φιλελεθερος» δεν μπορε να διεκδικσει πνευματικ δικαιματα σ’ αυτ και θα μποροσαν να δημοσιευθον να μεταδοθον και απ λλα ΜΜΕ, ετε στερα απ διερενηση και χωρς διερενηση, με την επιφλαξη μως της πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας τι «εκε που επιτρπεται η αναδημοσευση απ λλη πηγ γνεται με σεβασμ προς το συγγραφα/δημιουργ τον ιδιοκττη» και επσης της πρνοιας τι σ’ αυτς τις περιπτσεις «τα ΜΜΕ και οι λειτουργο των υποχρεονται να αναφρουν την προλευση».
2. Το φος, η επιλογ και η διευθτηση των λξεων σε να κεμενο αποτελον πνευματικ δημιουργα του δημοσιογρφου που το γραψε και προστατεονται απ το δικαωμα πνευματικς ιδιοκτησας. Επομνως οι φρσεις με τις οποες ο «Φιλελεθερος» απδωσε την εδηση για το γεγονς της ανακλυψης της παρξης πετρελαου εναι προστατεσιμες κτω απ το δικαωμα της πνευματικς ιδιοκτησας.
Συνακλουθα, η Επιτροπ αποφσισε τι στην περπτωση του δημοσιεματος του SigmaLive υπρξε παραβαση των προνοιν του Κδικα της προαναφερθεσας πρνοιας του ρθρου 7 του Κδικα περ προστασας των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας.
Η Επιτροπ θεωρε τι ανεξρτητα απ το σεβασμ των κατοχυρωμνων δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας ως ανωτρω, λγοι στοιχειδους αβροφροσνης μεταξ των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ σε να μικρ χρο πως η Κπρος συνηγορον υπρ του σεβασμο και της αναγνρισης της εργασας των λλων με την αναφορ της πηγς σε κθε περπτωση.
Επσης θεωρε τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ θα πρπει να αναφρουν, στις περιπτσεις και στο βαθμ που αυτ εναι δυνατ κατ περπτωση, με σο πιο συγκεκριμνο τρπο την πηγ προλευσης της πληροφρησς τους. Αυτ απ τη μια βοηθ το κοιν να εκτιμσει την αξιοπιστα της πηγς και των πληροφοριν και απ την λλη προστατεει και την αξιοπιστα του δημοσιογρφου, χοντας μως πντα υπψη τι η επκληση της αναδημοσευσης δεν αποτελε υπερσπιση για οποιαδποτε παραβαση.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...