EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΔ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΘΗΚΑΝ ΩΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΕΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε σειρ παραπνων απ την Κνηση για Ιστητα, Στριξη, Αντιρατσισμ -ΚΙΣΑ- (13/29/8/2013 και 14/29/8/2013 που αφοροσαν σε δημοσιεματα στις ιστοσελδες Alithia Online και ONLY.CY και 15/17/8/2013, 16/17/8/2013, 17/17/9/2013 και 18/17/9/2013, τα οποα αναφρονταν σε δημοσιεματα στην εφημερδα «Φιλελεθερος», στις ιστοσελδες NEWSIT και SIGMALIVE και στην εφημερδα «Σημεριν» αντστοιχα.

Τα δο πρτα παρπονα αφοροσαν σε δο διαφορετικ επεισδια. Στο να απ αυτ, που διαδραματστηκε στη διρκεια ελγχου της αστυνομας για εντοπισμ μεταναστν που διαμνουν παρνομα στην Κπρο, νας νδρας σπρωξε γυνακα αστυνομικ που κατγραφε τα στοιχεα μετανστριας στη Λευκωσα, με αποτλεσμα να πσει σε διερχμενο αυτοκνητο και να υποστε ελαφρ τραματα. Στο δετερο επεισδιο ο οδηγς αυτοκιντου σπρωξε αστυνομικ που τον σταμτησε κοντ στην Πλα για λεγχο της ταυττητας δο συνεπιβατν του, , που διφυγαν τρχοντας.
Η ΚΙΣΑ υποστριξε τι η παρλειψη της αναφορς στην εθνοτικ καταγωγ των εμπλεκομνων τσο απ κυβερνητικος λειτουργος σο και απ τα ΜΜΕ και λαμβνοντας υπψη το κλμα που χει αρχσει να δημιουργεται εναντον των μεταναστν ταν σκπιμη και αντιδεοντολογικ και τι ο τρπος με τον οποο τα ΜΜΕ χειρστηκαν τις ειδσεις αυτς στοχοποιοσε τους μετανστες.
Η Επιτροπ διαπστωσε τι τα δο πρτα δημοσιεματα αποτελοσαν αυτοσια μεταφορ του περιεχομνου αστυνομικο δελτου και περιεχαν κποιες ανακρβειες (το σπρξιμο χαρακτηρστηκε στους ττλους ως ξυλοδαρμς  και το επεισδιο τοποθετθηκε στην Πφο αντ στη Λευκωσα) που δεν θεωρθηκαν ιδιατερα σοβαρς.
Τα λλα τσσερα παρπονα αναφρονταν σε δημοσιεματα τα οποα αφοροσαν σε δο γυνακες που εκδδονταν -και εχαν αναγνωρισθε απ τις αρχς ως θματα εκμετλλευσης-, εν εχαν διαγνωσθε με σοβαρς μολυσματικς ασθνειες. Κποια δημοσιεματα αναφρονταν στην ανησυχα που προκλθηκε μεταξ ανδρν που δυνατ να εχαν συνευρεθε με τις γυνακες αυτς. Τα δημοσιεματα περιεχαν εκτενες αναφορς σε δηλσεις κρατικο λειτουργο υγεας.
Η ΚΙΣΑ παραπονθηκε τι τα δημοσιεματα ταν παραπλανητικ και προωθοσαν τη ξενοφοβα, τη μισαλλοδοξα και το ρατσισμ και επσης τι αποκλυπταν προσωπικ δεδομνα των δο γυναικν. Επσης διατπωσε επικρσεις για δηλσεις κρατικο λειτουργο, στις οποες στηρχθηκαν σε μεγλο βαθμ τα δημοσιεματα.
Η Επιτροπ δεν θερησε σκπιμο να αποφανθε επ των λεπτομερειν ετε των δημοσιευμτων ετε των παραπνων, γιατ κρινε τι θα ταν πιο πρσφορο και αποτελεσματικ να επικεντρωθε στο σοβαρ θμα του φαινομνου της δημιουργας αντιμεταναστευτικο κλματος και αισθημτων προκατληψης εναντον των αλλοδαπν στο σνολ τους. Αυτ ταν προφανς απ το γεγονς τι ακροδεξι οργνωση εκμεταλλετηκε τα δημοσιεματα για να εκδσει σαφς ξενοφοβικς και ρατσιστικς ανακοινσεις εναντον της παρουσας αλλοδαπν στην Κπρο.
Η Επιτροπ σημεωσε το γεγονς τι κατ καννα δηλσεις επισμων (εκπροσπων της Αστυνομας και λλων κρατικν λειτουργν) καθς και δημοσιεματα στα ΜΜΕ οσκις αναφρονται σε περιπτσεις αδικημτων, εγκλημτων ακμη και απλς παραβατικς συμπεριφορς, στις οποες τα ποπτα τομα δεν εναι Κπριοι, κνουν ειδικ αναφορ στο γεγονς τι οι εμπλεκμενοι εναι αλλοδαπο. Το διο δεν συμβανει οσκις οι ποπτοι εναι Κπριοι, δηλαδ δεν αναφρεται η εθνοτικ καταγωγ των υππτων.
Η Επιτροπ θεωρε τι στερετυπη αναφορ σε αλλοδαπος ταν δεν υπρχει αποχρν λγος οδηγε σε διαχωρισμ του τπου «εμες και οι λλοι» και τενει να δημιουργσει στσεις και συμπεριφορς προκατληψης εναντον των αλλοδαπν και να καλλιεργσει κλμα ξενοφοβας και μισαλλοδοξας, που οδηγε σε ρατσισμ και ρατσιστικς συμπεριφορς, καθς και στην εδραωση της  αβσιμης και λανθασμνης αντληψης τι για λα τα κακ στον τπο φτανε ευθνονται οι ξνοι.
Παρλληλα, η Επιτροπ θεωρε τι οι κρατικο λειτουργο, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι πρπει να αποφεγουν σαρωτικς αναφορς σε λαθρομετανστες, δεδομνου τι υπρχουν διφορες κατηγορες αλλοδαπν που διαμνουν στην Κπρο.
Οι κρατικο λειτουργο, τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι θα πρπει να διακρνουν μεταξ των διαφρων κατηγοριν αλλοδαπν, πως εναι αυτο που χουν νμιμη δεια παραμονς και εργασας χουν ττοιο δικαωμα, πως εναι οι κοινοτικο  και ακμη και σοι δυνατ να φθασαν παρνομα και εναι αιτητς πολιτικο ασλου, δεδομνου τι και η περπτωσ τους ρυθμζεται απ το νμο, και ατμων που βρσκονται στην Κπρο παρνομα. Ττοιες περιπτσεις εναι εκενες στις οποες αλλοδαπο φθασαν παρνομα χωρς να περσουν απ τον λεγχο των μεταναστευτικν αρχν παραμνουν στην Κπρο μετ τη λξη της δειας παραμονς τους. Πρπει επσης να χουν υπψη τι ανεξρτητα απ το καθεστς τους, οι αλλοδαπο χουν τα δια δικαιματα και τυγχνουν της διας προστασας απ το νμο ναντι παραβασης των ανθρωπνων δικαιωμτων τους.
Η Επιτροπ καλε τους κρατικος λειτουργος, τα ΜΜΕ και τους δημοσιογρφους να αποφεγουν αναφορς στην εθνοτικ καταγωγ οποιουδποτε εκτς απ τις περιπτσεις στις οποες η αναφορ εναι αναγκαα για το δημσιο συμφρον απολτως απαρατητη. Η πρακτικ της μη αναφορς στην εθνοτικ προλευση ατμων ακολουθεται σε λες τις Ευρωπακς χρες με ανεπτυγμνο το ασθημα της ανγκης για ιστιμη μεταχεριση και αποφυγ της υπθαλψης ξενοφοβικν αισθημτων.
Ο γενικς καννας εναι να αποφεγεται η αναφορ στην ιδιτητα ατμων ως αλλοδαπν αν ττοια αναφορ δεν θα εθεωρετο αναγκαα δεν θα γινταν στην περπτωση Κυπρων. Αυτ τον καννα αποδδει η πρνοια του ρθρου 12 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ αποφυγς απ’ ευθεας λλης αναφορς ενργειας εναντον προσπου, «η οποα περιχει στοιχεα προκατληψης με βση τη φυλ, το χρμα, τη γλσσα, τη θρησκεα, τις πολιτικς λλες πεποιθσεις, την εθνικ κοινωνικ προλευση, την περιουσα, την καταγωγ, την ηλικα, το φλο και το προσωπικ καθεστς…».

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...