EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΠΙΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΝΕΚΡΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (9/12/3/2012). απ τον Ιωννη Παπαδπουλο τι ο τρπος με τον οποο η εφημερδα «Πολτης» κλυψε ειδησεογραφικ τη δολοφονα του γιο του Αντρα, στις 3/2/2012 συνιστοσε σπλωση της μνμης του, δεδομνου τι τον παρουσαζε ως «νον» της νκτας, δδοντας την εντπωση τι «σως του ταριαζε ττοιο τλος».
Το παρπονο ανφερε, επσης τι το χαδευτικ «Αφρς» που εχε ο γις του απ μικρ παιδ και δεν εχε καμι σχση με την ενλικη ζω του, παρουσιστηκε «με μεγλα γρμματα ως νομα ‘νονο’ της νκτας».
Το παρπονο εναντον του «Πολτη» διατυπθηκε παρπλευρα με το κριο παρπον του που αφοροσε στην εφημερδα «Σημεριν» (υπθεση 8/12/3/2012).
Η εφημερδα απντησε τι δεν εχε αναφερθε σε εγκληματικ δραστηριτητα του δολοφονηθντος, που να αποτελοσε εικασα στη βση αννυμων πληροφοριν και τι δημοσευσε μνο δηλσεις του Αστυνομικο Διευθυντ Λευκωσα τι ο δολοφονηθες «ταν γνωστς στην Αστυνομα, καθς την απασχολοσε για διφορες υποθσεις».
Απ την εξταση των δημοσιευμτων του «Πολτη» η Επιτροπ διαπστωσε τι η ειδησεογραφα της, στις 5 και 6 Φεβρουαρου, 2012, περιορστηκε κυρως στην παρθεση των γεγοντων γρω απ τη δολοφονα. Η εφημερδα παρθετε την προαναφερθεσα δλωση του Αστυνομικο διευθυντ Λευκωσας και περαιτρω τι «δο απ τα σενρια που εξετζει η αστυνομα εναι η δολοφονα να σχετιζταν με θματα προστασας, με αγοραπωλησα ναρκωτικν».
Η εφημερδα δημοσευσε αργτερα εκτενστερο ρεπορτζ για τον τρπο δρσης των φατριν στη στρατολγηση νων για να τους χρησιμοποιον στις εγκληματικς τους ενργειες, το οποο διακρινταν απ πνεμα συμπθειας προς την οικογνεια του δολοφονηθντος.
Η Επιτροπ εξτασε το παρπονο με συμπθεια προς τον πνο του πατρα αλλ με αποκλειστικ κριτριο τις πρνοιες του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, ιδιατερα εκενες που αναφρονται στην ακρβεια των πληροφοριν και στην επδειξη ευαισθησας κατ την παρουσαση θεμτων που σχετζονται με εγκλματα, το θνατο και την πρκληση ανθρπινου πνου.
Η Επιτροπ αποφσισε τι στην προκειμνη περπτωση η εφημερδα εχε  δικαωμα δημοσευσης πληροφοριν απ επνυμες αννυμες αστυνομικς πηγς, οι οποες κατ την κρση της εχαν αρμοδιτητα να μιλσουν με εγκυρτητα για τη δολοφονα. Η εφημερδα παρθεσε μνο τη δλωση του Αστυνομικο Διευθυντ Λευκωσας και πληροφορες απ αστυνομικς πηγς τι ο δολοφονηθες «ανκε σε συγκεκριμνη φατρα και απασχολετο σε νυκτερινς δραστηριτητες», με την προσθκη των εκδοχν που εξταζε η αστυνομα σε σχση με το γκλημα.
Συνακλουθα, η Επιτροπ αποφσισε τι δεν υπρχε παραβαση της πρνοιας του Κδικα περ της ακρβειας των πληροφοριν σμφωνα με το οποο:
«Τα Μ.Μ.Ε. μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια…» και «εν χουν δικαωμα να προβανουν σε αναλσεις και να υποστηρζουν συγκεκριμνες θσεις, εν τοτοις θα πρπει να καθιστον σαφ τη δικριση μεταξ γεγοντος και ερμηνεας, σχολου εικασας».
Η Επιτροπ εξτασε και το παρπονο για τη χρση του επιθτου «Αφρς» που εχε ο δολοφονηθες, το οποο, πως εξγησε ο πατρας του, το εχε πρει λγω της αθλητικς του δραστηριτητας και χι της ανμιξς του σε εγκληματικς πρξεις. Η Επιτροπ αποφσισε τι η χρση του επιθτου απ τον «Πολτη» αποτελοσε νμιμη χρση ενς επιθτου με το οποο ταν γνωστς ο δολοφονηθες και δεν παρπεμπε σε πιθαν ανμιξη του σε εγκληματικς φατρες, πως συνβη με την εφημερδα «Σημεριν», η οποα χρησιμοποησε το παρατσοκλι του σε συνρτηση με παρατσοκλια που εχαν γνωστ εγκληματικ στοιχεα, με τα οποα συνδεε το δολοφονηθντα.
Τλος, η Επιτροπ, με σεβασμ προς το δικαωμα των δημοσιογρφων και των ΜΜΕ να παρχουν πληροφρηση, υποδεικνει την υποχρωσ τους, με βση των Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, να επιδεικνουν παρλληλα ευαισθησα οσκις η πληροφρησ τους, σο γκυρη και αν τη θεωρον, εναι δυνατ να προκαλσει να οξνει τον ανθρπινο πνο, πως εναι προφανς τι συνβη με τον πατρα του δολοφονηθντος και λλα μλη της οικογνεις του.

 

 

 

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...