EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΠΡΕΣΒΗ ΝΙΚΟΛΑ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠ ΤΟΝ "ΠΟΛΙΤΗ"

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (30/19/11/2012)  απ τον πρσβη κ. Νικλα Αιμιλου, για τα πιο κτω δημοσιεματα της εφημερδας «Πολτης»:

  1. Ημερ. 19 Οκτωβρου 2012, με ττλο «Ζτησε επδομα και για τον γιο της συντρφου!», σελ. 1 και «ΥΠΕΞαρεση ...προνομων», σελ. 18.
  2. Ημερ. 14 Νοεμβρου 2012, με ττλο «ΥΠΕΞ: ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΩΝ -Οι γραφες απ δο γιναν τσσερεις», σελ. 1 και «ΥΠ.Εξαιρετικς τακτοποισεις», σελ. 3.
  3. Ημερ. 16 Νοεμβρου 2012, με ττλο «Ν. Αιμιλου - Διαβατριο στην ιδιαιτρα», σελ. 1 και «Αιτιολογημνη Παρατυπα» σελ. 3
  4. «Με ποψη - Μικρογραφα διοκησης», ημερ. 17ης Νοεμβρου, σελ. 12 και «Διπλωματικ ... πρτα», διας ημερομηνας, σελ. 17.
  5. «Επιτπια ... τα απρρητα», ημερ. 18ης Νοεμβρου, σελ. 19.

Ο παραπονομενος υπηρετε στο Υπουργεο Εξωτερικν και διετλεσε πριν απ το παρπονο Μνιμος Αντιπρσωπος στις Βρυξλλες και Γενικς Διευθυντς στο Υπουργεο (2009-2012), εν ταν υπβαλε το παρπονο ταν Μνιμος Αντιπρσωπος στην δρα των Ηνωμνων Εθνν στη Να Υρκη.

Τα  δημοσιεματα για τα οποα υποβλθηκαν παρπονα φρουν την υπογραφ του δημοσιογρφου Μιχλη Θεοδρου και στηρζονταν σε επιστολς  του κ. Αιμιλου προς το Υπουργεο Εξωτερικν, στις οποες η εφημερδα εχε αποκτσει πρσβαση . Τα δημοσιεματα συνοψζονται στα ακλουθα θματα:
 (α) Κατ’ ισχυρισμ πρσληψη της τως συζγου του ως μλους του επιτπιου προσωπικο στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Κπρου στις Βρυξλλες.
(β) Ατημα για καταβολ εκπαιδευτικο επιδματος για το γιο της συντρφου του και καταβολ εκπαιδευτικο επιδματος στον ευρισκμενο στο εξωτερικ γι του εν ο διος υπηρετοσε στην Κπρο.
 (γ) κδοση διπλωματικο διαβατηρου στη σντροφο του.
(δ) Στριξη του αιτματος της ιδιαιτρας γραμματως του στη Μνιμη Αντιπροσωπεα στη Να Υρκη (ΜΑΝΥ) για κδοση σε αυτ διπλωματικο διαβατηρου.
(ε) Γεγοντα γρω απ τη στελχωση της ΜΑΝΥ και σκτσο-γελοιογραφα του κ. Αιμιλου.
Ο παραπονομενος υποστριξε τι στα δημοσιεματα υπρξε εσκεμμνη διαστρβλωση γεγοντων, ανακριβες πληροφορες και παρουσασ τους κατ τρπο που να δημιουργε εσφαλμνες εντυπσεις και επσης τι δεν ζητθηκαν απ την εφημερδα οι απψεις του ως μεσα επηρεαζμενου, ετε πριν ετε μετ τη δημοσευση τους.
Ο παραπονομενος ανφερε περαιτρω τι μια συνολικ ανγνωση και αξιολγηση των κειμνων που αναφρθηκαν πιο πνω «δεχνει τι η εφημερδα καταχρται το προνμιο της ενημρωσης που χει και της προστασας που απολαμβνει στο πλασιο της ελευθερας του λγου» και τι ο τρπος σκησης της δημοσιογραφας «που εσχτως μου επεφλαξε ο «Πολτης» ττε στην ουσα τσο ο παραπονομενος, σο και οποιοσδποτε λλος πολτης δημσιος λειτουργς, εναι ρμαιο στις διαθσεις κθε δημοσιογρφου ο οποος για οποιοδποτε λγο αποφασζει να τον πλξει προσωπικ και επαγγελματικ».
Περαιτρω ανφερε τι ταν τσο το μνος της εφημερδας να τον πλξει ηθικ, στε δεν δστασε να αναφερθε σε λλα πρσωπα, μεταξ των οποων και δο φηβοι,  «διασροντας τα και αναστατνοντας τη ζω τους». Επσης υποστριξε τι η εφημερδα σε λα τα κεμεν της χρησιμοποησε μα και μνη φωτογραφα του, που πως ανφερε επελγη σκπιμα, η οποα τον παρουσαζε την ημρα που προσλθε για να καταθσει στην Επιτροπ Πολυβου για την κρηξη στο Μαρ και η οποα ενδεχομνως να δημιουργε συνειρμος.
Η Επιτροπ, αφο εξτασε το σνολο των δημοσιευμτων του «Πολτη» που ανφερε ο παραπονομενος δεν χει καμι αμφιβολα τι γρφτηκαν με επικριτικ διθεση. Περ αυτο δεν αφνει καμι αμφιβολα η δια η εφημερδα, η οποα στις  17 Νοεμβρου, 2012 δημοσευσε ρθρο υπ τον ττλο «Μικρογραφα διοκησης»,  σαφς επικριτικ για τα συμβανοντα στο Υπουργεο Εξωτερικν, αναφροντας τι «ετε εναι σημαντικ σκνδαλα ετε ασμαντες παρατυπες… περιγρφουν την παγιωμνη αντληψη που καλλιεργεται απ συγκεκριμνους αντερους λειτουργος της Δημοκρατας για την εργασα τους και της σχση τους με αυτ».
Εκαμε ιδιατερη αναφορ στον κ. Αιμιλου, «πρσβη με απαρμιλλες εμπειρες και γνσεις» αναφροντας τι «ελγχεται για σειρ αποφσεων αιτημτων του, τα οποα ομολογον σχση αδικοπης οφειλς του κρτους προς το πρσωπ του» και επσης τι «ετε πρκειται για εκπαιδευτικ επιδματα ετε πρκειται για την παρτυπη κδοση διπλωματικν διαβατηρων ετε ακμα πρκειται για την απλ μετθεση μιας γραμματως στη ΜΑΝΥ, ο κ. Αιμιλου δεχνει να χει χσει το μτρο ως προς τη σχση εξυπηρτησης δημσιου συμφροντος και εκτλεσης της εργασας του». Ανφερε επσης  τι παρμοιες συμπεριφορς εναι που ενδεχομνως καλλιεργον στα νετερα στελχη την εντπωση τι το ΥΠΕΞ εναι κτι σαν τσιφλκι, οπτε η πολιτικ ηγεσα του ΥΠΕΞ, αν θλει αυτ η νοοτροπα να παταχθε, οφελει να αντιμετωπσει με παραδειγματικ τρπο τα αιτματα και τις συμπεριφορς ενς εκ των επιφανστερων διπλωματν της Κπρου».
Σε σχση με το ρθρο αυτ ο κ. Αιμιλου παραπονθηκε τι  η εφημερδα καλοσε την πολιτικ του προστμενο να τον χρησιμοποισει ως εξιλαστριο θμα και αποδιοπομπαο τργο για λα τα κακς κεμενα τις τελευταες δεκαετες στο Υπουργεο Εξωτερικν και τι το περιεχμενο του ρθρου συνιστοσε βναυση προσβολ της προσωπικς και επαγγελματικς του υπστασης.
Η Επιτροπ θερησε σκπιμο, προτο επιληφθε των λεπτομερειν των δημοσιευμτων και σε μεση σχση με την πιο πνω θση του κ. Αιμιλου, να ασχοληθε με δο σημεα που ανφερε ο παραπονομενος. Το πρτο αφορ την κριτικ της εφημερδας για ενργεις του και το δετερο την υποχρωση των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων να παρχουν σε μεσα επηρεαζομνους απ δημοσιεματ τους την ευκαιρα αντκρουσης.
Η Επιτροπ θεωρε τι οι δημοσιογρφοι και τα ΜΜΕ, στο πλασιο της ελευθερας κφρασης, χουν το δικαωμα να δημοσιεουν πληροφορες που αναφρονται στη δημσια διοκηση και σε αξιωματοχους λειτουργος της στο πλασιο σκησης των καθηκντων και αρμοδιοττων τους και να ελγχουν πρξεις παραλεψεις τους, ασκντας κριτικ και διατυπνοντας επικρσεις, δεδομνου τι στηρζονται επ πραγματικν γεγοντων. Κατ συνπεια, η Επιτροπ δεν θεωρε τι η σκηση κριτικς για ενργειες του παραπονομενου στο πλασιο της επαγγελματικς του δραστηριτητας εναι εκτς του πλαισου του δικαιματος κφρασης. Αντθετα, βρισκταν εντς των δικαιωμτων της εφημερδας στο πλασιο της αποστολς της και του δικαιματος της ελευθερας κφρασης να κρνει ενργεις του με τον τρπο με τον οποο τις κρινε και να ζητσει αντιμετπισ τους απ τους μεσα αρμοδους. Σε τελευταα ανλυση δεν εναι δημοσιεματα εφημερδων που καθορζουν την επαγγελματικ υπσταση δημσιων λειτουργν και την αντιμετπισ τους απ την προσταμνη αρχ αλλ η δικ τους συμπεριφορ και ενργειες, καθς και η επρκεια στην εκτλεση των καθηκντων τους. Συναφς, η Επιτροπ σημεωσε τι η εφημερδα αναγνρισε απαρμιλλες εμπειρες και γνσεις στον παραπονομενο και  το χαρακτρισε να των επιφανστερων διπλωματν.
Κατ συνπεια, η Επιτροπ κρινε τι η κριτικ που σκησε η εφημερδα και οι επικρσεις που διατπωσε δεν παραβιζουν οποιαδποτε πρνοια του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας δεδομνου τι δεν συνιστοσαν προσωπικ επθεση, διασυρμ διαπμπευση του παραπονομενου.
Παρλληλα, η Επιτροπ τονζει τι το δικαωμα της ελευθερας κφρασης συνεπγεται αντστοιχη υποχρωση απ μρους των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων να ελγχουν την ακρβεια των πληροφοριν τους και εναι ρρηκτα συνυφασμνο με την υποχρωση τους να παρχουν το δικαωμα της απντησης, που περιλαμβνει την ταυτχρονη απκρουση, σε τομα που επηρεζονται μεσα.
Ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας προβλπει τι «τα ΜΜΕ μεριμνον στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια» (ρθρο 1) και επσης «παρχουν στους επηρεαζομνους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν» (ρθρο 2).
Η Επιτροπ θεωρε τι οσκις τα ΜΜΕ πρκειται να δημοσιεσουν πληροφορες για τομα  ισχυρισμος τρτων που εναι ενδεχμενο να θξουν λλα τομα, η κατλληλη περπτωση παροχς του δικαιματος απντησης εναι πριν απ τη δημοσευση. Τα ΜΜΕ οφελουν ελγχουν τις πληροφορες τους με το μεσα ενδιαφερμενο τομο και να του παρχουν το δικαωμα αντκρουσης και σχολιασμο πληροφοριν δηλσεων που αφορον σ’ αυτ, για ταυτχρονη δημοσευση. ταν το δικαωμα αυτ παρχεται εκ των υστρων, η σκησ του καθσταται πλειστκις νευ αντικειμνου εναι αναποτελεσματικ, ταν θα χουν δη δημιουργηθε εντυπσεις. Στην προκειμνη περπτωση, προηγομενη επικοινωνα με τον παραπονομενο θα συνβαλλε στην αποφυγ ανακριβειν στα επμαχα δημοσιεματα, στα οποα λεπτομερστερη αναφορ θα γνει στη συνχεια.
Για το λγο αυτ, η Επιτροπ κρινε τι η παρλειψη εκ των προτρων επικοινωνας με τον παραπονομενο για θματα που τον αφοροσαν μεσα, συνιστ παραβαση των προνοιν του Κδικα περ καταβολς μριμνας για αποφυγ δημοσευσης ανακριβν πληροφοριν  και παροχ του δικαιματος απντησης.

Αναλυτικ εξταση των παραπνων:

  1. Φερμενη πρσληψη της τως συζγου του παραπονομενου στη Μνιμη Αντιπροσωπεα στις Βρυξλλες.

 

Ο Πολτης δημοσευσε στις 14 Νοεμβρου, 2012, κτω απ τον επτιτλο «Ενκρινε την υπερριθμη πρσληψη της συζγου του στις Βρυξλλες» και με ττλο «ΥΠ.Εξαιρετικς τακτοποισεις» εδηση που ανφερε τι ο κ. Αιμιλου, ως Γενικς Διευθυντς του Υπουργεου Εξωτερικν, εχε εγκρνει το Φεβρουριο του 2012 «την πρσληψη της τως συζγου του στη θση γραφως-δακτυλογρφου στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Κπρου στις Βρυξλλες». Η εφημερδα ανφερε τι ο παραπονομενος ενκρινε κατλογο με τσσερις αιττριες, μεταξ των οποων και η τως σζυγς του, απ τις οποες η Μνιμη Αντιπροσωπεα θα προσλμβανε δο. Εγραψε επσης τι τελικ προσλφθηκαν και οι τσσερις.
Ο παραπονομενος αναφρει τι η επιστολ του Υπουργεου προς τη Μνιμη Αντιπροσωπεα την οποα επικαλστηκε ο «Πολτης» αφοροσε σε προσφορ εργασας και χι σε πρσληψη, για σκοπος επιλογς απ τη Μνιμη Αντιπροσωπεα  δο ατμων απ τα τσσερα του καταλγου που εχε υποβληθε στο Υπουργεο.
Τελικ η τως σζυγς του, αν και της προτθηκε θση, επλεξε να απορρψει την προσφορ διορισμο της και δεν εργοδοτθηκε στις Βρυξλλες.
Ο παραπονομενος ανφερε τι εχε τηλεφωνικ επικοινωνα με αντερο στλεχος της εφημερδας στις 15 Νοεμβρου, στο οποο ανφερε τα πιο πνω, αλλ η εφημερδα, κακπιστα πως υποστηρζει, στις 16 Νοεμβρου, 2012, σε λλο δημοσευμα που αναφερταν σε σστασ του για κδοση διπλωματικο διαβατηρου στην ιδιαιτρα του, αναφρθηκε και πλι σε φερμενη «υπερριθμη πρσληψη της τως συζγου του στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Κπρου κατ τη διρκεια της δικς του γενικς διεθυνσης του ΥΠΕΞ».
Στις 17 Νοεμβρου, 2012, ο «Πολτης» δημοσευσε επιστολ της τως συζγου του κ. Αιμιλου, στην οποα ανφερε τι αν και εχε εκδηλσει ενδιαφρον για τη θση στις Βρυξλλες, τελικ απρριψε την προσφορ για εργασα. Στην δια επιστολ παραπονθηκε τι το δημοσευμα για τη φοτηση του γιου της στις Βρυξλλες συνιστοσε αδικαιολγητη παρμβαση στην ιδιωτικ ζω ενς ανηλκου.
Η εφημερδα απντησε τι ο κ. Αιμιλου μετθεσε το θμα απ την ουσα του, που ταν  η γκριση απ τον διο της προσφορς της τως συζγου του να εργαστε στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Κπρου στις Βρυξλλες, δεδομνου τι ο κ. Αιμιλου δεν ελεγχταν για την τελικ γκριση, ως γενικς διευθυντς του Υπουργεου Εξωτερικν. Η εφημερδα ανφερε τι απολογθηκε για την ανακρβεια στην εδηση περ πρσληψης της συζγου του κ. Αιμιλου.
Η Επιτροπ αποφσισε τι στην εδηση αυτ υπρχε ανακρβεια κατ παρβαση της σχετικς πρνοιας του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας  (ρθρο 1) ως προς τον ισχυρισμ τι η τως σζυγος του κ. Αιμιλου προσλφθηκε  στη Μνιμη Αντιπροσωπεα, εν στην πραγματικτητα η δια απρριψε την προσφορ και δεν  αποδχθηκε το διορισμ, καθς και παρλειψη ελγχου της ακρβειας της πληροφορας.
Περαιτρω αποφσισε τι η εφημερδα παραβασε την πρνοια περ παροχς του δικαιματος απντησης με την παρλειψ της να δημοσιεσει δηλσεις στις οποες εχε προβε ο κ. Αιμιλου σε στλεχς της, αν και παραχρησε το δικαωμα αυτ στην τως σζυγ του.

  1. Ατημα για εκπαιδευτικ επδομα στο γιο της συντρφου του παραπονομενου και καταβολ εκπαιδευτικο επιδματος στο γιο του.

 

 Ο «Πολτης», στις 19 Οκτωβρου, 2012, δημοσευσε εδηση η οποα αναφερταν σε απρριψη απ το διευθυντ του τμματος Δημσιας Διοκησης και προσωπικο αιτματος του Υπουργεου Εξωτερικν για παραχρηση επιδματος για τη φοτηση του γιου της συντρφου του σε ιδιωτικ σχολεο στη Να Υρκη.  Το ατημα υποβλθηκε στερα απ προηγομενο ατημα του κ. Αιμιλου προς το Υπουργεο Εξωτερικν. Το Υπουργεο ανφερε στην επικοινωνα του με το τμμα Δημσιας Διοκησης τι ο σχετικς κανονισμς προβλπει εκπαιδευτικ επδομα μνο για τα τκνα δημοσων υπαλλλων που υπηρετον σε χρες του εξωτερικο –και χι σε τκνα συντρφων τους- αλλ πρθετε τι το ατημα θα πρεπε να εξετασθε «θετικ κατ’ εξαρεση» και παρθετε ως αιτιολογικ τι η σντροφος του κ. Αιμιλου εγκατλειψε την εργασα της στη Λευκωσα για να τον συνοδεσει στη Να Υρκη. Σμφωνα με την εδηση, το ατημα απορρφθηκε με το αιτιολογικ τι «η παραχρηση εκπαιδευτικο επιδματος σε περιπτσεις που δεν πληρονται οι προποθσεις δημιουργε επικνδυνο προηγομενο για λλες διεκδικσεις» .
Περαιτρω η εδηση αναφερταν στο εκπαιδευτικ επδομα που παραχωρθηκε στο γιο του κ. Αιμιλου, που κατ το χρνο της υποβολς του παραπνου φοιτοσε σε ιδιωτικ γαλλικ λκειο στης Βρυξλλες, με το σχλιο τι το επδομα αυτ δεν δικαιολογετο με βση τους ισχοντες κανονισμος, για το χρνο κατ τον οποο ο κ. Αιμιλου υπηρετοσε ως διευθυντς στο Υπουργεο Εξωτερικν.
Σε τι αφορ στο θμα του εκπαιδευτικο επιδματος για τον γιο του, ο κ. Αιμιλου ανφερε τι αυτ σαφς προνοεται απ τους σχετικος κανονισμος, ακμα και σε περιπτσεις στις οποες το τκνο φοιτ σε σχολεο που βρσκεται σε χρα διαφορετικ απ την χρα υπηρεσας του γονα. 
σον αφορ το θμα της ατησης για εκπαιδευτικ επδομα για τον υι της συντρφου του, ο κ. Αιμιλου ανφερε τι το ζτησε επικαλομενος τις ιδιαιτερτητες της περπτωσης, πιστεοντας τι πρεπε να εξετασθε, «αν και δεν εμππτει αυστηρς ομιλοντες στο γρμμα ενς πεπαλαιωμνου κανονισμο».
Ο «Πολτης» στο πλασιο της παρθεσης των απψεν του στην Επιτροπ  δεν αμφισβτησε σα παρθεσε ο κ. Αιμιλου για το εκπαιδευτικ επδομα του γιου του και ανφερε τι καμε αναφορ στο θμα αυτ μνο σε σχση με το ατημ του για κρατικ επιδτηση της φοτησης του γιου της συντρφου του σε ιδιωτικ σχολεο στη Να Υρκη, εν ο φυσικς πατρας του παιδιο εφρετο να εναι κτοικος Νας Υρκης.
Ως προς το θμα του αιτματος για επδομα για το γιο της συντρφου του, ο «Πολτης» ανφερε στην Επιτροπ τι ο κ. Αιμιλου, με τα αιτματ του προς τη Δημοκρατα, πως και με το παρπον του στην Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, δεχνει να καλλιεργε μα ιδιτυπη αντληψη για τη σχση του με τον εργοδτη του. Σμφωνα με την εφημερδα, η  αντληψη αυτ πτεται του δημοσου ενδιαφροντος, καθς ενοτε συνεπγεται επιπλον κστος για το κρτος.
Υπ το φως του γεγοντος τι ο κ. Αιμιλου κατθεσε –πως γραψε και η εφημερδα- παρπονο στο γραφεο της Επιτρπου Διοικσεως εναντον της απφασης απρριψης του αιτματος, η Επιτροπ αποφσισε να μην εξετσει προς το παρν τη πτυχ του παραπνου που αναφρεται στο ατημα για εκπαιδευτικ επδομα στο γιο της συντρφου του κ. Αιμιλου, θεωρντας τι το θμα πτεται βασικν ανθρωπνων δικαιωμτων.
Ως προς το θμα του εκπαιδευτικο επιδματος προς το γιο του κ. Αιμιλου, αν και ο «Πολτης» στην απντησ του προς την Επιτροπ δεν αμφισβητοσε σα ο κ. Αιμιλου ανφερε, η Επιτροπ διαπστωσε τι η εδηση της εφημερδας περιεχε ανακριβ πληροφορα  περ παρατυπας στην παραχρηση του επιδματος,  κατ παρβαση του ρθρου 1του Κδικα περ ακρβειας των πληροφοριν.

  1.  Εκδοση διπλωματικο διαβατηρου για τη σντροφο του κ. Αιμιλου.

 

Στην εδηση που δημοσευσε στις 19 Οκτωβρου, 2012, σχετικ με τα εκπαιδευτικ επιδματα, η εφημερδα καμε επσης αναφορ και στην κδοση διπλωματικο διαβατηρου στο νομα της συντρφου του κ. Αιμιλου «κατ παρβαση των σχετικν κανονισμν», το οποο χρησιμοποησε για να τον συνοδεσει σε υπηρεσιακ ταξδι στο Πεκνο, το οποο, μως, σμφωνα με την εφημερδα, εκενη εξακολοθησε να χρησιμοποιε.
Ο  κ. Αιμιλου ανφερε στο παρπον του προς την Επιτροπ τι το διαβατριο επεστρφη και πρσθεσε πως στην τηλεφωνικ επικοινωνα που εχε με την εφημερδα στις 15 Νοεμβρου εχε ενημερσει πως το διπλωματικ διαβατριο της συντρφου του επεστρφη στο Υπουργεο. Ο «Πολτης στις 16 Νοεμβρου γραψε τι «δεν χει δηλωθε ακμα απ το ΥΠΕΞ αν το εν λγω διπλωματικ διαβατριο χει επιστραφε».
Στις 17 Νοεμβρου η εφημερδα δημοσευσε δλωση της Υπουργο Εξωτερικν Ερατς Κοζκου Μαρκουλλ σμφωνα με την οποα, μετ το σχετικ δημοσευμα της εφημερδας, η σντροφος του κ. Αιμιλου επστρεψε το διπλωματικ διαβατριο που της εχε εκδοθε το 2010.
Σχετικ με την αναφορ στην εφημερδα τι το διαβατριο εχε εκδοθε «κατ παρβαση των σχετικν κανονισμν», ο κ. Αιμιλου ανφερε τι αυτ αποτελοσε θμα ερμηνεας των κανονισμν .
Η θση της εφημερδας εναι τι το διπλωματικ διαβατριο που εκδθηκε στη σντροφο του κ. Αιμιλου επιστρφηκε μετ τα σχετικ δημοσιεματα του «Πολτη». Η εφημερδα ανφερε επσης τι «δημσιος λειτουργς δεν μπορε να επικαλεται «θμα ερμηνεας» των κανονισμν για να κρψει μα παρατυπα του, την οποα ο «Πολτης» αποκλυψε στην κοιν γνμη».
Η Επιτροπ αποφσισε τι δεν υπρχε οποιαδποτε ανακρβεια στις προαναφερθεσες ειδσεις της εφημερδας, αλλ διαπστωσε τι η εφημερδα παρλειψε να δημοσιεσει τις δηλσεις που καμε προς στλεχς της ο κ. Αιμιλου στις 15 Οκτωβρου, κατ παρβαση της πρνοιας του Κδικα (ρθρο 2) περ παροχς του δικαιματος απντησης.

  1. Ατημα για κδοση διπλωματικο διαβατηρου για την ιδιαιτρα του κ. Αιμιλου.

Στις 16 Νοεμβρου, 2012, ο «Πολτης», κτω απ τη γενικ εισαγωγ τι «λο και περισστερα γγραφα του Υπουργεου Εξωτερικν, στα οποα αποκτ πρσβαση ο «Π», αφνουν εκτεθειμνο τον πρσβη Νκο Αιμιλου… αναφορικ με τις απαιτσεις του, οικονομικς και λλες, που προβλλει προς το κρτος,» γραψε τι ο κ. Αιμιλου, σε επιστολ του ημερομηνας 12ης Οκτωβρου, 2012, προς το Διευθυντ Εθιμοτυπας γραψε τι κρινε «αιτιολογημνο το ατημα της ιδιαιτρας γραμματως του στη μνιμη αντιπροσωπεα στα Ηνωμνα Εθνη για κδοση διπλωματικο διαβατηρου, γιατ θεωροσε «δκαιο λο το μνιμο προσωπικ που τοποθετεται στη ΜΑΝΥ, διπλωματικ και μη, να τυγχνει σης μεταχερισης και ειδικ στην παροσα περπτωση που η παροχ ωφελημτων απ τη φιλοξενοσα χρα κρνεται απ το εδος του διαβατηρου».
Την επομνη η εφημερδα επανλθε στο θμα γρφοντας τι το Υπουργεο Εξωτερικν απρριψε το ατημα για κδοση διαβατηρου στην ιδιαιτρα του κ. Αιμιλου και παρθεσε σχετικ δλωση της Υπουργο Εξωτερικν Ερατς Κοζκου Μαρκουλλ.
Ο κ. Αιμιλου ανφερε τι ο ττλος της εδησης «Αιτιολογημνη Παρατυπα» εναι παραπλανητικς. Περαιτρω ανφερε πως το ατημα δεν περιεχε καμα παρατυπα, οτε τυχν κδοση διπλωματικο διαβατηρου στην ιδιαιτρα του θα ταν παρτυπη, αφο με βση τις σχετικς αποφσεις του Υπουργικο Συμβουλου, ο Υπουργς Εξωτερικν χει σημαντικ βαθμ διακριτικς ευχρειας χοργησης διπλωματικο διαβατηρου σε πολτες, δημσιους υπαλλλους μη και τι  χουν εκδοθε δεκδες διπλωματικ διαβατρια σε δημσιους υπαλλλους, μλη του γραμματειακο προσωπικο, που υπηρετον σε Διπλωματικς Αποστολς της Δημοκρατας για λγους παρμοιους με εκενους που επικαλστηκε η ιδιαιτρα του στη σχετικ επιστολ της, δηλαδ για επτευξη φορολογικν απαλλαγν.
Ο κ. Αιμιλου υποστριξε τι το δημοσευμα αυτ καθιστ φανερ την παρξη κακοπιστας εκ μρους της εφημερδας και τι οι ττλοι των δημοσιευμτων ταν διατυπωμνοι κατ τρπο που να αναδεται η οσμ «σκανδλου» και «παρατυπας» οτως στε εκ προθσεως να επιτενεται η βλβη προς το πρσωπο του.
Η εφημερδα απντησε πως το ατημα μιας γραμματειακο λειτουργο να εκδοθε διπλωματικ διαβατριο στο νομ της δεν μπορε να δικαιολογεται στη βση των φορολογικν ελαφρνσεων που συνοδεουν το διπλωματικ διαβατριο, το οποο αποτελε επσημο γγραφο της Δημοκρατας.
Η Επιτροπ κρινε τι δεν υπρχε οποιαδποτε ανακρβεια στις πληροφορες που δημοσιεθηκαν στον ττλο της εδησης για το ατημα κδοσης διπλωματικο διαβατηρου στην ιδιαιτρα του κ. Αιμιλου. Η εφημερδα εχε το δικαωμα στο πλασιο του δικαιματος της ελευθερας κφρασης να κρνει με το δικ της τρπο το ατημα, εφ’ σο δεν υπρχει σαφς κανονισμς επ του θματος και υπ το φως της μη γκρισης του αιτματος να το χαρακτηρσει παρτυπο .

  1. Γεγοντα γρω απ τη στελχωση της ΜΑΝΥ και σκτσο-γελοιογραφα του κ. Αιμιλου.

 

Στις 18 Νοεμβρου, 2012, η εφημερδα δημοσευσε μακροσκελ εδηση για την οργνωση της αντιπροσωπεας στα Ηνωμνα Εθνη, στην οποα ανφερε τι υπλληλος του Υπουργεου Εξωτερικν εστλη στη Να Υρκη για να αναλβει το αρχεο επικοινωνιν αλλ με εισγηση του κ. Αιμιλου, ττε Γ.Δ. στο ΥΠΕΞ, ανλαβε ως ιδιαιτρα του Μνιμου Αντιπροσπου, θση την οποα θα αναλμβανε ο διο σε λγους μνες, «χωρς να υφσταται ττοια ανγκη», σμφωνα με τη θση της εφημερδας.
Στο πλασιο της εδησης αυτς ο «Πολτης» δημοσευσε σκτσο το οποο παρουσιζει τον κ. Αιμιλου ως μικροπωλητ να προσφρει διπλωματικ διαβατρια, συνοδευμενο απ φωτοτυπες επιστολν του κ. Αιμιλου για την κδοση διπλωματικο διαβατηρου στην ιδιαιτρα του και οδηγες πως η δια υπλληλος αναλβει καθκοντα ιδιαιτρας του Μνιμου Αντιπροσπου απ την ημερομηνα μετθεσς της στη Να Υρκη.
Ο κ. Αιμιλου παραπονθηκε τι το περιεχμενο της εδησης αυτς ταν  παραπλανητικ γιατ ο συντκτης της αγνοοσε παντελς τον τρπο οργνωσης και λειτουργας της Μνιμης Αντιπροσωπεας στη Να Υρκη και θεσε το ερτημα πς ταν σε θση να γνωρζει αν υπρχε ανγκη χι σε σχση με τη θση της ιδιαιτρας του Πρσβη.  Ανφερε επσης τι οι οδηγες του για τη θση της ιδιαιτρας γραμματως δθηκαν κατπιν συνεννησης με τον μεσα προκτοχο του Πρσβη και βασστηκαν στις συστσεις δο εκ των προκατχων του για την υπλληλο σε σχση με προηγομενη θητεα της στη MANY την περοδο 2000-2005.
Η Επιτροπ αποφσισε τι το κεμενο του δημοσιεματος αυτο δεν περιεχε οποιαδποτε ανακρβεια και τι οι απψεις που δημοσευσε η εφημερδα ταν θεμιτς στη βση των πληροφοριν που εχε και στο πλασιο του δικαιματος της ελευθερας κφρασης. Το δικαωμα αυτ περιλαμβνει την ελευθερα διατπωσης θσεων κριτικς για πρξεις παραλεψεις αξιωματοχων και λειτουργν της ευρτερης δημσιας διοκησης και για τον τρπο σκησς της , δεδομνου τι με αυτς σχολιζονται υπαρκτ γεγοντα εξακριβωμνες και ακριβες πληροφορες. πως αναφρθηκε και στην αρχ, το δικαωμα αυτ εναι μεσα συνυφασμνο με την υποχρωση παροχς του δικαιματος απντησης στους μεσα ενδιαφερομνους.
Η Επιτροπ αποφσισε επσης τι το σκτσο αποτελοσε μρος της λης εδησης και του σχολιασμο που περιχεται σ’ αυτ και δεν το κρινε ξεχωριστ.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...