EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε ατημα του Αρχηγο της Αστυνομας (υπθεση 28/8/10/2012) για ανληψη ενεργειν απ μρους της Επιτροπς σε σχση με φερμενη ρνηση του δημοσιογρφου Χρσανθου Τσουρολη να αποκαλψει πληροφορες για τομα που πιθαν να εμπλκονται σε κκλωμα διακνησης λαθρομεταναστν.
πως ανφερε ο Αρχηγς της Αστυνομας, κατ τη διρκεια της εκπομπς «60 λεπτ» του τηλεοπτικο σταθμο ΣΙΓΜΑ την 1η Δεκεμβρου, 2010, γινε λγος απ το δημοσιογρφο για κκλωμα διακνησης λαθρομεταναστν απ τις κατεχμενες προς τις ελεθερες περιοχς της Κπρου, με σκοπ την εξασφλιση επιδομτων απ την Κυπριακ Δημοκρατα, με τη συνδρομ και βοθεια δικηγρων, λειτουργν του Γραφεου Ευημερας, καθς και μελν της Αστυνομας.
Σμφωνα με την επιστολ του Αρχηγο της Αστυνομας, ο δημοσιογρφος ανφερε πως ταν διατεθειμνος να παραδσει στην Αστυνομα τα στοιχεα που κατεχε. Ο Αρχηγς της Αστυνομας ανφερε τι δθηκαν οδηγες στο Τμμα Ανιχνεσεως Εγκλημτων Αρχηγεου για διερενηση των ισχυρισμν που προβλθηκαν  και στις 15/10/12 ανακριτς συναντθηκαν με το δημοσιογρφο Χρσανθο Τσουρολη, ο οποος αρνθηκε να δσει οποιαδποτε στοιχεα που σχετζονται με την υπθεση, επικαλομενος το δημοσιογραφικ απρρητο.
Με τη συμπλρωση των εξετσεων, ο φκελος υποβλθηκε στο Γραφεο  του Γενικο Εισαγγελα, ο οποος δωσε οδηγες πως ενημερωθον η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και η Αρχ Ραδιοτηλερασης σχετικ με την ακλουθη παργραφο που περιλαμβνεται στην απντησ του προς την Αστυνομα:
 «Εκενο μως που πρπει να απασχολσει τους πιο πνω εναι το κατ πσο με τη στση τους βοηθον στην τιμωρα των παρανομοντων Λειτουργν του Δημοσου και στην εξλειψη ττοιων φαινομνων. Επσης, θα πρπει να τους απασχολσει και το ενδεχμενο με τη στση τους αυτ, κατ πσο συνεργον σε προβολ/παρουσαση θεμτων που δεν ανταποκρνονται στην πραγματικτητα αλλ αποσκοπον εκ μρους των δημοσιογρφων των Σταθμν σε αλλτριους σκοπος και εξυπηρτηση ιδιοτελν συμφερντων».
Ο Αρχηγς της Αστυνομας ζτησε τη λψη οποιωνδποτε ενεργειν στο πλασιο της αρμοδιτητας της Επιτροπς.
Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ξεκαθαρζει ευθς εξ αρχς τι οι ροι εντολς και οι αρμοδιτητς της καταγρφονται στον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, που αποτελον και το αποκλειστικ κριτριο των αποφσεων και ενεργειν της.
Η Επιτροπ εξτασε το θμα επισταμνα γιατ πτεται τσο των υποχρεσεων των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων σο και των ουσιωδν δικαιωμτων τους.
Στο πλασιο της εξτασης του θματος, η Επιτροπ ζτησε πληροφρηση απ τον κ. Τσουρολη, ο οποος απντησε τι πργματι στη διρκεια της εκπομπς ανφερε τι ταν πρθυμος  να δσει ονματα των φερομνων ως εμπλεκομνων στην Αστυνομα και να συμβλει στην τιμωρα τους. Ο κ. Τσουρολης επε ακμη τι εναι πρθυμος να πρξει αυτ που επε, στο βαθμ μως που δεν θα ζητηθον ενργειες απ μρους του, που θα μποροσαν να θσουν σε κνδυνο την προσωπικ του ασφλεια και την ασφλεια των μελν της οικογνεις του.
Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας διαπστωσε τι, με βση τις πρνοιες του Κδικα, χει αρμοδιτητα να εκδδει αποφσεις επ παραπνων αλλ δεν χει εξουσα  να δσει οδηγα σε οποιοδποτε ΜΜΕ δημοσιογρφο να προβε σε συγκεκριμνη ενργεια.
Περαιτρω, διαπστωσε πως ο Κδικας δεν περιχει οποιαδποτε πρνοια που να αναφρεται σε υποχρωση των δημοσιογρφων να παρχουν στις αρχς πληροφορες που συνλεξαν στο πλασιο της εργασας τους για τομα που εμπλκονται σε εγκλματα.
Η μνη υποχρωση των δημοσιογρφων που πηγζει απ τον Κδικα εναι να επιδεικνουν ευαισθησα σε θματα που αφορον στην εθνικ ασφλεια και να εναι ιδιατερα προσεκτικο και διακριτικο στην παρουσαση θεμτων πως η βα, το γκλημα, τα σεξουαλικ παραπτματα, ο ανθρπινος πνος και ο θνατος.
Στην προκειμνη περπτωση δεν υπρξε ισχυρισμς τι τα αναφερμενα στην επιστολ του Αρχηγο της Αστυνομας αδικματα, δηλαδ της διακνησης λαθρομεταναστν και της δλιας εξασφλισης επιδματος, εμππτουν στη σφαρα της εθνικς ασφλειας τι παραβιστηκαν οι λλοι ροι των της πιο πνω πρνοιας.
Εξ λλου, ο Κδικας ορζει τι οι δημοσιογρφοι  οφελουν  να τηρον την επαγγελματικ εχεμθεια για την πηγ πληροφοριν που λφθηκαν εμπιστευτικ και δεν υποχρεονται να αποκαλψουν την πηγ των πληροφοριν τους.
Η Επιτροπ καθοδηγθηκε επσης απ πρσφατη απφαση του Ευρωπακο Δικαστηρου Ανθρωπνων Δικαιωμτων στην υπθεση δο Ολλανδν δημοσιογρφων που εχαν κρατηθε στερα απ διταγμα  δικαστηρων της χρας τους για ρνησ τους να παραδσουν γγραφα τα οποα εχαν στην κατοχ τους. Τα γγραφα αναφρονταν σε  ρευνες των Ολλανδικν μυστικν υπηρεσιν για ποινικ ζητματα και ζητθηκε η παρδοσ τους με σκοπ την ταυτοποηση μσω εξτασης δακτυλικν αποτυπωμτων των ατμων που τους τα εχαν δσει (υπθεση Telegraaf Media Nederland Landelijke Media BV εναντον Ολλανδας).
Στην υπθεση αυτ το ΕΔΑΔ κρινε τι συνιστ παραβαση του δικαιματος σεβασμο στην ιδιωτικ και οικογενειακ ζω και του δικαιματος στην ελευθερα της κφρασης και πληροφρησης ο εξαναγκασμς δημοσιογρφων απ τις αρχς να αποκαλπτουν τις πηγς πληροφοριν τους και επβαλε πρστιμο στην Ολλανδα.
Εν ψει των ανωτρω, η Επιτροπ κρινε τι δεν μπορε να εμπλακε με οποιοδποτε τρπο στο υπ αναφορ θμα και τι δεν μπορε να ζητσει απ το δημοσιογρφο να αποκαλψει  στοιχεα που φρεται να υποσχθηκε στη διρκεια της εκπομπς του τι θα διδε στην Αστυνομα, πολ περισστερο αν τα στοιχεα αυτ θα μποροσαν να οδηγσουν στην αποκλυψη των πηγν του.
Ως προς την προτροπ στο ανωτρω απσπασμα της επιστολς του Γενικο Εισαγγελα για εξταση θματος ενδεχμενης ανακρβειας των πληροφοριν που μεταδθηκαν στη διρκεια της εκπομπς, η Επιτροπ αποφσισε τι δεν μπορε να ασχοληθε με το θμα, γιατ ο Κδικα προβλπει πως παρπονα υποβλλονται σε διστημα 30 ημερν απ φερμενη παραβαση προνοιν του.

 

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...