EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΠΟΛΙΤΗΣ"ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (25/11/10/2012) απ τον Αρχηγ της Αστυνομας εναντον της εφημερδας «Πολτης» για δημοσευμα στις 5 Οκτωβρου, 2012, αναφορικ με υπθεση παρτασης διαθεσιμτητας δο αστυνομικν για  ανρμοστη συμπεριφορ λγω φερμενης εμπλοκ τους σε  επεισδιο σε δημσιο χρο
Το επμαχο δημοσευμα, υπ τον ττλο «Εκδικητικς διξεις με κστος για τους φορολογομενους-Πληρνουμε τις εμμονς,» αρχζει με την ακλουθη εισαγωγ:

«Ο Αρχηγς Αστυνομας, ταν επιθυμε, «διυλζει τον κνωπα» εν σε λλες περιπτσεις δεν χει πρβλημα να «καταπιε την κμηλον».
«Χαρακτηριστικ εναι περπτωση του κυνηγητο εναντον δο αστυνομικν τους οποους επιμνει να καταδικει ακμα και παρ τις δικαστικς αποφσεις που χουν εκδοθε, εν την δια στιγμ «κνει ρευνες» για περιπτσεις πως τον ξυλοδαρμ αλλοδαπο απ μλη της προεδρικς φρουρς, χωρς να τολμ να αγγξει οποιονδποτε. Την δια τακτικ επιδεικνει και ναντι αντερου αξιωματικο, ο οποος κυκλοφορε μεθυσμνος, πυροβολε και βρζει δημοσως αστυνομικος. Πση εμπθεια πια;»
Στη συνχεια το δημοσευμα αναφρεται σε ακρωση της διαθεσιμτητας των δυο αστυνομικν απ το Αντατο Δικαστριο, την οποα χαρακτρισε «δικαστικ χαστοκι»,  εν εναντον της διαθεσιμτητας εχε εκδοθε προσωριν διταγμα, το οποο, μετ απ ρνηση του Γενικο Εισαγγελα να το υποστηρξει, γινε οριστικ.
Η εφημερδα, υπ τον υπτιτλο «αστειτητες» ανφερε τι η δικαιολογα του Αρχηγο για το νο διταγμα, δηλαδ «για να μην επηρεσουν μαρτυρες «προκαλε γλωτα, αφο η πειθαρχικ υπθεση χει σχεδν ολοκληρωθε και συνεπς δεν μπορον να επηρεαστον μρτυρες», δεδομνου μλιστα τι οι δο αστυνομικο μχρι πριν απ δο ημρες βρσκονταν στην υπηρεσα τους.
Ο Αρχηγς Αστυνομας  παραπονθηκε τι η εφημερδα καμε αναφορ «σε δθεν εκδικητικτητα προς τα δο μλη της Αστυνομας» και τι «οι ενργειες στις οποες προβη ο Αρχηγς Αστυνομας στο πλασιο διερενησης της καταγγελας, παρουσιζονται με παραπλανητικ, αρνητικ αλλ και ειρωνικ τρπο, αφο αφνονται αρκετς αιχμς στο πρσωπο του για δθεν εκδικητικτητα και λανθασμνο τρπο χειρισμο».
Επσης ανφερε τι απ τα δημοσιεματα «γεννιονται αρκετο  προβληματισμο ως προς τα κνητρα των συντακτν των ρθρων αυτν» και τι «ελογα διερωτται κανες ποιος εναι ο στχος των συντακτν τους, ταν μλιστα παρουσιζουν μια παραπλανητικ και αρνητικ εικνα εναντον του Αρχηγο της Αστυνομας, ως θεσμο».
Περαιτρω υποστριξε τι «ανυπστατα δημοσιεματα που καταφρονται με αρνητικ και ειρωνικ τρπο εναντον του Αρχηγο Αστυνομας… πλττουν τσο το πρσωπο του Αρχηγο Αστυνομας, σο και το κρος, την εικνα και την αποστολ της Αστυνομας»
Η εφημερδα απντησε με μακρ επιστολ της, στην οποα επισναψε γγραφα και δημοσιεματα για τεκμηρωση των θσεν της. Αφο παρθεσε τα γεγοντα της υπθεσης, η εφημερδα ανφερε πως οι θσεις και οι χαρακτηρισμο της ταν δικαιολογημνοι για τους ακλουθους λγους:
Ο χαρακτηρισμς «εμμονς» αντικατοπτρζει τις ενργειες του αρχηγο αστυνομας ο οποος:

  1. Διταξε πειθαρχικ ρευνα χωρς να υπρχει παρπονο και παραπονομενος.
  2. Απρριψε τις εισηγσεις δο ερευνντων αξιωματικν που αποφνθηκαν τι δεν υπρχε υπθεση και διρισε τρτο, ο οποος - ας σημειωθε εχε προαχθε λγο νωρτερα απ τον κ. Παπαγεωργου - και υποστριξε πως προκυπταν στοιχεα για πειθαρχικ δωξη.
  3. Μετ την παρλευση τριμνου, αποφσισε να παρατενει την διαθεσιμτητα των δο αστυνομικν.
  4. Απστειλε επιστολ στον Πρεδρο του Ανωττου Δικαστηρου καταγγλλοντας τον Αντατο Δικαστ Α. Κραμβ γιατ εξδωσε προσωριν διταγμα αναστολς της απφασης του για παρταση της διαθεσιμτητας.
  5. Δεν δχθηκε την εισγηση του Γενικο Εισαγγελα να ακυρσει την απφαση του για παρταση της διαθεσιμτητας.
  6. Επμεινε στην εκδκαση της υπθεσης παρ το τι ο Γενικς Εισαγγελας αρνθηκε να τον εκπροσωπσει.
  7. Επμεινε στην εκδκαση της υπθεσης παρ το τι αρνθηκε και ο κ. Σββας Μτσας, να τον εκπροσωπσει ως ιδιτης δικηγρος.
  8. Μα ημρα πριν απ την απφαση του Ανωττου Δικαστηρου, για ακρωση της απφασης για παρταση της διαθεσιμτητας, θεσε εκ νου τους δο αστυνομικος σε διαθεσιμτητα με αναδρομικ ισχ.
  9. Σε λλες περιπτσεις, δεν επεδεχθη η δια «ευαισθησα» απ τον αρχηγ αστυνομας. Στην περπτωση αξιωματικο που πυροβολοσε στο αρα και κυκλοφοροσε μεθυσμνος, δεν υπρξε απφαση για διαθεσιμτητα. Το διο συνβη και στην υπθεση μελν της Προεδρικς Φρουρς που ξυλοκπησαν αλλοδαπ στην μση του δρμου και στη συνχεια τον μετφεραν στο Προεδρικ μγαρο.

Επσης ανφερε τι τα δικαστικ ξοδα τα επωμζεται η Δημοκρατα και συνεπς ο φορολογομενος, εν οι δο αστυνομικο αμεβονταν με το μισυ του μισθο τους χωρς εργζονται για σο χρνο βρσκονταν σε διαθεσιμτητα και τι ενδεχμενες νες δικαστικς ακροσεις θα βαρνουν και πλι το δημσιο.
Η εφημερδα ανφερε τι δεν επικοιννησε με τον Αρχηγ της Αστυνομας πριν απ το δημοσευμα της 5ης Οκτωβρου 2012, γιατ η επικοινωνα δεν κρθηκε σκπιμη, καθς ο δημοσιογρφος, εχε στην κατοχ του λα τα σχετικ στοιχεα. Επ πλον επικαλστηκε το γεγονς πως «διαχρονικ ο  αρχηγς της αστυνομας τηρε μια αρνητικ στση ναντι των δημοσιογρφων» , τι μλις ανλαβε τα καθκοντ του προειδοποησε πως θα μποροσε να κνει χρση του νμου για «διασπορ ψευδν ειδσεων», τι συχν δημοσιογρφοι καλοντα να δσουν καταθσεις για διφορα δημοσιεματ τους και τι  εχε εκδσει εγκκλιο με την οποα απειλοσε τους αστυνομικος που μιλον με δημοσιογρφους με πειθαρχικ μτρα. Η εφημερδα υποστριξε τι «τους διαλους επικοινωνας τους παρεμποδζει ο διος με την λη στση του.»
Η Επιτροπ αποφσισε τι δεν θα ταν σκπιμο να υπεισλθει στις λεπτομρειες για τα γεγοντα σχετικ με τα οποα οι δο αστυνομικο τθηκαν σε διαθεσιμτητα, τα οποα και κατ τον ουσιδη χρνο αποτελοσαν  αντικεμενο διερενησης αρμοδων οργνων.
Περαιτρω διαπστωσε τι δεν υπρχουν ανακρβειες στις πληροφορες που δημοσευσε η εφημερδα, οι οποες λλωστε δεν αμφισβητθηκαν ρητς απ τον παραπονομενο, και κρινε πως δεν υπρξε πρθεση να δοθε παραπλανητικ εικνα.
Η Επιτροπ αποφσισε επσης τι στο πλασιο του δικαιματος της ελευθερας κφρασης η εφημερδα εχε δικαωμα να κρνει και να επικρνει τις ενργειες του Αρχηγο της Αστυνομας,  ως δημοσου προσπου, ακμη και με ειρωνικ σατιρικ φος, νοουμνου τι δεν θα παραβαζε την πρνοια του ρθρου 12 του Κδικα περ αποφυγς  χλευασμο, διαπμπευσης διασυρμο.
Στην προκειμνη περπτωση κρθηκε τι το περιεχμενο του δημοσιεματος, στω και αν θεωρηθε τι το φος του ταν ειρωνικ επικριτικ, δεν θα μποροσε να θεωρηθε ως παραβαση των προνοιν του ρθρου 12, δεδομνου τι το δικαωμα της ελευθερας κφρασης περιλαμβνει την σκηση κριτικς για πρξεις παραλεψεις δημοσων προσπων οργνων και θεσμν.
Το θμα που εγερεται εναι κατ πσο η σκηση κριτικς γινε με αντικειμενικ τρπο  και ειδικτερα εν παραχωρθηκε στον Αρχηγ της Αστυνομας η ευκαιρα να παραθσει τις θσεις του επ του θματος.
Ο Κδικας Δημοσιογραφικς Δεοντολογας ορζει τι «τα Μ.Μ.Ε. παρχουν στους επηρεαζομνους, στην κατλληλη περπτωση και ιδιαιτρως ταν χουν υποστε επθεση, την ευκαιρα να απαντσουν…».
Πγια θση της Επιτροπς εναι τι οσκις τα ΜΜΕ δημοσιεουν πληροφορες που αφορον σε τομα και σε ενργεις τους και πολ περισστερο ταν ταυτχρονα προβανουν σε σχολιασμ και κριτικ με βση τις πληροφορες που δημοσιεουν, οφελουν να τηρον τον καννα της αντκρουσης, δηλαδ να ζητον την απντηση τα σχλια του μεσα επηρεαζομνου για ταυτχρονη δημοσευση.
Συνακλουθα, η Επιτροπ κατληξε στην απφαση τι το δημοσευμα της εφημερδας, συνιστοσε παραβαση της πρνοιας του ρθρου 2 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας περ παραχρησης του δικαιματος απντησης στους μεσα επηρεαζομνους, επειδ δεν ζητθηκαν οι θσεις του Αρχηγο της Αστυνομας για σχολιασμ των πληροφοριν και των σε βρος του επικριτικν εικασιν που αφοροσαν σε ενργεις του, για ταυτχρονη δημοσευση.
Οι λγοι που επικαλεται η εφημερδα για τη μη επικοινωνα της με τον Αρχηγ της Αστυνομας δεν μπορον να γνουν αποδεκτο ως επαρκς λγος για την παρλειψη. Οτε ενδεχμενη προηγομενη ρνησ του να χει επικοινωνα με δημοσιογρφους, οτε η κατ’ ισχυρισμ διαχρονικ αρνητικ απειλητικ στση του προς τους δημοσιογρφους προς αστυνομικος που μιλον σε δημοσιογρφους μπορον να δικαιολογσουν την παρλειψη μιας επιβεβλημνης ενργειας, κατ παρβαση μιας απ τις πιο βασικς πρνοιες του Κδικα δημοσιογραφικς δεοντολογας, που εναι συνυφασμνη με το δικαωμα της ελευθερας κφρασης.
Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογρφοι χουν υποχρωση να τηρον τον Κδικα στω και αν θεωρον τι λλοι τηρον απναντ τους στση αρνητικ απαξιωτικ.
Η Επιτροπ σημεινει τι ο Αρχηγς της Αστυνομας διατηρε το δικαωμα της απντησης και μπορε να διαβιβσει στην εφημερδα της θσεις του για το λο θμα για δημοσευση, με βση το ρθρο 2 του Κδικα.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...