EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΙΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΟΥΣ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (23/19/9/2012) απ την SEAWAVE FISHERIES για τον τρπο με τον οποο τα ΜΜΕ παρουσασαν δολιοφθορ σε ιχθυοκλωβος στην περιοχ της  Ακτς του Κυβερντη που εχε ως αποτλεσμα να ξεφγουν εμπορεσιμα ψρια τσιπορες βρους 70 τνων.
Το παρπονο ανφερε τι, «πως πντοτε λα τα Μ.Μ.Ε αντιμετωπζουν αυτς τις δραματικς στιγμς της τραγωδας, της καταστροφς και της απγνωσης ως κωμωδα, σαν μρες χαρς, διασκδασης και ξεκορασης για το κοιν.» Παρθετε ττλους ειδσεων, χωρς να αναφρει πο δημοσιεθηκαν και πρσθετε πως «αυτ γνεται πντα σε κθε καταστροφ και σιγ σιγ χουν εμπεδσει στο κοιν την πεποθηση τι ττοια εγκλματα, εναι καλοδεχομενα και απαρατητα στον κσμο που  «απολαμβνει» το χμπι του».
Περαιτρω ανφερε τι «…λοι αυτο ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΑ, δρασαν σαν υποστηρικτς περπου του εγκλματος» και τι με πυρνα ρεπορτζ και ανταποκρσεις «λα τα Μ.Μ.Ε δωσαν τερστια δημοσιτητα στο γκλημα, και το παρουσασαν σαν ‘μρα χαρς και ευτυχας και μννα εξ' ουρανο'».
Ωστσο, συγκεκριμνο παρπονο διατυπθηκε μνο για δο δημοσιεματα στο «Φιλελεθερο», στις 7 και 12 Σεπτεμβρου, με τον ισχυρισμ τι οι συντκτες των ειδσεων και οι εφημερδες που τους εργοδοτον «καθστανται αυτματα αυτουργο διπραξης νων εγκλημτων και στλλουν το μνυμα τι ττοια εγκλματα δεν εναι κτι κακ».
Περαιτρω, το παρπονο αναφερταν στη συρρο εκατοντδων ερασιτεχνν ψαρδων στις ακτς και πρσθετε πως «το επμενο βμα θα αναζητον τρπους να ξαναζσουν ττοιες στιγμς. Εξλλου τα Μ.Μ.Ε ΟΛΑ, επιμνουμε, αφνουν μεσα μμεσα να νοηθε τι κθε λλο παρ γκλημα εναι».
Η Επιτροπ επιθυμε να ξεκαθαρσει, ευθς εξ αρχς, τι με βση τον Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας και τους κανονισμος λειτουργας της, εξετζει παρπονα τα οποα αφορον σε συγκεκριμνο συγκεκριμνα ΜΜΕ και χι καταγγελες για συγκεκριμνες παραβισεις του Κδικα εναντον των ΜΜΕ και των δημοσιογρφων γενικ και αριστα..
Κατ συνπεια, ασχολθηκε μνο με το παρπονο που αφοροσε σε δο συγκεκριμνα δημοσιεματα του «Φιλελεθερου». Αφο εξτασε τσο το κεμενο του παραπνου σο και τα συγκεκριμνα δημοσιεματα, διαπστωσε τι, αντθετα με τον ισχυρισμ που διατυπθηκε στο παρπονο τι παραγνωρστηκε το γκλημα, στο ρεπορτζ στις 7 Σεπτεμβρου τονιζταν τι επρκειτο για  εγκληματικ ενργεια που εχε ως αποτλεσμα την απελευθρωση 70 τνων εμπορεσιμης τσιπορας. Το ρεπορτζ ταν αφιερωμνο κατ το μισυ της κτασς του στην καταστροφ που προκλεσαν γνωστοι και κανε σαφ αναφορ σε κακβουλη ζημι και εγκληματικ ενργεια, καθς και στην πρκληση χρηματικς απλειας 400.000 ευρ, για την οποα δεν υπρχει ασφαλιστικ κλυψη. Το υπλοιπο μρος του ρεπορτζ ταν αφιερωμνο στις συνπειες απ την απελευθρωση των ψαριν και ειδικτερα στη συρρο πολλν ψαρδων στις ακτς για την αλευσ τους. Η περιγραφ των σκηνν που διαδραματστηκαν στις ακτς θεωρθηκε απ την Επιτροπ θεμιτ, στο πλασιο του δικαιματος του δημοσιογρφου στην ελευθερα κφρασης. Εξ λλου,  η Επιτροπ αποφσισε τι αποτελε δικαωμα των δημοσιογρφων να επιλγουν τον τρπο παρουσασης των ειδσεν τους, εφ’ σο τηρον την πρνοια του Κδικα για σεβασμ της αλθειας και του δικαιματος του πολτη για αντικειμενικ, ολοκληρωμνη και γκυρη πληροφρηση.
Το ρεπορτζ του «Φιλελεθερου» της 12ης Σεπτεμβρου ταν αφιερωμνο στο γεγονς της εμφνισης και στην παραλα της Λρνακας τσιπορων που διφυγαν απ τους ιχθυοκλωβος της θλασσας της Ακτς του Κυβερντη και στη συρρο εκατοντδων ψαρδων στις ακτς. Η Επιτροπ αποφσισε τι η περιγραφ των σκηνν που διαδραματστηκαν αποτελοσε δικαωμα του δημοσιογρφου στο πλασιο της ελευθερας κφρασης.
Εν ψει των ανωτρω, κρθηκε αβσιμο το παρπονο τι συντκτες και εφημερδες καθστανται «αυτουργο διπραξης νων εγκλημτων και στλλουν το μνυμα τι ττοια εγκλματα δεν εναι κτι κακ».
Η Επιτροπ αποφσισε τι το παρπονο πως οι δημοσιογρφοι ενργησαν ενορχηστρωμνα και δρασαν ως υποστηρικτς του εγκλματος εναι γενικ, αριστο και δεν υποστηρζεται απ τα γεγοντα και ως εκ τοτου δεν μποροσε να γνει αποδεκτ.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...