EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (19/27/7/2012) απ τη Διευθντρια των Υπηρεσιν Κοινωνικς Ευημερας του Υπουργεου Εργασας για τη δημοσευση φωτογραφιν παιδιο απ την εφημερδα «Σημεριν», στις 10 Ιουλου, 2012. Πρκειται για το διο δημοσευμα το οποο ταν το αντικεμενο παραπνου της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο,(18/22/7/2012) αλλ εγερει διαφορετικ σημεα.
Ειδικτερα, εγερει θμα ακρβειας των πληροφοριν της εφημερδας σε σχση με την αποκοπ του επιδματος της οικογνειας και εκμετλλευσης του παιδιο.
Ειδικτερα, διατυπθηκε παρπονο τι ο δημοσιογρφος κ. Μριος Δημητρου πριν απ τη δημοσιοποηση του σχετικο θματος δεν μερμνησε, σμφωνα με το ρθρο 1 του Κδικα Δημοσιογραφικς Δεοντολογας, να επικοινωνσει με τις Υπηρεσες Κοινωνικς Ευημερας στε να μη δημοσιεονται ανακριβες, παραπλανητικς, φανταστικς διαστρεβλωτικς της αλθειας ειδσεις, πληροφορες σχλια.
Επσης ανφερε τι οι Υπηρεσες Κοινωνικς Ευημερας, δεν απκοψαν το επδομα του ανλικου παιδιο της οικογνειας και τι για το μνα Ιονιο εχαν δοθε λα τα δικαιματα του ανπηρου παιδιο και μρος των βασικν αναγκν των δο ανλικων παιδιν ηλικας 17 και 15 χρνων αντστοιχα.
Παρλληλα, επισημνθηκε τι σε περιπτσεις που αφορον σε παιδι  απαιτεται ιδιατερη ευαισθησα στην προστασα του παιδιο, στη διασφλιση των δικαιωμτων του και στο σεβασμ της αξιοπρπειας του και τι για τους σκοπος του δημοσιεματος δεν χρειαζταν η προβολ του παιδιο.
Εξ λλου, διατυπθηκε η θση τι η γλσσα που χρησιμοποιθηκε στο δημοσευμα επιδωκε «να συγκινσει τον αναγνστη και περαιτρω να ενισχσει την αναγνωσιμτητα, προκαλντας τον οκτο, αναπαργοντας στερετυπα που δημιουργον εντυπωσιασμ στο κοιν, σε βρος της ψυχοσυναισθηματικς ευημερας του παιδιο».

Ο συντκτης της εδησης Μριος Δημητρου, παραθτοντας τις θσεις του ανφερε τι πουθεν στο ρεπορτζ του δεν καμε αναφορ σε επιδματα των Υπηρεσιν Κοινωνικς Ευημερας, οτε σε αποκοπ αυτν των επιδομτων για τη συγκεκριμνη μητρα μονογονι και συνεπς δεν υπρξε ανγκη να επικοινωνσει με τις Υπηρεσες για επιβεβαωση, πριν τη δημοσευση του ρεπορτζ.
Επσης ανφερε τι αυτ που γραψε ταν τι αποκπηκε το επδομα της γυνακας αυτς, απ την Υπηρεσα Χορηγιν και Επιδομτων του Υπουργεου Οικονομικν, πληροφορα που δεν αμφισβητθηκε απ τις Υπηρεσες Κοινωνικς Ευημερας και για την οποα η γυνακα παρουσασε στην εφημερδα επσημη γραπτ ειδοποηση απ το Υπουργεο Οικονομικν.
Ως προς την καταγγελα περ «εκμετλλευσης της δυσχερος θσης της οικογνειας για επτευξη αναγνωσιμτητας», ανφερε τι τη θεωροσε ατυχ, υποκειμενικ και δικη για τον διο και δεν την αποδεχταν.
Πρσθεσε πως αναγνωρζει την προσφορ των Υπηρεσιν Κοινωνικς Ευημερας στην κοινωνα και ιδιατερα στα ευλωτα μλη της, «αλλ αυτ δεν δικαιολογε ττοιου εδους προσβλητικς επιθσεις σε βρος δημοσιογρφων, ταν αυτο ασχοληθον με θματα των αρμοδιοττων των Υπηρεσιν, με τρπο που δεν ικανοποιον τις Υπηρεσες».
Ανφερε τι σκοπς του ρεπορτζ ταν η ευαισθητοποηση των αρμδιων Αρχν για την οικονομικ δυσχρεια της οικογνειας και η σο το δυνατν πιο αντικειμενικ πληροφρηση του κοινο και τποτα περισστερο.
 
Η Επιτροπ αποφσισε τι για τη πτυχ του παραπνου που αναφρεται στην παρμβαση στην ιδιωτικ ζω του παιδιο και την προσβολ της τιμς και αξιοπρπεις του η Επιτροπ ισχει η απφαση σχετικ με το  παρπονο της Επιτρπου Προστασας των Δικαιωμτων του Παιδιο. (Ιδε απφαση στην υπθεση 18/22/7/2012)
Ως προς το παρπονο περ ανακρβειας πληροφοριν, απ την ανγνωση της εδησης προκπτει τι δεν γινε αναφορ σε αποκοπ του επιδματος απ την Υπηρεσα Χορηγιν και Επιδομτων του Υπουργεου Οικονομικν και χι απ τις Υπηρεσας Κοινωνικς Ευημερας.
Συνακλουθα, η Επιτροπ αποφσισε τι αντικειμενικ δεν ετθετο θμα επικοινωνας με τις Υπηρεσες Κοινωνικς Ευημερας για επιβεβαωση πληροφορας περ αποκοπς επιδματος απ τις Υπηρεσας και ως εκ τοτου το παρπονο ως προς το σημεο αυτ δεν ευσταθε.
Εξ λλου, οι Υπηρεσας Κοινωνικς Ευημερας απηθυναν επιστολ προς την εφημερδα, η οποα δημοσιεθηκε αυτοσια στην εφημερδα και συνεπς ικανοποιθηκε το δικαωμα απντησης που απορρει απ τον Κδικα.
Η Επιτροπ συμφνησε με τη θση του Μριου Δημητρου τι ο ισχυρισμς των Κοινωνικν Υπηρεσιν πως η γλσσα που χρησιμοποιθηκε στο δημοσευμα επιδωκε «να συγκινσει τον αναγνστη και περαιτρω να ενισχσει την αναγνωσιμτητα, προκαλντας τον οκτο, αναπαργοντας στερετυπα που δημιουργον εντυπωσιασμ στο κοιν…» δεν εχε θση και αποφσισε τι αποτελε δικαωμα των δημοσιογρφων να ασχολονται με περιπτσεις δυσπραγοντων ατμων οικογενειν και να τις παρουσιζουν στην κοιν γνμη.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...