EMAIL US

English / Greek

 

 

O

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ "ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ"

Η Επιτροπ Δημοσιογραφικς Δεοντολογας εξτασε παρπονο (16/10/7/2012) απ γυνακα τι στη διρκεια της εκπομπς «Τολμ» του ΣΙΓΜΑ, τον Ιολιο του 2012, αποκαλφθηκαν προσωπικ στοιχεα της ταυττητας της ιδας και των τριν παιδιν της. Επσης παραπονθηκε τι το περιεχμενο της εκπομπς προκλεσε πνο και ανασττωση στην δια και τα παιδι της.
Η εκπομπ εχε σα θμα της ζω ενς τρανσξουαλ ατμου – ενς νδρα που εχε παντρευτε και αποκτσει τρα παιδι προτο υποβληθε σε επμβαση αλλαγς φλου.
Σμφωνα με το παρπονο, στη διρκει της εκπομπς αναφρθηκαν στοιχεα που οδηγοσαν στην αποκλυψη της ταυττητας της ιδας ως πρην συζγου του τρανσξουαλ και των τριν παιδιν της και ειδικτερα ο τπος καταγωγς του, η πλη διαμονς του με την οικογνει του για 10 χρνια και το εδος της εργασας που κανε.
Ανφερε τι μλις αντιλφθηκε απ τα πρτα λεπτ το αντικεμενο της εκπομπς τηλεφνησε και ζτησε να σταματσει η μετδοση, αλλ της κλεισαν το τηλφωνο και στη συνχεια δεν απαντοσαν στα τηλεφωνματ της.
Η παραπονομενη υποστριξε τι δχθηκε τουλχιστο 12 τηλεφωνματα και μηνματα απ γνωστος και φλους που αντιλφθηκαν τι επρκειτο για τον πρην σζυγ της.
Περαιτρω ανφερε τι διαταρχθηκε στο μγιστο η ζω της οικογνειας και των τριν παιδιν της, που εχαν γνοια για την αλλαγ φλου του πατρα τους.
Εξ λλου, η παραπονομενη ανφερε τι στη διρκεια της εκπομπς αναφρθηκαν σοβαρς ανακρβειες, πως για παρδειγμα τι η δια γνριζε για την κατσταση του συζγου της και τι επδειξε κατανηση και προσπθησε να τον βοηθσει, καθς και για τις συνθκες κτω απ τις οποες χρισε το ζευγρι.
Ζητθηκαν οι θσεις του παρουσιαστ της εκπομπς Ανδρα Δημητρπουλου ο οποος ανφερε στην Επιτροπ τι στη διρκεια της εκπομπς δεν αναφρθηκε οποιοδποτε συγκεκριμνο στοιχεο που θα μποροσε να αποκαλψει την ταυττητα της παραπονομενης  που ταν δυνατ να τη θξει.
Επσης ανφερε πως ,τι ειπθηκε απ τον καλεσμνο στην εκπομπ δεν ταν προσχεδιασμνο και τι δεν υπρχε σκοπς να αναστατωθε η παραπονομενη και τα παιδι τη. Πρσθεσε τι επρκειτο για ζωνταν εκπομπ, στην οποα ο παρουσιαστς δεν ταν δυνατ να χει τον απλυτο λεγχο για το τι θα λεγε ο φιλοξενομενος. Ανφερε επσης τι ανακρβειες στα λεχθντα απ το φιλοξενομενο τομο δεν ταν δυνατ να ελεγχθον ετε πριν ετε μετ.
Ο κ. Δημητρπουλος ανφερε τι σκοπς της εκπομπς ταν να προωθηθε η αποδοχ της διαφορετικτητας. Επε επσης τι γινε σκψη να χρησιμοποιηθε ηλεκτρονικ σκαση αλλ τελικ η επιλογ αυτ αποκλεστηκε, δεδομνου του σκοπο της εκπομπς.
Η Επιτροπ εδε το περιεχμενο της εκπομπς απ μαγνητοσκπηση και αφο εξτασε τις εκατρωθεν θσεις αποφσισε τι στη διρκεια της εκπομπς δεν αποκαλφθηκαν στοιχεα προσωπικο χαρακτρα τρτων προσπων, πως ονματα, συγκεκριμνες διευθνσεις κατοικας λλα προσδιοριστικ στοιχεα ταυττητας. Εγιναν μεν αναφορς στον τπο καταγωγς του φιλοξενομενου, στο εδος εργασας του, στην πλη διαμονς του κλπ, τα οποα μως αφοροσαν σε πολ απομακρυσμνο χρνο. Κατ συνπεια, η Επιτροπ κρινε πως οι αναφορς ταν πολ μμεσες σον αφορ στην παραπονομενη και τι τα στοιχεα αυτ δεν θα μποροσαν να οδηγσουν στην αποκλυψη της ταυττητας της σε να ευρτερο κοιν, πραν των προσπων του μεσου περιβλλοντς της, δεδομνου και του χρνου που εχε παρλθει.
Η Επιτροπ λαβε υπψη τι στη διρκεια μιας ζωντανς εκπομπς εναι δυνατ να λεχθον μη επιθυμητ πργματα, χωρς μως να σημανει τι το γεγονς αυτ μπορε να χρησιμοποιηθε ως λλοθι ταν θγονται τρτα πρσωπα. Το γεγονς αυτ υπογραμμζει την υποχρωση που χουν οι παρουσιαστς να παρεμβανουν γκαιρα, αποφασιστικ και διορθωτικ ταν επιβλλεται.
Η Επιτροπ αποφσισε τι, επειδ δεν αναφρθηκαν στοιχεα που να παραπμπουν κατ μεσο και σαφ τρπο σε τρτα τομα, θα ταν νευ αντικειμνου να υπεισλθει στο θμα ενδεχμενων ανακριβειν που αφοροσαν στα τομα αυτ.
Ως προς το παρπονο που υποβλθηκε για πρκληση πνου και ανασττωσης στα παιδι της παραπονουμνης, η Επιτροπ λαβε υπψη τι τα παιδι ταν ενλικα τομα και ως εκ τοτου αποφσισε, σμφωνα με την πγια πρακτικ της, τι δεν θα μποροσε να εξετσει παρπονο για ενδεχμενη παραβαση δικαιωμτων τρτων ατμων.

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...