Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο (6/2/5/2011) από τον κ. Ανδρέα Μαυρομιχάλη, διευθυντή της εταιρείας «Blade Enterprises Ltd», σχετικά με είδηση στην εφημερίδα «Πολίτης», στις 3 Μαΐου, 2011, η οποία αναφερόταν σε γνωμάτευση λειτουργού της Γενικής Εισαγγελίας ότι η αναπαραγωγή ειδήσεων χωρίς έγκριση συνιστά κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας που τιμωρείται με πρόστιμο πέραν των 50.000 Ευρώ και φυλάκιση έως και τριών χρόνων.
Η γνωμάτευση αφορούσε στην πρακτική αποδελτίωσης άρθρων και ειδήσεων εφημερίδων από υπηρεσίες οι οποίες προμηθεύουν με φωτοτυπίες τέτοιων ειδήσεων και άρθρων τους πελάτες τους, για θέματα που τους ενδιαφέρουν, αλλά η είδηση δεν έκανε ονομαστική αναφορά σε συγκεκριμένη υπηρεσία.
Η εφημερίδα, στην απάντησή της ανέφερε στην Επιτροπή ότι η είδησή της στηρίχθηκε σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της οποίας είχε το πλήρες κείμενο. Επίσης ανέφερε ότι η όλη δημοσίευση αφορούσε το ευρύτερο θέμα με το οποίο καταπιανόταν η γνωμάτευση σε σχέση με την αναπαραγωγή ειδήσεων χωρίς έγκριση και αναφερόταν στις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στις προβλεπόμενες ποινές σε περίπτωση παραβίασής της.
Ο παραπονούμενος, που είναι διευθυντής εταιρείας αποδελτίωσης, ανέφερε ότι η εφημερίδα  παραβίασε τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας δημοσιεύοντας παραπλανητικές ή διαστρεβλωτικές της αλήθειας πληροφορίες. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η είδηση απέδιδε με ακρίβεια το περιεχόμενο ης γνωμάτευσης του λειτουργού της Γενικής Εισαγγελίας και επομένως δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παραπλανητική ή διαστρεβλωτική ή ως συνιστώσα παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Εξ άλλου,η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν θα μπορούσε να δεχθεί τον ισχυρισμό του παραπονουμένου ότι η εφημερίδα παραβίασε το άρθρο 9 του κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, δημοσιεύοντας «πληροφορίες που οδηγούν σε συμπεράσματα ως προς το τι είναι νόμιμο και τι παράνομο με πρόθεση να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας», δεδομένου ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στο τεκμήριο της αθωότητας υπόπτων και κατηγορουμένων και δεν έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις πιθανής πρόκλησης βλάβης από τη δημοσίευση οποιασδήποτε είδησης. Τέτοιες περιπτώσεις εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Επιτροπής, εφ’ όσον δεν συνιστούν παραβίαση συγκεκριμένης πρόνοιας του Κώδικα.
Ο παραπονούμενος ανέφερε επίσης ότι η εφημερίδα παρέλειψε να δημοσιεύσει επιστολή του που απαντούσε στο δημοσίευμα, την οποία είχε απευθύνει προς το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας που εκδίδει την εφημερίδα.
Παραπονέθηκε σχετικά ότι οι πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα «οδηγούν σε συμπεράσματα ως προς το τι είναι νόμιμο και τι παράνομο με πρόθεση να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας μας».
Επί του σημείου αυτού η εφημερίδα απάντησε ότι ο συντάκτης της είδησης δεν είχε πάρει οποιαδήποτε επιστολή και ότι  σε κανένα σημείο του δημοσιεύματος δεν αναναφερόταν το όνομα της εταιρείας η οποία υπέβαλε το παράπονο, ούτε και τη φωτογράφιζε με οποιοδήποτε τρόπο. Ανέφερε ότι.εφ’ όσον δεν γινόταν αναφορά με άμεσο ή έμμεσο τρόπο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν αφηνόταν να εννοηθεί οτιδήποτε μεμπτό σε σχέση με την εταιρεία του παραπονουμένου, δεν έβλεπε ποια υποχρέωση είχε να φιλοξενήσει ανακοίνωσή του.
Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας προβλέπει ότι «τα Μ.Μ.Ε. παρέχουν στους επηρεαζομένους, στην κατάλληλη περίπτωση και ιδιαιτέρως όταν έχουν υποστεί επίθεση, την ευκαιρία να απαντήσουν…»
Στην προκειμένη περίπτωση η είδηση αφορούσε σε μια γνωμάτευση για την πρακτική της αποδελτίωσης και δεν έκανε καμιά ονομαστική αναφορά σε συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενώπιον της Επιτροπής δεν τέθηκε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι σκοπός της δημοσίευσης των πληροφοριών ήταν η πρόκληση βλάβης στα συμφέροντα οποιουδήποτε ή έστω ότι συνιστούσε δυσμενή διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε με βάση το άρθρο 12 του Κώδικα περί δυσμενών διακρίσεων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε ότι επαφίετο στη διακριτική ευχέρεια της εφημερίδας να φιλοξενήσει επιστολή ή ανακοίνωση οποιουδήποτε σε σχέση με την είδησή της.
Ωστόσο η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της επιστολής που ο παραπονούμενος διαβίβασε στο διευθυντή της εταιρείας που εκδίδει την εφημερίδα, περί ύπαρξης και άλλων γνωματεύσεων επί του θέματος, πιστεύει ότι τίθεται ζήτημα ως προς το δικαίωμα του πολίτη για αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση, για ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ως αναγόμενο στο ευρύ θέμα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο παραπονούμενος ή οποιοσδήποτε άλλος πιστεύει ότι κατέχει πληροφορίες που συμβάλλουν σε μια σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του κοινού μπορεί να τις θέσει υπόψη της εφημερίδας προς δημοσίευση.
Η Επιτροπή αναφέρει ότι άρθρο που επισύναψε στο παράπονό του σχετικά με απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα των δημοσιογράφων να αναπαράγουν ειδήσεων από το Ιντερνετ αφορά σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα από αυτό της αποδελτίωσης εφημερίδων, δεδομένου ότι αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης των δημοσιογράφων και του δικαιώματος του ευρύτερου κοινού στην ενημέρωση.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...