Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

EMAIL US

English / Greek

 

 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙOΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

  

Τεχνική παραποίηση εγγράφου σχετικά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας εξέτασε παράπονο (3/2008, ημ. 4/2/2008) από το Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ότι η εφημερίδα «Πολίτης», σε δημοσίευμα της που αναφερόταν σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κυβερνητική πολιτική σχετικά με τη δημιουργία γηπέδων γκολφ, παραποίησε έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή μελέτησε διεξοδικά το θέμα κατέληξε σε συμπεράσματα και αποφάσεις που αναφέρονται μετά την παράθεση των γεγονότων.
 
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η Επιτροπή, αφού άκουσε μαρτυρικές καταθέσεις και εξέτασε επισταμένα μακρά σειρά εγγράφων, κατέληξε στα πιο κάτω συμπεράσματα ως προς τα γεγονότα γύρω από το όλο θέμα:

(1). Στις 14/11/2007 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε επί της πολιτικής για την ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ. Η εφημερίδα «Πολίτης» δημοσίευσε στις 21/11/2007 είδηση, που δε διαψεύσθηκε, σχετικά με την απόφασή, αναφέροντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να μην επιτρέψει την υδροδότηση των γηπέδων γκολφ από φράγματα ή άλλα κυβερνητικά υδατικά έργα, αλλά μόνο από αφαλατώσεις.

(2). Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Μολέσκης, στις 6 Δεκεμβρίου, 2007, διαβίβασε στους Υπουργούς, με τη σήμανση «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» ΚΑΙ «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ»  «τελικό προσχέδιο Πρακτικών της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 14.11.2007 για τυχόν σχόλια/εισηγήσεις…» με την παράκληση, αν υπήρχαν, να του διαβιβασθούν με τηλεμοιότυπο το αργότερο εντός δύο ημερών και σε περίπτωση κατά την οποία συμφωνούσαν με το περιεχόμενο να του διαβιβάσουν και πάλι την έγκρισή τους με τον ίδιο τρόπο. Στο κείμενο, από 37 σελίδες, περιλαμβανόταν απόφαση, χωρίς να εμφαίνεται αριθμός, υπό τον τίτλο «πολιτική για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ», στην οποία, μεταξύ άλλων, καθοριζόταν ότι:

γ) «…Οι ανάγκες της όλης ανάπτυξης σε νερό περιορίζεται στη χρήση νερού προερχόμενου από αφαλάτωση και καμία άδεια θα δίδεται σε περίπτωση χρήσης νερού προερχόμενου από:
(i)    Γεωτρήσεις.
(ii)   Κυβερνητικά φράγματα.
(iii)  Την επεξεργασία λυμάτων και όμβριων νερών από την ίδια την
        ανάπτυξη.     
(iv) Την επεξεργασία λυμάτων κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων.
(v)  Αντληση και αποθήκευση άλλων όμβριων.
(vi) Την κατασκευή εξωποτάμιων δεξαμενών ή μικρών φραγμάτων.

(3). Στις 19 Δεκεμβρίου, 2007, λειτουργός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διαβίβασε στο Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου επιστολή ημερομηνίας 17/12/2007, στην οποία ανέφερε ότι ο Υπουργός συμφωνούσε με το τελικό προσχέδιο των Πρακτικών, «στα οποία όμως πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διορθώσεις». Σύμφωνα με την επιστολή, οι διορθώσεις ήταν αναγκαίες «δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 4/10/2007 (Αρ. Απ. 68.126) ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με τίτλο ¨Υδροδότηση των προτεινομένων γηπέδων γκολφ και των παρεμφερών αναπτύξεων¨ στην οποία περιγράφονται οι τρόποι υδροδότησης των γηπέδων γκολφ». Οι διορθώσεις αφορούσαν αντικατάσταση της παραγράφου (γ) της απόφασης για τα γήπεδα γκολφ με την ακόλουθη παράγραφο:

«…(γ) Οι ανάγκες της όλης ανάπτυξης σε νερό περιορίζεται στη χρήση
      νερού προεχόμενου από:

  1. ιδιωτικές ή/ και κυβερνητικές μονάδες αφαλάτωσης.
  2. Παροχή νερού από Κυβερνητικά Υδατικά έργα και αντικατάστασή του με νερό από Κυβερνητικές αφαλατώσεις.
  3. Παροχή ανακυκλωμένου νερού.
  4. Μεταφορά ανακυκλωμένου ή αδιύλιστου νερού μέχρι την ανάπτυξη.

(4). Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Ανδρέας Μολέσκης, στις 28/12/2007 διαβίβασε στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κείμενο υπό τον τίτλο «Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 14/11/2007» και με Αρ. Απόφασης 66.334, με τη σημείωση ότι το κείμενο αποστελλόταν «για ενημέρωση και τις απαραίτητες ενέργειες» και τον πληροφορούσε ότι «η Γραμματεία του Συμβουλίου θα δημοσιεύσει μέρος της στο τέταρτο παράρτημα της επίσημης εφημερίδας της Δημοκρατίας». Η ίδια επιστολή κοινοποιήθηκε και στους Γ. Διευθυντές των Υπουργείων Γεωργίας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Γραφείου Προγραμματισμού. Το περιεχόμενο της παραγράφου (γ) ήταν όπως αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο (3). Η Απόφαση με αριθμό 66.334 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23/1/2008.

(5). Η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, επικρίθηκε από τον τότε υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Γεωργίας Κώστα Θεμιστοκλέους. Ο «Πολίτης», ενεργώντας με βάση τις δηλώσεις του κ. Θεμιστοκλέους, διερεύνησε το θέμα και στις 29/1/2008 δημοσίευσε σχετική είδηση και φωτοτυπίες μέρους δύο «πρακτικών» της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με την ίδια ημερομηνία, δηλαδή 14/11/2007, επισημαίνοντας τη διαφορά στο περιεχόμενο της επίμαχης παραγράφου (γ). Η μία φωτοτυπία προερχόταν από το κείμενο της διορθωμένης απόφασης που διαβιβάστηκε προς το Γ.Δ. του Υπουργείου Εμπορίου και παρουσίαζε την παράγραφο (γ) για τους τρόπους υδροδότησης των γηπέδων γκολφ, όπως είχε τροποποιηθεί από το Υπουργείο Εμπορίου. Το κείμενο αποτελείτο από δύο σελίδες και στην κορυφή κάθε σελίδας έφερε την επικεφαλίδα «Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, Ημερομηνίας 14/11/200». Στο αριστερό περιθώριο έφερε την ένδειξη «Αρ.Απόφασης 66.334». Η άλλη φωτοτυπία αφορούσε την παράγραφο (γ) της απόφασης για τα γήπεδα γκολφ, όπως είχε καταγραφεί στο κείμενο του προσχεδίου Πρακτικών της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου και έφερε την επικεφαλίδα «Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, Ημερομηνίας 14/11/2007» , αλλά δεν είχε αριθμό απόφασης. Κάτω από τις δύο φωτοτυπίες υπήρχε η λεζάντα «Αριστερά, το πρακτικό της απόφασης της 14/11/2007, που απαγορεύει τη χρήση νερού από φράγματα και γεωτρήσεις για γήπεδα γκολφ. Δεξιά, το πρακτικό …άλλης απόφασης της 14/11/2007, το οποίο τελικά δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα και επιτρέπει τη χρήση νερού από φράγματα».

(6). Στην ίδια είδησή του ο «Πολίτης» δημοσίευσε δηλώσεις των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου. Σύμφωνα με την είδηση, ο τότε Υπουργός Γεωργίας Φώτης Φωτίου απέδωσε το «μπέρδεμα» σε κακή διατύπωση του τελικού κειμένου απόφασης από λειτουργό «άλλου εμπλεκόμενου Υπουργείου», δήλωσε ότι η απόφαση παρέμενε αυτή που αναφερόταν στα Πρακτικά και ότι την επομένη θα προωθούσε νέο σχέδιο απόφασης «με το οποίο θα ξεκαθαρίζεται με σαφήνεια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο νερό από αφαλάτωση». Ανάλογες δηλώσεις έκαμε ο κ. Φωτίου και δημοσίως.

(7). Σε απάντηση της είδησης του «Πολίτη», η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου εξέδωσε στις 30/1/2008 ανακοίνωση με την οποία εξηγούσε ότι «τα Πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό μορφή «Προσχεδίου» αποστέλλονται σε όλα τα μέλη του, για τυχόν σχόλια πριν από τη λήψη και διατύπωση Τελικής Απόφασης». Ανέφερε, περαιτέρω, ότι το δημοσίευμα θα μπορούσε να αποδοθεί σε άγνοια των διαδικασιών έκδοσης των Πρακτικών και των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση «συμβαίνει κάτι χειρότερο», δηλαδή: «…γίνεται κατάφωρη παραποίηση των Πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου με την παράθεση δύο φωτοτυπιών». Εξηγούσε επίσης ότι: «Η πρώτη ΔΕΝ αποτελεί αντίγραφο κάποιου γνήσιου εγγράφου. Είναι κείμενο που έχει «μονταριστεί», για να αποκρυβεί ότι η μια διατύπωση είναι Προσχέδιο. Εξ ου και δεν υπάρχει Αριθμός Απόφασης. Και το χείριστο, συγκολλήθηκε πάνω από το Προσχέδιο η φράση «Απόσπασμα από τα Πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου, Ημερομηνίας 14/11/2007», με προφανή στόχο την παραπλάνηση των αναγνωστών της εφημερίδας και κατ’ επέκταση της κοινής γνώμης, ότι δήθεν υπάρχουν δύο αντίθετες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα, κάτι που συνιστά κατάφωρη παραποίηση της πραγματικότητας».

(8). Ο «Πολίτης» δημοσίευσε την ανακοίνωση της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και παράλληλα δημοσίευσε, στις 31/1/2008, σχόλιο του κ. Ανδρέα Παράσχου στο οποίο μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι «κάμαμε μοντάζ –χάριν φυσικά σελίδωσης και ώστε να προβάλλονται οι ουσιώδεις παράγραφοι- των δύο ντοκουμέντων». Το σχόλιο ήταν έντονα επικριτικό για τον κ. Μολέσκη, για τον οποίο έθετε θέμα ευθυνών σχετικά με την αλλαγή στο κείμενο της απόφασης της 14/11/2007 χωρίς το θέμα να τεθεί νομοτυπικά εκ νέου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προς ενίσχυση της θέσης αυτής παρέθεσε σχετική δήλωση του πρώην Γ. Εισαγγελέα Αλέκου Μαρκίδη, ο οποίος, επικαλούμενος τους σχετικούς κανονισμούς, ανέφερε ότι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε όλοι μαζί οι Υπουργοί μπορούσαν να αλλάξουν απόφαση, χωρίς να συνέλθει εκ νέου το Υπουργικό Συμβούλιο και να ξανασυζητήσει το θέμα.

(9). Στις  4/2/2008 ο κ. Μολέσκης υπέβαλε παράπονο στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για παραβίαση του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας από την «Πολίτη» και ειδικότερα για «παραποίηση επισήμων εγγράφων». Ο κ. Μολέσκης αιτιολόγησε το παράπονο παραθέτοντας αποσπάσματα από την ανακοίνωση της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου.
 
(10). Ο Αρχισυντάκτης της εφημερίδας κ. Σωτήρης Παρούτης υπέβαλε στην Επιτροπή μακροσκελή απάντηση στο παράπονο του κ. Μολέσκη, (έγγραφο 1)  και προσήλθε σε συνεδρία υποεπιτροπής, μαζί με το συντάκτη της είδησης κ. Χρύσανθο Μανώλη, στην οποία έθεσαν και προφορικά τις θέσεις της εφημερίδας, που συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
* Ο «Πολίτης» αποκάλυψε ένα γεγονός, ότι στην επίσημη εφημερίδα δημοσιεύθηκε απόφαση για την υδροδότηση γηπέδων γκολφ με περιεχόμενο πολύ διαφορετικό από εκείνο που αναφερόταν στο πρώτο Πρακτικό της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.
* Οι συναρμόδιοι για το θέμα Υπουργοί Γεωργίας και Εμπορίου δεν διέψευσαν την ύπαρξη δύο πρακτικών για την ίδια απόφαση, αλλά επιβεβαίωσαν ότι έγινε «κάποιο λάθος στη διατύπωση από μέρους λειτουργού του Υπουργείου Εμπορίου».
* Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «από μόνοι τους, ούτε ο Υπουργός Γεωργίας, ούτε ο Υπουργός Εμπορίου έχουν αρμοδιότητα να αλλάξουν εκείνο που έχουν πει πως είναι λάθος. Συνεπώς στην επόμενη συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο όργανο, θα κάνει τη διόρθωση».
* Υπήρξε “σοβαρή και ουσιώδης επέμβαση στο προσχέδιο και κατά συνέπεια πλημμελής επισημοποίηση και δημοσίευση της απόφασης «σε σύγκριση με το τι είχε καταγραφεί αρχικά στο πρακτικό εκείνης της συνεδρίας».
* Η ουσία της είδησης δε διαψεύσθηκε, αλλά επιβεβαιώθηκε πλήρως και δεν αλλοιώθηκε ούτε μία λέξη από τις επίμαχες παραγράφους.
* Η ουσία του θέματος δεν ήταν η αναγραφή της επικεφαλίδας «Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 14/11/2007» αλλά το γεγονός ότι η αρχική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου άλλαξε χωρίς το σώμα να συνέλθει ξανά και να εγκρίνει αναθεώρηση. Η επικεφαλίδα τέθηκε για να γίνει κατανοητή η σοβαρή διαφοροποίηση μιας απόφασης για το ίδιο θέμα, χωρίς νομότυπη αλλαγή.
* Πριν από τη δημοσίευση της είδησης, οι πληροφορίες ελέγχθηκαν με επικοινωνία με τους Υπουργούς Γεωργίας και Εμπορίου.
* Ο συντάκτης της είδησης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Μολέσκη, ο οποίος κατ’ ισχυρισμό των καθ’ ων το παράπονο, «αρνήθηκε να μιλήσει για την ουσία και δεν μας ενημέρωσε για τον ισχυρισμό του ότι προβήκαμε σε παραποίηση εγγράφων”.
Ο κ. Παρούτης παρέδωσε στην υποεπιτροπή φωτοτυπίες των δύο εγγράφων, τμήματα των οποίων δημοσιεύθηκαν με την είδηση για αλλαγή της αρχικής απόφασης για τα γκολφ, τα οποία είχαν σταλεί στην εφημερίδα με τηλεμοιότυπο. Εξήγησε  -και η Επιτροπή διαπίστωσε- ότι η λέξη «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ» στο πάνω μέρος του είχε καλυφθεί από την αυτόματη εκτύπωση της ημερομηνίας  από το τηλεμοιότυπο και παρέμειναν ορατά μόνο τα τρία τελευταία γράμματα, δηλαδή «…ΔΙΟ».

(11). Ο κ. Μολέσκης προσήλθε σε συνεδρία της ίδιας υποεπιτροπής, στην οποία παρέθεσε τις θέσεις του. Εξήγησε τη διαδικασία ετοιμασίας των πρακτικών των συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφέροντας ότι μετά την τελική διατύπωσή τους αποστέλλονται στους Υπουργούς ως προσχέδιο για έλεγχο και σχόλια για τελική έγκριση. Στην περίπτωση των γηπέδων γκολφ, οι συναρμόδιοι Υπουργοί Γεωργίας και Εμπορίου υπέβαλαν κοινή εισήγηση για διαφοροποίηση της παραγράφου (γ). Η πρακτική που ακολουθείται είναι ότι σε περιπτώσεις τροποποιήσεων από τους αρμόδιους Υπουργούς τα πρακτικά καθίστανται τελικά, χωρίς το θέμα να επανέλθει στο Υπουργικό Συμβούλιο, δίδεται αριθμός απόφασης και στη συνέχεια δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα. Στην προκειμένη περίπτωση, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από το Υπουργείο Εμπορίου πήρε έγκριση και προέβη στις δέουσες ενέργειες για δημοσίευση της απόφασης σχετικά με την «πολιτική για την ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ». Επίσης ανέφερε ότι σε ουδεμία περίπτωση υπήρξε ξεχωριστό αποσπασματικό έγγραφο με την αρχική διατύπωση της απόφασης, όπως είχε καταγραφεί στο σύνολο των Πρακτικών, 37 σελίδων, με την επικεφαλίδα «Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 14/11/2007» και επομένως η τοποθέτηση της από την εφημερίδα «Πολίτης» συνιστά παραποίηση εγγράφου. Ο κ. Μολέσκης ανέφερε ότι το θέμα για τα γήπεδα γκολφ επανήλθε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο σε νέα απόφασή του με αριθμό 66.729 ημερομηνίας 6/2/2008, ακύρωσε εκείνη της 14/11/2007 και επαναβεβαίωσε την πολιτική για το θέμα όπως διαλαμβάνεται  στην απόφαση 61.614, ημερομηνίας 16/2/2005.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, κατέληξε στη διαπίστωση ότι το όλο θέμα ήταν δημοσίου ενδιαφέροντος και η εφημερίδα «Πολίτης είχε δικαίωμα να ασχοληθεί με αυτό, να δημοσιεύσει πληροφορίες και να προβεί σε σχόλια ως προς την πρακτική που ακολουθείται για τροποποίηση, διόρθωση και τελική έγκριση των πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου.
Επίσης δεν αμφισβητήθηκε ότι υπήρξε διαφοροποίηση των προνοιών της επίμαχης παραγράφου (γ) του Προσχεδίου των Πρακτικών της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14/11/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ως Απόφαση 66.344 ημερομηνίας 14/11/2007, του Υπουργικού Συμβουλίου.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν ακριβείς οι πληροφορίες που δημοσίευσε ο «Πολίτης» για διαφορά μεταξύ του «προσχεδίου απόφασης» και της τελικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα.
Η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι η εφημερίδα «Πολίτης» προέβη στις ενέργειες που υπό τις περιστάσεις ήταν αναγκαίες προκειμένου να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών για την αλλαγή, θέτοντας το θέμα στους Υπουργούς Γεωργίας και Εμπορίου και στον κ. Μολέσκη.
Ωστόσο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τοποθέτηση της επικεφαλίδας «Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 14/11/2007» για σκοπούς σελίδωσης ή σαφήνειας, όπως αναφέρθηκε από την εφημερίδα, έστω και αν δεν έγινε με κακόβουλη πρόθεση και δεν επηρεάστηκε η ακρίβεια της ουσίας των πληροφοριών που δημοσίευσε ο «Πολίτης», συνιστά τεχνικής φύσεως παραβίαση της πρόνοιας του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας περί της ακρίβειας των ειδήσεων και μη δημοσίευσης παραπλανητικών πληροφοριών, δεδομένου ότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε ξεχωριστό έγγραφο για το επίμαχο «προσχέδιο απόφασης», που να έφερε την προαναφερθείσα επικεφαλίδα.
Επί του προκειμένου η Επιτροπή θεωρεί ότι υπήρχαν άλλοι τεχνικοί τρόποι για να καταστεί σαφές ότι η μία φωτοτυπία αποτελούσε μέρος της αρχικής απόφασης και η άλλη μέρος της όπως τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση διευκρινιστικής λεζάντας ή η χρησιμοποίηση άλλου σημειολογικού τρόπου με τον οποίο θα εδίδετο το ίδιο μήνυμα.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι δεν αποδείχθηκε εσκεμμένη παραβίαση της ίδιας πρόνοιας του Κώδικα με τη μη παράθεση της ένδειξης «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ» ή διευκρινιστικής λεζάντας στη φωτοτυπία αποσπάσματος του προσχεδίου πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14/11/2007, η οποία ένδειξη επικαλύφθηκε μερικώς από την αυτόματη εκτύπωση της ημερομηνίας από το τηλεμοιότυπο ώστε να παραμείνουν μόνο τα γράμματα «…ΔΙΟ».
Η Επιτροπή επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά τη σύστασή της προς τα ΜΜΕ και τους λειτουργούς τους να μεριμνούν και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για διερεύνηση όλων των πτυχών σχετικά με ειδήσεις ή έγγραφα που δημοσιεύουν.

Επιστροφή

CMCC All rights reserved.

Site Development: NETSMART...